Tổng hợp 33 đề tài chuyên đề thực tập luật Thương mại Quốc Tế

Mẫu đề tài chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế

Chia sẻ Tổng hợp 33 đề tài chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế cho các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập luật Thương mại Quốc Tế, nhận hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn liện tư vấn thêm qua SDT/ZALO mình 0917.193.864

Mẫu đề tài báo cáo thực tập ngành luật, chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật tham khảo, các đề tài này đang được hotrothuctap.com hoàn chỉnh nội dung bài hoàn thiện cho các bạn sinh viên sử dụng tham khảo, các bạn vui lòng cập nhật thêm các thông tin bài mới trên website hotrothuctap.com nhé

33 đề tài chuyên đề thực tập luật Thương mại Quốc Tế KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế
chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế
 • 1. Báo cáo tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • 1. Bối cảnh hội nhập của Việt Nam hiện nay và những tác động tới địa phương/đơn vị/doanh nghiệp.
 • 2. Đấu thầu mua sắm công – thực trạng pháp luật và thực tiễn triển khai tại địa phương/đơn vị/doanh nghiệp.
 • 3. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và thực tiễn của Việt Nam/địa phương/doanh nghiệp.
 • 4. Giải quyết kiến nghị của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và liên hệ thực tiễn của địa phương/doanh nghiệp.
 • 5. Phòng tránh và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Việt Nam và liên hệ thực tiễn của doanh nghiệp.
 • 6. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 7. Lựa chọn pháp luật nước ngoài để điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và thực tiễn vận dụng trong quá trình thực hành nghề nghiệp của Anh/Chị.
 • 8. chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế Nghĩa vụ của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 9. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 10. Thực thi các cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam trong khuôn khổ WTO – cơ hội và thách thức đối với địa phương/ngành hàng/doanh nghiệp.
 • 11. Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 12. Phòng tránh và giải quyết các tranh chấp về chống bán phá giá và liên hệ thực tiễn của địa phương/ngành hàng/doanh nghiệp.
 • 13. Nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 14. Tập quán thương mại quốc tế và thực tiễn vận dụng trong quá trình thực hành nghề nghiệp của Anh/Chị.
 • 15. Tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và thực tiễn tham gia giải quyết tranh chấp của Việt Nam.
 • 16. INCOTERMS 2010 và thực tiễn vận dụng trong quá trình thực hành nghề nghiệpcủa Anh/Chị.
 • 17. Sử dụng biện pháp tự vệ thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
 • 18. Các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 19. Bình luận về vai trò của WTO hiện nay và chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.
 • 20. Sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ vànhững vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 21. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế vànhững vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 22. Các phương thức thanh toán quốc tế – một số khía cạnh so sánh và thực tiễn sử dụng của doanh nghiệp.
 • 23. Phương thức hoà giải thương mại và thực tiễn vận dụng trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại Việt Nam/địa phương/doanh nghiệp.
 • 24. chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế: Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG 1980 và pháp luật Việt Nam – một số khía cạnh so sánh và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 25. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Trọng tài và vànhững vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 26. Sử dụng phương thức thương lượng trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế và liên hệ thực tiễn của doanh nghiệp.
 • 27. Tư vấn lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và liên hệ thực tiễn thực hành nghề nghiệp.
 • 28. Phạm vi áp dụng của CISG 1980 và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 29. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Toà án và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 30. Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những tác động tới địa phương/đơn vị/doanh nghiệp.
 • 31. Sử dụng biện pháp trợ cấp và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam.
 • 32. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO và thực tiễn tham gia của Việt Nam.
 • 33. Đề tài khác do học viên đề xuất và được Bộ môn chấp nhận.
  Lưu ý:chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế Học viên có thể xác định cụ thể phạm vi nghiên cứu của chuyên đề (ví dụ: thực tiễn của Việt Nam hoặc tại Thành phố Hà Nội, hoặc tại doanh nghiệp X, hoặc Hiệp hội Y v.v.) và đăng ký với tổ công tác quản lý thực tập của lớp theo đúng quy định.

Hỗ trợ khác dành cho sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp luật Thương mại Quốc Tế

Trên đây là Tổng hợp 33 đề tài chuyên đề báo cáo thực tập luật Thương mại Quốc Tế cho các bạn sinh viên tham khảo Ngoài ra trong website còn có danh sách đề tài chuyên đề thực tập ngành luật cho các chuyên ngành khác về mạng luật các bạn có thể tham khảo một số đề tài tại link>>>>>>>>>>>>>: http://hotrothuctap.com/tag/bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

ho tro thuc tap
BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nhóm xin chúc tất cả các bạn sinh viên làm tốt bài Chuyên đề tốt nghiệp luật thương mại của mình ngoài ra thì các anh chị các bạn sinh viên nào cần hỗ trợ thuê viết báo cáo thực tập thương mại và chuyên đề tốt nghiệp ngành luật  thì có thể liên hệ với nhóm qua số điện thoại và Zalo 091 719 3864 để được hỗ trợ viết nội dung hoàn chỉnh cho bài nhé

Hoặc hãy truy cập vào Fanfage link>>>>>>>>>>>>>https://www.facebook.com/VietBaoCaoThucTapThue/

HỖ TRỢ VIẾT ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

ZALO: 0917.193.864

SDT: 0917.193.864

Mẫu đề cương kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, Cực hay, kỹ!

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

*MỞ ĐẦU:
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
1.1. Về lý luận
1.2. Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề: Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
Chương 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI KẾ TOÁN SẢN XUẤT, SẢN PHẢM, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT, SẢN PHẢM, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1. Đặc điểm về sản xuất xây lắp và sản phẩm
1.1.2. Chi phí sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Nội dung các khoản mục cấu thành chi phí sản phẩm
a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b. Chi phí nhân công trực tiếp
c. Chi phí sản xuất chung
1.1.3. Giá thành sản phẩm
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Các loại giá thành trong sản xuất
1.1.4. Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành
1.1.4.1. Đối tượng hạch toán chi phí
1.1.4.2. Đối tượng tính giá thành
1.1.4.3. Kỳ tính giá thành

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: Phương pháp tập hợp trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp
1.2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung
a. Khái niệm
b. Tài khoản sử dụng
c. Phương pháp hạch toán
d. Chứng từ, sổ sách liên quan
1.2.1.3. Kế toán các khoản giảm chi phí trong sản xuất
a. Giảm chi phí nguyên vật liệu (nếu có)
b. Giảm chi phí nhân công….. (nếu có)
1.2.1.4. Kế toán tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm
1.2.1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.4.2. Phương pháp hạch toán
1.2.1.4.3. Chứng từ, sổ sách liên quan
1.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm hoàn thành.
1.2.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.2.2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành
1.2.2.3. Chứng từ, sổ sách liên quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1 KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
– Quá trình hình thành công ty
+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã . . . : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số, ngày.
+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
– Quâ trnh phât triển của cng ty :
Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặt phát triển của Công ty.
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, vốn sản xuất . . .)
Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên.
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :
Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; cung cấp những loai dịch vụ nào .

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
a-Đặc điểm chung ( bộ máy trực tuyến hay chức năng hay hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng )
b-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tãm t¾t s¬ ®å tæ chøc bé m¸y, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý hoặc với các đội XD nếu có)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
a-Tổ chức bộ máy kế toán của công ty :
Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán , nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán
b-Hình thức kế toán công ty áp dụng
Hình thức nào : Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký Sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng)

2.1.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang áp dụng: Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?
2.1.3.2. Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT Theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ
2.1.3.3. Kỳ tính giá thành tại công ty : tháng , quý, năm hay theo từng công trình cụ thể.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY (DN)

2.2.1. Chi phí sản xuất, tính giá thành xây lắp tại công ty
2.2.1.1-Nội dung cấu thành chi phí sản xuất tại công ty :
Chi phí sản xuất tại công ty bao gồm những loại nào, nêu rõ từng loại ( ví dụ chi phí NVL trực tiếp gồm ……)
2.2.1. 2-Phân loại chi phí sản xuất tại công ty :
-Chi phí trực tiếp
-Chi phí gián tiếp

2.2.1. 3-Phương pháp phân bổ chi phí chung tại công ty :Tại Công ty , các chi phí không hạch toán trưc tiếp được cho từng đối tượng sử dụng thì được theo dõi và phân bổ như thế nào ? Ví dụ như chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức nào ( Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp.. ). Trình bày cách phân bổ.

2.2.2. Thực trạng kế toán phí sản xuất giá thành tại công ty
2.2.2. 1-Đối tượng hạch toán chi phí, đối tượng tính giá thành tại công ty
Công ty tập hợp chi phí và tính giá thành SP hoàn thành cụ thể ?.
Mô tả sơ lược quá trình phát sinh các loại chi phí , cách thức theo dõi, hạch toán ( VD : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh như thế nào . . , Chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung.)
2.2.2.2-Phương pháp hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty :
a. Phương pháp hạch toán chi phí :
Công ty Hạch toán chi phí theo phương pháp Kê khai thường xuyên hay Kiểm kê định kỳ.
• Tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản xuất :
a1 .Chi phí NVLTT :
+ Nội dung chi phí :Gồm các loại chi phí nào?
+ Phương pháp phân bổ Chi phí NVLTT ( nếu có)
+ Tài khoản sử dụng (TK 621):, Các loại chứng từ ( PX.., bảng kí, sổ Chi tiết CPSX..
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
a2. Chi phí tiền lương công nhân trực tiếp :
+ Nội dung chi phí ( lương, BHXH..)
+ Cách tính lương cho công nhân:Trình bày cách tính lương, đơn giá lương ( nếu có): Tính lương theo thời gian hay khoán..
+ Phương pháp phân bổ chi phí nhân công cho đối tượng tính giá thành tại công ty. ( nếu có)
+ Tài khoản sử dụng(TK 622):, Các loại chứng từ ( Bảng chấm công, bảng tính lương, bảng phân bổ tiền lương ( nếu có), sổ Chi tiết CPSX..
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
A3. Chi phí sản xuất chung :
+ Tại công ty phát sinh những loai chi phí sản xuất chung nào:(chi phí điện, vận chuyển vật tư thiết bị đến công trnh..
+ Phương pháp phân bổ : phân bổ theo tiêu thức hiện đang áp dụng tại Công ty.
+ Tài khoản sử dung (TK627) Các loại chứng từ, sổ sách (tương tự các phần trên)
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
b.Tính và hạch toán giá thành :
Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành nào ? Ví dụ : là phương pháp giản đơn ( trực tiếp )
Trình bày cách tính giá thành : Cách xác định giá trị Sản phẩm dở dang tại thời điểm cuối kỳ, tính giá thành SP
b1. Tập hợp CPSX : Kết chuyển toàn bộ chi phí SX trong kỳ ( gồm các sổ chi phí 621,622, 627 ) sang sổ chi phí 154 (cho từng loại sản phẩm)
b2.Tính giá thành Sản phẩm
Lấy số liệu về một đối tượng tính giá thanh cụ thể để minh hoạ cho tất cả các bước trên .

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1.1-Nhận xét chung về công tác kế toán và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành XL tại công ty
3.1.1.2-Những tồn tại (yếu điểm ) về hạch toán chi phí tính giá thành tại công ty cần phải hoàn thiện
a -Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán
b-Về phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí
c-Về phương pháp tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành
3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện: Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại công ty
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

Các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành bài có thể liên hệ mình hỗ trợ nhé, mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập và các hộ trợ khác cho các bạn

SDT/ZALO MÌNH: 0917.193.864

 

 

Mẫu Báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương, HUTECH

Hiện nay 1 số trường đang yêu cầu sinh viên làm chuyên đề thực tập như Báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương, Báo cáo thực tập ngành kế toán HUTECH luôn là những trường có mẫu làm báo cáo thực tập lạ lẫm không giống trường nào khác, dẫn đến sinh viên khá khó khăn trong việc tìm những bài mẫu tham khảo, nay mình chia sẻ cho các bạn 1 số mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương và Báo cáo thực tập ngành kế toán HUTECH tham khảo:

 

Báo cáo thực tập đại học Bình Dương
Báo cáo thực tập đại học Bình Dương

Đề cương báo cáo Báo cáo thực tập ngành kế toán trường đại học Bình Dương,HUTECH

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BIỂU BẢNG
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu:
 • 2.1. Mục tiêu chung
 • 2.2. Mục tiêu cụ thể
  3. Phương pháp nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Bố cục của đề tài
 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN
 • 1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3. Tình hình nhân sự của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking từ năm 2013 đến năm 2015
 • 1.4. Doanh số: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking qua 3 năm 2013 – 2015
 • 1.5. Tổ chức bộ máy phòng kế toán, phương pháp ghi sổ
 • 1.6. Giới thiệu phòng kế toán tài chính của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking.
 • 1.7. Mô tả các chứng từ, tính giá thành, tính khấu hao
 • 1.8. Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty
 • 1.8.1. Chuẩn mực kế toán
 • 1.8.2. Chế độ kế toán
 • 1.8.3. Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng
 • PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP
 • 2.1. Thực hiện phỏng vấn
 • 2.1.1. Đối tượng phỏng vấn
 • 2.1.2. ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 2
 • 2.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP
 • 2.2.1. Bài học về xin thực tập
 • 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán ở công ty.
 • 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán
 • 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tố chức phỏng vấn
 • 2.2.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng
 • 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán.
 • 2.3. ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
 • 2.3.1. Đề xuất kiến nghị về các môn học
 • 2.3.2. Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập
 • Phần 3 Bài tập tình huống
 • Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty ………
 • 3.1. Các phương thức bán hàng tại công ty.
 • 3.2. Thực trạng kế toán bán hàng, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 3.2.1.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.1.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.2.2.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.2.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.2.3.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.3.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.4. Kế toán chi phí tài chính
 • 3.2.4.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.4.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.4.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.4.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
 • 3.2.5.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.5.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.5.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.5.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.2.6.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.6.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.6.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.6.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.7. Kế toán khoản thu nhập khác
 • 3.2.7.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.7.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.7.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.7.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.8. Kế toán chi phí khác
 • 3.2.8..1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.8..2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.8..3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.8..4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.9. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 3.2.9.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.9.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.9.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.9.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.10.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.10.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.10.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.10.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.3. nhận xét và kiến nghị về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
 • 3.3.1. Nhận xét
 • 3.3.1.1. Ưu điểm
 • 3.3.1.2. Nhược điểm:
 • 3.3.2. Kiến nghị, giải pháp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC
Báo cáo thực tập đại học HUTECH
Báo cáo thực tập đại học HUTECH

Download báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương, HuTECH

Hiện nay mình đang soạn ra rất nhiều nội dung mẫu bài báo cáo thực tập dành riêng cho trường đại học Bình Dương và trường huTECH  cho các bạn tham khảo làm bài mẫu tham khảo, các bạn bấm nút tải phía dưới để tải các mẫu bài về nhé

 Mẫu báo cáo thực tập kế toán của đại học Bình Dương và HUtech có các đặc điểm gì?

 • Bài hoàn chỉnh
 • Trình bày chuẩn
 • Có đầy đủ nội dung
 • Bài là duy nhất, không chia sẻ trên các website khác
 • bài trên mạng không có, nên tránh được các lỗi đạo văn
 • Bảo hành chỉnh hình thức miễn phí cho các bạn

Dịch vụ làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên ĐH Bình Dương, Hutech,…

 • Mình đang có dịch vụ viết báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên và gồm các dịch vụ như sau
 • Làm trọn gói
 • Xin dấu công ty
 • Xin chứng từ công ty
 • Chỉnh sửa bài theo yêu cầu GV
 • Làm hoàn chỉnh từ đề cương, bản thảo, bản hoàn chỉnh
 • Giải thích bài cho các bạn hiểu
 • Đảm bảo kết quả tốt cho các bạn

Liên hệ dịch vụ làm báo cáo thực tập của mình qua

 • SĐT/ZALO: 0917.193.846
 • GMAIL: Hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • ADD: Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Chúc các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập trường đại học Bình Dương và Hutech hoàn thành tốt bài tốt nghiệp của mình!

Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Tài Chính Ngân Hàng, Rất Hay, Chi Tiết

Chia sẻ mẫu nhật ký thực tập ngành tài chính ngân hàng cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập mà viết báo cáo thực tập và nhật ký thực tập ngành ngân hàng, qua đây mình cũng nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên nào không có thời gian làm bài nhé, ngoài ra mình nhận xin xác nhận thực tập tại ngân hàng cho bạn nào không có chỗ thực tập nhé

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

 NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG.j
NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG
  Nội dung thực tập Kết quả đạt được Đơn vị thực tập GV hướng dẫn
Tuần thứ 1        
Ngày

3-4/2/2017

Tìm hiểu nội quy, quy định chung của NH TMCP Kiên Long Tuân thủ các nội quy và quy định chung trong NH    
Tuần thứ 2      
Ngày

6-8/2/2017

Tìm hiểu về tổ chức hoạt động của NH Tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong các bộ Luật và Thông tư liên quan    
Ngày 9-11/2/2017 Làm quen với mô hình tổ chức trong NH, các phòng ban, tổ chức nhân sự Biết được cách thức hoạt động của NH, làm quen và phối hợp các phòng ban liên quan    
Tuần thứ 3        
Ngày

13-15/2/2017

Được hướng dẫn sử dụng máy scan, photocopy Đã biết cách scan và photocopy giấy tờ, hoá đơn, chứng từ    
Ngày

16-18/2/2017

Sắp xếp hồ sơ khách hàng vay tiền cá nhân Biết cách sắp xếp hồ sơ một cách khoa học    
Tuần thứ 4        
Ngày

20-22/02/2017

Tìm hiểu quy trình cho vay tiêu dùng đối với KHCN Nắm rõ quy trình cho vay tiêu dùng đối với KHCN    
Ngày

23-25/2/2017

Tham khảo một vài hồ sơ cho vay tiêu dùng đối với KHCN Biết rõ quy trình, các chứng từ cần thiết trong qúa trình cho vay    
Tuần thứ 5        
Ngày

27-28/2/2017

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ Biết cách sắp xếp và lưu trữ theo hệ thống NH    
Tuần thứ 6        
Ngày

6-11/3/2017

Xin các số liệu có liên quan đến bài BCTT và xử lý số liệu Tiếp cận hồ sơ, cách sử dụng phần mềm lưu trữ dữ liệu tại NH    
Ngày 31/3/2017 Hoàn thành bài BCTT Được anh chị trong phòng Tín dụng xem lại và góp ý chỉnh sửa    

trên đây là mẫu nhật ký thực tập tại Ngân Hàng ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm thêm các mẫu nhật ký thực tập cũng như các mẫu bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng mình có chia sẻ trên website.

 

DOWNLOAD

 

BCTT Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân Hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

Download mẫu báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng đề tài một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành dành cho sinh viên đang làm chuyên đề thực tập chuyên ngành tài chính Ngân Hàng đang làm đề tài về tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước..\

Mẫu báo cáo thực tập tại AGRIBANK
Mẫu báo cáo thực tập tại AGRIBANK

Đề cương đề tài Hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tân Thành

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1 Tổng quan về tín dụng tại NHTM
 • 1.1.1 Khái niệm tín dụng
 • 1.1.2 Đặc điểm, bản chất tín dụng
 • 1.1.3 Các hình thức tín dụng
 • 1.2 Tổng quan về tín dụng cá nhân tại NHTM
 • 1.2.1 Khái niệm tín dụng cá nhân
 • 1.2.2 Vai trò của tín dụng cá nhân
 • 1.2.3 Quy định vay vốn tín dụng cá nhân
 • 1.2.4 Quy trình vay vốn tín dụng cá nhân
 • 1.2.5 Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả chất lượng TDCN
 • 1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng cá nhân của NHTM
 • 1.3.1 Các yếu tố chủ quan
 • 1.3.2 Các yếu tố khách quan
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH

 • 2.1 Tổng quan về Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.1.1 Giới thiệu về Agribank Việt Nam
 • 2.1.2 Giới thiệu về Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.1.3 Giới thiệu về phòng kế hoạch và kinh doanh
 • 2.2 Nội dung thực tập và thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.2.1 Quy trình thực tập và công việc thực tế tại Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.2.2 Quy định về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank (theo Quyết định số 66/QĐ-HDTV-KHDN)
 • 2.2.3 Quy trình về chovay đối với khách hàng cá nhân trong hệ thống Agribank (theo Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX)
 • 2.2.4 Các sản phẩm tín dụng cá nhân
 • 2.2.5 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân của Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.2.6 Đánh giá hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Tân Thành
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP,KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH

 • 3.1 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 3.1.1 Nhận thức của sinh viên sau thời gian thực tập ở Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 3.1.2 Nhận xét về tổ chức bộ phận
 • 3.1.3 Nhận xét về quy trình
 • 3.1.4 Nhận xét về biểu mẫu chứng từ
 • 3.1.5 Mối quan hệ làm việc
 • 3.1.6 Học hỏi từ quy định ở Agribank chi nhánh huyện Tân Thành
 • 3.1.7 Nhận xét về kết quả thu nhận được sau khi kết thúc thực tập
 • 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
 • 3.3 Kiến nghị
 • 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.2 Kiến nghị với Agribank
 • 3.3.3 Kiến nghị với Agribank chi nhánhTân Thành
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo cáo thực tập tín dụng cá nhân tại Ngân hàng AGRIBANK
Báo cáo thực tập tín dụng cá nhân tại Ngân hàng AGRIBANK

Danh mục từ viết tắt trong bài báo cáo thực tập Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

Từ viết tắt Diễn giải
NH Ngân hàng
NHNN Ngân hàng nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
TCTD Tổ chức tín dụng
AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KH&KD Phòng kế hoạch và kinh doanh
TDCN Tín dụng cá nhân
TSCĐ Tài sản cố định
TSĐB Tài sản đảm bảo
KH Khách hàng
KHCN Khách hàng cá nhân
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
IPCAS Hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng
CBNV Cán bộ nhân viên
CBTD Cán bộ tín dụng
TD Tín dụng
QTKD Quản trị kinh doanh
SXKD Sản xuất kinh doanh
HĐV Huy động vốn
CVTD Cho vay tiêu dùng
TMDV Thương mại dịch vụ
GTVT Giao thông vận tải
TDH Trung dài hạn

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập Hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tân Thành

1. Lý do chọn đề tài:

Như chúng ta đã biết, Ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, nền sản xuất ngày càng phát triển thì Ngân hàng càng trở nên quan trọng, bởi Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho các thành phần kinh tế thông qua công tác tín dụng của mình. Trong kinh doanh Ngân hàng, lợi nhuận mang lại từ hoạt động tín dụng cá nhân bao giờ cũng chiếm tỷ lệ rất lớn so với các hoạt động khác. Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng, mang khách hàng đến với ngân hàng?Đó là câu hỏi mà bất cứ ngân hàng nào cũng đều quan tâm hướng đến.
Với mong muốn nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, để các sản phẩm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng mang lại tính cạnh tranh nhiều hơn, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, đồng thời qua quá trình thực tập tìm hiểu công tác tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, kết hợp với những kiến thức trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM và nhất là sự gợi ý, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, Ban Giám Đốc và các Anh Chị tại Ngân hàng, em quyết định chọn đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng : “Hoạt Động Tín Dụng Cá Nhân Tại Agribank Chi Nhánh Tân Thành,” để nghiên cứu làm Báo cáo.
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ của Agribank rất đa dạng và phong phú. Nhưng vì thời gian thực tập và khả năng tiếp nhận của bản thân có hạn, vì thế bài viết không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý của quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc cùng các Anh Chị tại Agribank chi nhánh Tân Thành để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Hy vọng đề tài này sẽ mang lại những ý‎ kiến đóng góp cho Chi nhánh trong việc xây dựng những biện pháp và định hướng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Chi nhánh trên bước đường cạnh tranh và hội nhập.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

Từ những lý luận cơ bản về tín dụng cá nhân ở NHTM, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về vấn đề phân tích và đánh giá tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh  Tân Thành, để từ đó đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng cấp tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank

3. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu, thông tin từ phía Ngân hàng, báo chí, internet, tham khảo các sách chuyên ngành và các tài liệu có liên quan từ đó tổng hợp phân tích số liệu thu thập được, kết hợp với phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh, tư duy.

4. Đối trượng và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu về hoạt động tín dụng cá nhân, phòng Kế Hoạch và Kinh Doanh chi nhánh huyện Tân Thành,  chuyên về tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank trong khoảng thời gian tìm hiểu và phân tích là 3 năm từ 2014 – 2016.

5. Kết cấu của bài Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH,
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH,

Kết luận đề tài báo cáo thực tập phân tích Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

Hoạt động tín dụng luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động tín dụng cá nhân của Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, cũng vậy, nó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế địa phương. Có thể nói thế mạnh của Agribank là phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, thông thôn, tự thân tên gọi của ngân hàng cũng nói lên điều đó. Tuy nhiên không chỉ phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chi nhánh huyện Tân Thành còn mở rộng phục vụ cho các lĩnh vực khác góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh ngày càng phát triển.
Qua quá trình thực tập, tìm hiểu và tiếp cận với những con số thống kê, em nhận thấy hoạt động cho vay cá nhân của chi nhánh đạt được những kết quả khá tốt. Tuy phải phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế , bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt giữa 15 tổ chức tín dụng đóng chung trên địa bàn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Trong những năm qua, Agribank chi nhánh huyện Tân Thành đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con nông dân, là người bạn đồng hành đáng tín cậy của người dân. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được chi nhánh cũng còn nhiều khó khăn, do đối tượng phục vụ của chi nhánh là nông dân, nông nghiệp, nông thôn mà hiện nay tình hình giá cả các mặt hàng còn khá cao, dịch bệnh xảy ra liên tiếp, còn chịu sự tác động của suy thoái kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa vượt qua được khó khăn, khả năng trả nợ vay bị hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh dẫn đến nợ quá hạn tăng cao trong năm 2014 và 2017.
Qua những phân tích, giải pháp, kiến nghị của em về bài báo cáo, cũng như mong muốn hoàn thiện hơn về chính sách, dịch vụ tín dụng cá nhân em hy vọng nó sẽ giúp được một phần nào đó trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Và em tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ trình độ ngày càng cao, tận tâm phục khách hàng sẽ góp phần giải quyết được những khó khăn trước mắt, đưa chi nhánh huyện Tân Thành ngày càng phát triển trở thành ngân hàng số một về cung cấp vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
Với thời gian nghiên cứu và tìm hiểu ngắn, nội dung bài báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc cùng các Anh Chị tại Ngân hàng góp ý để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – TÂN THÀNH

1. Ts. Nguyễn Minh Kiều (2014), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Tài Chính, TP.HCM
2. Nguyễn Thị Mai (2012), Biện pháp góp phần phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – PGD Lê Trọng Tấn, Chuyên đề tốt nghiệp, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, TP.HCM
3. Phòng Kế Hoạch và Kinh Doanh – Agribank chi nhánh huyện Tân Thành (2014),Quyết định số 836 Quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình, cá nhân 07-08-2014.
4. Phòng Kế Hoạch và Kinh Doanh – Agribank chi nhánh huyện Tân Thành (2014),Quyết định số 66 Quy định cho vay đối với khách hàng Agribank 22-01-2014.
5. Phòng Kế Hoạch và Kinh Doanh – Agribank chi nhánh huyện Tân Thành (2014),Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (2012-2014).
6. Nguyễn Thị Ngọc Trâm (2013), Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM, Báo cáo thực tập, Trường Đại Học Ngân Hàng, TP.HCM
7. Website tham khảo:tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank
Ngân hàng Agribank: www.agribank.com.vn

ĐẶC ĐIỂM MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI HOTROTHUCTAP.COM

 • Bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng là duy nhất
 • Không copy bài trên mạng, không có bài thứ 2
 • Không sợ vị GV cho là copy trên mạng
 • Bài từng đạt 8-9 điểm cho người đầu tiên
 • Bảo hành chỉnh sửa hình thức trọn đời từ hotrothuctap.com
 • Bài hoàn chỉnh từ bìa tới cuối, đầy đủ nội dung
 • Số liệu mới nhất 2014-2017
 • Có thể sửa đổi tên ngân hàng và chi nhánh trong bài 1 cách dễ dàng
 • Có slide thuyết trình

 

 

Slide báo cáo thực tập tin dụng cá nhân
Slide báo cáo thực tập tin dụng cá nhân
Báo cáo thực tập tín dụng cá nhân tại Agribank
Báo cáo thực tập tín dụng cá nhân tại Agribank

Ngoài ra hiện nay mình có nhận thuê viết báo cáo thực tập theo yêu cầu cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng cũng như một số bạn không tìm được chỗ thực tập mình có thể tìm giúp ngân hàng thực tập hoặc xin dấu xác nhận từ ngân hàng cho các bạn.

 

Báo cáo thực tập marketing thương hiệu tại công ty thiết bị Y Tế, Y Sinh

Đề tài báo cáo thực tập: giải pháp marketing thương hiệu tại công ty thiết bị y tế, y sinh cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài marketing, đây là 1 mẫu bài thực tập tốt nghiệp tiếp theo cho các bạn đang làm báo cáo thực tập tại công ty thiết bị y tế.

Đề cương báo cáo thực tập marketing thương hiệu tại công ty thiết bị Y Tế, Y Sinh

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING THƯƠNG HIỆU

 • 1.1: Tổng Quan Về Marketing 3
 • 1.1.1: khái niệm marketing 3
 • 1.1.2: Vai trò của marketing 5
 • 1.1.3: chức năng của marketing 5
 • 1.2: Tổng Quan Về Thương Hiệu 6
 • 1.2.1: Khái niệm thương hiệu 6
 • 1.2.2: Vai trò của thương hiệu 7
 • 1.2.3: Yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu 7
 • 1.2.3.1: Yếu tố vĩ mô 7
 • 1.2.3.2:Yếu tố vi mô 12
 • 1.2.4: Yếu tố cốt lõi xây dựng thương hiệu. 16
 • 1.2.4.1:Tầm nhìn 16
 • 1.2.4.2: Sứ mệnh 16
 • 1.2.4.3: Chiếc lý kinh doanh 16
 • 1.2.5: Bộ nhận diện thương hiệu 17
 • 1.2.6: Định vị thương hiệu 18
 • 1.2.6.1: Định vị thương hiệu là gì? 18
 • 1.2.6.2: Định vị thương hiệu cần có điểm tương đồng và sự khác biệt 18
 • 1.2.6.3:Các chiến lược định vị thương hiệu 18
 • 1.2.7: Marketing mix hỗ trợ cho quá trình xây dựng thương hiệu 19
 • 1.2.7.1: Sản phẩm 19
 • 1.2.7.2: Giá 20
 • 1.2.7.3: Phân phối 22
 • 1.2..7.4: Chiêu Thị 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MARKEITNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ

 • 2.1: Tổng Quan Về Công Ty 26
 • 2.1.1:Thông tin chung về công ty 26
 • 2.1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp 27
 • 2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm ( máy đo huyết áp) 27
 • 2.1.2.2:Thị trường tiêu thụ 28
 • 2.1.2.3: Khách hàng 28
 • 2.1.2.4. Lao động 29
 • 2.1.3:Đối thủ cạnh tranh 29
 • 2.1.4: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 30
 • 2.1.4.1:Bộ máy quản trị 30
 • 2.1.4.2: Các phòng chức năng 30
 • 2.2: Tổng Quang Về Ngành Hàng 30
 • 2.2.1: Tổng Quang Về Bệnh Cao Huyết Áp 30
 • 2.2.1.1: cao huyết áp là gì? 30
 • 2.2.1.2: Vì Sao Bệnh Cao Huyết Áp 31
 • 2.2.2: Tổng Quan Về Thị Trường Máy Đo Huyết Áp 32
 • 2.3: Thực trạng marketing thương hiệu tại công ty thiết bị Y Tế Microlife của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị y tế
 • 2.3.1.Định hướng phát triển chung của doanh nghiệp
  trong những năm tới 33
 • 2.3.1.1. Phương hướng 33
 • 2.3.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh 33
 • 2.3.2: Chiến lược sản phẩm 34
 • 2.3.3: Chiến lược giá 34
 • 2.3.4: Chiến lược phân phối 36
 • 2.3.5: Chiến lược chiêu thị 37
 • 2.3.5.1: những hoạt động chiêu thị đã thực hiện. 37
 • 2.3.5.2: Những vấn đề còn tồn tại 42
 • 2.3.5.3 Nguyên nhân của những tồn tại 43

CHƯƠNG III:MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MARKETING THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ

 • 3.1:Thành lập phòng Marketing độc lập để quản trị nhãn hiệu 46
 • 3.2:Nâng cao nhận thức về thương hiệu 47
 • 3.3:Tiếp tục phát huy chương trình đo huyết áp cho người tiêu dùng. 48
 • 3.4:Sử dụng Website để xây dựng thương hiệu 48
 • 3.5:Quan tâm hơn đến người tiêu dùng cuối cùng 48
 • KẾT LUẬN 50
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

Xem thêm:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MARKETING THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ

 • 1.Tạo dựng và quản trị thương hiệu – danh tiếng và lợi nhuận. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý. Nhà xuất bản Lao động và xã hội 2003
 • 2. Định vị: trận chiến về trí lực ngày nay. Tác giả: ALRIES and JACK TROUT, dịch giả TẠ TÚC. Nhà xuất bản Thanh niên năm 2004.
 • 3. Định vị Thương hiệu. Tác giả: TS Dương Ngọc Dũng, TS Phan Đình Quyền. Nhà xuất bản Thống kê năm 2005.
 • 4. Xây dựng và phát triển thương hiệu. Biên soạn: Lê Xuân Tùng. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội năm 2005
 • 5. Trang Web của Công ty: www.thietbiysinh.com.vn – www.microlifevn.com
 • 6. “Marketing căn bản” – Philip Cotler. NXB: Thống kê, năm 1997.

KẾT LUẬN ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MARKETING THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù theo số liệu điều tra của hàng Việt nam chất lượng cao thì tỉ lệ người tiêu dùng có quyết định mua hàng dựa trên lựa chọn về thương hiệu là không cao, nhưng xu thế trong tương lai thì đây lại là điều tất yếu. Thực tế cho thấy ngày càng có rất nhiều các Công ty cạnh tranh nhau trong cùng một lĩnh vực để tồn tại, do đó người tiêu dùng muốn có một sự an toàn trong quyết định mua hàng sẽ chọn lựa sản phẩm của những công ty đã có thương hiệu trên thị trường.
Chính vì vậy ngay từ bây giờ công ty Cổ Phần Thiết Bị Y tế cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu Microlife tại thị trường Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Và để làm được điều đó Công ty cần tìm cho mình một chiến lược phát triển thương hiệu đúng đắn với một vài sản phẩm nhất định làm nòng cốt xuất phát từ giá trị thực tiễn mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng.

ĐẶC ĐIỂM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MARKETING THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ

Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
Bài có đầy đủ số liệu kèm theo marketing thương hiệu tại công ty thiết bị Y Tế
Bài đã từng đạt 8 – 9 điểm
Bài có file Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
Có Các chính sách đặc biệt của team
Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn
Dịch vụ kèm theo: dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập theo yêu cầu sinh viên

 

Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container

Mẫu báo cáo tốt nghiệp đề tài Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container dành cho ai?

Download mẫu báo cáo thực tập Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu, dành cho các bạn sinh viên học chuyên ngành”

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế đối ngoại
 • Ngoại thương
 • Xuất nhập khẩu
 • Kinh doanh quốc tế

Đôi nét về đề tài Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu

Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay cùng bối cảnh nền kinh tế mở cửa của nhiều quốc gia, dưới sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngành nghề, để có chỗ đứng vững chắc cũng như các bước tiến trên thị trường, với tư tưởng muốn lớn mạnh phải bơi ra biển lớn thì các hoạt động giao dịch, kinh doanh ngoại thương ngày càng tăng mạnh. Và đặc điểm lớn nhất trong buôn bán quốc tế là người mua và người bán ở những quốc gia khác nhau, do đó hàng hóa phải được lưu thông từ nước này sang nước khác. Để thực hiện thông suốt được quy trình đó, các công ty sẽ phải cần đến các dịch vụ trung gian ở giữa để trung chuyển hàng hóa đi từ nơi này sang nơi khác, trong đó nổi bật là hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển. Kinh doanh quốc tế ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ thì dịch vụ giao nhận vận tải cũng đồng thời tăng trưởng và ngày càng lớn mạnh trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, các dự án công trình xây dựng lớn nhỏ,… đều cần tới dịch vụ giao nhận vận tải. Chính vì vậy ngành giao nhận sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại thị trường Việt Nam đang diễn ra hết sức sôi nổi, với sự nhận định ngành giao nhận là một miếng bánh ngon nên việc cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt. Đòi hỏi mỗi công ty phải có đặc thù riêng, quy trình làm việc xuyên suốt năng động, dịch vụ chất lượng nhanh chóng, uy tín. Công ty Vận tải Đa phương thức 7 với sự tồn tại và phát triển hơn 22 năm cùng sự nổ lực không ngừng đã tạo được một chỗ đứng vững vàng trên thị trường. Là một công ty thực hiện nghiệp vụ giao nhận cho nhiều loại mặt hàng với nhiều loại hình dịch vụ tại các cảng biển khác nhau, do đó, tôi đã quyết định lựa chọn công ty Vận tải Đa phương thức 7 để nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa là như thế nào cũng như đặc trưng và các thực trạng cụ thể của công ty trong hoạt động giao nhận. Việc thực tập, làm việc thực tế tại phòng Điều độ – Giao nhận tại công ty Vận tải Đa phương thức 7 với tư cách thực tập như một nhân viên giao nhận đã mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từ đó đã xây dựng lên đề tài báo cáo: “PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 7” để trình bày rõ về vấn đề.

Đề cương báo cáo thực tập Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

 • 1.1. Giới thiệu về công ty Vận tải đa phương thức 7
 • 1.1.1. Thông tin chung về công ty
 • 1.1.2. Định hướng phát triển
 • 1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
 • 1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty VTT7
 • 1.3. Bộ máy tổ chức và tình hình nhân sự của công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.3.3. Tình hình nhân sự của công ty VTT7
 • 1.3.4. Tổ chức và cơ cấu nhân sự của phòng ban thực tập (Phòng Điều độ – Giao nhận)
 • 1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua
 • 1.4.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 1.4.2. Thị trường và khách hàng
 • 1.4.3. Kết quả hoat động kinh doanh của công ty qua các năm gần đây

CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 7

 • 2.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa các bên liên quan trong hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển của công ty Vận tải đa phương thức 7 (dựa theo hợp đồng số: TTCTTVNJC-20160225)
 • 2.2. Sơ đồ và các bước thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty VTT7
 • 2.3. Phân tích thực tế quy trình giao nhận hàng hóa nguyên container bằng đường biển của công ty Vận tải đa phương thức 7 (dựa theo hợp đồng số: TTCTTVNJC-20160225)
 • 2.3.1. Ký hợp đồng – Nhận hồ sơ từ khách hàng
 • 2.3.2. Nhận nhiệm vụ/ Nhận bộ chứng từ
 • 2.3.3. Kiểm tra chứng từ
 • 2.3.4. Khai Hải quan điện tử
 • 2.3.5. Lấy lệnh giao hàng – Cược container
 • 2.3.6. Đăng ký tờ khai
 • 2.3.7. Đóng thuế (nếu có), thông quan tờ khai
 • 2.3.8. Chuẩn bị kho, xe – báo cho chủ hàng
 • 2.3.9. Thanh lý – Nhận hàng
 • 2.3.10. Vận chuyển và bàn giao hàng
 • 2.3.11. Trả cont rỗng – Nhận lại tiền cược
 • 2.3.12. Hạch toán – Lưu hồ sơ
 • 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận hàng hóa công ty VTT7
 • 2.5. Nhận xét quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại công ty VTT7
 • 2.5.1. Ưu điểm
 • 2.5.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 7

 • 3.1. Đánh giá chung về hoạt động giao nhận của công ty
 • 3.1.1. Những thành công đạt được
 • 3.1.2. Những vấn đề cần khắc phục
 • 3.2. Đề xuất và Kiến nghị để nâng cao hoạt động giao nhận của công ty.
 • 3.2.1. Đề xuất
 • 3.2.2. Kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC
 • KẾT LUẬN

Lời kết cho đề báo cáo cáo Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu,

Giao nhận là một ngành nghề thực sự phát triển rất mạnh mẽ và không kém phần gay gắt do cạnh tranh cao. Quy trình giao nhận tuy phải trải qua nhiều bước nhưng lại khá rõ ràng trong từng khâu và dễ để cho cả doanh nghiệp lẫn Nhà nước kiểm soát.

Công ty Vận tải Đa phương phức 7 đã xây dựng được thành một công ty có đặc thù riêng trong quy trình cũng như chất lượng dịch vụ uy tín được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước tin tưởng và ủy thác. Bên cạnh những thành công đạt được cũng như những ưu điểm trong quy trình thì bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần và điểm yếu khắc phục. Việc tìm hiểu và thực hiện đề tài “Phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển tại công ty Vận tải Đa phương thức 7” đã giúp tôi có cái nhìn thực tế hơn, nêu lên được một số thực trạng hiện nay cùng với đề xuất định hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận thực tế tại công ty.

Trong quá trình tìm hiểu, đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Việt Nam hiện nay nói chung và tại công ty Vận tải Đa phương thức 7 nói riêng, đề tài không chỉ giúp tôi vận dụng được lý thuyết đã học, mà nó còn mang tính thực tế, giúp tôi hiểu sâu hơn từng khâu quy trình cũng như cách xử lý các vấn đề phát sinh. Do sự hạn chế về mặt thời gian cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên tôi chưa thể nghiên cứu chuyên sâu và đưa ra một bài nghiên cứu tốt nhất.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu,

 Web tham khảo:
– http://www.customs.gov.vn/
– http://doc.edu.vn/
http://www.vietranstimex.com.vn/
– http://www.vnaccs.com/
 Sách tham khảo:
– TS. Đỗ Quốc Dũng, Giao nhận vận tải và bảo hiểm, NXB Tài Chính, 2015
– TS. Trần Văn Hòe, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
– PGS.TS. Hà Thị Ngọc Oanh, Kỹ thuật kinh doanh trong thương mại quốc tế, NXB Lao động – Xã hội, 2014
– GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị Xuất nhập khẩu, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
 Tham khảo khác:
– Các thông tin, văn bản, hồ sơ tại công ty Vận tải Đa phương thức 7
– Thông tư 38 Bộ Tài Chính

PHỤ LỤC CHỨNG TỪ GIAO NHẬN 1 LÔ HÀNG NHẬP KHẨU ( SỐ LIỆU THỰC TẾ TRONG BÀI)

 • Bộ chứng từ phục vụ trong bài Báo cáo gồm:
 • 1. Hợp đồng (Sales Contract)2. Hóa đơn thương mại (Invoice)
 • 3. Phiếu đóng gói (Packing list)
 • 4. Vận đơn đường biển (Bill of Lading)
 • 5. Thông báo hàng đến (Arrival Notice)
 • 6. Lệnh giao hàng (Delivery Order)
 • 7. Tờ khai hải quan (thông quan)
 • 8. Danh sách container
 • 9. Giấy giới thiệu
 • 10. Giấy ủy quyền
 • 11. Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước
 • 12. Giấy gửi hàng (Delivery Note)
 • 13. Biên bản bàn giao hàng hóa

Đặc điểm Báo cáo thực tập Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container

Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
Bài có đầy đủ chứng từ kèm theo đề tài  Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
Bài có file PDF + Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
Có Các chính sách đặc biệt của team
Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn
Dịch vụ kèm theo: dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập theo yêu cầu sinh viên

Một số hình ảnh trong bài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container
quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container
Phụ lục quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container.jpg
Phụ lục quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container.jpg

quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

Download mẫu báo cáo thực tập xuất nhập khẩu ngành ngoại thương đề tài:quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu, đây là mẫu báo cáo thực tập ngành kinh tế đối ngoại, báo cáo thực tập ngành ngoại thương hay bạn bạn học ngành kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu đều có thể sử dụng đề tài này.

Đề cương đề tài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

 • 1.1 Tổng quan
 • 1.2.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
 • 1.3.1.Ngành nghề kinh doanh
 • 1.3.2 Địa bàn kinh doanh
 • 1.3.3 Cơ sở vật chất
 • 1.3.4 Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.5. Tình hình nhân sự
 • 1.4.Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
 • 1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014
 • 1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015
 • 1.4.3..Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐÔNG PHƯƠNG (ORIENT OIL)

 • 2.1. Sơ đồ các bên liên quan trong quy trình
 • 2.2.Lưu đồ quy trình
 • 2.3 Phân tích quy trình
 • 2.4.Đánh giá quy trình
 • 2.4.1. Về ưu điểm
 • 2.4.2. Về nhược điểm
 • 2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Dầu khí

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Phân tích SWOT
 • 3.2Kiến nghị chiến lược định hướng của Công ty trong thời gian tới
 • 3.3. Đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty xăng dầu
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Danh mục tài liệu tham khảo Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thương – Phạm Mạnh Hiền;
2. Bài giảng nghiệp vụ Hải quan – Vũ Thúy Hòa;
3. Bài giảng nghiệp vụ vận tải bảo hiểm trong ngoại thương – Lương Thị Hoa
4. Báo cáo thường niên năm 2014 – Petro Vietnam;
5. Báo cáo thường niên năm 2015 – Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha;
6. Điều lệ họa động Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương;
7. Báo cáo thường niên năm 2013, 2015, 2016 – Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương;
8. Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;
9. Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;
10. Website:
– Website Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương: www.orientoil.com.vn;
– “Thủ tướng đồng ý thay đổi cách xác định thuế nhập khẩu xăng dầu” : http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/thu-tuong-dong-y-thay-doi-cach-xac-dinh-thue-nhap-khau-xang-dau-20160319233630334.chn;
– Kênh thông tin giá cả xăng dầu: www.xangdau.net ;
– Trang giá Platts Singapore: www.platts.com;
– Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu: http://www.customs.gov.vn/lists/haiquanvietnam/details.aspx?list=74c6bc80-f976-4544-a90e-a90f0cbefddc&id=395&contenttypeid=0x01009f0bd5f1ccee4a43ac75412de23adf3d;
– Website Hải quan Việt Nam: www.customs.gov.vn;
– “Phân luồng tờ khai trong hải quan điện tử”: http://taichinhonline24h.blogspot.com/2014/03/phan-luong-to-khai-trong-hai-quan-dien-tu.html;
– Hiệp định VKFTA: Cơ hội lớn về thu hút đầu tư: http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/20-tin-tuc/4990-hiep-dinh-vkfta-co-hoi-lon-ve-thu-hut-dau-tu.html
– Dịch vụ giao nhận và giám ðịnh hàng hoá xuất nhập khẩu: https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/nghiepvungoaithuong/ch9.htm.

Kết luận trong bài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

Trải qua quảng thời gian hai tháng thực tập tại Công ty, tuy không dài nhưng đã đem lại cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đáng nhớ và đầy tính khám phá. Qua việc phân tích Quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Đã cho tôi có một cái nhìn tổng quan và mới lạ về ngành hàng xăng dầu ngành hàng năng lượng, an ninh quốc gia, có những đặc thù riêng so với những ngành hàng tiêu dùng khác.
Báo cáo thực tập “Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương” được xây dựng và hoàn thiện từ cơ sở dựa trên quy trình chung của doanh nghiệp và sự quan sát, thực hành, rút kinh nghiệm của bản thân tôi. Được thực hiện trong khoảng thời gian từ 14/03-24/04/2017, với sự hạn chế về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nên báo cáo thực tập không tránh khỏi những sai sót.
Một cách tổng quan, quy trình giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, là một trong những yếu tố quan trọng kiến tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.

Bài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu có gì đặc biệt

 • Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
 • Bài có đầy đủ chứng từ kèm theo đề tài  Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
 • Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
 • Bài có file PDF + Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
 • Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
 • Có Các chính sách đặc biệt của team
 • Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn
 • Dịch vụ kèm theo: dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập theo yêu cầu sinh viên

Một số hình ảnh trong bài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu 

Các chứng từ kem theo trong đề tài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu có gì đặc biệt

 

quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Chứng từ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Hình ảnh phân tích 1 lô hàng có chứng từ cụ thể trong đề tài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

Phân tích quy trình nhập khẩu bằng đường biển
Phân tích quy trình nhập khẩu bằng đường biển

 

 

Báo cáo thực tập quy trình nhập khẩu cá Hồi tại công ty thủy sản

Mẫu báo cáo thực tập phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thủy sản dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành ngoại thương, báo cáo thực tập kinh doanh quốc tế, kinh tế đối ngoại tham khảo!

Giới thiệu báo cáo thực tập phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thủy sản

Báo cáo thực tập ngành ngoại thương với đề tài “ Phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thy Hạnh Dung”. Đề tài gồm ba chương, chương 1 là giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thy Hạnh Dung, chương 2 đi sâu vào phân tích quy trình nghiệp vụ nhập khẩu lô hàng đầu cá hồi bằng đường biển tại công ty, và chương cuối cùng nêu ra những nhận xét cùng kiến nghị và giải pháp giúp quy trình được hoàn thiện hơn

Báo cáo được xây dựng và hoàn thiện từ cơ sở dựa trên quy trình chung của doanh nghiệp và sự tích góp, rút kinh nghiệm từ việc quan sát, thực hành vào công việc cụ thể. Ưu điểm của báo cáo đã nêu rõ được một quy trình chung cho nghiệp vụ nhập khẩu một lô hàng đầu cá hồi của công ty, nêu thao tác cụ thể của từng bước trong quy trình và phân tích ưu nhược điểm của quy trình, và cuối cùng dựa trên nhận xét và góc nhìn của cá nhân để đề xuất kiến nghị và giải pháp cho việc hoàn thiện quy trình hơn. Báo cáo thực tập được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 14/02/2017 đến 26/04/2017. Với thời gian thực tập ngắn ngủi và do sự hiểu biết còn hạn chế nên báo cáo thực tập không tránh khỏi những thiếu sót.

Nội dung cơ bản trong báo cáo thực tập phân tích quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty TNHH Thủy sản

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CÁ HỒI TẠI CÔNG TY THỦY SẢN
QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CÁ HỒI TẠI CÔNG TY THỦY SẢN

Đặc điểm bài đề tài báo cáo thực tập quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty Thủy sản

 • Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
 • Bài có đầy đủ chứng từ kèm theo đề tài quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty
 • Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
 • Bài có file PDF + Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
 • Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
 • Có Các chính sách đặc biệt của team
 • Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn

Một số hình ảnh trong đề tài báo cáo thực tập đề tài quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển

Quy trình thực tế nhập khẩu cá hồi bằng đường biển
Quy trình thực tế nhập khẩu cá hồi bằng đường biển
Chứng từ quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển
Chứng từ quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển

Ngoài ra mình có Dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập giá rẻ theo yêu cầu cho các bạn sinh viên

Hiện nay ngoài chia sẻ tài liệu hay ra mình còn có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, chuyên đề cho các bạn
sinh viên cần hỗ trợ viết bài, Mình làm đề tài mới, có thể làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, làm thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói
cho các bạn sinh viên bao gồm:
1. —–> Chọn đề tài
2. —> làm đề cương
3. —-> Chỉnh sửa theo yêu cầu của GV
4. —–> Xây dựng bản thảo
5. —–>Chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu GV
6. —–> Hoàn chỉnh bài chính thức
7. —–> Xin dấu doanh nghiệp

SĐT/ZALO 0973.287.149 

Các chính sách đặc biệt dành cho sinh viên sử dụng mẫu báo cáo thực tập tại hotrothuctap.com được liệt kê chi tiết khi các bạn nhấn nút tải về, chúc các bạn có được tài liệu ưng ý nhất với đề tài báo cáo thực tập quy trình nhập khẩu cá hồi bằng đường biển tại công ty Thủy sản

Tổng hợp 36 đề tài tiểu luận ngành luật tham khảo cho Sinh Viên

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN NGÀNH LUẬT, BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Đề tài tiểu luận ngành luật Dân sự:

1. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
2. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đề tài tiểu luận ngành luật Lao động:

3. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
4. Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đề tài tiểu luận ngành luật Thương mại:

5. Quyền tự do kinh doanh – Sự tương thích giữa Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014.
6. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh – Lý luận và thực tiễn.

Đề tài tiểu luận ngành luật Hình sự:

7. Hệ thống hình phạt và hình phạt theo quy định của BLHS năm 1999 SĐBS 2009, nêu và đánh giá những điểm mới của các hình phạt theo quy định của BLHS 2015 SĐBS năm 2017.
8. So sánh tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng quy định của BLHS năm 1999 SĐBS 2009 và quy định của BLHS 2015 SĐBS năm 2017.

Đề tài tiểu luận ngành luật Tố tụng hình sự:

9. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án” trong tố tụng hình sự
10. Biện pháp ngăn chặn “Đặt tiền để bảo đảm” trong tố tụng hình sự

Đề tài tiểu luận ngành luật Sở hữu trí tuệ:

11. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và nhãn hiệu.
12. Giới thiệu các điều ước quốc tế về quyền sở hữu công nghiệp.

Đề tài tiểu luận ngành luật Hành chính:

13. Quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng tại tỉnh Bình Dương.
14. Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên tại tỉnh Bình Dương
15. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
16. Cải cách thủ tục hành chính ( ở một lĩnh vực, một địa phương cụ thể)
17. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính (ở một địa phương cụ thể)

Đề tài tiểu luận ngành luật Tố tụng hành chính:

18. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính
19. Tranh tụng trong tố tụng hành chính

Đề tài tiểu luận ngành luật Thuế:

20. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục thất thu thuế ở Việt Nam.
21. Phân tích tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.\\

Đề tài tiểu luận ngành luật Ngân hàng:

22. So sánh bản chất pháp lý của hợp đồng tín dụng trong mối quan hệ hợp đồng vay tài sản.
23. Cơ sở pháp lý của họat động tái cấu trúc các ngân hàng thương mại hiện nay.

Đề tài tiểu luận ngành luật Ngân sách nhà nước:

24. Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi ngân sách nhà nước đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia.
25. Việc chi tiêu ngân sách nhà nước ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia

Đề tài tiểu luận ngành luật Tố tụng dân sự:

26. Đương sự trong tố tụng dân sự – thực trạng và kiến nghị
27. Nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam – thực trạng và kiến nghị
28. Hòa giải trong thủ tục sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự – thực trạng và kiến nghị
29. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Việt Nam – thực trạng và kiến nghị

Đề tài tiểu luận ngành luật Môi trường:

30. Xử lý vi phạm pháp luật về môi trường – thực trạng và giải pháp
31. Pháp luật đảm bào an toàn vệ sinh thực phẩm – thực tiễn thực hiện tại địa phương
32. Giải quyết tranh chấp về môi trường – thực trạng và giải pháp
33. Pháp luật quản lý về quản lý chất thải – thực trạng và kiến nghị

Đề tài tiểu luận ngành luật Thương mại quốc tế:

34. Vấn đề chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.
35. Các tranh chấp điển hình về hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.

Đề tài tiểu luận ngành luật Hôn nhân và gia đình:

36. Những điểm mới quy định trong Luật hôn nhân gia đình năm 2014 so với Luật hôn nhân gia đình năm 2000.

error: Content is protected !!