Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi
Đánh giá bài viết

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi là mẫu báo cáo thực tập kế toán dành cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập kế toán công, kế toán hành chính sự nghiệp tham khảo nhé, mẫu báo cáo thực tập này được biên soạn bao gồm 50 trang tất cả nội dung, sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn nào cần tài liệu mẫu báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực

Sau đây mình xin giới thiệu đôi nét về các mục trong báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực, hiện tại trong bài mình để là công ty điện lực Củ Chi, cac bạn co thể thay đổi sang công ty điện lực khác bất kỳ nhé!

 • CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.2 Lịch sử hình thành
 • 1.1.3 Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.5 Sơ đồ tổ chức quản lý:
 • 1.1.6 Chức năng của các Phòng, Ban, Đội:
 • 1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:
 • 1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:
 • 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:
 • 1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
 • 1.3.1 Thuận lợi
 • 1.3.2 Khó khăn
 • 1.3.3 Phương hướng phát triển
 • CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.1 Các khái niệm
 • 2.1.2 Đặc điểm về doanh thu
 • 2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.1 Khái niệm
 • 2.2.2 Thuế không hoàn lại
 • 2.3 Hình thức kế toán
 • 2.3.1 Sổ sách chứng từ
 • 2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Kết cấu tài khoản
 • 2.3.4 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu
 • 2.4 Xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.1 Khái niệm
 • 2.4.2 Cách xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.3 Cách tính thuế TNDN
 • 2.4.4 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh
 • CHƯƠNG 3:THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 3.1 Thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty ĐLCC
 • 3.1.1 Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2 Một số phương pháp hạch toán tại công ty
 • 3.2 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.2.1 Phương pháp kết chuyển
 • 3.2.2 Xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • CHƯƠNG 4:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1 Nhận xét
 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.2 Kiến nghị

Các bạn download về để xem nội dung bài nhé, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề tài báo cáo thực tập kế toán hành chính sự nghiệp khác với đề tài: xác định kết quả kinh doanh tại khác tại website hotrothuctap.com tại TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0917193864