kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc

LỜI MỞ ĐẦU kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm quan trọng đặc biệt. Nó là vấn đề liên quan trực tiếp đến yếu tố con người mà bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có. Từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, từ đơn vị vừa hay nhỏ, cấp I, cấp II hay cấp III; thậm chí chẳng có tổ chức nào thì cũng có sự “mua bán sức lao động” diễn ra. Và nó trở thành mặt hàng phổ biến nhất, là công cụ sẵn có nhất trong cán cân cung – cầu.
Lao động là sự kết hợp giữa hoạt động chân tay và trí óc của con người; là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định nên sự tồn tại của quá trình sản xuất; nhưng lại đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Muốn có được “mặt hàng lao động” có chất lượng, phù hợp với yêu cầu của mình thì “người mua sức lao động” phải trả một khoản tương đương, xứng đáng. Đó là thù lao, lao động mà người chủ lao động trả cho người lao động một cách hợp lý để dựa vào đó họ có thể tái tạo sản xuất sức lao động sau những giờ làm việc mệt nhọc, thù lao đó gọi là tiền lương (hay tiền công). Hay nói cách khác, tiền lương là biểu hiện bằng tiền, là giá cả sức lao động được hình thành theo thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với các quan hệ và các quy luật trong nền kinh tế thị trường.
Trong cuộc sống tiền lương không chỉ là vấn đề mà người trực tiếp tham gia lao động quan tâm mà nó đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Vì vậy cần phải nhận thức đúng đắn hơn về bản chất của tiền lương theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay bởi tiền lương là đòn bẩy kinh tế đem lại thu nhập cho người lao động, để bù đắp những hao phí về sức lao động tiền lương góp phần thúc đẩy động viên người tham gia lao động nhiệt tình trong cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Điều đó cho ta thấy được tiền lương giúp người lao động ổn định được cuộc sống, tiền lương có đảm bảo thì người lao động mới có thể trang trải chi phí trong gia đình và tích luỹ cho tương lai. Có như vậy người lao động mới yên tâm làm việc, dần dần cải thiện đời sống góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp. Ngoài tiền lương để khuyến khích động viên người lao động đơn vị còn trích các khoản phụ cấp cho nhân viên. Điều này không những làm tăng thu nhập cho người lao động mà còn đáp ứng được cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao động hăng say và nhiệt tình hơn trong công việc được giao. Mặt khác, khi nền kinh tế phát triển đã mở ra những mối quan hệ giữa người lao động với tổ chức xã hội. Sự quan tâm đó là rất cần thiết vì nó đem lại lợi ích cho người lao động khi gặp rủi ro như tai nạn ốm đau, thai sản… gắn chặt với tiền lương, trích theo lương gồm: BHXH, BHYT và KPCĐ các quỹ xã hội này được hình thành từ các nguồn đóng góp của người lao động nhằm trợ cấp cho các đối tượng lao động vẫn được hưởng lương khi ốm đau, thai sản… chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên xã hội và giữa mọi người.
Song cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Tiền lương và các khoản trích theo lương cũng vậy. Vừa là thu nhập, quyền lợi của người lao động – ai cũng muốn đạt mức tối đa; vừa là chi phí của đơn vị sử dụng lao động – luôn muốn chịu mức tối thiểu. Để giải quyết vấn đề trên, các đơn vị sử dụng lao động nói chung, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc nói riêng cần có biện pháp quản lý tiền lương tốt. Do vậy hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những công cụ hết sức hữu hiệu và đắc lực. Chi phí về tiền lương được tập hợp một cách chính xác sẽ làm lành mạnh các quan hệ kinh tế tài chính trong đơn vị, góp phần tích cực vào việc sử dụng các nguồn đầu tư. Người lao động được hưởng lương đúng đủ, các quỹ xã hội lớn mạnh sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc” được chọn làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em cũng chính vì tầm quan trọng đó. Nội dung chính trong báo cáo gồm 03 chương:
Chương I: Tổng quan về Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC
1.1. Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý của Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
1.1.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ; những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
1.1.2. Đặc điểm hoạt động của Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại TT quốc gia giống hải sản miền Bắc.
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
1.2.2. Hình thức kế toán
1.2.3. Đặc điểm công tác kế toán
1.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC
2.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.1.1. Đặc điểm lao động
2.1.2. Chế độ tiền lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.1.3. Các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.1.4. Quản lý lao động, tiền lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán
2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
3.3. Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DOWNLOAD

Hiện này mình nhận viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn về làm bài thực tập tốt nghiệp nhé: như bận rộn quá, không tìm được công ty thực tập,….

 

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương mẫu 2017

Hotrothuctap.com xin giới thiệu tới các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập kế toán đề tài ké toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, hôm nay team ra lò 1 bài báo cáo mới về đề tài tiền lương, theo thông tư 200 nhé, số liệu 2016, và rất phù hợp với các công ty khác nhau, số lượng nhân sự cũng như sắp xếp lương

trong bài có đủ chứng từ các bạn có thể đổi tên công ty của các bạn rồi in ra đóng dấu là xong các bạn nhé, các chứng từ bao gồm bảng lương, chấm công, thanh toán tiền lương, BHXH, sổ cái các loại,..tương đối đầy đủ với 1 bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo lương, Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư, em đã chọn đề tài thực tập: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư”. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU 1
 • PHẦN A: GIỚI THIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂM ANH THƯ 3
 • I. Chức năng: 3
 • II. Cơ cấu tổ chức 3
 • 1. Sơ đồ tổ chức 3
 • 2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4
 • 3.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 5
 • 4.Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 8
 • PHẦN B: NỘI DUNG THỰC TẬP 10
 • I.Cơ sở lý luận 10
 • 1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 10
 • 1.1.Khái niệm tiền lương 10
 • 1.2.Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương 10
 • 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 11
 • 2.Phân loại 11
 • 2.1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp 11
 • 2.1.1.Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động 11
 • 2.1.2. Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp 12
 • 2.2 Các hình thức tiền lương 12
 • 2.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 12
 • 2.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm 13
 • 2.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp 14
 • 2.2.4 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 15
 • 3.Kế toán tiền lương 15
 • 3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 15
 • 3.2 Chứng từ sử dụng 16
 • 3.3 Tài khoản sử dụng 16
 • 3.4.Sơ đồ hạch toán 16
 • Sơ đồ 4: Kế toán tiền lương 17
 • 4.Kế toán các khoản trích theo lương 17
 • 4.1 Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 17
 • 4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386 19
 • 4.3 Tài khoản sử dụng 19
 • 4.4 Sơ đồ hạch toán 20
 • II.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.Tổng quan về lao động tiền lương Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.1.Tình hình lao động tiền lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.2. Các khoản trích theo lương 29
 • 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 30
 • 2.1. Kế toán tiền lương 30
 • 2.1.1.Chứng từ sử dụng 30
 • 2.1.2.Tài khoản sử dụng 31
 • 2.1.3.Sổ sách sử dụng 31
 • 2.1.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 32
 • 2.1.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 35
 • 2.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 41
 • 2.2.1.Chứng từ, sổ sách sử dụng 41
 • 2.2.2.Tài khoản sử dụng 41
 • 2.2.3.Sổ sách sử dụng 41
 • 2.2.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 41
 • 2.2.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 41
 • III.Nhận xét và kiến nghị 45
 • 1.Nhận xét 45
 • 2. Kiến nghị 46
 • 2.1 Về lao động 46
 • 2.2 Phương thức trả lương 46
 • 2.3 Hình thức trả lương 46
 • 2.4 Điều kiện và môi trường làm việc 47
 • 2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc 47
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

Mình nhận làm bài theo yêu cầu cho các bạn sinh viên kế toán nhé, ai cần mình hỗ trợ làm đề cương, đề tài khóa luận, chuyên đề nt ZALO mình nhe  0917193864, Xin cảm ơn các bạn

Một số đề tài báo cáo thực tập kế toán team mới hoàn thành cập nhật liên tục các bạn tham khảo tại: http://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-ke-toan/

 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty hải sản miền Bắc.

Hotrothuctap.com giới thiệu các bạn bộ tài liệu bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương mẫu với đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty hải sản, tuy nhiên ngành nghề kinh doanh của các bạn có thể thay thế trong bài được các bạn nhé, bài số liệu năm 2015 với thông tư mới nhất 200, nên số liệu và các tài khoản cho đến 2016,2017,2018,2019,.. đều vẫn giữ nguyên các bạn nhé, tài liệu này có giá trị cho đến khi có nghị định thông tư mới.

TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Tổng quan về nội dung đề tài này như sau: các bạn tham khảo nhé, nội dung bài hoàn chỉnh các bạn có thể tải về đề xem chi tiết nội dung:

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 • 1.1. Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý của
 • 1.1.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ; những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của
 • 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại
 • 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.2.2. Hình thức kế toán
 • 1.2.3. Đặc điểm công tác kế toán
 • 1.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
 • 2.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại
 • 2.1.1. Đặc điểm lao động
 • 2.1.2. Chế độ tiền lương tại
 • 2.1.3. Các khoản trích theo lương tại
 • 2.1.4. Quản lý lao động, tiền lương tại
 • 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
 • 2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán
 • 2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Tồn tại
 • CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 3.3. Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

THAM KHẢO CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Nội dung bài không copy trên mạng, sản phẩm độc quyền chỉ download tại hotrothuctap.com cho nên các bạn không phải lo lắng về các vấn đề bài tràn lan trên mạng nhé: đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thủy sản. Trong bài có các chứng từ kế toán kèm theo bằng file word các bạn có thể chỉnh sửa thành chứng từ công ty của các bạn nhé!.

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

error: Content is protected !!