kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc

LỜI MỞ ĐẦU kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm quan trọng đặc biệt. Nó là vấn đề liên quan trực tiếp đến yếu tố con người mà bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có. Từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, từ đơn vị vừa hay nhỏ, cấp I, cấp II hay cấp III; thậm chí chẳng có tổ chức nào thì cũng có sự “mua bán sức lao động” diễn ra. Và nó trở thành mặt hàng phổ biến nhất, là công cụ sẵn có nhất trong cán cân cung – cầu.
Lao động là sự kết hợp giữa hoạt động chân tay và trí óc của con người; là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định nên sự tồn tại của quá trình sản xuất; nhưng lại đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Muốn có được “mặt hàng lao động” có chất lượng, phù hợp với yêu cầu của mình thì “người mua sức lao động” phải trả một khoản tương đương, xứng đáng. Đó là thù lao, lao động mà người chủ lao động trả cho người lao động một cách hợp lý để dựa vào đó họ có thể tái tạo sản xuất sức lao động sau những giờ làm việc mệt nhọc, thù lao đó gọi là tiền lương (hay tiền công). Hay nói cách khác, tiền lương là biểu hiện bằng tiền, là giá cả sức lao động được hình thành theo thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với các quan hệ và các quy luật trong nền kinh tế thị trường.
Trong cuộc sống tiền lương không chỉ là vấn đề mà người trực tiếp tham gia lao động quan tâm mà nó đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Vì vậy cần phải nhận thức đúng đắn hơn về bản chất của tiền lương theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay bởi tiền lương là đòn bẩy kinh tế đem lại thu nhập cho người lao động, để bù đắp những hao phí về sức lao động tiền lương góp phần thúc đẩy động viên người tham gia lao động nhiệt tình trong cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Điều đó cho ta thấy được tiền lương giúp người lao động ổn định được cuộc sống, tiền lương có đảm bảo thì người lao động mới có thể trang trải chi phí trong gia đình và tích luỹ cho tương lai. Có như vậy người lao động mới yên tâm làm việc, dần dần cải thiện đời sống góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp. Ngoài tiền lương để khuyến khích động viên người lao động đơn vị còn trích các khoản phụ cấp cho nhân viên. Điều này không những làm tăng thu nhập cho người lao động mà còn đáp ứng được cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao động hăng say và nhiệt tình hơn trong công việc được giao. Mặt khác, khi nền kinh tế phát triển đã mở ra những mối quan hệ giữa người lao động với tổ chức xã hội. Sự quan tâm đó là rất cần thiết vì nó đem lại lợi ích cho người lao động khi gặp rủi ro như tai nạn ốm đau, thai sản… gắn chặt với tiền lương, trích theo lương gồm: BHXH, BHYT và KPCĐ các quỹ xã hội này được hình thành từ các nguồn đóng góp của người lao động nhằm trợ cấp cho các đối tượng lao động vẫn được hưởng lương khi ốm đau, thai sản… chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên xã hội và giữa mọi người.
Song cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Tiền lương và các khoản trích theo lương cũng vậy. Vừa là thu nhập, quyền lợi của người lao động – ai cũng muốn đạt mức tối đa; vừa là chi phí của đơn vị sử dụng lao động – luôn muốn chịu mức tối thiểu. Để giải quyết vấn đề trên, các đơn vị sử dụng lao động nói chung, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc nói riêng cần có biện pháp quản lý tiền lương tốt. Do vậy hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những công cụ hết sức hữu hiệu và đắc lực. Chi phí về tiền lương được tập hợp một cách chính xác sẽ làm lành mạnh các quan hệ kinh tế tài chính trong đơn vị, góp phần tích cực vào việc sử dụng các nguồn đầu tư. Người lao động được hưởng lương đúng đủ, các quỹ xã hội lớn mạnh sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc” được chọn làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em cũng chính vì tầm quan trọng đó. Nội dung chính trong báo cáo gồm 03 chương:
Chương I: Tổng quan về Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC
1.1. Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý của Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
1.1.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ; những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
1.1.2. Đặc điểm hoạt động của Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại TT quốc gia giống hải sản miền Bắc.
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
1.2.2. Hình thức kế toán
1.2.3. Đặc điểm công tác kế toán
1.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC
2.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.1.1. Đặc điểm lao động
2.1.2. Chế độ tiền lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.1.3. Các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.1.4. Quản lý lao động, tiền lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán
2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
3.3. Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DOWNLOAD

Hiện này mình nhận viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn về làm bài thực tập tốt nghiệp nhé: như bận rộn quá, không tìm được công ty thực tập,….

 

Mẫu đề cương kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, Cực hay, kỹ!

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

*MỞ ĐẦU:
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
1.1. Về lý luận
1.2. Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề: Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
Chương 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI KẾ TOÁN SẢN XUẤT, SẢN PHẢM, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT, SẢN PHẢM, CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1. Đặc điểm về sản xuất xây lắp và sản phẩm
1.1.2. Chi phí sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Nội dung các khoản mục cấu thành chi phí sản phẩm
a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b. Chi phí nhân công trực tiếp
c. Chi phí sản xuất chung
1.1.3. Giá thành sản phẩm
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Các loại giá thành trong sản xuất
1.1.4. Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành
1.1.4.1. Đối tượng hạch toán chi phí
1.1.4.2. Đối tượng tính giá thành
1.1.4.3. Kỳ tính giá thành

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: Phương pháp tập hợp trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp
1.2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung
a. Khái niệm
b. Tài khoản sử dụng
c. Phương pháp hạch toán
d. Chứng từ, sổ sách liên quan
1.2.1.3. Kế toán các khoản giảm chi phí trong sản xuất
a. Giảm chi phí nguyên vật liệu (nếu có)
b. Giảm chi phí nhân công….. (nếu có)
1.2.1.4. Kế toán tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm
1.2.1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.2.1.4.2. Phương pháp hạch toán
1.2.1.4.3. Chứng từ, sổ sách liên quan
1.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm hoàn thành.
1.2.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.2.2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành
1.2.2.3. Chứng từ, sổ sách liên quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1 KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
– Quá trình hình thành công ty
+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã . . . : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số, ngày.
+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
– Quâ trnh phât triển của cng ty :
Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặt phát triển của Công ty.
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, vốn sản xuất . . .)
Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên.
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :
Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; cung cấp những loai dịch vụ nào .

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
a-Đặc điểm chung ( bộ máy trực tuyến hay chức năng hay hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng )
b-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tãm t¾t s¬ ®å tæ chøc bé m¸y, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý hoặc với các đội XD nếu có)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
a-Tổ chức bộ máy kế toán của công ty :
Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán , nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán
b-Hình thức kế toán công ty áp dụng
Hình thức nào : Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký Sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng)

2.1.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang áp dụng: Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?
2.1.3.2. Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT Theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ
2.1.3.3. Kỳ tính giá thành tại công ty : tháng , quý, năm hay theo từng công trình cụ thể.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY (DN)

2.2.1. Chi phí sản xuất, tính giá thành xây lắp tại công ty
2.2.1.1-Nội dung cấu thành chi phí sản xuất tại công ty :
Chi phí sản xuất tại công ty bao gồm những loại nào, nêu rõ từng loại ( ví dụ chi phí NVL trực tiếp gồm ……)
2.2.1. 2-Phân loại chi phí sản xuất tại công ty :
-Chi phí trực tiếp
-Chi phí gián tiếp

2.2.1. 3-Phương pháp phân bổ chi phí chung tại công ty :Tại Công ty , các chi phí không hạch toán trưc tiếp được cho từng đối tượng sử dụng thì được theo dõi và phân bổ như thế nào ? Ví dụ như chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức nào ( Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp.. ). Trình bày cách phân bổ.

2.2.2. Thực trạng kế toán phí sản xuất giá thành tại công ty
2.2.2. 1-Đối tượng hạch toán chi phí, đối tượng tính giá thành tại công ty
Công ty tập hợp chi phí và tính giá thành SP hoàn thành cụ thể ?.
Mô tả sơ lược quá trình phát sinh các loại chi phí , cách thức theo dõi, hạch toán ( VD : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh như thế nào . . , Chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung.)
2.2.2.2-Phương pháp hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty :
a. Phương pháp hạch toán chi phí :
Công ty Hạch toán chi phí theo phương pháp Kê khai thường xuyên hay Kiểm kê định kỳ.
• Tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản xuất :
a1 .Chi phí NVLTT :
+ Nội dung chi phí :Gồm các loại chi phí nào?
+ Phương pháp phân bổ Chi phí NVLTT ( nếu có)
+ Tài khoản sử dụng (TK 621):, Các loại chứng từ ( PX.., bảng kí, sổ Chi tiết CPSX..
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
a2. Chi phí tiền lương công nhân trực tiếp :
+ Nội dung chi phí ( lương, BHXH..)
+ Cách tính lương cho công nhân:Trình bày cách tính lương, đơn giá lương ( nếu có): Tính lương theo thời gian hay khoán..
+ Phương pháp phân bổ chi phí nhân công cho đối tượng tính giá thành tại công ty. ( nếu có)
+ Tài khoản sử dụng(TK 622):, Các loại chứng từ ( Bảng chấm công, bảng tính lương, bảng phân bổ tiền lương ( nếu có), sổ Chi tiết CPSX..
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
A3. Chi phí sản xuất chung :
+ Tại công ty phát sinh những loai chi phí sản xuất chung nào:(chi phí điện, vận chuyển vật tư thiết bị đến công trnh..
+ Phương pháp phân bổ : phân bổ theo tiêu thức hiện đang áp dụng tại Công ty.
+ Tài khoản sử dung (TK627) Các loại chứng từ, sổ sách (tương tự các phần trên)
+ Chứng từ gốc, chứng từ kế toán (từ 3 đến 5 chứng từ), các sổ kế toán liên quan
b.Tính và hạch toán giá thành :
Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành nào ? Ví dụ : là phương pháp giản đơn ( trực tiếp )
Trình bày cách tính giá thành : Cách xác định giá trị Sản phẩm dở dang tại thời điểm cuối kỳ, tính giá thành SP
b1. Tập hợp CPSX : Kết chuyển toàn bộ chi phí SX trong kỳ ( gồm các sổ chi phí 621,622, 627 ) sang sổ chi phí 154 (cho từng loại sản phẩm)
b2.Tính giá thành Sản phẩm
Lấy số liệu về một đối tượng tính giá thanh cụ thể để minh hoạ cho tất cả các bước trên .

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1.1-Nhận xét chung về công tác kế toán và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành XL tại công ty
3.1.1.2-Những tồn tại (yếu điểm ) về hạch toán chi phí tính giá thành tại công ty cần phải hoàn thiện
a -Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán
b-Về phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí
c-Về phương pháp tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành
3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện: Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại công ty
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

Các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành bài có thể liên hệ mình hỗ trợ nhé, mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập và các hộ trợ khác cho các bạn

SDT/ZALO MÌNH: 0917.193.864

 

 

Mẫu Báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương, HUTECH

Hiện nay 1 số trường đang yêu cầu sinh viên làm chuyên đề thực tập như Báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương, Báo cáo thực tập ngành kế toán HUTECH luôn là những trường có mẫu làm báo cáo thực tập lạ lẫm không giống trường nào khác, dẫn đến sinh viên khá khó khăn trong việc tìm những bài mẫu tham khảo, nay mình chia sẻ cho các bạn 1 số mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương và Báo cáo thực tập ngành kế toán HUTECH tham khảo:

 

Báo cáo thực tập đại học Bình Dương
Báo cáo thực tập đại học Bình Dương

Đề cương báo cáo Báo cáo thực tập ngành kế toán trường đại học Bình Dương,HUTECH

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BIỂU BẢNG
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu:
 • 2.1. Mục tiêu chung
 • 2.2. Mục tiêu cụ thể
  3. Phương pháp nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Bố cục của đề tài
 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN
 • 1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3. Tình hình nhân sự của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking từ năm 2013 đến năm 2015
 • 1.4. Doanh số: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking qua 3 năm 2013 – 2015
 • 1.5. Tổ chức bộ máy phòng kế toán, phương pháp ghi sổ
 • 1.6. Giới thiệu phòng kế toán tài chính của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking.
 • 1.7. Mô tả các chứng từ, tính giá thành, tính khấu hao
 • 1.8. Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty
 • 1.8.1. Chuẩn mực kế toán
 • 1.8.2. Chế độ kế toán
 • 1.8.3. Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng
 • PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP
 • 2.1. Thực hiện phỏng vấn
 • 2.1.1. Đối tượng phỏng vấn
 • 2.1.2. ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 2
 • 2.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP
 • 2.2.1. Bài học về xin thực tập
 • 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán ở công ty.
 • 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán
 • 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tố chức phỏng vấn
 • 2.2.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng
 • 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán.
 • 2.3. ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
 • 2.3.1. Đề xuất kiến nghị về các môn học
 • 2.3.2. Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập
 • Phần 3 Bài tập tình huống
 • Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty ………
 • 3.1. Các phương thức bán hàng tại công ty.
 • 3.2. Thực trạng kế toán bán hàng, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 3.2.1.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.1.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.2.2.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.2.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.2.3.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.3.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.4. Kế toán chi phí tài chính
 • 3.2.4.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.4.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.4.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.4.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
 • 3.2.5.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.5.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.5.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.5.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.2.6.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.6.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.6.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.6.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.7. Kế toán khoản thu nhập khác
 • 3.2.7.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.7.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.7.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.7.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.8. Kế toán chi phí khác
 • 3.2.8..1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.8..2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.8..3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.8..4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.9. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 3.2.9.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.9.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.9.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.9.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.10.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.10.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.10.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.10.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.3. nhận xét và kiến nghị về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
 • 3.3.1. Nhận xét
 • 3.3.1.1. Ưu điểm
 • 3.3.1.2. Nhược điểm:
 • 3.3.2. Kiến nghị, giải pháp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC
Báo cáo thực tập đại học HUTECH
Báo cáo thực tập đại học HUTECH

Download báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương, HuTECH

Hiện nay mình đang soạn ra rất nhiều nội dung mẫu bài báo cáo thực tập dành riêng cho trường đại học Bình Dương và trường huTECH  cho các bạn tham khảo làm bài mẫu tham khảo, các bạn bấm nút tải phía dưới để tải các mẫu bài về nhé

 Mẫu báo cáo thực tập kế toán của đại học Bình Dương và HUtech có các đặc điểm gì?

 • Bài hoàn chỉnh
 • Trình bày chuẩn
 • Có đầy đủ nội dung
 • Bài là duy nhất, không chia sẻ trên các website khác
 • bài trên mạng không có, nên tránh được các lỗi đạo văn
 • Bảo hành chỉnh hình thức miễn phí cho các bạn

Dịch vụ làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên ĐH Bình Dương, Hutech,…

 • Mình đang có dịch vụ viết báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên và gồm các dịch vụ như sau
 • Làm trọn gói
 • Xin dấu công ty
 • Xin chứng từ công ty
 • Chỉnh sửa bài theo yêu cầu GV
 • Làm hoàn chỉnh từ đề cương, bản thảo, bản hoàn chỉnh
 • Giải thích bài cho các bạn hiểu
 • Đảm bảo kết quả tốt cho các bạn

Liên hệ dịch vụ làm báo cáo thực tập của mình qua

 • SĐT/ZALO: 0917.193.846
 • GMAIL: Hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • ADD: Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Chúc các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập trường đại học Bình Dương và Hutech hoàn thành tốt bài tốt nghiệp của mình!

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương mẫu 2017

Hotrothuctap.com xin giới thiệu tới các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập kế toán đề tài ké toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, hôm nay team ra lò 1 bài báo cáo mới về đề tài tiền lương, theo thông tư 200 nhé, số liệu 2016, và rất phù hợp với các công ty khác nhau, số lượng nhân sự cũng như sắp xếp lương

trong bài có đủ chứng từ các bạn có thể đổi tên công ty của các bạn rồi in ra đóng dấu là xong các bạn nhé, các chứng từ bao gồm bảng lương, chấm công, thanh toán tiền lương, BHXH, sổ cái các loại,..tương đối đầy đủ với 1 bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo lương, Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư, em đã chọn đề tài thực tập: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư”. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU 1
 • PHẦN A: GIỚI THIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂM ANH THƯ 3
 • I. Chức năng: 3
 • II. Cơ cấu tổ chức 3
 • 1. Sơ đồ tổ chức 3
 • 2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4
 • 3.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 5
 • 4.Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 8
 • PHẦN B: NỘI DUNG THỰC TẬP 10
 • I.Cơ sở lý luận 10
 • 1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 10
 • 1.1.Khái niệm tiền lương 10
 • 1.2.Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương 10
 • 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 11
 • 2.Phân loại 11
 • 2.1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp 11
 • 2.1.1.Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động 11
 • 2.1.2. Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp 12
 • 2.2 Các hình thức tiền lương 12
 • 2.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 12
 • 2.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm 13
 • 2.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp 14
 • 2.2.4 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 15
 • 3.Kế toán tiền lương 15
 • 3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 15
 • 3.2 Chứng từ sử dụng 16
 • 3.3 Tài khoản sử dụng 16
 • 3.4.Sơ đồ hạch toán 16
 • Sơ đồ 4: Kế toán tiền lương 17
 • 4.Kế toán các khoản trích theo lương 17
 • 4.1 Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 17
 • 4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386 19
 • 4.3 Tài khoản sử dụng 19
 • 4.4 Sơ đồ hạch toán 20
 • II.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.Tổng quan về lao động tiền lương Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.1.Tình hình lao động tiền lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 21
 • 1.2. Các khoản trích theo lương 29
 • 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 30
 • 2.1. Kế toán tiền lương 30
 • 2.1.1.Chứng từ sử dụng 30
 • 2.1.2.Tài khoản sử dụng 31
 • 2.1.3.Sổ sách sử dụng 31
 • 2.1.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 32
 • 2.1.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 35
 • 2.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Tâm Anh Thư 41
 • 2.2.1.Chứng từ, sổ sách sử dụng 41
 • 2.2.2.Tài khoản sử dụng 41
 • 2.2.3.Sổ sách sử dụng 41
 • 2.2.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 41
 • 2.2.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 41
 • III.Nhận xét và kiến nghị 45
 • 1.Nhận xét 45
 • 2. Kiến nghị 46
 • 2.1 Về lao động 46
 • 2.2 Phương thức trả lương 46
 • 2.3 Hình thức trả lương 46
 • 2.4 Điều kiện và môi trường làm việc 47
 • 2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc 47
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

Mình nhận làm bài theo yêu cầu cho các bạn sinh viên kế toán nhé, ai cần mình hỗ trợ làm đề cương, đề tài khóa luận, chuyên đề nt ZALO mình nhe  0917193864, Xin cảm ơn các bạn

Một số đề tài báo cáo thực tập kế toán team mới hoàn thành cập nhật liên tục các bạn tham khảo tại: http://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-ke-toan/

 

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi là mẫu báo cáo thực tập kế toán dành cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập kế toán công, kế toán hành chính sự nghiệp tham khảo nhé, mẫu báo cáo thực tập này được biên soạn bao gồm 50 trang tất cả nội dung, sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn nào cần tài liệu mẫu báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực

Sau đây mình xin giới thiệu đôi nét về các mục trong báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực, hiện tại trong bài mình để là công ty điện lực Củ Chi, cac bạn co thể thay đổi sang công ty điện lực khác bất kỳ nhé!

 • CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.2 Lịch sử hình thành
 • 1.1.3 Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.5 Sơ đồ tổ chức quản lý:
 • 1.1.6 Chức năng của các Phòng, Ban, Đội:
 • 1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:
 • 1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:
 • 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:
 • 1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
 • 1.3.1 Thuận lợi
 • 1.3.2 Khó khăn
 • 1.3.3 Phương hướng phát triển
 • CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.1 Các khái niệm
 • 2.1.2 Đặc điểm về doanh thu
 • 2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.1 Khái niệm
 • 2.2.2 Thuế không hoàn lại
 • 2.3 Hình thức kế toán
 • 2.3.1 Sổ sách chứng từ
 • 2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Kết cấu tài khoản
 • 2.3.4 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu
 • 2.4 Xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.1 Khái niệm
 • 2.4.2 Cách xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.3 Cách tính thuế TNDN
 • 2.4.4 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh
 • CHƯƠNG 3:THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 3.1 Thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty ĐLCC
 • 3.1.1 Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2 Một số phương pháp hạch toán tại công ty
 • 3.2 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.2.1 Phương pháp kết chuyển
 • 3.2.2 Xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • CHƯƠNG 4:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1 Nhận xét
 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.2 Kiến nghị

Các bạn download về để xem nội dung bài nhé, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề tài báo cáo thực tập kế toán hành chính sự nghiệp khác với đề tài: xác định kết quả kinh doanh tại khác tại website hotrothuctap.com tại TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty hải sản miền Bắc.

Hotrothuctap.com giới thiệu các bạn bộ tài liệu bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương mẫu với đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty hải sản, tuy nhiên ngành nghề kinh doanh của các bạn có thể thay thế trong bài được các bạn nhé, bài số liệu năm 2015 với thông tư mới nhất 200, nên số liệu và các tài khoản cho đến 2016,2017,2018,2019,.. đều vẫn giữ nguyên các bạn nhé, tài liệu này có giá trị cho đến khi có nghị định thông tư mới.

TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Tổng quan về nội dung đề tài này như sau: các bạn tham khảo nhé, nội dung bài hoàn chỉnh các bạn có thể tải về đề xem chi tiết nội dung:

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 • 1.1. Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý của
 • 1.1.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị về quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ; những thành tích đã đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của
 • 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và đặc điểm công tác kế toán tại
 • 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.2.2. Hình thức kế toán
 • 1.2.3. Đặc điểm công tác kế toán
 • 1.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
 • 2.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại
 • 2.1.1. Đặc điểm lao động
 • 2.1.2. Chế độ tiền lương tại
 • 2.1.3. Các khoản trích theo lương tại
 • 2.1.4. Quản lý lao động, tiền lương tại
 • 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
 • 2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán
 • 2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Tồn tại
 • CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • 3.3. Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

THAM KHẢO CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Nội dung bài không copy trên mạng, sản phẩm độc quyền chỉ download tại hotrothuctap.com cho nên các bạn không phải lo lắng về các vấn đề bài tràn lan trên mạng nhé: đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thủy sản. Trong bài có các chứng từ kế toán kèm theo bằng file word các bạn có thể chỉnh sửa thành chứng từ công ty của các bạn nhé!.

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

error: Content is protected !!