Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi là mẫu báo cáo thực tập kế toán dành cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập kế toán công, kế toán hành chính sự nghiệp tham khảo nhé, mẫu báo cáo thực tập này được biên soạn bao gồm 50 trang tất cả nội dung, sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn nào cần tài liệu mẫu báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực

Sau đây mình xin giới thiệu đôi nét về các mục trong báo cáo thực tập kế toán tại công ty điện lực, hiện tại trong bài mình để là công ty điện lực Củ Chi, cac bạn co thể thay đổi sang công ty điện lực khác bất kỳ nhé!

 • CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.2 Lịch sử hình thành
 • 1.1.3 Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:
 • 1.1.5 Sơ đồ tổ chức quản lý:
 • 1.1.6 Chức năng của các Phòng, Ban, Đội:
 • 1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:
 • 1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:
 • 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:
 • 1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
 • 1.3.1 Thuận lợi
 • 1.3.2 Khó khăn
 • 1.3.3 Phương hướng phát triển
 • CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.1 Các khái niệm
 • 2.1.2 Đặc điểm về doanh thu
 • 2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.1 Khái niệm
 • 2.2.2 Thuế không hoàn lại
 • 2.3 Hình thức kế toán
 • 2.3.1 Sổ sách chứng từ
 • 2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Kết cấu tài khoản
 • 2.3.4 Một số phương pháp hạch toán chủ yếu
 • 2.4 Xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.1 Khái niệm
 • 2.4.2 Cách xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.3 Cách tính thuế TNDN
 • 2.4.4 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh
 • CHƯƠNG 3:THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
 • 3.1 Thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty ĐLCC
 • 3.1.1 Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2 Một số phương pháp hạch toán tại công ty
 • 3.2 Phương pháp kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.2.1 Phương pháp kết chuyển
 • 3.2.2 Xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • CHƯƠNG 4:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1 Nhận xét
 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.2 Kiến nghị

Các bạn download về để xem nội dung bài nhé, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề tài báo cáo thực tập kế toán hành chính sự nghiệp khác với đề tài: xác định kết quả kinh doanh tại khác tại website hotrothuctap.com tại TỔNG HỢP CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN MỚI NHẤT TẠI: —->  báo cáo thực tập kế toán 

Ngoài ra mình còn nhận viết báo cáo thực tập kế toán theo yêu cầu các bạn có nhu cầu liên hệ nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

 

Mẫu đề cương Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Hotrothuctap.com chia sẻ cho các bạn sinh viên mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn, cho các bạ sinh viện đang làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp kế toán tham khảo

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018
1. Tên đề tài:
“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn”
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm:
– Doanh thu
– Chi phí
– Xác định kết quả kinh doanh
1.1.2 Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán
1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Các phương thức bán hàng
1.2.1.4 Chứng từ sử dụng
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Phương pháp xác định giá vốn
1.3.3 Chứng từ sử dụng
1.3.4 Tài khoản sử dụng
1.3.5 Sơ đồ hạch toán
1.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Chứng từ sử dụng
1.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4 Sơ đồ hạch toán
1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Chứng từ sử dụng
1.5.3 Tài khoản sử dụng
1.5.4 Sơ đồ hạch toán
1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Chứng từ sử dụng
1.6.3 Tài khoản sử dụng
1.6.4 Sơ đồ hạch toán
1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.7.1 Khái niệm
1.7.2 Chứng từ sử dụng
1.7.3 Tài khoản sử dụng
1.7.4 Sơ đồ hạch toán
1.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
1.8.1 Khái niệm
1.8.2 Chứng từ sử dụng
1.8.3 Tài khoản sử dụng
1.8.4 Sơ đồ hạch toán
1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
1.9.1 Khái niệm
1.9.2 Chứng từ sử dụng
1.9.3 Tài khoản sử dụng
1.9.4 Sơ đồ hạch toán
1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.10.1 Khái niệm
1.10.2 Chứng từ sử dụng
1.10.3 Tài khoản sử dụng
1.10.4 Sơ đồ hạch toán
1.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.11.1 Chứng từ sử dụng
1.11.2 Tài khoản sử dụng
1.11.3 Sơ đồ hạch toán
1.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
2.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban
2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
– Cơ cấu phòng kế toán
2.4.2 Hình thức sổ kế toán
– Hình thức áp dụng
– Các loại sổ
– Trình tự ghi sổ
2.4.3 Hệ thống chứng từ
2.4.4 Hệ thống tài khoản
2.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán
2.4.6 Chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN
3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
3.2.1.1 Nội dung
3.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.2.1.3 Tài khoản sử dụng
3.2.1.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.2.1 Nội dung
3.2.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.2.2.3 Tài khoản sử dụng
3.2.2.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
3.3.1 Nội dung
3.3.2 Cách xác định giá vốn
3.3.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.3.4 Tài khoản sử dụng
3.3.5 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.4.1 Nội dung
3.4.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.4.3 Tài khoản sử dụng
3.4.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
3.5.1 Nội dung
3.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.5.3 Tài khoản sử dụng
3.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
3.6.1 Nội dung
3.6.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.6.3 Tài khoản sử dụng
3.6.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
3.7.1 Nội dung
3.7.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.7.3 Tài khoản sử dụng
3.7.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
3.8.1 Nội dung
3.8.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.8.3 Tài khoản sử dụng
3.8.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
3.9.1 Nội dung
3.9.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.9.3 Tài khoản sử dụng
3.9.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
3.10.1 Nội dung
3.10.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.10.3 Tài khoản sử dụng
3.10.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.11.1 Nội dung
3.11.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
3.11.3 Tài khoản sử dụng
3.11.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. NHẬN XÉT
4.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
4.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
4.2. KIẾN NGHỊ
4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.2.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
4.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Mình nhận làm bài theo yêu cầu cho các bạn sinh viên kế toán nhé, ai cần mình hỗ trợ làm đề cương, đề tài khóa luận, chuyên đề nt ZALO mình nhe  0917193864, Xin cảm ơn các bạn

error: Content is protected !!