Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO – Chuyên đề tn

Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO. là bài viết hướng dẫn cho các bạn sinh viên đang hoang mang tìm cách làm bài báo cáo kế toán tiền lương Mong rằng có thể một phần nào đó giúp ích cho các bạn sinh viên đang khó khăn nhé,

Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO – Chuyên đề tn

A/ Cách viết phần mở đầu bài kế toán tiền lương

 • -Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
 • -Giới hạn viết đề tài (Giới hạn phạm vi, mức độ của đề tài)
 • -Nội dung đề tài gồm 3 chuong ngoài mở đầu và kết luận: Nêu nội dung 3 chuong đó

Chương 1 : Cơ sở lý luận

Chương 2 : Thực trạng kế toán Tiền lương và hiệu quả sử dụng lao động tại đơn vị

Chương 3 : Những biện pháp nhằm hoàn thiện Công tác kế toán Tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại đơn vị

B/ Cơ sở lý luận kế toán Tiền Lương trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Nhiệm vụ

1.2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương

1.2.1. Các hình thức tiền lương

1.2.2. Quỹ tiền lương

1.2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ

1.3. Hạch toán lao động :

1.3.1.Hạch toán tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động

1.3.2.Hạch toán kết quả lao động

1.3.3.Tính lương và trợ cấp BHXH

1.4. Kế toán Tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương:

1.4.1.Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.2.Phương pháp kế toán

C/ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

(Xin dấu xác nhận thực tập và chứng từ kế toán)

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang)

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

 



Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ chuyên ngành kế toán, bạn tham khảo thêm giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu tại bên dưới:

====Giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu


– Quá trình hình thành công ty

+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước: Thành lập theo quyết định số, ngày, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, … : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.

+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.

– Quá trình phát triển của công ty :

Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.

– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển( doanh thu, vốn, lao động, cơ cấu lao động, mức lương bình quân …)

(Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên) (2009 – 2011)

Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO

2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty:

Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :

– Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất)

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :

a) Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng).

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).

cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương điểm cao
cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương điểm cao

2.1.2.3  Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :

a) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :

Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán.

b) Hình thức kế toán công ty áp dụng

Hình thức nào : Nhật ký chung, nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng).

2.1.3  MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

2.1.3.1 Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang áp dụng: Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?

2.1.3.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại DN: Phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.

2.1.3.3 Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ..

2.1.3.4 Các hình thức trả lương : lương thời gian, lương khoán, lương sản phẩm

2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương  tại đơn vị: Lấy số liệu cụ thể của một quý để minh hoạ và thể hiện trên sổ kế toán )

2.2.1 Kế toán lao động tại công ty

2.2.1.1. Các loại lao động tại công ty

 • Lao động trực tiếp
 • Lao động gián tiếp

Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO

2.2.1.2. Phương pháp trả công cho người lao động tại công ty

Theo ngaỳ công, giờ công hay theo doanh thu bán hàng thu được

2.2.2.  Kế toán lao động tiền lương, các khoản trích tại công ty

2.2.2.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

 • – Chứng từ: bảng chấm công, phiếu giao việc,phiwus nhập kho thành phẩm, biên bản kiểm nghiệm, biên bản kiểm kê sản phẩm dỡ dang, bảng thanh toán BHXH
 • – Sổ kế toán sử dụng: sổ theo dỏi lương (334), sổ tổng quỷ lương, sổ theo dõi các  khoản trích theo lương (338)

2.2.2.2 Phương pháp tính lương tại công ty

 • – Cách tính lương thời gian áp dụng tại công ty (áp dụng cho bộ phận gián tiếp:các phòng ban, bộ phận quản lý sản xuất)
 • – Cách tính lương sản phẩm tại công (áp dụng cho bộ phận công nhân trực tiếp S.xuất)
 • – Các cách tính lương khác tại công ty (lương cho bộ phận nhân viên bán hàng)

2.2.2.3 Phương pháp kế toán tiền lương :

 • Tài khoản sử dụng

– Chứng từ: bảng chấm công, phiếu giao việc, phiếu nhập kho thành phẩm, biên bản kiểm nghiệm, biên bản kiểm kê sản phẩm dỡ dang, bảng thanh toán BHXH

 • Trình tự luân chuyển chứng từ: Các chứng từ phát sinh ở bộ phận nào, luân chuyển qua những bộ phận nào và sử dụng để ghi những lọai sổ nào,

– Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ tổng hợp các nghiệp vụ tiền lương : sổ theo dõi lương (334), sổ tổng quỹ lương, sổ theo dõi các khoản trích theo lương (338). Lấy số liêu tiền lương 1 tháng cụ thể

Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO.

2.2.2.4 Phương pháp kế toán các khoản trích theo lương

 • Tài khoản sử dụng
 • Chứng từ sử dụng
 • Trình tự luân chuyển chứng từ
 • Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ tổng hợp các nghiệp vụ trên BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN … (dùng chứng từ, sổ sách nào theo dõi)

2.2.2.5 Phương pháp kế toán trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép

 • Tài khoản sử dụng
 • Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ tổng hợp các nghiệp vụ (dùng chứng từ , sổ sách nào theo dõi)
cách viết báo cáo thực tậ tiền lương điểm cao
cách viết báo cáo thực tậ tiền lương điểm cao

2.2.3 Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

2.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

Tổng quỹ lương của doanh nghiệp (gồm quỹ lương thực tế tại doanh nghiệp, lương trong thời gian không tham gia sản xuất, lươn gbổ sung) – Tiền lương bộ phận sản xuất tính theo ngày công lao động

2.2.3.2 Phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tổng quỹ lương tại công ty

D/ CÁCH VIẾT ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (5 – 7 TRANG)

3.1. đánh giá thực trạng kế toán lao động tiền lương tại công ty

3.1.1 Nhận xét cơ bản về kế toán lao động tiền lương tại công ty (Bố trí lao động, quản lý, sử dụng lao động, hạch toán )

 

3.1.2 Những tồn tại về hạch toán lao động tiền lương tại công ty cần phải hoàn thiện

3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán (Chứng từ, sổ kế toán …)

3.1.2.2 Về phương pháp tính lương, hình thức trả lương

3.1.2.3 Về quản lý lao động, thời gian và hiệu quả lao động

Cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ĐIỂM CAO

3.2. Các biện pháp của bản thân nhằm hoàn thiện kế toán lao động tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động áp dụng cho công ty

(Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụngvào tình hình thực tế kế toán lao động tiền lương ở công ty )

E/ CÁCH VIẾT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾ TOÁNTIỀN LƯƠNG

 1. Kết luận : Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới. Đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn kinh tế và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì.Có lời cảm ơn đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn và thầy cô giáo hướng dẫn thực tập
 2. Kiến nghị
 • Đối với doanh nghiệp
 • Đối với nhà trường

Nhận viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán TOPICA

Nhận viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán Topica Trước tiên mình xin chào tất cả các anh chị đang làm báo cáo thực tập ngành kế toán trường Topica thông thường như các anh chỉ biết các sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường không chỉ là ngành kế toán mà còn cả các ngành quản trị kinh doanh Tài chính Ngân hàng Kế toán kiểm toán và tất cả các ngành khác đều phải vượt qua môn thực tập tốt nghiệp và tất cả mọi người đều phải viết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mới có thể tiếp tục làm bài đồ án tốt nghiệp sau này

Nhận viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán Topica

Các anh chị đang làm bài báo cáo thực tập kế toán trường Topica thân mến, báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán có thể là một trong những môn học gần như cuối cùng và cũng là môn học khó khăn nhất đối với phần lớn các anh chị Học ngành kế toán trưởng Topica, vốn dĩ các anh chị đã rất bận rộn về thời gian cho nên đã chọn phương án học từ xa của trường Topica Viện Đại học Mở Hà Nội và cũng như đến môn thực tập tốt nghiệp này theo quy định của nhà trường thì các anh chị phải đi thực tập xin số liệu chứng từ để viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp theo một đề tài nào đó mà các anh chị lựa chọn

Một phần nào đó nó đá gây ra một số khó khăn cho các anh chị, bởi vì thực tập là một công việc kiếm rất nhiều thời gian từ việc các anh chị phải đi tìm một công ty phần lớn là các anh chị đã có công ty rồi. Tuy nhiên không phải anh chỉ nào cũng có công ty và phải xin chứng từ để viết bài và yêu cầu phải viết theo đúng chuẩn của trường Topica. Tuy nhiên một số anh chị rất bận rộn về những công việc bên gia đình và công việc ngoài xã hội, công việc ở cơ quan mà không thể có thời gian để tập trung viết tốt bài báo cáo thực tập kế toán này. Nhưng đây là một trong những môn học rất quan trọng bắt buộc chúng ta cần phải vượt qua và nhận thấy sự khó khăn đó ở một số anh chị đang theo học ngành kế toán Trường Topica, để có thể hỗ trợ cho các bạn và cho các anh chị đang gặp khó khăn như những điều em nói ở trên

Mà hiện tại một số đề tài các anh chỉ có thể lựa chọn để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán trường Topica như sau:

 • kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Xin chứng từ tiền lương và các khoản trích theo lương gồm bảng lương, bảng chấm công, thanh toán lương, bảo hiểm xã hội, sổ cái…

 • kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Xin chứng từ doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh gồm: hóa đơn VAT đầu ra, mua vào, nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, sổ cái, nhật ký chung,…

báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán topica
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán topica
 • kế toán vốn bằng tiền

– Nhật kí chung: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phat sinh theo trình tự thời gian. Bên cạnh đó thực hiện việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ việc kiểm tra đối chiếu với các sổ sách báo cáo liên quan.

– Sổ cái: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

– Sổ chi tiết: Các sổ chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các đối tượng kế toán cần phải theo dõi chi tiết nhằm phục vụ yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu, tổng hợp phân tích kiểm tra của đơn vị mà sổ kế toán tổng hợp không thể đáp ứng được

Các loại sổ chi tiết:

Sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ

Sổ chi tiết chi phí trả trước

Sổ chi tiêt tạm ứng

Sổ chi tiết tài sản cố định

Sổ chi tiết tiền vay

Sổ chi tiết phải thu, phải trả nội bộ

Sổ chi tiết tiền gửi, tiền mặt

Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh

Sổ chi tiết doanh thu

Sổ quỹ tiền mặt

 • kế toán nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố không thể thiếu trong quá trình Sản xuất. Vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất cấu thành lên thực Thể của sản phẩm. Tài sản cố định và công cụ dụng cụ khác không đủ tiêu Chuẩn là tài sản cố định là tư liệu lao động, còn lao động của con người là Yếu tố sức lao động. Như vậy có thể thấy nguyên vật liệu là một trong ba Yếu tố cơ bản của quá trình tạo ra sản phẩm.

 • kế toán công cụ dụng cụ kế toán tài sản cố định

Tài sản cố định bao gồm Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Tài sản cố định vô hình : là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định giá trị do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình.

 • kế toán lập báo cáo tài chính
 • kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Xin chứng từ chi phí sản xuất và tính giá thành gồm hóa đơn mua vào,  nguyên vật liệu, nhập kho, phiếu chi, bảng lương,….

 1. …vv…v..
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán topica
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán topica

Ngoài ra còn có rất nhiều đề tài khác mà Nhà trường đã hướng dẫn chi tiết cho các anh chị trong môn học này các anh chị có thể theo dõi các file mà Nhà trường đã đính kèm

Và theo như quy định làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán trường TOPICA thì nhà trường yêu cầu các anh chị trước tiên là lựa chọn đề tài sau đó các anh chị làm đề cương chi tiết tiếp theo là các anh chị làm sản phẩm lần 1 tiếp theo là mọi người tiến hành làm sản phẩm lần 2 và cuối cùng là nộp sản phẩm lượng 3 và in bản cứng lột ra ngoài Hà Nội và điều đặc biệt chú ý đó là trong bản cứng của các anh chị phải có đóng dấu xác nhận của cơ quan thực tập có dấu đỏ và ký xác nhận của công ty Ngoài ra thì mọi người bắt buộc phải photo đầy đủ chứng từ kẹp ở trong bài để dẫn chứng nguồn số liệu lúc đó bài báo cáo mới được chấp nhận và chấm điểm

Chính vì những quy trình rườm rà và kéo dài thời gian này Cho nên đã gây khó khăn cho không ít các anh chị đang theo học và đang làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Topica Và tất nhiên nếu anh chị nào đang gặp khó khăn như những trường hợp ở trên và có thể bất cứ lý do gì thì em đều có thể hỗ trợ cho các anh chị với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Trường Đại học Topica

Dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường  TOPICA của em bao gồm những dịch vụ sau:

 1. thứ nhất hỗ trợ tìm công ty Thực tập cho các anh chỉ muốn đi thực tập
 2. thứ 2 hỗ trợ tìm chứng từ và xác nhận của cơ quan thực tập cho một số anh chị nào đó muốn tự làm bài
 3. thứ ba sửa bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các anh chị nào đó Đang làm giờ và không thể tiếp tục thứ tư chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn khi các anh chị quá bận rộn không có thời gian để sửa bài
 4. thứ 5 tư vấn lựa chọn đề tài công ty thực tập và các chứng từ cần thiết đối với những đề tài đó
 5. thứ 6 nhận làm trọn gói báo cáo thực tập từ A đến Z

Một lần nữa Em xin chân thành cảm ơn các anh chị đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán ĐẠI HỌC TOPICA đã quan tâm tới dịch vụ của em tất nhiên em vẫn mong muốn các anh chị có thể làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này chỉ bất đắc dĩ thì mới nhớ đến em và với các dịch vụ ở trên em hi vọng một phần nào có thể hỗ trợ được cho các anh chị đang gặp khó khăn một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn

error: Content is protected !!