12 đề tài báo cáo thực tập luật hành chính, chuyên đề luật hành chính

Tổng hợp cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật, bao gồm 12 đề tài báo cáo thực tập luật hành chính, chuyên đề  tốt nghiệp luật hành chính cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tham khảo

Xem thêm:

https://hotrothuctap.com/15-de-tai-chuyen-de-bao-cao-thuc-tap-luat-lao-dong-tham-khao/

Những đề tài báo cáo thực tập Luật hành chính tham khảo

 • 3. LUẬT HÀNH CHÍNH
 • 1. Hoạt động tiếp dân ở địa phương (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 2. Hoạt động giải quyết khiếu nại ở địa phương (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 3. Hoạt động giải quyết tố cáo ở địa phương (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 4. Hoạt động thanh tra của bộ (tên bộ nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 5. Hoạt động thanh tra của sở (tên sở nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 6. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 7. Hoạt động đăng kí hộ tịch ở địa phương nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 8. Hoạt động quản lí hành chính nhà nước của bộ (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 9. Hoạt động quản lí văn hóa ở địa phương (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 10. Hoạt động quản lí môi trường ở địa phương (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 11. Hoạt động quản lí đất đai ở địa phương (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp
 • 12. Hoạt động tuyển dụng công chức của cơ quan (nơi sinh viên thực tập)- thực trạng và giải pháp

báo cáo thực tập luật hành chính

Hỗ trợ viết báo cáo thực tập đề tài báo cáo thực tập Luật hành chính

Hiện nay mình đang nhận làm bài báo cáo thực tập ngành Luật cho một số bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo tốt nghiệp, chi tiết các bạn có thể liên hệ với mình qua SDT/ZALO 0917.193.864

xem thêm:

https://hotrothuctap.com/tong-hop-33-de-tai-chuyen-de-thuc-tap-luat-thuong-mai-quoc-te/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.