68 đề tài báo cáo thực tập Luật Dân Sự, chuyên đề Luật Dân Sự!

Rate this post

Tổng hợp các đề tài báo cáo thực tập luật dân sự cho các bạn sinh viên đang làm và chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp ngành luật, hiện nay mình cũng đang hỗ trợ cho các bạn sin viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn cần hỗ trợ có thể add ZALO hoặc SDT: 0917.193.864

Tham khảo thêm các đề tài báo cáo thực tập ngành luật tại: http://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-nganh-luat/

69 đề tài báo cáo thực tập LUẬT DÂN SỰ

 1. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp dân sự tại địa phương thực tập
  2. Chế độ pháp lý đối với giám hộ và thực tiễn thực hiện quan hệ giám hộ tại địa phương thực tập
  3. Việc bảo vệ quyền dân sự của cá nhân tại địa phương thực tập
  4. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự Quyền thay đổi họ, tên của cá nhân và thực tiễn thực hiện việc thay đổi họ tên của cá nhân tại địa phương thực tập

Báo cáo thực tập luật dân sự

 1. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và thực tiễn bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh tại địa phương thực tập
  6. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và thực tiễn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân tại địa phương thực tập
  7. Quyền chuyển đổi giới tính và thực tiễn áp dụng quy định về chuyển đổi giới tính tại địa phương thực tập
  8. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân và thực hiện bảo vệ quyền này tại địa phương thực tập
  9. Tuyên bố cá nhân chết và tuyên bố cá nhân mất tích và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  10. Những vấn đề pháp lý của pháp nhân và thực tiễn áp dụng pháp luật về pháp nhân tại địa phương thực tập
  11. Giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu tại địa phương thực tập
  12. Đại diện của pháp nhân và thẩm quyền đại diện của pháp nhân tại địa phương thực tập
  13. Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
  14. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
  15. Bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân tại địa phương thực tập
  16. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng của chủ sở hữu và việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về vi phạm quy tắc xây dựng tại địa phương thực tập
  17. Xác định ranh giới và mốc giới giữa các bất động sản liền kề và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  18. Sở hữu chung của dòng họ đối với nhà thờ, ruộng đất hương hỏa và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  19. Sở hữu chung trong nhà chung cư, các loại tranh chấp và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
  20. Những vấn đề pháp lý trong sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
  21. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  22. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
  23. Giao dịch bảo đảm và những tranh chấp về giao dịch bảo đảm tại địa phương thực tập
  24. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự Thế chấp quyền sử dụng đất và những tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
  25. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  26. Ký kết, thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản tại địa phương thực tập
  27. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại tại đơn vị thực tập
  28. Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thực hiện các loại hợp đồng
  29. Ký kết, thực hiện hợp đồng đặt cọc và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
  30. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Tín chấp và thực tiễn thực hiện tín chấp tại địa phương thực tập
  31. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
  32. Ký kết, thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  33. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
  34. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
  35. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự Ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương thực tập
  36, Bán đấu giá tài sản và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
  37. Mua sau khi dùng thử, mua trả chậm, trả dần và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
  39. Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp phát sinh tại địa phương thực tập
  40. Tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  41. Hợp đồng vay tài sản và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản tại địa phương thực tập
  42. Họ, hụi, biêu, phường và thực tiễn thực hiện, giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
  43. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Ký kết, thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương thực tập
  44. Hợp đồng về quyền sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
  45. Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
  46. Ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại địa phương thực tập
  47. Ký kết, thực hiện hợp đồng gia công và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng gia công tại đơn vị thực tập
  48. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý tại đơn vị thực tập
  49. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Hợp đồng ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tại địa phương thực tập
  50. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực hiện
  51. chuyên đề Luật Dân Sự Bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
  52. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực tập
  53. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  54. Bồi thường thiệt hai do người làm công, học nghề gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  55. Bồi thường thiệt hại do các ô tô, xe máy gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  56. Bồi thường thiệt hại do hệ thống tải điện gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  57. Bồi thường thiệt hai do làm ô nhiễm môi trường và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  58. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Bồi thường thiệt hai do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  59. Bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  60. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  61. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  62. chuyên đề thực tập Luật Dân Sự Lập di chúc có công chứng tại đơn vị thực tập
  63. Đăng ký giao dịch bảo đảm và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
  64. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại và giải quyết tranh chấp có liên quan tại địa phương thực tập
  65. Di sản dùng vào việc thờ cúng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
  66. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại đơn vị thực tập
  67. Thừa kế quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
  68. báo cáo thực tập Luật Dân Sự Thời hiệu khởi kiện về thừa kế và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo