Áp Dụng Lean Manufancturing Tại Bộ Phận In Tampo Của Công Ty

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 1. Lý do lựa chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 4.1. Phương pháp quan sát trực tiếp
 • 4.2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp
 • 4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
 1. Kết cấu các chương của báo cáo

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

 • 1.1. Tổng quan về công ty
 • 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3. Sản phẩm
 • 1.4. Khách hàng và thị trường
 • 1.5. Tình hình nhân sự tại công ty
 • 1.6. Cơ cấu sản xuất và quy trình sản xuất

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING TẠI BỘ PHẬN IN TAMPO CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

 • 2.1. Giới thiệu về Bộ phận In Tampo
 • 2.2. Thực trạng hoạt động của Bộ phận In Tampo trong những năm qua
 • 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Bộ phận In Tampo
 • 2.2.2. Thực trạng máy móc thiết bị
 • 2.2.3. Thực trạng các loại lãng phí xuất hiện trong quá trình sản xuất
 • 2.3. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý Lean Manufacturing để giảm thiểu lãng phí tại Bộ phận In Tampo
 • 2.3.1. Công cụ 5S
 • 2.3.2. SW – Chuẩn hóa công việc
 • 2.3.3. Công cụ JIT (Just – In – Time)
 • 2.3.4. Ngăn ngừa lỗi và hỏng
 • 2.3.5. 5 Why’s
 • 2.3.6. Kaizen
 • 2.4. Nhận xét
 • 2.4.1. Thuận lợi
 • 2.4.2. Khó khăn

XEM THÊM VÀ THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY:

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING TẠI BỘ PHẬN IN TAMPO CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

 • Đưa ra các giải pháp dựa vào những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng Lean và định hướng cho các yếu tố tác động đến năng suất của nhà máy.

(Đưa ra một số mục chính)

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược gửi đến các bạn sinh viên tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần thuê dịch vụ viết chuyên đề thực tập và triển khai đề tài khác với đề tài tài: “Áp Dụng Lean Manufancturing Tại Bộ Phận In Tampo Của Công Ty” thì liên hệ với mình qua Zalo: 0909 232 620

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *