Áp Dụng Lean Manufancturing Tại Bộ Phận In Tampo Của Công Ty

Mình chia sẻ đến các bạn sinh viên đề tài chuyên đề: “Áp Dụng Lean Manufancturing Tại Bộ Phận In Tampo Của Công Ty” để các bạn tham khảo thêm. Trong quá trình tham khảo, sẽ có vài bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập nhưng vẫn còn băn khoăn về giá cả, chất lượng bài làm, độ uy tín. Mời các bạn xem qua bài viết này: => Giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu? Viết chuyên đề giá rẻ nhất?

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 1. Lý do lựa chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 4.1. Phương pháp quan sát trực tiếp
 • 4.2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp
 • 4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
 1. Kết cấu các chương của báo cáo

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

 • 1.1. Tổng quan về công ty
 • 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3. Sản phẩm
 • 1.4. Khách hàng và thị trường
 • 1.5. Tình hình nhân sự tại công ty
 • 1.6. Cơ cấu sản xuất và quy trình sản xuất

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING TẠI BỘ PHẬN IN TAMPO CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

 • 2.1. Giới thiệu về Bộ phận In Tampo
 • 2.2. Thực trạng hoạt động của Bộ phận In Tampo trong những năm qua
 • 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Bộ phận In Tampo
 • 2.2.2. Thực trạng máy móc thiết bị
 • 2.2.3. Thực trạng các loại lãng phí xuất hiện trong quá trình sản xuất
 • 2.3. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý Lean Manufacturing để giảm thiểu lãng phí tại Bộ phận In Tampo
 • 2.3.1. Công cụ 5S
 • 2.3.2. SW – Chuẩn hóa công việc
 • 2.3.3. Công cụ JIT (Just – In – Time)
 • 2.3.4. Ngăn ngừa lỗi và hỏng
 • 2.3.5. 5 Why’s
 • 2.3.6. Kaizen
 • 2.4. Nhận xét
 • 2.4.1. Thuận lợi
 • 2.4.2. Khó khăn

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ÁP DỤNG LEAN MANUFACTURING TẠI BỘ PHẬN IN TAMPO CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

Đưa ra các giải pháp dựa vào những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng Lean và định hướng cho các yếu tố tác động đến năng suất của nhà máy.

(Đưa ra một số mục chính)

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược gửi đến các bạn sinh viên tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần thuê dịch vụ viết chuyên đề thực tập và triển khai đề tài khác với đề tài tài: “Áp Dụng Lean Manufancturing Tại Bộ Phận In Tampo Của Công Ty” thì liên hệ với mình qua sđt zalo: 0909 232 620

Viết một bình luận

error: Content is protected !!