# 05 Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Rate this post

Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ thêm 5 bài mẫu kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Đnh Kết Quả Kinh Doanh Để giúp các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập ngành kế toán,  các bạn cần phải trau chuốt bài làm của mình từ bìa tới cuối, nội dung các phần phải đầy đủ, đặc biệt là làm Lời Mở đầu cho bài làm, vậy làm sao có thể viết Lời mở đầu, đề cương, trình bày hình thức,.. báo cáo kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Đnh Kết Quả Kinh Doanh tốt, mời các bạn xem 5 ví dụ dưới đây:

Các mẫu này được nhiều bạn sinh viên tải về tham khảo nên dễ bị trùng lặp. Các bạn có nhu cầu viết bài mới hoàn toàn 100% có thể liên hệ với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP bên mình hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

Mẫu đề tài kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh số 1

1. Sự cần thiết của đề tài. (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Trong những năm qua, sự phát triển của ngành dịch vụ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song vẫn chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu của phát triển kinh tế đất nước. Trước bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, yêu cầu phát triển dịch vụ có ý nghĩa to lớn, không chỉ trực tiếp tạo động lực phát triển mà còn tạo lập và củng cố sự liên kết, bảo đảm đầu ra cho các ngành công – nông nghiệp và tác động lan tỏa tới mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. 

Điều này khiến các doanh nghiệp thương mại dịch vụ Việt Nam phải đối mặt với những thách thức lớn đó là sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước, quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia, những công ty hùng mạnh về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Trước tình hình đó, để tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại dịch vụ phải có những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở tất cả các khâu, đặc biệt là khâu tiêu thụ- khâu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Bởi vì chỉ thông qua tiêu thụ, doanh nghiệp mới có được doanh thu để trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra và đạt được mục tiêu lợi nhuận. Vì thế, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (KQKD) có một vai trò rất quan trọng, từ đó cung cấp thông tin làm căn cứ để giúp ban lãnh đạo các DN ra các quyết định kinh tế một cách đúng đắn và hợp lý nhất.

2. Nội dung đề tài.  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Với việc thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ và xác định KQKD trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cùng với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập ở trường với thời gian thực tập tại công ty TNHH Vũ Hoàng, em quyết định chọn đề tài : “Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vũ Hoàng ” để làm đề tài cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

3. Mục đích nghiên cứu.

– Tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định KQKD.

– Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về tình hình tiêu thụ và xác định KQKD của công ty TNHH Vũ Hoàng.

– Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD của Công ty.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD cho công ty trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

– Đề tài có đối tượng nghiên cứu là: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vũ Hoàng.

– Thời gian: từ năm 2018 đến năm 2019, quý I năm 2020

5. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

• Phương pháp phỏng vấn.

• Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu.

• Phương pháp thu thập, xử lí dữ liệu.

• Phương pháp thống kê, so sánh.

• Phương pháp so sánh.

6. Nội dung kết cấu đề tài.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tam khảo, khóa luận bao gồm 3 chương:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG..  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

DOWNLOAD FILE

Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh số 2

1. Lý do chọn đề tài:

Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt đặc biệt nền kinh tế Việt Nam đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Chức năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận vì lợi nhuận là mối quan tâm lớn của các nhà quản lí doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức kinh doanh đúng đắn để đạt được kết quả cao.
Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại. Nó phản ánh đích thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá trước hết thông qua lợi nhuận, lợi nhuận càng cao chứng tỏ sản xuất kinh doanh càng cao và ngược lại.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè, em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu:  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Tìm hiểu, phân tích thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè, từ đó đề ra các phương án, giải pháp cải thiện những tồn tại nhằm hoàn thiện công tác kế toán theo đúng quy định.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài : công tác kế toán doanh thu và chi phí năm 2019

4. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp quan sát trực tiếp, tìm hiểu, đánh giá, phân tích và so sánh dựa trên những tài liệu, số liệu, thông tin của công ty, sách báo và các tài liệu, kiến thức đã được học ở nhà trường.

5. Kết cấu của báo cáo: kết cấu của đề tài gồm 3 chương như sau:

Chương 1 : Tổng quan về Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè.

Chương 2 : Thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè.

Chương 3 : Nhận xét và Kiến nghị. (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

DOWNLOAD FILE

Bài mẫu chuyên đề kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanhsố 3

Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, sự phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh thịnh vượng. Nền kinh tế thị trường của nước ta trong những năm gần đây đã đạt được những bước tiến vững mạnh và ngày càng có nhiều doanh nghiệp thích ứng được với các quy luật của nền kinh tế và hoạt động đạt hiệu quả cao. 

Có được những thành tựu đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của mỗi doanh nghiệp ở tất cả các khâu từ sản xuất, lưu thông phân phối và tiêu thụ, trong đó không thể không kể đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh góp phần phản ánh và cung cấp chính xác, kịp thời những thông tin cho các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp để có căn cứ đưa ra các quyết định, chính sách và biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện Hải Phòng cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời, dựa trên cơ sở kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập ở trường cũng như các kinh nghiệm học hỏi trong quá trình thực tập, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công nghiệp Điện Hải Phòng” làm đề tài khóa luận của mình. Kết cấu bài khóa luận của em bao gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghiệp điện Hải Phòng.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghiệp điện Hải Phòng.

Do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp

ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Phạm Thị Nga, các thầy cô trong khoa

và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

DOWNLOAD FILE

Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh số 4

1. Lý do chọn đề tài  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra đầu tư.

Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt trong thời kì đổi mới như bây giờ

Muốn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc để tiến nhanh hơn, tiến xa hơn trên thị trường các doanh nghiệp cần phải luôn cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm để tìm kiếm và mở rộng thị trường.Ngoài ra còn phải tổ chức tốt các bộ phận trong công ty và trước tiên là bộ phận kế toán. Hạch toán kế toán là một công cụ quản lý có hiệu quả, không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính của đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Do đó trong thời gian qua công tác kế toán của nước ta đã có sự đổi mới để phù hợp với nhu cầu quản lý mới, với các yêu cầu của nền kinh tế trên thị trường.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh, thương mại thông qua công tác kế toán, doanh nghiệp sẽ biết được thị trường nào, mặt hàng nào mình kinh doanh có hiệu quả nhất. Điều này không những đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép doanh nghiệp đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận… Xuất phát từ nhận thức đó và qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần T-Martstores em cho rằng: Tiêu thụ hàng hoá là một trong những hoạt động chính của công ty. 

Nó giúp ban quản lý công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của công ty có thích ứng với cơ chế thị trường hay không. Từ những kiến thức đã được học ở trường và qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần T-Martstores, kết hợp với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo ThS.Nguyễn Văn Kỳ cũng như sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị trong phòng kế toán của Công ty em đã lựa chọn đề tài: “Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần T-Martstores” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Phân tích thực trạng, dự đoán định hướng phát triển của doanh nghiệp để tìm ra những mặt đáng ghi nhận và học tập, tìm ra những mặt còn hạn chế, yếu kém để khắc phục nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đồng thời, các cơ sở đào tạo hay mỗi sinh viên thực tập nhận thức được những yêu cầu của công ty từ đó, có cách trau dồi, học tập nghiên cứu đáp ứng những yêu cầu đó.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần T-Martstores

– Phạm vi nghiên cứu: Tập trung tìm hiểu về kế toán bán hàng và tìm hiểu tình hình kinh doanh tại công ty Cổ phần T-Martstores theo từng quý trong năm 2019

– Phương pháp nghiên cứu: Lưỡng tính và định lượng

* Phương pháp thống kê

* Phương pháp tổng hợp

* Phương pháp so sánh , tương đối

4. Kết cấu báo cáo thực tập  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Kết luận chuyên đề của em gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần T-Martstores

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần T-Martstores

DOWNLOAD FILE

Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh số 5

1. Tính cấp thiết của đề tài  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Trong xu thế hiện nay, nền kinh tế toàn cầu hóa làm cho mức độ cạnh tranh về kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trở nên gay gắt và khố liệt. Chịu sự tác động của kinh tế thị trường là thách thức lớn đối với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn tồn tại, đòi hỏi doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp đó phải đứng vừng trên thị trường hiện nay. Tất cả đều phụ thuộc và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, mà cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Bên cạnh đó cần sự quản lý tài tính, giám sát chặt chẽ của Ban Quản Lý doanh nghiệp đối với mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp. Để thực hiên tốt vấn đề này kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cần phải hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ phát sinh trong kỳ thông qua hạch toán các khoản phải thu, chi phí đúng đắn, đầy đủ, từ đó xác định kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển ngày càng vững mạnh trong nền kinh tế thị trường sôi động và đầy quyết liệt hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Đề tài thực hiện nhằm hai mục tiêu chính:

– Mô tả quá trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị.

– Cố gắng tận dụng thời gian thực tập tại đơn vị để củng cố kiến thức đã học, học hỏi và rút ra những kinh nghiệm làm việc thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng: Công Ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX

– Phạm vi: Phòng kế toán (FA) của công ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX.

– Thời gian: Từ ngày

4. Phương pháp nghiên cứu  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

– Phương pháp thu thập số liệu:

Thu thập số liệu từ các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến đề tài, các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12/2019;

– Phương pháp xử lý số liệu:

Căn cứ vào số liệu đã thu thập được và phương pháp hạch toán sử dụng tại doanh nghiệp để xử lý số liệu;

– Phương pháp quan sát mô tả:

Để quan sát, mô tả lại quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh;

– Phương pháp phỏng vấn:

Hỏi trực tiếp những người cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài;

– Phương pháp trao đổi:

Trao đổi ý kiến với giảng viên hướng dẫn, các bạn trong nhóm và tìm hiêu chọn lọc thông tin qua mạng internet, để có hương đi chính xác về vấn đề nghiên cứu.

5. Các kết quả đạt được của đề tài

Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX, được tiếp xúc thực tế với công việc kế toán, em có thể đưa ra được các ưu nhược điểm về công tác tập hơn chi phí, kiến nghị và đề xuất một số phương pháp để phân bổ chi phí một cách hợp lý, đạt kết quả kinh doanh tốt nhất.

6. Kết cấu đề tài  (Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh)

Kết cấu đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí khác và xác định kết quả kinh doanh.

Chương 2: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX.

Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị

DOWNLOAD FILE

Trên đây là mẫu 5 bài mẫu báo cáo kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh số 1, 2,3, 4,5 , nếu vẫn chưa hài lòng mời các bạn tham khảo thêm các mẫu khác tại bài viết khác nhé

Các bạn có thể DOWNLOAD Mẫu kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh về tham khảo, Không nên sử dụng lại hoàn toàn tại vì cũng có nhiều người tải về nên khả năng trùng lặp rất cao. Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo Dịch vụ Viết thuê chuyên đề thực tập của em qua bài viết:hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

DOWNLOAD FILE

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo