Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn, được Hotrothuctap chọn lọc, để gửi đến các bạn mẫu đề cương chỉnh chu nhất, dành tặng cho các bạn sinh viên ngành NHKS và các ngành học, môn học liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ là một bài mẫu có ích cho các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cũng như hoàn thiện bài báo cáo thực tập, chuyên đề của mình thì hãy nhắn tin zalo để dịch vụ hỗ trợ viết bài cho sinh viên của Hotrothuctap được hỗ trợ các bạn kịp thời nhé.


ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN LAVANDER

1. Lý do chọn đề tài

Ngành du lịch Việt Nam hiện được đánh giá là ngành có nhu cầu nhân sự cao gấp 2-3 lần so với các ngành trọng điểm khác như giáo dục, y tế, tài chính … Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho ngành du lịch nói chung và khách sạn nói riêng, hiện cả nước có 62 trường đại học, 80 trường cao đẳng tham gia đào tạo nghiệp vụ du lịch, khách sạn nhà hàng; 117 trường trung cấp công ty đào tạo và 23 trung tâm có tham gia đào tạo nghiệp vụ nghề du lịch, khách sạn. Tuy mỗi năm toàn ngành cần số lao động ngành du lịch, khách sạn rất lớn nhưng lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Nhiều hướng dẫn viên du lịch dù được đào tạo dài hạn ở các trường đại học, cao đẳng nhưng khi tuyển dụng làm việc thì hầu hết doanh nghiệp lữ hành đều phải đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung kỹ năng, ngoại ngữ. Những con số trên cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang cần một một nguồn nhân lực chất lượng cao để phátriển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển đất nước.

Khách sạn Lavander là một khách sạn đạt chuẩn quốc tế 3 sao, tọa lạc tại trung tâm Thành Phố Đà Nẵng. Như các nguồn lực khác, nguồn nhân lực là một yếu tố quyết định và tất yếu phải có trong việc duy trì, phát triển của khách sạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khách sạn đóng vai trò hết sức to lớn trong việc nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Khách sạn Lavander Lam là một khách sạn mới được đầu tư và đưa vào hoạt động được 13 năm.

Mới đi vào hoạt động chưa quá lâu nên không tránh được những khó khăn. Bên cạnh môi trường kinh doanh chịu nhiều áp lực về cạnh tranh ….là lý do về con người như: số lượng nhân sự biến động lớn trong thời gian ngắn; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế về thể lực, trí lực cũng như tiềm năng phát triển,… đang còn gặp rất nhiều khó khăn chưa có nhiều phương án giải quyết. Xuất phát từ thực tiễn đó của khách sạn, việc chọn đề tài “Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn Lavander” là cần thiết cho doanh nghiệp và làm đề tài báo cáo nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander.

2.2. Mục tiêu cụ thể
+ Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander, chỉ ra những thành công, hạn chế chủ yếu và các nguyên nhân của nó.
+ Đưa ra những quan điểm và một số giải pháp trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Nghiên cứu tập trung vào bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander
Thời gian: Thông tin, số liệu thứ cấp về tình hình hoạt động kinh doanh của Khách sạn Lavander giai đoạn 2018-2020

4. Phương pháp nghiên cứu

Để làm rõ những nội dung cơ bản đặt ra của luận văn, trong quá trình nghiên cứu tác giả sử dụng nhiều phương pháp. Trong đó các phương pháp được sử dụng chủ yếu là phương pháp chuyên gia, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp.
Số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các tài liệu thống kê, báo cáo, báo, tạp chí, internet và các kết quả nghiên cứu khác đã được công bố; Số liệu sơ cấp được thu thập từ khảo sát nguồn nhân lực tại bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander thông qua phương pháp thảo luận, vấn đáp ngũ cán bộ, nhân viên tại Khách sạn.

5. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài dự kiến được kết cấu thành 3 chương
Chương 1: Tổng quan về Khách sạn Lavander
Chương 2: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại bộ phận buồng phòng tại Khách sạn Lavander

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN LAVANDER

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN LAVANDER
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.2. Chức năng và nhiệm vụ
1.2.1. Chức năng
1.2.2. Nhiệm vụ
1.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.1. Sơ đồ tổ chức
1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
1.4. Sản phẩm, dịch vụ
1.5. Kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN LAVANDER
2.1.Giới thiệu về bộ phận buồng phòng
2.2.Báo cáo quá trình thực tập và những kinh nghiệm đạt được
2.2.1. Công việc thực hiện
2.2.2. Những kinh nghiệm đạt được
2.3.Thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn Lavander
2.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo
2.3.2.Xác định mục tiêu đào tạo
2.3.3.Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.3.4.Triển khai thực hiện hoạt động đào tạo nhân lực
2.3.5.Đánh giá kết quả đào tạo nhân lực tại công ty
2.4.Đánh giá chung về công tác đào tạo nhân lực buồng phòng tại khách sạn Lavander
2.4.1.Ưu điểm
2.4.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN LAVANDER
3.1. Các định hướng chung của công ty về công tác đào tạo nhân lực tại khách sạn
3.1.1.Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới
3.1.2.Chiến lược nguồn nhân lực
3.2.Một số kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực buồng phòng tại khách sạn Lavander
3.2.1. Kiến nghị 1
3.2.2. Kiến nghị 2
KẾT LUẬN


Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập đạo tạo nguồn nhân lực tại khách sạn, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.