Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân,9 Điểm

Rate this post

Có phải bạn đang tìm kiếm bài Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân? Thế nên bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn nguồn tài liệu vô cùng hay và hữu ích ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nhé. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành chia sẻ như là đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của quỹ tín dụng nhân dân,cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của quỹ tín dụng nhân dân canh nậu, chức năng nhiệm vụ của từng thành phần cuối cùng là đặc điểm vận dụng chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại quỹ tín dụng nhân dân. Hứa hẹn ít nhiều nguồn tài liệu mình sắp chia sẻ sau đây sẽ cung cấp được cho các bạn thêm kiến thức để nhanh chóng hoàn thành được bài chuyên đề thực tập của chính mình.

Bạn đang cần viết một bài chuyên đề hoàn chỉnh, thậm chí là bạn chưa có thời gian để hoàn thành một bài chuyên đề , không sao cả đừng quá lo lắng, vì hiện tại bên mình có nhận viết thuê chuyên đề thực tập với nhiều đề tài kế toán đạt điểm cao chất lượng, nếu như bạn thật sự có nhu cầu cần viết thuê một bài chuyên đề thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được hỗ trợ và tư vấn báo giá đầy đủ hơn nhé.

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của quỹ tín dụng nhân dân

–   Chức năng: theo dõi hạch toán kịp thời, đúng chế độ kế toán thống kê các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu:

–   Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán,…

–   Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

–   Tham mưu cho Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu về công tác kế toán.

–   Tham mưu cho Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản,, nguồn vốn, chi phí kinh doanh…)

–   Tham mưu cho lãnh đạo quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các hợp đồng với đối tác.

–   Thu thập, xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu.

–   Nhiệm vụ:

Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu, tham mưu cho Giám đốc phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

+   Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ.

+   Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu.

+   Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán trong quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu.

+   Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu để hạch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậunắm chắc nguồn vốn, lợi nhuận.

+   Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính củaQTDND Canh Nậu, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho cán bộ, nhân viên theo phê duyệt của Giám đốc.

+   Lập chuyên đề tài chính, chuyên đề thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước, phản ánh trung thực kết quả hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu.

+   Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ,… trong quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu và chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

+   Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+   Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân lập hồ sơ vay vốn trung hạn, ngắn hạn với Ngân hàng, lập kế hoạch và quy định huy động vốn từ các nguồn khác phục vụ cho hoạt động công ích và thương mại – dịch vụ. Chủ trì trong công tác giao dịch với các tổ chức tài chính có liên quan.

+   Chủ trì hướng dẫn công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán tài chính trong quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu theo quy định của pháp luật hiện hành, kiểm tra việc thực hiện chế dộ hạch toán kế toán, quản lý tài chính và các chế độ chính sách khác liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

+   Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên kế toán và hướng dẫn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu về công tác tài chính kế toán.

+   Kiểm tra định kỳ về công tác kế toán, thực hiện chế độ chính sách, kỷ luật thu chi tài chính, kế toán vốn và các loại tài sản khác trong quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu nhằm thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đã quy định.

+   Chủ trì phối hợp các phòng ban thực hiện công tác nghiêm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán là đầu mối phối hợp với các phòng ban, ban tham mưu, đơn vị thành viên trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán,… tài sản của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu

+   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của quỹ tín dụng nhân dân canh nậu
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của quỹ tín dụng nhân dân canh nậu

XEM THÊM : 99 Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán 2022

3.  Chức năng, nhiệm vụ của từng thành phần trong bộ máy kế toán

–   Kế toán trưởng: Điều hành và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác kế toán tại quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu, giúp Giám đốc về công tác chuyên môn, lập các chuyên đề  kế toán, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán, tổng kết đánh giá phân tích hoạt động kế toán tài chính, đánh giá việc sử dụng vốn lưu động và vốn cố định. Cụ thể: Kiểm tra số phát sinh thực tế trong quy trình kinh doanh để phản ánh hiệu quả đạt được của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu; lập sổ sách kế toán theo hệ thống tài khoản Nhà nước quy định, ghi chép số liệu trên cơ sở số phát sinh thực tế đã được duyệt; chấp hành chế độ chuyên đề theo các mẫu biểu tháng, quý, năm do ngân hàng nhà nước Nhà nước quy định nộp cho cục thuế Thành phố Hà Nội; đôn đốc thu hồi nợ các quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu ; cập nhật thông tin, chính sách của ngân hàng nhà nước Nhà nước, phổ biến cho các kế toán viên.

–   Kế toán viên:Theo dõi và lập bảng tổng hợp lương hàng tháng cho công nhân viên của quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu, trích lập các khoản trích theo lương theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo dõi công văn bản đến và đi, các hoạt động phát sinh trong ngày, hạch toán các khoản liên quan đến huy động vốn, tình hình thanh quyết toán tạm ứng của nhân viên theo quy định tạm ứng. Bên cạnh đó còn phải tập hợp các hóa đơn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

4. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán áp dụng tại quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu

  1. Chính sách kế toán chung

–   Chế độ kế toán: quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu sử dụng hệ thống kế toán theo công văn 1687/NHNN-TCKT ngày 20/3/2015.

–   Chế độ chuyên đề thống kê theo thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, chuyên đề bảo đảm an toàn theo thông tư 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, chuyên đề thanh tra giám sát CV 2947/NHNN-DBTK ngày 02/5/2018, chuyên đề bảo hiểm tiền gửi, chuyên đề thống kê thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021, chuyên đề quản trị, chuyên đề tài chính, chuyên đề thanh tra giám sát theo CV 2970 ngày 28/4/2021, chuyên đề CIC…

–   Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán kỳ kế toán: quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu thực hiện kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

–   Đơn vị tiền tệ sử dụng: tổ chức thực hiện ghi chép và lập chuyên đề kế toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ). Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ tại quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu là không có.

–   Phương pháp tính thuế GTGT: quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

–   Phương pháp khấu hao TSCĐ: quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu tính khấu hao theo phương pháp khấu hao đều (khấu hao đường thẳng).

XEM THÊM : Các Chuẩn Mực Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

b.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

–   Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán theo chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành thì mọi nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân, kế toán phải lập chứng từ đúng quy định và ghi chép đầy đủ, đúng sự thật nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh.  quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu áp dụng tất cả các biểu mẫu chứng từ kế toán do Bộ tài chính và Nhà nước ban hành, bao gồm:

–   Các chứng từ về lao động và tiền lương: bảng kê lương chi tiết, phiếu nghỉ hưởng BHXH, bảng thanh toán BHXH, bảng thanh toán tiền thưởng, phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành, biên bản điều tra tai nạn lao động,…

–   Các chứng từ chỉ tiêu tiền tệ: phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, lệnh chi, ủy nhiệm chi, phiếu báo nợ, phiếu báo có, phiếu tính lãi tiền vay,…

c.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán

–  Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán hình thức ghi sổ: quỹ tín dụng nhân dân Canh Nậu ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung

Ghi sổ theo hình thức sổ nhật kí chung
Ghi sổ theo hình thức sổ nhật kí chung
  • Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán ban đầu hợp lệ như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng tính lương và trích theo lương, bảng phân bổ khấu hao,… kế toán bộ phận dựa vào chứng từ nhập số liệu vào sổ nhật ký chung và các sổ chi tiết liên quan. Sau đó từ sổ Nhật ký chung đưa số liệu vào sổ cái. Cuối niên độ kế toán, kế toán thực hiện thao tác khóa sổ và căn cứ vào số liệu trên sổ cái để lập Bảng cân đối phát sinh. Còn từ các sổ kế toán chi tiết lập nên Bảng tổng hợp chi tiết. Sau đó từ Bảng tổng hợp chi tiết và Bảng cân đối phát sinh sẽ lập nên chuyên đề tài chính.

Bài viết trên đây là toàn bộ bài Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân hay nhất từ trước đến nay chẳng những thế còn đạt điểm cao nữa nên các bạn cứ việc tha hồ xem và tham khảo bài viết trên đây của mình. Nếu như trong quá trình mình đã chia sẻ nguồn tài liệu trên chưa đủ để bạn hài lòng thì đừng quên bên mình có nhận viết thuê chuyên đề với nhiều đề tài đa dạng phổ biến nhất hiện nay, nếu bạn đang gặp trục trặc trong quá trình viết một bài chuyên đề thì ngay giây phút này đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo