# 3 Báo cáo thực tập ngành dược tại Uỷ ban nhân dân xã/ Phường

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
ĐĂNG KÝ ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP
 Họ và tên: TRẦN NGỌC THÙY TRANG MSSV: 1354060180
 Ngành: LUẬT KINH TẾ Lớp Sinh viên: DH13LK01
 Điện thoại: 01679093661 Email: tranngocthuytrang95@gmail.com
Sinh viên viết đề cương sơ bộ với đầy đủ các phần dự kiến như sau:
1. Tên đề tài :
“NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC THEO PHÁP LUẬT VIÊT NAM”
2. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.
Cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay thì chất luợng cuộc sống của
mọi người cũng tăng lên nhưng tỷ lệ vô sinh và gia đình hiến muộn con cũng tăng
đáng kể. Bên cạnh đó, nhu cầu nhận nuôi con nuôi của những người chưa kết hôn
đang phát triển khá mạnh mẽ. Chính vì lẽ đó, nhu cầu cần con nuôi cũng nhiều
hơn trước. Việc thực hiện và thi hành được quy định theo pháp luật Nuôi con nuôi
tại Viêt Nam đã giúp cho nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ có được mái ấm gia đình
mới, có được sự nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tốt hơn trong môi trường gia đình
thật sự, cảm nhận được sự yêu thương của những người thương yêu mình và có
thể trở thành một người có ích cho xã hội sau này. Mặt khác việc nhận nuôi con
nuôi cũng giúp cho những cặp vợ chồng hiến muộn, những người độc thân thực
hiện được khao khát trở thành cha mẹ và có một mái ấm gia đình thật trọn vẹn.
Thông qua pháp luật Nuôi con nuôi tại Việt Nam quy định các quyền và
nghĩa vụ của người nhận nuôi con nuôi cũng như người được nhận làm con nuôi,
điều kiện để việc nuôi con nuôi hợp pháp, các thủ tục và thẩm quyền đăng ký nuôi
con nuôi đã được quy định một cách cụ thể nhưng vẫn xảy ra các trường hợp nhận
nuôi con nuôi bất hợp pháp như: nhận nuôi con nuôi nhưng không đăng ký do đókhông làm phát sinh quan hệ cha, mẹ, con dẫn đến các quyền và nghĩa vụ của các
bên không được pháp luật bảo vệ; lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi để trục lợi bản
thân.
Nhằm tìm hiểu thêm những về quy định pháp luật Nuôi con nuôi và thực
tiễn thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước, người viết chọn đề tài “Nuôi con
nuôi trong nước theo pháp luật Việt Nam” để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.
3. Mục tiêu nghiên cứu.
Dựa trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật Nuôi con nuôi về
hoạt động nuôi con nuôi, người viết muốn tìm hiểu rõ hơn những vấn đề lý luận
chung, đồng thời tìm hiểu thực tiễn việc tiến hành nuôi con nuôi và các trường
hợp ngoại lệ với mong muốn có thể góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật
Nuôi con nuôi về hoạt động nuôi con nuôi.
4. Phạm vi nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu về hoạt động nuôi con nuôi của Luật Nuôi con nuôi số
52/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, Luật Hôn nhân
và gia đình số 52/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014
và các văn bản liên quan khác tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp trong
vòng ba năm gần nhất.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu như sau:
– Phương pháp phân tích để làm rõ các nguyên tắc, trình tự thủ tục nhận
nuôi con nuôi.
– Phương pháp tổng hợp nhằm sắp đặt,liên kết, hệ thống các vấn đề đã
phân tích cũng như trình bày các vấn đề
– Phương pháp thống kê nhằm thu thập thông tin dữ liệu thông qua quá
trình tiến hành nhận nuôi con nuôi6. Kết cấu của chuyên đề.
Đề tài được chi làm 5 phần:
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Kế cấu đề tài
PHẦN 2: LÝ THUYẾT
2.1. Khái niệm chung về nuôi con nuôi
2.1.1 Khái niệm nuôi con nuôi
2.1.2. Mục đích của việc nuôi con nuôi
2.1.3. Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi
2.2. Điều kiện Luật quy định về nuôi con nuôi
2.2.1. Điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng trong việc nhận nuôi
a. Điều kiện đối với người nhận con nuôi
b. Điều kiện đối với người con nuôi
2.2.2 Thẩm quyền đăng ký nhận nuôi con nuôi
2.2.2. Thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi
2.2.3. Hệ quả pháp lý của nuôi con nuôi
2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi
2.2.4. Chấm dứt nuôi con nuôi
PHẦN 3: THỰC TIỄN CỦA VIỆC NHẬN NUÔI CON NUÔI TẠI ỦY BAN
NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 QUẬN GÒ VẤPPHẦN 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ NUÔI
CON NUÔI
PHẦN 5: KẾT LUẬN
Giảng viên hướng dẫn (đề nghị, nếu có)
 Họ và tên Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Kim Phượng
 Điện thoại liên lạc:
 Địa chỉ liên lạc:
 Email: phuong.ptk@ou.edu.vn
Xác nhận của giảng viên Tp. HCM, Ngày 26 Tháng 12 năm 2016
SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Trần Ngọc Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.