Báo cáo thực tập Ngành Kỹ Thuật Môi Trường? Cách làm điểm cao

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập Ngành Kỹ Thuật Môi Trường? Cách làm điểm cao, được Hotrothuctap chọn lọc, để gửi đến các bạn mẫu đề cương chỉnh chu nhất, dành tặng cho các bạn sinh viên các ngành học, môn học liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ là một bài mẫu có ích cho các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cũng như hoàn thiện bài báo cáo thực tập, chuyên đề của mình thì hãy nhắn tin zalo để dịch vụ hỗ trợ viết bài cho sinh viên của Hotrothuctap được hỗ trợ các bạn kịp thời nhé.


ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành: Kỹ thuật môi trường

Thực tập tốt nghiệp là phần kiến thức bắt buộc của sinh viên trong quá trình học ngành kỹ thuật tại trường Đại học Giao thông vận tải. Thời gian thực tập tốt nghiệp sau khi sinh viên hoàn thành học kỳ 7 của chương trình đào tạo hệ 4 năm.

1. Mục đích:

– Giúp sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết các công việc kỹ thuật cụ thể của thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực giao thông vận tải.
– Thực tập tốt nghiệp là cơ sở để sinh viên tiếp cận với các kỹ năng làm việc thực tế, giúp định hướng chọn lựa đồ án và địa điểm thực tập tốt nghiệp.

2. Nội dung thực tập:

Nội dung thực tập tốt nghiệp bao gồm các kỹ năng về học thuật, giao tiếp, làm việc theo nhóm, viết và trình bày các báo cáo kỹ thuật. Cụ thể:
– Nhận dạng, đánh giá và phân tích các tác động môi trường của các hoạt động sản xuất trong lĩnh vực giao thông vận tải.
– Mô tả công nghệ sản xuất kèm dòng thải của các nhà máy, xí nghiệp; lượng hoá được mức độ ô nhiễm từ một dây chuyền công nghệ cụ thể.
– Mô tả, thiết kế được công nghệ xử lý chất ô nhiễm phát sinh và đề xuất được các giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm của các hoạt động sản xuất trong lĩnh vực giao thông vận tải.
– Nghiên cứu các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các nhà máy sản xuất, công trình giao thông trong nước và trên thế giới. Qua đó rút ra những kiến thức, kinh nghiệm nhằm xây dựng cho bản thân phương pháp luận tiếp cận đánh giá môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải và áp dụng hiệu quả trong việc thực hiện một báo cáo ĐTM thực tế.
– Tổng hợp kết quả thực tập, viết báo cáo và bảo vệ thực tập theo yêu cầu và quy định của Bộ môn.

3. Thời gian thực tập:

Thời gian thực tập tốt nghiệp là 3 tuần, tương đương 03ĐVHT

4. Địa điểm thực tập:

Địa điểm thực tập là các nhà máy, xí nghiệp, các công trình liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Cụ thể:
– Thực tập tại một nhà máy cơ khí giao thông để tiếp cận với dây chuyền sản xuất của nhà máy;
– Thực tập tại một nhà máy xử lý hoặc khu xử lý nước thải, khí thải,…của nhà máy, xí nghiệp liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải;
– Thực tập tại các công trường thi công xây dựng các công trình giao thông (xây dựng cầu, đường bộ,…);
– Thực tập tại các khu tập trung, khu vực đầu mối của hoạt động vận tải như nhà ga, bến xe,…

5. Yêu cầu đối với sinh viên:

Sinh viên thực tập tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
– Phân tích, đánh giá và mô tả được quy trình công nghệ sản xuất kèm theo dòng thải; thiết kế được công nghệ xử lý theo dòng thải thực tế;
– Thao tác được các quy trình vận hành của một hệ thống xử lý chất thải;
– Đánh giá và nhận dạng các tác động môi trường của một hoạt động cụ thể (công trình giao thông, nhà máy cơ khí giao thông, khu vực vận tải,….);
– Đề xuất được các giải pháp quản lý, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm;
– Xây dựng được báo cáo thực tập và bảo vệ trước hội đồng;
– Sinh viên phải có bản nhận xét kết quả tốt nghiệp của cơ sở thực tập, nội dung bản nhận xét đi kèm đề cương này.

6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp:

– Báo cáo thực tập tốt nghiệp được xây dựng dựa theo các nội dung của đề cương thực tập. Sinh viên phải nộp đề cương báo cáo thực tập trước khi tiến hành nội dung thực tập. Mẫu đề cương báo cáo đi kèm đề cương này.
– Nội dung báo cáo thực tập phải đầy đủ, rõ ràng các nội dung đã được thực tập; có tính khoa học cao, có tính logic và sáng tạo trong nội dung và phương thưc trình bày.
– Sinh viên phải hoạt thành báo cáo và bảo vệ trước hội đồng.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

1. Theo chương trình đào tạo, tất cả sinh viên ngành KTMT đều phải tham gia thực tập kỹ thuật sau khi kết thúc học kỳ 9 của năm thứ 5.
2. Sinh viên phải tham gia đầy đủ thời gian thực tập tốt nghiệp, bao gồm cả thời gian thực tập tại cơ sở, thời gian viết báo cáo thực tập và bảo vệ báo cáo thực tập.
3. Các giáo viên hướng dẫn sẽ thay mặt Trường, Bộ môn liên hệ, làm việc với cơ sở thực tập; phối hợp theo dõi sinh viên và giải quyết các sự việc theo thẩm quyền được phân công trong thời gian thực tập.
4. Trước khi đến cơ sở thực tập, sinh viên sẽ được giáo viên hướng dẫn khái quát những vấn đề chuyên môn liên quan đến đợt thực tập, các thủ tục hành chính trước khi đến và sau khi dời cơ sở thực tập.
5. Trong thời gian thực tập tại cơ sở, sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn chuyên môn của cán bộ hướng dẫn do cơ sở phân công.
6. Sinh viên có trách nhiệm chấp hành các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đến thực tập. Nếu có vi phạm, sinh viên phải chịu sự xử lý của cơ quan theo quy định, đồng thời sẽ bị xử lý vi phạm theo quy chế thực tập.
7. Kết thúc đợt thực tập tại cơ sở, sinh viên phải quay lại trường đúng thời gian quy định để báo cáo kết quả. Khi quay lại trường, sinh viên phải có bản nhận xét của cơ sở đến thực tập, nộp kèm theo báo cáo thực tập thực tế.


Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập Ngành Kỹ Thuật Môi Trường? Cách làm điểm cao,  hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.