Chuyên Đề Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài, Hay

Rate this post

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bài Chuyên Đề Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài là một trong những bài mẫu mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo, phù hợp với các bạn đang cần làm đề tài tương tự hoặc đang học ngành quản trị kinh doanh thì hãy cùng mình xem hết bài viết sau đây nhé. Hứa hẹn ít nhiều sẽ cung cấp được cho các bạn thêm những thông tin cần thiết để bạn có thêm thật nhiều kiến thức mới nhé.

Ngoài ra, hiện nay bên mình còn có cả dịch vụ nhận làm chuyên đề tốt nghiệp theo yêu cầu với nhiều đề tài có chế độ từ khó đến dễ bên mình đều có thể làm được, bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận làm thuê chuyên đề thực tập cho hàng loạt sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và đã đạt được thành tích rất cao! Chính vì thế, nếu như bạn chưa có thời gian để hoàn thành một bài chuyên đề hoàn chỉnh hoặc thậm chí giáo viên đưa ra yêu cầu quá khó so với năng lực của bạn thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài chuyên đề trọn gói từ A đến Z nhé.


1. Lý do chọn đề tài chuyên đề thực tập tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Trong suốt hơn ba mươi năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành một bộ phận hữu cơ ngày càng quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bước vào một giai đoạn mới, với quy mô vốn đăng ký liên tục tăng cao. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 4 tháng đầu năm 2019, đã có 14,59 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số này, vốn đăng ký cấp mới là 5,34 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra còn có 1.653 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,68 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký. Như vậy là cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đầu tư vào Việt Nam thông qua góp vốn, mua cổ phần đều tăng mạnh.

Chỉ có vốn tăng thêm, trong 4 tháng đầu năm đạt 2,11 tỷ USD, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy chưa bằng cùng kỳ, song mức giảm 0,6% là khá thấp. Vì vậy, tính chung thì vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam kể từ đầu năm tới nay vẫn tăng mạnh, chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam. Ngoài vốn đăng ký, theo Cục Đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 4 tháng đầu năm đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng khá, góp phần tăng thêm năng lực cho nền kinh tế.

Chuyên Đề Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và là khu vực có tốc độ phát triển năng động nhất. Đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đồng thời, là cầu nối quan trọng giữa nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tạo điều kiện để Việt Nam chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn vào đời sống kinh tế thế giới. Điều này đề ra tính cấp thiết phải có các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta.

Do vậy, việc nghiên cứu những quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật hiện nay từ thực tiễn tìm ra những ưu điểm, hạn chế của pháp luật cũng như việc thực thi pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mục đích hoàn thiện pháp luật cũng như tăng cường hiệu quả việc thực thi là vô cùng quan trọng và mang tính cấp thiết.

Với những lý do đó em quyết định chọn đề tài đề tài: “Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Thực tiến và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu. Với mong muốn trước hết là bản thân, sau đó là cho mọi người hiểu rõ và sâu sắc hơn về vấn đề thành lập doanh nghiệp hiện nay ở nước ta, qua đó nêu ra một số thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về thành lập doanh nghiệp ở nước ta, và kèm theo một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp ở nước ta trong thời gian tới.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh; và để từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu
Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về khái niệm, đặc điểm, phân loại nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Nghiên cứu thực tiễn thực thi các quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạnh thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ năm 2016 – 4 tháng đầu năm 2019
Phạm vi về không gian: đề tài nghiên cứu về vấn đề đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy tác giả nghiên cứu trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phương pháp nghiên cứu

Chuyên Đề Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài cơ sở phương pháp luận là Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử; tư duy, quan điểm, đường lối về phát triển kinh tế nhiều thành phần, xây dựng nhà nước và pháp quyền trong cơ chế thị trường của Đảng và Nhà nước ta. Đây là những phương pháp luận khoa học được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ đề tài để đánh giá khách quan hệ thống pháp luật thực định về đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta.
đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp đối chiếu, thống kê, diễn giải, quy nạp,… xem xét các quy định của pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.

5. Kết cấu đề tài chuyên đề thực tập tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Chương 2: Thực trạng pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp hoàn thiện

NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1.1. Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.1.1. Khái niệm đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là việc ghi nhận về mặt pháp lý sự ra đời của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1.1.2. Cấu trúc pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– Vấn đề về điều kiện gia nhập thị trường của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam
– Vấn đề về trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– Vấn đề về khiếu nại, giải quyết tranh chấp tranh quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.1.3. Đặc thù khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài so với doanh nghiệp trong nước
– Nhà đầu tư phải chú ý tới các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO
– Về cơ quan cấp phép và thủ tục cấp phép, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục và quy trình thành lập phức tạp hơn nhiều, quy trình thành lập sẽ được chia làm hai bước, đó là xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho việc thành lập doanh nghiệp.

1.2. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.2.1. Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài
– Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu
– Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
– Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thru tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;
– Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.
1.2.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
1.2.2.1. Đối với dự án đầu tư (DAĐT) không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
– Hồ sơ đăng ký đầu tư
– Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
– Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
1.2.2.2. Đối với DAĐT thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
– Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
– Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1.2.3. Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– Đối với công ty TNHH
– Đối với công ty Cổ phần
1.2.4. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh (Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa)
– Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
– Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1. Thực trạng các quy định pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.1.1. Điều kiện gia nhập thị trường của nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức thành lập doanh nghiệp
– Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
– Điều kiện về hình thức đầu tư;
– Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
– Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
– Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.
2.1.2. Thực trạng thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Ngoài
– Doanh nghiệp và dự án đầu tư hoàn toàn khác nhau về bản chất và có quá trình vận động, phát triển hoàn toàn khác nhau
– Tất cả các nội dung của đăng ký kinh doanh đều là công việc hay kết quả các quyết định nội bộ của nhà đầu tư (thành viên, cổ đông và tỷ lệ sở hữu của họ, trụ sở công ty, ngành, nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật …)
– Trình tự thủ tục đăng ký dự án đầu tư
– Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài

2.2. Thực tiễn đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh bốn tháng đầu năm 2019

2.2.1. Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập trong bốn tháng đầu năm 2019
2.2.2. Tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư
– Thành phố HCM đi đầu trong cả nước về năng lực giải quyết thủ tục hành chính
– TP HCM tiếp và làm việc với 21 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục đầu tư của thành phố
– Về công tác hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính về đầu tư

2.3. Phương hướng hoàn thiện

– Quán triệt những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta về mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế
– Hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài phải phù hợp với Hiến pháp, đồng thời hoàn thiện một cách đồng bộ các đạo luật khác có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam
– Đảm bảo tính kế thừa và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp về đầu tư nước ngoài
– Chú trọng nâng cao tính hấp dẫn, tính cạnh tranh của môi trường đầu tư tại Việt Nam
– Hoàn thiện pháp luật đầu tư theo hướng cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư

2.4. Giải pháp hoàn thiện

– Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư còn quá phức tạp và kéo dài
– Luật Đầu tư năm 2014 có xu hướng giảm nhẹ thủ tục cho các nhà đầu tư trong nước nhưng lại gia tăng thêm sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các dự án của nhà đầu tư nước ngoài
– Đối với ngành nghề kinh doanh. Khi đăng ký doanh nghiệp, trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp vẫn phải kê khai ngành nghề kinh doanh và trong điều lệ doanh nghiệp cũng phải ghi nhận ngành nghề kinh doanh
– Cải cách về con dấu chưa triệt dể, mặt khác có thể gây ra những rắc rối mới về việc sử dụng con dấu trên thực tế
– Số lần nộp hồ sơ tăng lên gấp ba so với quy định cũ khi đăng ký doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp mất tới ba lần nộp ba bộ hồ sơ
– Cần đảm bảo tính hoạt động ổn định của Hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trên đây là mẫu đề cương Chuyên Đề Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài mà mình đã liệt kê kĩ càng nội dung và gửi gấm đến cho các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình xem và theo dõi hết nội dung bài viết trên đây. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hay thì hãy để lại đánh giá 5 sao ủng hộ website hotrothuctap.com của mình nhé, mình có chính sách ưu đãi giảm giá đối với những bạn đánh giá 5 sao cho website, giá cả làm bài phải chăng, bao chất lượng từ nội dung cho đến hình thức bài làm… Nếu như bạn có nhu cầu cần làm thuê một bài chuyên đề thực tập thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê chuyên đề tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói nhé.

Contact Me on Zalo