Đề tài: Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân Hàng Agribank

Các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp thân mến

Bài viết dưới đây mình chia sẻ đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng. Hiện nay, ngành tài chính ngân hàng cũng là ngành đang HOT và được nhiều bạn sinh viên lựa chọn. Tài chính ngân hàng cũng là ngành khá khó, các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào quá trình làm bài chuyên đề tốt nghiệp và chưa biết phải chọn đề tài nào

Đề cương đề tài Hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tân Thành

CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Tổng quan về tín dụng tại NHTM

 • 1.1.1 Khái niệm tín dụng
 • 1.1.2 Đặc điểm, bản chất tín dụng
 • 1.1.3 Các hình thức tín dụng

1.2 Tổng quan về tín dụng cá nhân tại NHTM

 • 1.2.1 Khái niệm tín dụng cá nhân
 • 1.2.2 Vai trò của tín dụng cá nhân
 • 1.2.3 Quy định vay vốn tín dụng cá nhân
 • 1.2.4 Quy trình vay vốn tín dụng cá nhân
 • 1.2.5 Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả chất lượng TDCN

1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng cá nhân của NHTM

 • 1.3.1 Các yếu tố chủ quan
 • 1.3.2 Các yếu tố khách quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH

2.1 Tổng quan về Agribank chi nhánh Tân Thành

 • 2.1.1 Giới thiệu về Agribank Việt Nam
 • 2.1.2 Giới thiệu về Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.1.3 Giới thiệu về phòng kế hoạch và kinh doanh

2.2 Nội dung thực tập và thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

 • 2.2.1 Quy trình thực tập và công việc thực tế tại Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.2.2 Quy định về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank (theo Quyết định số 66/QĐ-HDTV-KHDN)
 • 2.2.3 Quy trình về chovay đối với khách hàng cá nhân trong hệ thống Agribank (theo Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX)
 • 2.2.4 Các sản phẩm tín dụng cá nhân
 • 2.2.5 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân của Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 2.2.6 Đánh giá hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Tân Thành
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP,KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH

3.1 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tân Thành

 • 3.1.1 Nhận thức của sinh viên sau thời gian thực tập ở Agribank chi nhánh Tân Thành
 • 3.1.2 Nhận xét về tổ chức bộ phận
 • 3.1.3 Nhận xét về quy trình
 • 3.1.4 Nhận xét về biểu mẫu chứng từ
 • 3.1.5 Mối quan hệ làm việc
 • 3.1.6 Học hỏi từ quy định ở Agribank chi nhánh huyện Tân Thành
 • 3.1.7 Nhận xét về kết quả thu nhận được sau khi kết thúc thực tập

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT

3.3 Kiến nghị

 • 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.2 Kiến nghị với Agribank
 • 3.3.3 Kiến nghị với Agribank chi nhánh Tân Thành

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lời mở đầu

1. Lý do chọn đề tài:

 • Như chúng ta đã biết, Ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, nền sản xuất ngày càng phát triển thì Ngân hàng càng trở nên quan trọng, bởi Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho các thành phần kinh tế thông qua công tác tín dụng của mình. Trong kinh doanh Ngân hàng, lợi nhuận mang lại từ hoạt động tín dụng cá nhân bao giờ cũng chiếm tỷ lệ rất lớn so với các hoạt động khác. Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng, mang khách hàng đến với ngân hàng?Đó là câu hỏi mà bất cứ ngân hàng nào cũng đều quan tâm hướng đến.
 • Với mong muốn nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, để các sản phẩm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng mang lại tính cạnh tranh nhiều hơn, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, đồng thời qua quá trình thực tập tìm hiểu công tác tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, kết hợp với những kiến thức trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM và nhất là sự gợi ý, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, Ban Giám Đốc và các Anh Chị tại Ngân hàng, em quyết định chọn đề tài báo cáo thực tập tại ngân hàng : “Hoạt Động Tín Dụng Cá Nhân Tại Agribank Chi Nhánh Tân Thành,” để nghiên cứu làm Báo cáo.
 • Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ của Agribank rất đa dạng và phong phú. Nhưng vì thời gian thực tập và khả năng tiếp nhận của bản thân có hạn, vì thế bài viết không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý của quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc cùng các Anh Chị tại Agribank chi nhánh Tân Thành để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Hy vọng đề tài này sẽ mang lại những ý‎ kiến đóng góp cho Chi nhánh trong việc xây dựng những biện pháp và định hướng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Chi nhánh trên bước đường cạnh tranh và hội nhập.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Từ những lý luận cơ bản về tín dụng cá nhân ở NHTM, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về vấn đề phân tích và đánh giá tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh  Tân Thành, để từ đó đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng cấp tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank

3. Phương pháp nghiên cứu

 • Thu thập số liệu, thông tin từ phía Ngân hàng, báo chí, internet, tham khảo các sách chuyên ngành và các tài liệu có liên quan từ đó tổng hợp phân tích số liệu thu thập được, kết hợp với phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh, tư duy.

4. Đối trượng và phạm vi nghiên cứu

 • Nghiên cứu về hoạt động tín dụng cá nhân, phòng Kế Hoạch và Kinh Doanh chi nhánh huyện Tân Thành,  chuyên về tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank trong khoảng thời gian tìm hiểu và phân tích là 3 năm từ 2014 – 2016.

5. Kết cấu của bài Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thành

 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH,
 • CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN THÀNH,

Kết luận

 • Hoạt động tín dụng luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động tín dụng cá nhân của Agribank chi nhánh huyện Tân Thành, cũng vậy, nó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế địa phương. Có thể nói thế mạnh của Agribank là phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, thông thôn, tự thân tên gọi của ngân hàng cũng nói lên điều đó. Tuy nhiên không chỉ phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chi nhánh huyện Tân Thành còn mở rộng phục vụ cho các lĩnh vực khác góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh ngày càng phát triển.
 • Qua quá trình thực tập, tìm hiểu và tiếp cận với những con số thống kê, em nhận thấy hoạt động cho vay cá nhân của chi nhánh đạt được những kết quả khá tốt. Tuy phải phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế , bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt giữa 15 tổ chức tín dụng đóng chung trên địa bàn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
 • Trong những năm qua, Agribank chi nhánh huyện Tân Thành đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con nông dân, là người bạn đồng hành đáng tín cậy của người dân. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được chi nhánh cũng còn nhiều khó khăn, do đối tượng phục vụ của chi nhánh là nông dân, nông nghiệp, nông thôn mà hiện nay tình hình giá cả các mặt hàng còn khá cao, dịch bệnh xảy ra liên tiếp, còn chịu sự tác động của suy thoái kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa vượt qua được khó khăn, khả năng trả nợ vay bị hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh dẫn đến nợ quá hạn tăng cao trong năm 2014 và 2017.
 • Qua những phân tích, giải pháp, kiến nghị của em về bài báo cáo, cũng như mong muốn hoàn thiện hơn về chính sách, dịch vụ tín dụng cá nhân em hy vọng nó sẽ giúp được một phần nào đó trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Và em tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ trình độ ngày càng cao, tận tâm phục khách hàng sẽ góp phần giải quyết được những khó khăn trước mắt, đưa chi nhánh huyện Tân Thành ngày càng phát triển trở thành ngân hàng số một về cung cấp vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
  Với thời gian nghiên cứu và tìm hiểu ngắn, nội dung bài báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc cùng các Anh Chị tại Ngân hàng góp ý để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *