Cách chọn đề tài Khóa luận Chuyên ngành kế toán – Báo cáo thực tập

Cách chọn đề tài Khóa luận chuyên ngành kế toán dành cho các bạn sinh viên nhé. Hiện nay, có nhiều bạn khi đã bắt đầu viết bài khóa luận tốt nghiệp mà vẫn còn hoang mang chưa chọn được đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán phù hợp với khả năng bản thân, phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty thực tập. Đồng thời các bạn cũng đang tìm cách viết khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán điểm cao cho mình. Ở bài sau mình sẽ viết bài để hướng dẫn các bạn viết bài khóa luận tốt nghiệp kế toán của mình điểm cao nhé.

Cách chọn đề tài Khóa luận Chuyên ngành kế toán – Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán

Một số đề tài khóa luận chuyên ngành kế toán hay mà mình đã tổng hợp ở dưới, mong có thể tiết kiệm bớt thời gian suy nghĩ và phân vân về đề tài làm bài khóa luật tốt nghiệp của mình. Còn bạn nào phân vân có phù hợp với công ty mình đang thực tập hay không thì hãy liên hệ mình qua zalo 0917 193 864 nhé.

 1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (được áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động)
 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (trong DN SX, trong DN xây lắp)
 3. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư….
 4. Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm (trong DN công nghiệp)
 5. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình (trong DN xây lắp)
 6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN SX, nhà hàng, khách sạn…)
 7. Kế toán hàng hóa (dịch vụ), tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN TMại, dịch vụ)
 8. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (trong DN thương mại nội địa)
 9. Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh
 10. Kế toán thu chi và quyết toán thu chi (trong các đơn vị hành chính sự nghiệp)
 11. Kế toán các khoản thanh toán công nợ (Phải thu, phải trả)

Ngoài các đề tài kể trên sinh viên có thể chọn đề tài khác nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.

Sinh viên có thể tham khảo đề cương chi tiết viết khóa luận tốt nghiệp kế toán theo các đề tài trên tại Webside hotrothuctap.com. Các đề cương mang tính hướng dẫn, sinh viên có thể thay đổi bố cục hoặc bổ sung nếu thấy phù hợp với tình hình thực tế ở doanh nghiệp hơn nhưng phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.

Sau khi chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán, các bạn sẽ viết đề cương và làm bài theo đúng quy định của khoa đưa ra, nếu sai hình thức bài khóa luận tốt nghiệp kế toán thì bạn sẽ bị giáo viên hướng dẫn yêu cầu sửa bài, hoặc bài bị trừ điểm “oan” uổng này nhé. Các bạn chú ý theo bên dưới.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Hình thức bài khóa luận tốt nghiệp kế toán đầy đủ để không mất điểm oan

 • Có bố cục cân đối hài hòa giữa các nội dung chính, bảo đảm tính logic và nhất quán.
 • Lời mở đầu nêu sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài, phạm vi nghiên cứu của đề tài, bố cục nội dung chính của đề tài.
 • Nội dung chính trình bày theo trình tự logic đi từ chi tiết đến tổng hợp, theo thứ tự thời gian phát sinh, có kết nối giữa các phần. Cuối mỗi chương nên dành khoảng ½ – 1 trang tóm tắt nội dung của chương và giới thiệu chuyển tiếp sang chương mới.
 • Tiêu đề của các chương mục tiểu mục phải phù hợp với nội dung trình bày trong chương mục và tiểu mục đó. Với mỗi nội dung đều được giải trình rõ ràng, suy luận một cách logic.
 • Các bảng biểu sơ đồ đều phải được đánh số, có tên gọi, có đơn vị tính xác định, có kỳ kế toán xác định.Số liệu, dữ liệu của các chứng từ, bảng biểu, sổ sách có liên quan phải khớp với nhau.
 • Các Bảng tổng hợp, Bảng tính phái có đầy đủ số liệu cộng dòng và cộng cột (theo quy định cho Bảng đó).Các dẫn chứng, số liệu phải được chỉ ra nguồn gốc rõ ràng. Các tài khoản minh họa phải có đầy đủ số dư (nếu có), tổng phát sinh.
 • Tránh viết một ý lặp đi lặp lại ở nhiều nội dung khác nhau. Văn viết cần xúc tích, cô đọng, mạch lạc, đúng chính tả, không có hoặc có rất ít lỗi in ấn.
 • Các giải pháp phải có tên gọi cụ thể, có giải thích cơ sở đề xuất giải pháp, phải nhằm giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phù hợp với nhận xét đánh giá ưu nhược trước đó, nêu ý nghĩa (hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp. Các giải pháp chính phải phù hợp với nội dung của đề tài.
 • Kết luận cần tóm tắt các nội dung và kết quả đạt được của khóa luận.    

Trên đây là Cách chọn đề tài Khóa luận Chuyên ngành kế toán, mong rằng có thể hỗ trợ giúp các bạn sinh viên được 1 phần nào đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *