Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp(từ 25-30 trang)

 1. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty (không quá 5 trang)
 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 3. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, dịch vụ (chọn và mô tả quy trình sản xuất sản phẩm (hoặc quy trình kinh doanh) của 1-2 loại sản phẩm (hoặc dịch vụ)).
 4. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty (đặc điểm tổ chức của đơn vị)
 5. Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây (từ 3 đến 4 năm cho đến năm gần nhất)

Trình bày các chỉ tiêu: doanh thu, lãi gộp, lãi ròng của 3-5 năm

 1. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty (không quá 5 trang)
  • Hình thức kế toán
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
  • Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở công ty (mô tả phần mềm kế toán máy và quy trình nhập dữ liệu cho một số hoạt động: nhập kho, xuất kho; thu, chi tiền mặt; bán hàng).

III. Trình bày quy trình kế toán một số tài sản, quy trình kinh doanh (phần hành kế toán) chủ yếu tại công ty

 1. Kế toán TSCÐ
 2. Kế toán tiền lương
 3. Kế toán tiêu thụ
 4. Kế toán tiền
 5. Kế toán nguyên vật liệu
 6. Kế toán thành phẩm, hàng hóa
 7. Kế toán thanh toán,…

Mỗi phần hành phải trình bày được quy trình hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu theo các nội dung:

 • – Chứng từ hạch toán (tên chứng từ, người lập, quy trình luân chuyển chứng từ,)
 • – Quy trình hạch toán số liệu từ chứng từ vào các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết và các báo cáo kế toán
 • – Chỉ yêu cầu trình bày bằng sơ đồ khối, không bắt buộc phải có số liệu minh họa

Sinh viên có thể chọn từ 3 (tối thiểu) đến 5 phần hành để trình bày (tùy theo từng công ty và lĩnh vực kinh doanh)

 1. Ưu điểm
 2. Tồn tại
 3. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

Kết luận

Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập (đóng dấu)

Trên đây mình chia sẻ đến các bạn sinh viên “ Cách làm báo cáo thực tập nghề nghiệp để tham khảo thêm, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ viết báo cáo thực tập thì liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc Zalo: 0917 193 864

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *