Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Kinh Tế Quốc Dân, Điểm Cao

Xin chào các bạn sinh viên đang làm chuyên đề tốt nghiệp trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân!

Khi các bạn đọc bài viết này của mình có lẽ bạn đang chuẩn bị viết bài chuyên đề tốt nghiệp nên quan tâm đến các phương pháp để làm bài chuyên đề tốt nghiệp đạt điểm cao, hôm nay, Hotrothuctap.com sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số cách để các bạn dễ dàng thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình. Như là:

 • Lựa chọn đề tài hợp lí, phù hợp với năng lực, kiến thức các bạn đã được học.
 • Tìm kiếm thông tin, số liệu chính xác.
 • Thời gian thực hiện bài chuyên đề tốt nghiệp đúng tiến độ.
 • Thực hiện đúng các yêu cầu chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn.
 • Bài viêt đặc biệt là không được đạo văn.
 • Trình bày hình thức, nội dung đúng với yêu cầu của khoa/ trường.

Tuy nhiên, để đáp ứng những yêu cầu trên các bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian và có kỹ năng tin học tốt để trình bày hình thức bài viết chuyên đề tốt nghiệp. Nhận thấy nhiều bạn sinh viên hiện nay bị hạn chế thời gian không thể hoàn thiện tốt bài chuyên đề tốt nghiệp vì thế, hotrothuctap.com đã cho ra mắt dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thiện tốt bài làm.

Các bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé!

Xem thêm các bài viết khác:

Quy Định Trình Bày Chuyên Đề Tốt Nghiệp Điểm Cao Trường Kinh Tế Quốc Dân Năm 2021

 1. BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ
 • Bố cục của Chuyên đề thực tập bao gồm các phần như sau:

1.1. Các trang bìa

– Trang bìa chính được đóng bìa cứng, in chữ nhũ, đủ dấu tiếng Việt

 • + Trang bìa chính (xem mẫu 1a, 1b)
 • + Trang bìa phụ (xem mẫu 2a, 2b)
 • + Chuyên đề viết bằng tiếng Việt: Bìa xanh

Chuyên đề viết bằng tiếng Anh: Bìa đỏ

 • + Gáy bìa chính: Các thông tin từ trái sang phải: Tên Sv, lớp, năm.

1.2. Trang Lời cảm ơn: Lời cảm ơn (ACKNOWLEDGEMENTS)

Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp, do đó không nên liệt kê quá nhiều người làm mất ý nghĩa của Lời cảm ơn.

 • 1.3. Mục lục (TABLE OF CONTENT): được đặt ngay sau trang phụ bìa (xem mẫu 3)
 • 1.4. Trang Lời cam đoan: (xem mẫu 4)
 • 1.5. Danh mục các chữ viết tắt (ABBREVIATIONS) (nếu có)
 • 1.6. Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ (LIST OF TABLES, LIST OF FIGURES)
 • 1.7. Tóm tắt nghiên cứu (EXECUTIVE SUMMARY)
 • 1.8. Phần mở đầu (INTRODUCTION):

Bao gốm các nội dung: Tính cấp thiết của đề tài (Rationale); Mục tiêu nghiên cứu (Objectives); Phương pháp nghiên cứu (Methodology); Phạm vi nghiên cứu (Scope); Kết cấu chuyên đề (Research structure)

 • 1.9. Các chương (CHAPTER 1,2,3.. )
 • 1.10. Kết luận (CONCLUSION)
 • 1.11. Danh mục tài liệu tham khảo (REFERENCES) (xem mẫu 5)
 • 1.12. Phụ lục (APPENDIXES)
 • 1.13. Xác nhận của cơ sở thực tập (xem mẫu 6)
 • 1.14. Xác nhận của Giáo viên hướng dẫn (xem mẫu 7)

1.15. Nhật ký thực tập (xem mẫu 8)

 1. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

2.1. Hình thức trình bày

 • Chuyên đề thực tập phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

2.2. Soạn thảo văn bản

 • – Chuyên đề thực tập phải đ­ược trình bày theo phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13; cách dòng 1,3; kiểu gõ (bảng mã Unicode); kích thước lề trên và dưới 2,5cm; lề trái 3.5cm; lề phải 2,5cm.
 • – Độ dài chuyên đề tối thiểu 40 trang đánh máy khổ A4 (được tính từ Lời nói đầu đến hết phần Kết luận);
 • – Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy, bắt đầu từ phần “Mở Đầu”.

2.3. Số chương

 • – Tùy theo mỗi đề tài, giáo viên hướng dẫn quyết định số chương và tên chương của mỗi chuyên đề, thông thường bao gồm:
 • + Khung lý thuyết hoặc cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu;
 • + Phân tích và đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại cơ sở thực tập;
 • + Giải pháp kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu.

2.4. Đánh số tiểu mục

 • – Các tiểu mục của chuyên đề, khóa luận được trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4);
 • – Tên các chương: Cỡ chữ 18, in hoa, đậm, trung tâm (giữa trang);
 • – Tiếu mục: Cỡ chữ 13, chữ thường, đậm, không lùi đầu dòng;
 • – Các đoạn cách trên 6pt, cách dưới 0pt;

2.5. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ

 • – Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3;
 • – Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 2013”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • – Tên biểu bảng được đặt ở phía trên biểu bảng, tên hình vẽ, sơ đồ được đặt ở phía dưới hình vẽ, sơ đồ.

2.6. Viết tắt

 • Không lạm dụng việc viết tắt trong luận chuyên đề. Chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, những thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong chuyên đề, khóa luận. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất, có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế. Phải có bảng danh mục các từ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) cho chuyên đề nếu trong chuyên đề có sử dụng các chữ viết tắt.

2.7. Tài liệu tham khảo và trích dẫn

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo là một yêu cầu bắt buộc đối với các nghiên cứu. Việc thể hiện các trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá độ chuyên sâu và tính nghiêm túc của nghiên cứu. Vì vậy trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Tạp chí áp dụng tiêu chuẩn Harvard cho việc trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list).
 • Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối cùng bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết (in-text reference) nhất thiết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

2.7.1. Trích dẫn trong bài (in-text reference)

Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau:

 • – Họ tên tác giả/tổ chức
 • – Năm xuất bản tài liệu
 • – Trang tài liệu trích dẫn

Có 2 cách chủ yếu trình bày trích dẫn trong bài viết:

 • – Trích dẫn nguyên văn: sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu ngoặc kép và bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn trích.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân”.

 • – Trích dẫn diễn giải: diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của mình, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫu kiểu diễn giải thì không bắt buộc phải ghi số trang.

Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 2009).

Hoặc Nguyễn Văn A (2009) tin rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

2.7.2. Danh mục tài liệu tham khảo (Reference)

 • Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, được bắt đầu bằng tiêu đề “Tài liệu   tham khảo”, tiếp theo liệt kê tài liệu tham khảo (sách, bài báo, nguồn ấn phẩm điện tử…) được sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ tác giả, tên bài viết/ấn phẩm không có tác giả.
 • Chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài.
 • Mỗi danh mục tài liệu tham khảo bao gồm các thông tin: tên tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, nơi xuất bản. Dưới đây là chi tiết quy chuẩn trình bày trích dẫn và danh mục các loại tài liệu tham  khảo.

Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đạt Điểm Cao

Sau đây HOTROTHUCTAP.COM đã đúc kết lại cho các bạn 2 cách cho các bạn sinh viên muốn đạt điểm cao chuyên đề tốt nghiệp: 

 • Một là các bạn bị áp lực về thời gian, chịu áp lực giáo viên, công việc,…
 • Hai là các bạn tốn tiền để hoàn thiện bài chuyên đề tốt nghiệp.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm bài chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp thì Hotrothuctap.com cam đoan mỗi một bài viết đều đạt chất lượng về nội dung viết bài, hình thức trình bày đúng với yêu cầu của giáo viên/ nhà trường, hoàn thành đúng tiến độ và có trách nhiệm với bài viết. Sẵn sàng hoàn trả lại 100% tiền nếu như bài viết của bạn không đậu. 

Các bạn muốn tư vấn về lựa chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp, muốn viết bài chuyên đề trọn gói thì liên hệ ngay với Dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp để được tư vấn nhé. Các bạn liên hệ qua Zalo: 0917 193 864

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *