Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài => 9 Điểm

5/5 - (10 bình chọn)

Ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài 9 Điểm chắc hẳn đây là một trong những nguồn tài liệu chắc hẳn các bạn sinh viên ngành kế toán đang quan tâm và tìm kiếm, thế thì các bạn hãy cùng mình xem và theo dõi nguồn tài liệu hữu ích này nhé. Các bạn sinh viên sắp chuẩn bị viết một bài chuyên đề thực tập thì có thể dựa theo nguồn tài liệu mà mình chia sẻ… Hy vọng nguồn tài liệu mình sắp triển khai dưới đây sẽ cung cấp được cho các bạn thêm nguồn kiến thức và nhanh chóng hoàn thành bài chuyên đề của chính mình.

Ngoài ra hiện tại bên mình có nhận viết thuê chuyên đề thực tập với đa dạng đề tài về kế toán điểm cao, chất lượng. Nếu bạn đang trục trặc trong quá trình phải hoàn thiện một bài chuyên đề thực tập thì không sao cả, mọi vấn đề của bạn chưa được giải quyết thì ngay bây giờ đây hãy tìm ngay đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

1. Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kế Toán

            Chuyên đề tốt nghiệp được trình bày theo trình tự sau:

1.1. Trang bìa (Mẫu 1)

 • Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu
  • Tên trường, tên khoa
  • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
  • Ngành
  • Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên công trình hay phân xưởng mà sinh viên được phân công tham quan thực tập, địa chỉ của cơ sở đó.
  • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
  • Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị
  • Địa điểm, thời gian hoàn thành báocáo
 • Bìa dày

1.2. Trang bìa phụ (Mẫu 2)

 • Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu:
  • Tên trường, tên khoa
  • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
  • Ngành
  • Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên công trình hay phân xưởng mà sinh viên được phân công tham quan thực tập, địa chỉ của cơ sở đó.
  • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
  • Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị
  • Thời gian thực tập tại đơn vị: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc
  • Ghi nhận tất cả các SV khác cùng ngành đang thực tập tại đơn vị: Số thứ tự, tên sinh viên, nhiệm vụ hay phạm vi thực tập của từng sinh viên (nếu có)
  • Địa điểm, thời gian hoàn thành báocáo
 • Giấy A4 thông thường như các trang nội dung.

1.3. Lời cảm ơn

1.4. Mục lục:

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài làm mục lục các nội dung của chuyên đề chi tiết đến 3 chữ số

1.5. Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt:

Lập danh mục các từ viết tắt theo thứ tự ABC và phải diễn giải các chữ viết tắt, diễn giải tiếng Anh (nếu là chữ viết tắt từ tiếng Anh), diễn giải tiếng Việt.

1.6. Danh mục các bảng biểu, hình vẽ:

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán lập danh mục và ghi rõ số trang xuất hiện các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ theo trình tự trong chuyên đề.

1.7. Lời nói đầu:

Sinh viên phải trình bày được các nội dung sau:

 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài

1.8.  Chương 1, 2, 3 trình bày kết quả nghiên cứu đạt được của chuyên đề.

Cụ thể như sau:

 • CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP… (5 – 10 trang )

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của …………..

1.1.1.  Sự ra đời và phát triển của …………..

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài giới thiệu về tình hình hiện tại của doanh nghiệp (tên, địa chỉ, số vốn kinh doanh…)

– Nếu vắt tắt quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp (tiền thân là cái gì, qua những giai đoạn thay đổi tên, địa chỉ nào…)

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ

1.1.2.1. Chức năng: Giới thiệu các nghành nghề kinh doanh, các sản phẩm kinh doanh

1.1.2.2 Nhiệm vụ

1.1.3. Một số kết quả đạt được gần đây của công ty………

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán nêu những công trình, giải thưởng mà công ty đã nhận được

Nêu số liệu của 2 năm 2014,2015 sau đó lập bảng so sánh các chỉ tiêu theo mẫu:

XEM THÊM : 50 Đề Tài Làm Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán Và Kiểm Toán

Bảng 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020-2021 CỦA CÔNG TY

ĐVT: ………

TT Chỉ tiêu 2020 2021 So sánh
Giá trị Tỷ lệ %
1 Tổng số lao động bình quân        
2 Tổng thu nhập bình quân/người/tháng        
3 Nguồn vốn kinh doanh        
+ Vốn chủ sở hữu        
+ Nợ phải trả        
4 Hệ số nợ        
5 Hệ số VCSH        
6 Tài sản        
+ Tài sản lưu  động        
+ Tài sản cố định        
7 Hệ số cơ cấu tài sản lưu động        
8 Hệ số cơ cấu tài sản cố định        
9 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        
10 Hiệu suất sử dụng vốn cố định        
11 Giá vốn hàng bán        
12 Chi phí bán hàng        
13 Chi phí QLDN        
14 Doanh thu tài chính        
15 Chi phí tài chính        
16 Thu nhập khác        
17 Chi phí khác        
18 Lợi nhuận trước thuế        
19 Thuế TNDN        
20 Lợi nhuận sau thuế        
21 Hệ số sinh lời        
+ Hệ số lãi ròng        
+ Hệ số khả năng sinh lời của TS (ROA)        
+ Tỷ suất LNTT/VKD        
+ Tỷ luật LNST/DTT        
+ Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)        

(nguồn …………..)

(Nếu lấy được chuyên đề kết quả và bảng cân đối kế toán năm 2021 của công ty thì photo kẹp vào phần phụ lục của chuyên đề )

Nhận xét:

Khi nhận xét cần phân tích lần lượt từng chỉ tiêu  nói rõ tình hình tăng, giảm bao nhiêu và do nguyên nhân nào gây ra sự tăng, giảm đó, số liệu đó giữa 2 năm có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của công ty

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp

1.1.5. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động SXKD của công ty

1.2.  Tổ chức quản lý và sản xuất tại ……………

1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý

1.2.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

(Nêu rõ DN đang sử dụng mô hình bộ máy tổ chức nào? trực tuyến, chức năng hay kết hợp …)

Đưa ra sơ đồ bộ máy tổ chức

1.2.1.2. Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong bộ máy tổ chức

1.2.2. Tổ chức sản xuất

Đưa ra sơ đồ quy trình sản xuất của công ty và giải thích từng giai đoạn sản xuất

1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại ……….

1.3.1 Bộ máy kế toán

1.3.1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán

Phải nêu rõ bộ máy kế toán của DN tổ chức theo hình thức nào(tập trung, phân tán hay vừa tập trung vừa phân tán), có bao nhiêu người rồi sau đó mới đưa ra sơ đồ bộ máy kế toán

1.3.1.2. Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán

1.3.2. Hình thức kế toán và chế độ kế toán tại …..

1.3.2.1. Chế độ kế toán tại công ty

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán nêu ra chế độ kế toán mà công ty đang áp dụng (theo QĐ 48 hay QĐ 15), niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng, phương pháp  kế toán hàng tồn kho, phương pháp kiểm kê, phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính khấu hao TSCĐ, phương pháp tính thuế GTGT,

1.3.2.2 Hình thức sổ kế toán tại công ty

Nêu hình thức kế toán công ty đang áp dụng. Vẽ quy trình kế toán và giải thích

XEM THÊM : Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán

 • CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY (15-30 trang) chọn 3 phần hành để viết

2.1       Tổ chức kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán.

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán tìm hiểu công tác quản lý vốn bằng tiền của doanh nghiệp và nội dung cụ thể của các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến vốn bằng tiền, các khoản thanh toán  tại đơn vị thực tập.

+ Tìm hiểu các chứng từ sử dụng để hạch toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (chỉ nêu tên các chứng từ kế toán sử dụng thực tế tại doanh nghiệp)

+ Tìm hiểu các tài khoản kế toán được sử dụng để hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại đơn vị.

+ Tìm hiểu các sổ kế toán sử dụng để hạch toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (chỉ nêu tên các sổ kế toán)

+ Tìm hiểu quy trình kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (trình bày quy trình bằng sơ đồ và giải thích rõ quy trình đã trình bày trên sơ đồ)

2.2 Tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa

Tìm hiểu tên, chủng loại, nguồn nhập và đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa thực tế tại đơn vị.

Tổ chức công tác quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa.

Thủ tục cấp phát nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa tại đơn vị (thủ tục nhập kho, thủ tục xuất kho)

Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ, hàng hóa tại đơn vị ( phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá hàng tồn kho).

Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa (việc xây dựng mã danh điểm vật tư hàng hoá và phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ đang được áp dụng tại đơn vị )

Cách Viết Chuyên ĐềThực Tập Kế Toán tìm hiểu tổ chức kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa tại đơn vị :

+ Các chứng từ sử dụng trong hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ,hàng hóa (chỉ nêu tên các chứng từ thực tế doanh nghiệp đang sử dụng )

+ Tài khoản sử dụng để hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa tại đơn vị đó. (Chỉ cần nêu các tài khoản chính sử dụng và các tài khoản cấp con mở tại đơn vị).

+ Các sổ kế toán sử dụng để hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa (chỉ nêu tên các sổ hiện doanh nghiệp đang dùng để ghi chép vật liệu, công cụ dụng cụ )

+ Quy trình kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa (trình bày quy trình bằng sơ đồ và giải thích rõ quy trình đã trình bày trên sơ đồ )

2.3 Tổ chức kế toán tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn

Tìm hiểu về tình hình tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp, nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ (tìm hiểu qua các bảng kê tài sản cố định của đơn vị thực tập )

Thủ tục quản lý và phân cấp quản lý theo dõi tài sản cố định

Thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định tại đơn vị và đưa vào sản xuất.

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản cố định tại đơn vị

Tìm hiểu phương pháp khấu hao tài sản cố định đang được áp dụng tại đơn vị

Tìm hiểu nội dung của các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp (nếu có) và phương thức quản lý theo dõi các khoản đầu tư đó

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài tìm hiểu tổ chức thực hiện kế toán tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn tại đơn vị :

+ Chứng từ sử dụng trong hạch toán tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn (Chỉ nêu tên các chứng từ ).

+ Tài khoản sử dụng để hạch toán kế toán tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn tại đơn vị.

+ Sổ kế toán sử dụng để hạch toán tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn (chỉ nêu tên các sổ kế toán thực tế đang sử dụng tại đơn vị)

+ Quy trình kế toán tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn (trình bày quy trình bằng sơ đồ và giải thích rõ quy trình đã trình bày trên sơ đồ )

2.4       Tổ chức kế toán lao động tiền lương

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán tìm hiểu chung về tình hình lao động tại đơn vị thực tập : quy mô lao động hiện có, trình độ và cơ cấu lao động.

Việc theo dõi, quản lý số lượng và chất lượng lao động tại doanh nghiệp.

Phương pháp tính lương và các khoản thu nhập khác cho từng đối tượng lao động cụ thể của doanh nghiệp.

Phương pháp tính và thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động thực tế ở đơn vị thực tập.

Tìm hiểu về công tác tổ chức thực hiện kế toán tiền lương tại đơn vị :

+ Chứng từ sử dụng trong hạch toán lao động tiền lương tại doanh nghiệp (Chỉ nêu tên các chứng từ )

+ Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương tại đơn vị.

+  Sổ kế toán sử dụng để hạch toán lao động tiền lương (chỉ nêu tên các sổ kế toán thực tế đang sử dụng tại đơn vị)

+ Quy trình kế toán lao động tiền lương (trình bày quy trình bằng sơ đồ và giải thích rõ quy trình đã trình bày trên sơ đồ )

2.5       Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tìm hiểu về nội dung chi phí sản xuất thực tế và công tác quản lý chi phí tại đơn vị

Tìm hiểu về đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành thành phẩm  và phương pháp tập hợp chi phí

Tìm hiểu về phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Tìm hiểu phương pháp tính giá thành thực tế đang áp dụng tại doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại đơn vị :

+ Chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm (Chỉ nêu tên các chứng từ )

+ Tài khoản sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị.

+ Sổ kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm (chỉ nêu tên các sổ kế toán thực tế đang sử dụng tại đơn vị)

+ Quy trình kế toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm (trình bày quy trình bằng sơ đồ và giải thích rõ quy trình đã trình bày trên sơ đồ )

2.6       Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

Tìm hiểu về thành phẩm sản xuất tại doanh nghiệp : chủng loại, quy cách và tình hình quản lý thành phẩm.

Tìm hiểu thủ tục nhập xuất kho thành phẩm

Phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm

Thị trường tiêu thụ chủ yếu của doanh nghiệp và các phương thức tiêu thụ thành phẩm hiện đang áp dụng tại doanh nghiệp

Tổ chức các kênh phân phối tiêu thụ thành phẩm đang thực hiện tại doanh nghiệp

Các chính sách giá, chính sách chiết khấu hiện doanh nghiệp đang áp dụng.

Tổ chức thực hiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ :

+ Chứng từ sử dụng trong hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ (Chỉ nêu tên các chứng từ )

+ Tài khoản sử dụng trong hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ.

+ Sổ kế toán sử dụng để hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ (chỉ nêu tên các sổ kế toán thực tế đang sử dụng tại đơn vị)

+ Quy trình kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ (trình bày quy trình bằng sơ đồ và giải thích rõ quy trình đã trình bày trên sơ đồ )

Nội dung cụ thể từng phần hành kế toán phải trình bày như sau:

3. Chuyên đề thực tập kế toán Đối Với Doanh Nghiệp Sản Xuất, Xây Dựng, Dịch Vụ

3.1. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty ………

3.1.1. Tổ chức quản lý VBT và các NVTT tại công ty …

3.1.1.1. Tổ chức quản lý VBT tại công ty

3.1.1.2. Tổ chức quản lý các NVTT tại công ty

3.1.2. Kế toán VBT và các NVTT tại công ty ..

3.1.2.1 Kế toán VBT

(Có thể tách kế toán tiền mặt và kế toán tiền gửi ngân hàng riêng hoặc gộp chung lại để làm cũng được, nếu tách thì mỗi nội dung kế toán đều phải có đủ 4 phần a,b,c,d)

 1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

 1. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

 1. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán VBT

Nêu mẫu số sổ sử dụng

 1. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán VBT theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.1.2.2  Kế toán các NVTT

 1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

 1. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

 1. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán các NVTT

Nêu mẫu số sổ sử dụng

 1. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán các NVTT theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty…..

2.2.1. Giới thiệu chung về kế toán NVL, CCDC tại công ty

Nêu rõ đặc điểm, quy cách, phẩm chất, các loại của NVL, CCDC tại công ty

Nêu các nguồn nhập NVL, CCDC chủ yếu của công ty

Một số NVL, CCDC chủ yếu tại công ty phải lập bảng để liệt kê tính đến thời điểm tháng 6/20….. để lấy số liệu cho vào bảng

TT Tên NVL, CCDC Số lượng Đơn vị tính Quy cách Nguồn nhập
           
           

2.2.2. Thủ tục quản lý, cấp phát NVL, CCDC tại công ty

2.2.2.1. Thủ tục quản lý

2.2.2.2. Thủ tục cấp phát

2.2.3. Đánh giá NVL, CCDC

2.2.4. Kế toán chi tiết NVL, CCDC tại công ty

Nói rõ công ty đang áp dụng phương pháp kế toán chi tiết nào (song song, đối chiếu luân chuyển hay sổ số dư?)

Vẽ quy trình kế toán chi tiết và giải thích

2.2.5. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại công ty

2.2.5.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.2.5.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.2.5.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán NVL, CCDC

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.2.5.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán NVL-CCDC theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

2.3. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty…

2.3.1. Giới thiệu chung  về TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty

Nêu đặc điểm của TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty hiện có

Nêu bảng số liệu thống kê về tình hình tài sản cố định hiện tại ở công ty tính đến T9/20…..

TT Tên TSCĐ SL ĐVT Thời gian SD Nước SX Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại
1                
2                
3                
  Tổng x x x x      

Nhận xét, đánh giá về tình hình sử dụng và hiện trạng của các loại TSCĐ trong công ty: Việc sử dụng TSCD có lãng phí không? TSCĐ hết thời gian khấu hao có còn được dùng không….

2.3.2. Thủ tục quản lý, mua sắm, thanh lý – nhượng bán TSCĐ tại công ty

2.3.2.1. Thủ tục quản lý

2.3.2.2. Thủ tục đầu tư, mua sắm

2.3.2.3. Thủ tục thanh lý – nhượng bán

2.3.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ tại công ty

Nêu công thức và cách tính, phân bổ khấu hao đang áp dụng tại công ty

2.3.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty

2.3.4.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.3.4.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.3.4.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán TSCĐ

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.3.4.4. Quy trình kế toán

Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài vẽ sơ đồ quy trình kế toán TSCĐ theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.4. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ….

2.4.1. Giới thiệu chung về tình hình lao động tại công ty

Nêu những đặc điểm về lao động tại công ty và tình hình LĐ thông qua bảng số liệu

Chỉ tiêu Năm 2020 Tháng 9/2022 So sánh
Giá trị Tỷ lệ(%)
1. Tổng số lao động        
2. Giới tính

– Nam:

– Nữ:

       
3. Trình độ lao động

– Đại học, sau đại học:

– Cao đẳng:

– Trung cấp, sơ cấp:

– Phổ thông:

       
4. Tính chất lao động

– Gián tiếp:

– Trực tiếp:

       
5. Thu nhập bình quân/tháng        

(nguồn: ……………)

Nhận xét, đánh giá về tình hình lao động, cơ cấu lao động

2.4.2. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty

2.4.2.1. Phương pháp tính lương tại công ty

2.4.2.2. Các khoản trích theo lương tại công ty

2.4.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

2.4.3.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.4.3.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.4.3.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.4.3.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty………..

2.5.1. Giới thiệu chung về chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty

2.5.1.1 Nội dung chi phí

2.5.1.2  Đối tượng tập hợp chi phí

2.5.1.3. Đối tượng tính giá thành

2.5.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí

2.5.1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

2.5.1.6. Phương pháp tính giá thành

2.5.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty

2.5.2.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.5.2.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.5.2.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán chi phí và giá thành

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.5.2.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán chi phí và giá thành theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng (Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty

2.6.1. Giới thiệu chung về thành phẩm và tổ chức tiêu thụ thành phẩm tại công ty

Nêu rõ đặc điểm thành phẩm của công ty, thủ tục nhập xuất thành phẩm, phương thức tiêu thụ thành phẩm, thị trường chủ yếu tiêu thụ thành phẩm, các kênh phân phối thành phẩm, chính sách giá, chiết khấu…

2.6.2. Kế toán chi tiết thành phẩm tại công ty

Nói rõ công ty đang áp dụng phương pháp kế toán chi tiết nào (song song, đối chiếu luân chuyển hay sổ số dư?)

Vẽ quy trình kế toán chi tiết và giải thích

2.6.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm tại công ty

2.6.3.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.6.3.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.6.3.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán thành phẩm

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.6.3.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán thành phẩm theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

5.Chuyên đề thực tập kế toán đối với doanh nghiệp thương mại

2.1. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty ………

(Giống DNSX)

2.2. Kế toán công cụ dụng cụ tại công ty…..

2.2.1. Giới thiệu chung về kế toán CCDC tại công ty

Nêu rõ đặc điểm, quy cách, phẩm chất, các loại của CCDC tại công ty

Nêu các nguồn nhập CCDC chủ yếu của công ty

2.2.2. Thủ tục quản lý, cấp phát CCDC tại công ty

2.2.2.1 Thủ tục quản lý

2.2.2.2 Thủ tục cấp phát

2.2.3. Đánh giá CCDC

2.2.4. Kế toán chi tiết CCDC tại công ty

Nói rõ công ty đang áp dụng phương pháp kế toán chi tiết nào (song song, đối chiếu luân chuyển hay sổ số dư?)

Vẽ quy trình kế toán chi tiết và giải thích

2.2.5. Kế toán tổng hợp CCDC tại công ty

2.2.5.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.2.5.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.2.5.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán CCDC

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.2.5.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán CCDC theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.3. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty…

(Giống DNSX)

2.4. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ….

(Giống DNSX)

2.5. Kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại công ty

2.5.1. Giới thiệu chung về hàng hóa và tổ chức tiêu thụ hàng hóa tại công ty

Nêu rõ đặc điểm hàng hóa của công ty, thủ tục nhập xuất hàng hóa, phương thức tiêu thụ hàng hóa, nguồn nhập chủ yếu, thị trường tiêu thụ chủ yếu, các kênh phân phối hàng hóa, chính sách giá, chiết khấu…

2.5.2. Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty

Nói rõ công ty đang áp dụng phương pháp kế toán chi tiết nào (song song, đối chiếu luân chuyển hay sổ số dư?)

Vẽ quy trình kế toán chi tiết và giải thích

2.5.3. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại công ty

2.5.3.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.5.3.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.5.3.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán hàng hóa

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.5.3.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán hàng hóa theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

(Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

2.6. Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty………..

2.6.1. Giới thiệu chung về kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

Giới thiệu về:

– các loại chi phí phát sinh trong công ty

– cách thức tập hợp các loại chi phí tại công ty

–  phương pháp tính các chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.6.2. Kế toán tổng hợp tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.6.2.1. Chứng từ sử dụng

Nêu tên và mẫu số các chứng từ hiện đang được sử dụng tại công ty

2.6.2.2. Tài khoản sử dụng

Nêu tên, nội dung, kết cấu trên sơ đồ chữ T các tài khoản chủ yếu đang được sử dụng tại công ty. Cả TK cấp 2 (nếu có)

2.6.2.3. Sổ sách kế toán

Nêu rõ công ty sử dụng các loại sổ sách kế toán nào liên quan đến kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Nêu mẫu số sổ sử dụng

2.6.2.4. Quy trình kế toán

Vẽ sơ đồ quy trình kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng (Sưu tập, sao chụp lại các chứng từ, sổ sách có liên quan rồi sắp xếp theo đúng trình tự luân chuyển của công ty)

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán
Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY …………………….

Nội dung gồm:

 • Nhận xét công tác kế toán nói chung tại công ty…

– Ưu điểm

– Nhược điểm

 • Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tại công ty…

Trình bày cụ thể như sau:

3.1. Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Nhận xét công tác kế toán tại công ty (chọn phần hành nào thì nhận xét về phần hành đó)

3.2.1. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

3.2.1.1. Ưu điểm

3.2.1.2. Nhược điểm

3.2.2. Kế toán NVL-CCDC

3.2.2.1. Ưu điểm

3.2.2.2. Nhược điểm

3.2.3. Kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính

3.2.3.1. Ưu điểm

3.2.3.2. Nhược điểm

3.2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.2.4.1. Ưu điểm

3.2.4.2. Nhược điểm

3.2.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

3.2.5.1. Ưu điểm

3.2.5.2. Nhược điểm

3.2.6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

3.2.6.1. Ưu điểm

3.2.6.2. Nhược điểm

3.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3.2.7.1. Ưu điểm

3.2.7.2. Nhược điểm

3.3. Một số giải pháp đối với DN nhằm hoàn thiện công tác kế toán …….

3.3.1. ……………. (tên giải pháp hoặc kiến nghị)

Vì …………. (nhược điểm 1) nên công ty cần …….. (ND giải pháp 1). Khi công ty làm như vậy sẽ ……….. (chứng minh bằng số liệu thực tế và các chứng từ có số liệu, ko diễn giải chung chung)

3.3.2. ……………

3.4. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện công tác kế toán……..

3.9. Kết luận

 • Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập
 • Nêu các hạn chế của đề tài
 • Đưa ra hướng phát triển của đề tài thực tập này (chọn 1 trong 2 phần hành viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp để dự kiến nghiên cứu sau hơn ở chuyên đề Khóa luận tốt nghiệp)
 • Khuyến cáo của tác giả về đề tài này

3.10. Tài liệu tham khảo

 • Quy cách trình bày các dạng tài liệu tham khảo
 1. Tên tác giả. Tên sách. Tập 1. Tên của tập 1. In lần thứ 1. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Năm xuất bản.
 2. Tên tác giả. Tên bài chuyên đề. Tên hội thảo, hội nghị. Địa điểm tổ chức Hội thảo, hội nghị. Năm tổ chức.
 3. Tên tác giả. Tên bài báo. Tên tạp chí, báo chuyên ngành. Tập 1. Số 1. Số trang có bài chuyên đề. Nơi xuất bản. Ngày xuất bản.
 4. Tên tác giả. Tên đề tài. Luận văn đại học, cao học hay tiến sỹ. Tên cơ quan đào tạo. Địa điểm. Năm trình luận văn.
 • Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A, B, C của họ tên tác giả.

3.11. Phụ lục:

Đưa vào phần phụ lục các nội dung chi tiết hoặc bổ trợ thêm cho nội dung nghiên cứu của chuyên đềdo tác giả thực hiện như: Biểu mẫu, số liệu thô, diễn giải tính toán thiết kế… phục vụ việc làm chuyên đề này.

3.12. Trang nhận xét của đơn vị thực tập (Mẫu 4)

 • Ý kiến của người đại diện đơn vị mà sinh viên đến thực tập.
 • Có chữ ký xác nhận, ghi rõ chức vụ, họ tên.

3.13. Trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn (Mẫu 5)

 • Ghi nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 • GVHD ghi điểm và ký tên xác nhận

Trên đây là toàn bộ Cách Viết Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Đề Tài 9 Điểm hoàn toàn hay chẳng những thế lại còn đạt điểm cao nữa, nếu trong suốt quá trình mình triển khai nội dung trên đây chưa đủ đáp ứng nhu cầu của bạn thì đừng quên hiện tại bên mình có nhận viết thuê chuyên đề thực tập với nhiều đề tài và các ngành nghề thông dụng nhất hiện nay. Nếu bạn đang loay hoay về việc phải hoàn thành một bài chuyên đề thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhiệt tình nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo