Cách Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

Cách Viết Chuyên Đề, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Đạt Điểm Cao

Các bạn làm khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán muốn đạt điểm cao thì ngoài kiến thức về tài khoản kế toán, các bạn cần đáp ứng rất nhiều yêu cầu để bài chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của mình đạt điểm cao, vi dụ: 

 • Hình thức đúng theo yêu cầu hướng dẫn về font chữ, canh chỉnh, size chữ.
 • Về nội dung cần đạt đủ yêu cầu số trang theo quy định.
 • Có đầy đủ chứng từ, sổ sách, số liệu từ doanh nghiệp.
 • Tiến độ cần đáp ứng đúng thời gian mà giáo viên yêu cầu, thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên hướng dẫn.
 • Chỉnh sửa đúng và đủ các yêu cầu từ giáo viên.

Sau đây là một số nội dung yêu cầu bài làm chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM, có thể các bạn đã có rồi nhưng mình xin trích lại đây để các bạn tham khảo thêm.

  Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

 • * Trang bìa (theo mẫu)
 • * Trang phụ bìa (theo mẫu)
 • * Trang “Lời cam đoan”
 • * Trang “Lời cảm ơn”
 • * Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 • * Trang : « Nhận xét của giảng viên phản biện »
 • * Trang “Mục lục
 • * Trang “Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
 • * Trang “Danh sách các bảng sử dụng
 • * Trang “Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh

* LỜI MỞ ĐẦU.

Nội dung bao gồm :

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài)
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 4. Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp, cách thức thực hiện đề tài)
 5. Kết cấu của đề tài (lưu ý phần kết cấu đề tài có thể bao gồm từ 3-4 chương tuỳ theo nội dung của đề tài được chọn)

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN

Là nội dung lý thuyết nghề đã được học tại trường có liên quan đến đề tài.  Sinh viên phải nghiên cứu sâu từ tài liệu có liên quan mang tính cập nhật thời sự và trình bày một cách có hệ thống, cô đọng. Các nhóm nghiệp vụ nên trình bày dưới dạng sơ đồ hạch toán có chú thích nội dung nghiệp vụ rõ ràng. Các sơ đồ phải được group (nhóm) lại để cố định vị trí khi in ấn.

Lưu ý: Phần này Sinh viên chỉ trình bày với tỷ trọng khoảng 1/3 toàn bộ đề tài. Cụ thể như sau (Tham khảo):

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN…..

 • Tổng quan về kế toán…. (Tùy từng đề tài viết cho phù hợp)
  • Khái niệm
  • Đặc điểm
  • Nguyên tắc
  • Nhiệm vụ
  • Phân loại
  • …..
  • Chứng từ sử dụng
  • Sổ sách sử dụng
 • Ảnh hưởng của công tác kế toán… đến hoạt động SXKD của đơn vị
  • Tác động của công tác kế toán… trong hoạt động SXKD của đơn vị
  • Ảnh hưởng của công tác kế toán… đến thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị

Tóm tắc chương 1

Chương 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN………TẠI CÔNG TY………

 • Đây là phần cốt lõi, quyết định đến chất lượng của đề tài
 • Lưu ý: Phần này, Sinh viên chỉ trình bày với tỷ trọng khoảng 2/3 toàn bộ đề tài.
 • Yêu cầu:
 • Hệ thống số liệu  phải theo thực tế phát sinh tại doanh nghiệp.
 • Một khoản mục, Sinh viên trình bày phải bao gồm:
 • – Nội dung khoản mục đó tại doanh nghiệp.
 • – Đặc điểm khoản mục đó (nếu có).
 • – Chứng từ sử dụng để ghi chép.
 • – Tài khoản sử dụng và sổ sách để theo dõi tổng hợp và chi tiết.
 • – Hệ thống nghiệp vụ kinh tế minh họa được trình bày theo trình tự thời gian phát sinh. Luôn bắt đầu bằng chứng từ, nội dung chứng từ, bút toán ghi sổ có số liệu thực tiễn.
 • – Kết thúc một khoản mục đã trình bày cần phải thể hiện mẫu sổ thực tế có dữ liệu để minh họa. Cụ thể như sau (Tham khảo):

Chương 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN …… TẠI CÔNG TY….. THÁNG??/NĂM???

2.1. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

 • 2.1.1. Nghành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
 • Tình hình thực tế công tác kế toán…..tại công ty ….tháng??/Năm???
 • 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị
 • 2.2.2. Chu trình kế toán… tại đơn vị
 • 2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.4 Các nghiệp vụ chủ yếu và phương pháp ghi sổ
 • 2.2.5. Sổ kế toán
 • 2.2.6 Báo cáo kế toán (Nếu có)
 • Thuận lợi và khó khăn của công tác tổ chức kế toán… tại đơn vị
  • Thuận lợi
  • Khó khăn

Tóm tắc chương 2

Chương 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ.

Nhận xét:

 • – Nhận xét chung về bộ máy kế toán.
 • – Nhận xét về phần hành kế toán đã thực hiện trong khóa luận. Nên lưu ý trình bày ưu điểm, khuyết điểm, tế nhị và có cơ sở về mặt khoa học cũng như xác đáng về mặt thực tiễn è Từ đó đưa ra kiến nghị.

Kiến nghị:

 • Những kiến nghị nêu ra phải liên quan đến công tác kế toán, tránh nói chung chung, qua loa. Những kiến nghị có giá trị sẽ là cơ sở để đề tài được đánh giá cao. Cụ thể như sau (Tham khảo):

Chương 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1 Nhận xét

 • 3.1.1 Nhận xét chung về công ty…
 • 3.1.2 Ưu điểm ( về công tác kế toán, tổ chức nhân sự kế toán)
 • 3.1.3 Những sai sót và hạn chế (về công tác kế toán, tổ chức nhân sự kế toán)

3.2 Kiến nghị

 • 3.2.1 Công tác  tổ chức và quản lý kế toán
 • 3.2.2 Phương hướng khắc phục
 • 3.3. kết luận

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Độ dài của khoá luận tốt nghiệp:

Nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp (từ « Mở đầu » cho đến « Kết luận » được giới hạn trong khoảng từ 45 đến 80 trang (không kể phần phụ lục)

2.7 QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG TRANG:

2.7.1. Định dạng

 • Khổ trang: A4
 • Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm
 • Font chữ: Vni-Times hoặc Time New Roman, cỡ chữ 13
 • Cách dòng: Line Space: 1.2 -1.5
 • Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.

2.7.2.   Đánh số trang

 • Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…)
 • Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

2.7.3.  Đánh số các đề mục

 • Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:
 • Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ

Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

Ví dụ:  Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2)

2.7.4.   Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

2.7.4.1.  Cách trình bày tài liệu tham khảo

 • Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Đức, Nhật, Nga, Pháp, Trung,…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Nếu tài liệu của tác giả nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài. Số thứ tự được đánh liên tục từ 1 cho đến hết qua các khối ngôn ngữ.
 • Trong từng khối ngôn ngữ, tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:
 • Tác giả nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của họ tác giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt và xếp ở khối tiếng Việt).
 • Tác giả Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả. Nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: ngang – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.
 • Tài liệu có nhiều tác giả thì xếp theo tên (trong khối tiếng Việt) hoặc họ (trong khối tiếng nước ngoài) của tác giả đầu tiên. Tên các tác giả được liệt kê cách nhau bằng dấu phẩy.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…
 • Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 tab (khoảng 1 cm) để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
 • Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết theo trình tự sau:
 • Tài liệu là sách:
 • Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: Boulding K.E. (1955). Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

 • Tài liệu là một chương trong sách:
 • Họ và tên tác giả chương đó (Năm xuất bản). Tên chương, Tên sách, Tên tác giả quyển sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Số trang tham khảo.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2010). Tài chính, Quản trị kinh doanh, Nguyễn Văn B, Trẻ, Tp.HCM, 25-30.

 • Tài liệu là bài báo trong tạp chí:

Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên bài báo, Tên tạp chí, Số quyển, (Số ấn bản), Số trang.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2001). Đối tượng của khoa học vũ trụ trong thế kỷ XXI, Tạp chí Thiên văn, 27 (3), 26-30.

 • Tài liệu là luận văn, luận án:

Họ và tên tác giả (Năm bảo vệ). Tên luận văn hay luận án, Loại luận văn hay luận án, Tên trường đại học, Tên thành phố.

Ví dụ: Ngô Quang Y (2000). Nghiên cứu hiện tượng di dân vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2000, Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội.

 • Tài liệu trích dẫn từ Internet:

Họ và tên tác giả. Tên bài, Cơ quan (nếu có), tháng năm tiếp cận, đường dẫn truy xuất.

Ví dụ: Nguyễn Văn A. Cơ sở dữ liệu Wipsglobal, 3/2010,

http://lib.hufi.edu.vn/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=4

Xem thêm:

2.7.3.2.  Phụ lục

 • Phụ lục được đánh theo thứ tự A, B, C,…./.

2.8  Đánh giá kết quả khoá luận tốt nghiệp

– Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
 • Phương pháp, kỹ năng, tài liệu
 • Kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng
 • Bố cục và hình thức trình bày

2.9  Lưu ý khi viết khoá luận tốt nghiệp:

– SV trích dẫn tài liệu phải có ghi rõ nguồn trích.

– Nội dung được xem là sao chép từ tài liệu khác:

 • Đoạn văn có 300 từ sao chép trở lên là đoạn văn sao chép.
 • Sao chép trên 50% được coi là vi phạm quyền tác giả; KLTN sẽ bị hủy kết quả.

– Số lượng Khóa luận phải nộp: 02 cuốn (02 cuốn in 2 mặt – không mạ vàng,  gửi cho các thành viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp).

– Cách tính điểm Khóa luận theo quy chế của nhà trường và theo Thông báo về việc đăng ký và đánh giá học phần học kỳ doanh nghiệp của Khoa.

Khóa luận tốt nghiệp không cần có dấu xác nhận của đơn vị

14 Đề Tài Gợi Ý Viết Bài Chuyên Đề Tốt Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TPHCM

 1. – Phân tích tình hình quản lý công nợ tại doanh nghiệp
 2. – Phân tích quy trình mua hàng và thanh toán tại doanh nghiệp
 3. – Phân tích quy trình bán hàng và thu tiền tại doanh nghiệp
 4. – Phân tích quy trình giá thành tại doanh nghiệp
 5. – Phân tích tình hình quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp
 6. – Phân tích quy trình kiểm toán nợ phải thu tại đơn vị
 7. – phân tích quy trình kiểm toán doanh thu tại đơn vị
 8. – Nghiên cứu việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức tại đơn vị
 9. – Nghiên cứu việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức kết hợp với ước tính chi phí
 10. – Nghiên cứu việc phân loại chi phí thành định phí và biến phí tại đơn vị
 11. – Phân tích công tác quản lý TSCĐ tại đơn vị
 12. – Phân tích quy trình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.
 13. – Phân tích quy trình kế toán tiền lương tại đơn vị
 14. – Phân tích báo cáo tài chính tại đơn vị

Lưu ý: Hạn chế viết các đề tài dạng các phần hành kế toán – ví dụ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại DN….

Trên đây mình chia sẻ Cách Viết Chuyên Đề, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Đạt Điểm Cao đến các bạn sinh viên tham khảo thêm, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ viết chuyên đề thực tập thì liên hệ mình qua Zalo: 0909 232 620

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *