Cách viết Lời mở đầu trong Báo cáo thực tập đề tài Tuyển dụng Nguồn nhân lực.

Xin chào các bạn! Mấy nay mình bận công việc nên cập nhật bài mới hơi chậm, nay mình chia sẻ cho các bạn thêm thông tin cách làm lời mở đầu cho các bạn làm báo cáo thực tập đề tài tuyển dụng nguồn nhân lực nhé!

Cấu trúc chung của lời mở đầu.

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực

Lời mở đầu là một trong những nội dung mà các bạn sinh viên thường sẽ viết đầu tiên khi tiến hành làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp,, Mình nói cho các bạn là có rất là nhiều cách viết lời mở đầu và nó có 1 công thức viết chung.

Các bạn có thể tham khảo rất nhiều trên internet những bài báo cáo thực tập mẫu hướng dẫn về cách viết lời mở đầu. Tuy nhiên để có được một lời mở đầu ưng ý nhất cũng như sát với thực tế công ty thực tập, cũng như đề tài của các bạn thì chắc chắn các bạn phải cần thêm đầu tư thời gian.

Hôm nay HOTROTHUCTAP.COM sẽ chia sẻ cho các bạn sinh viên cách viết lời mở đầu trong đề tài báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực,  cũng như chia sẻ cho các bạn sinh viên một vài đề tài mẫu để cho các bạn có thể tham khảo và áp dụng

VIẾT LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP

Để viết lời mở đầu cho mình thông thường lời mở đầu sẽ có cấu trúc 5 phần như sau

 1. lý do chọn đề tài
 2. mục tiêu nghiên cứu
 3. phương pháp nghiên cứu
 4. phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 5. và cấu trúc đề tài

Lời mở đầu là những dòng đầu tiên của báo cáo thực tập và giảng viên khả năng sẽ đọc lời mở đầu là rất cao, những phần khác có thể Giảng viên sẽ đọc lướt qua như những dòng đầu tiên của BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP thường giảng viên sẽ không bỏ qua cho nên các bạn hãy chú trọng đầu tư viết thật hay nhé

Cách viết lý do chọn đề tài trong bài báo cáo thực tập

Cách viết lý do chọn đề tài trong bài báo cáo thực tập, Trước tiên các bạn nên nói vài câu về vài trò của nguồn nhân lực ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung,  ảnh hưởng của vấn đề tuyển dụng cũng như quản trị nguồn nhân lực liên quan đến vấn đề con người vấn đề nhân lực trên thế giới.

Sau đó các bạn hãy nêu thêm vài dòng nói về vai trò và ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực mà các bạn đang thực tập.

Các yếu tố từ vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực đang hưởng như thế nào tới vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong công ty TNHH ABC của các bân

Sau đó các bạn hãy nêu những vấn đề đang gặp phải của công ty liên quan tới vấn đề nhân lực để làm tiền đề lý do chọn đề tài.

 • Mình ví dụ như công ty của các bạn đang phải đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực yếu kém ảnh hưởng từ vấn đề tuyển dụng không chặt chẽ
 • Hoặc là các bạn nếu thêm vài lý do như trong những năm gần đây nguồn nhân lực của công ty nghỉ việc rất nhiều hoặc làm việc không hiệu quả và nguyên nhân đó là từ vấn đề tuyển dụng không chặt chẽ

từ những lý do nội bộ của công ty như trên cho nên các bạn hãy viết một câu kết rằng : các bạn lựa chọn đề tài một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty nhằm làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình

Cách viết mục tiêu nghiên cứu trong báo cáo thực tập

Phần này các bạn có thể viết theo đúng như cấu trúc bài mà Trường hướng dẫn cho các bạn.

,Mình ví dụ như các bạn viết như thế này mục tiêu nghiên cứu đó là:

 • củng cố lý thuyết về tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
 • cũng như tuyển dụng nguồn nhân lực hiện nay
 • Phân tích tình hình thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn ABC
 • đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những nhược điểm trong công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn ABC

 

VIẾT LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP

Cách viết phương pháp nghiên cứu

thông thường trong báo cáo thực tập tốt nghiệp các bạn sử dụng những phương pháp như sau

 • phương pháp thống kê,
 • phương pháp mô tả ,
 • phương pháp So sánh,
 • phương pháp đối chiếu,

số liệu thực tế nguồn tài liệu từ internet và số liệu từ công ty cung cấp

phạm vi và đối tượng nghiên cứu

các bạn có thể viết phạm vi là tại công ty trách nhiệm hữu hạn abc về thời gian từ năm a tới 5B và đối tượng nghiên cứu đó là hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn ADC

phần thứ năm là phần cuối cùng trong lời mở đầu đó là phần cấu trúc báo cáo thực tập tốt nghiệp

thì các bạn viết theo cấu trúc mà nhà trường Hướng dẫn thường là bao gồm ba chương

 • Cơ sở lý luận
 • thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực
 • và một số giải pháp

Trên đây mình có hướng dẫn cho các bạn những phương pháp để làm lời mở đầu trong đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp tuyển dụng nhân lực tại công ty

Để rõ ràng hơn và cho các bạn dễ hiểu hơn mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài mẫu lời mở đầu trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp tuyển dụng nhân lực để các bạn có thể tham khảo như sau”

Hiện nay mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tâp cho bạn nào cần nhé, mình làm đảm bảo hiệu quả cao nhé. các bạn AD ZALO mình trao đổi thêm về phương án viết bài nhé.

MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài
Để đứng vững trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp càng phải quan tâm hơn nữa đến nguồn lực của mình, bên cạnh các nguồn lực về vốn, công nghệ… còn phải đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển con người, bởi vì con người là chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất, là vốn quý nhất và là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp.
Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thế giới, với thông tin đầy đủ cơ hội và thách thức, nền kinh tế tri thức lấy chất lượng của nguồn nhân lực làm yếu tố quyết định hàng đầu, chủ yếu dựa trên năng lực trí tuệ, sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề thiếu hụt nhân lực hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong cơ cấu tổ chức nhân sự, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ TP.Hồ Chí Minh đã không ngừng đầu tư, sử dụng 1 phần lợi nhuận để chiêu mộ những nhân sự giỏi. Tuy nhiên trong thực tế nguồn nhân lực không đáp ứng đúng theo yêu cầu của công ty. Vì vậy đòi hỏi công ty cần phải xem xét tìm hiểu để có những giải pháp chiến lược phù hợp. Dựa những lý do trên mà tôi chọn đề tài: “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TP.HCM” để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ TP.Hồ Chí Minh nhằm đưa ra đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực giúp công ty ngày càng hòan thiện, phát triển mạnh hơn.
3. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ TP.Hồ Chí Minh
Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong 3 năm (2015-2017)
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành báo cáo này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.
5. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ TP.Hồ Chí Minh trong 3 năm (2015 – 2017)
6. Kết cấu của báo cáo
Mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ TP.Hồ Chí Minh
Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
Kết luận

 

LỜI MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, sự phân công lao động ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang phát triển trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhưng đồng nghĩa với không ít thách thức. Để đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp cần phải phát huy mọi nguồn lực của mình, mà trong đó phải có nhìn nhận đúng đắng về vai trò của nguồn nhân lực công ty .
Ở Việt Nam hiện nay, khi xây dựng và định vị doanh nghiệp thông thường các yếu tố vốn, công nghệ được xem là mấu chốt của chiến lược phát triển, trong khi đó yếu tố nhân sự thường không được chú trọng, nhất là trong giai đoạn khởi đầu. Sự thiếu quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức tới yếu tố nhân sự có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn khi mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng. Vì vậy để nâng cao hiệu quả trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải đặt công tác tuyển dụng nhân sự lên vị trí số một nhằm mục đích có một đội ngũ nhân sự đủ về số lượng, có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc. Xuất phát từ những nhận thức của bản thân về công tác tuyển dụng nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế, được sự hướng dẫn tận tình cô Trần Thị Hoài Phương, cùng với sự giúp đỡ phòng nhân sự trong Công ty TNHH Thương mại sản xuất FOX, em đã chọn đề tài báo cáo” MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TMSX FOX” cho báo cáo tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của đề tài này là nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất FOX. Bên cạnh phát hiện ra những điểm còn tồn tại đồng thời đề xuất ý kiến nhằm giúp công ty có được một đội ngũ nhân viên có chất lượng hơn.
3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất FOX trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp kế thừa các loại tài liệu: báo cáo tài chính năm, báo cáo kết quả kinh doanh, số liệu thống kê về nhân sự của công ty.
Phương pháp khảo sát thực tiễn: khảo sát về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác nhân sự của công ty.
Phương pháp thống kê kinh tế: Thống kê số liệu, phân tích, so sánh, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.
5. Kết cấu báo cáo
Đề tài báo cáo gồm 3 chương với những nội dung các phần chính như sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty sàn xuất và thương mai FOX
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty SXTM FOX.
Chương 3: Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Cty TNHH SXTM FOX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *