Chuyên đề tốt nghiệp về chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn

Chât lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn là gì?

Chất lượng dịch vụ buồng phòng bao gồm ba chiều:  cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên và vật chất . Nó cũng chia thành hai khía cạnh: chất lượng chức năng và chất lượng kỹ thuật. Một cách tiếp cận tương tự cho rằng chất lượng dịch vụ bao gồm ba khía cạnh: chất lượng chức năng, môi trường và chất lượng kỹ thuật. Một cách tiếp cận khác khẳng định rằng chất lượng dịch vụ có năm khía cạnh:  đảm bảo, độ tin cậy, sự đồng cảm, tính hữu hình và khả năng đáp ứng.

Chuyên đề tốt nghiệp ngành nhà hàng khách sạn
Chuyên đề tốt nghiệp ngành nhà hàng khách sạn

Đề tài chuyên đề: Hoàn thiện chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn

Ngành Nhà hàng khách sạn có rất nhiều chủ để để các bạn sinh viên chọn như là: Lễ tân, buồng phòng, phục vụ,… làm đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp. Nếu như, các bạn vẫn còn băn khoăn hoặc do dự không biết đâu mới là đề tài phù hợp nhất. Thì bài viết này, chính là một gợi ý hay dành cho bạn.

Hotrothuctap.com chia sẻ đến các bạn sinh viên Đề cương chi tiết viết chuyên đề tốt nghiệp Nhà hàng khách sạn với đề tài cụ thể: Hoàn thiện chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn. Các bạn sinh viên không chỉ được gợi ý Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Nhà hàng khách sạn mà còn có thể tham khảo luôn Đề cương chi tiết.

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ buồng phòng trong kinh doanh khách sạn

1.1.Một số lý luận về kinh doanh khách sạn

 • 1.1.1.Khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn
 • 1.1.2.Dịch vụ trong khách sạn
 • 1.1.3.Đặc điểm của kinh doanh khách sạn
 • 1.1.4.Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn

1.2.Một số lý luận về bộ phận buồng trong kinh doanh khách sạn

 • 1.2.1.Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận buồng
 • 1.2.2.Tổ chức lao động của bộ phận buồng
  • 1.2.2.1.Đặc điểm
  • 1.2.2.2.Một số yêu cầu đối với lao động tại bộ phận buồng
 • 1.2.3.Quy trình phục vụ buồng

1.3.Một số lý luận về chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng

 • 1.3.1. Khái niệm về chất lượng, chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn
 • 1.3.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng
 • 1.3.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng
 • 1.3.4.Một số tiêu chuẩn về dịch vụ buồng tại khách sạn
 • 1.3.5.Đánh giá chất lượng dịch vụ buồng trong kinh doanh khách sạn

1.4.Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ buồng trong kinh doanh khách sạn

 • 1.4.1. Nhóm các nhân tố chủ quan
 • 1.4.2. Một số nhân tố khách quan.

Xem thêm: Chuyên đề: Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B trong khách sạn

Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn

2.1.Tổng quan về Joviale Hotel

 • 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2.Phương hướng hoạt động của khách sạn
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 2.1.3 Cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng
 • 2.1.4 Một số kết quả hoạt động chủ yếu của Joviale Hotel
 • 2.1.5 Phương hướng hoạt động của Joviale Hotel

2.2.Tổng quan về bộ phận buồng tại Joviale Hotel

2.3.Quy trình phục vụ buồng tại Joviale Hotel

 • 2.3.1 Nghiệp vụ buồng tại Joviale Hotel
  • 2.3.1.1 Nội quy của Joviale Hotel
  • 2.3.1.2 Nội qui của nhân viên phục vụ buồng
  • 2.3.1.3 Những công việc hoạt động của tổ buồng và thời gian làm việc của tổ buồng
  • 2.3.1.4 Dụng cụ, thiết bị lao động của nhân viên buồng
 • 2.3.2 Thực trạng nghiệp vụ buồng tại Joviale Hotel
  • 2.3.2.1 Qui trình kĩ thuật phục vụ buồng
  • 2.3.2.2 Qui trình kỹ thuật vệ sinh buồng khách
  • 2.3.2.3 Tiêu chuẩn vệ sinh trong bộ phận buồng

2.4. Đánh giá chất lượng dịch vụ buồng tại Joviale Hotel

 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Nhược điểm

Xem thêm: Chuyên đề: Đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ du lịch cho khách sạn A

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn 

3.1. Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Joviale Hotel

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ buồng tại Joviale Hotel

 • 3.2.1. Tìm hiểu nhu cầu mong muốn của khách hàng
 • 3.2.2. Thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ buồng trong khách sạn
 • 3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động bộ phận buồng
 • 3.2.4. Về cơ cấu tổ chức và quản lý tại bộ phận buồng
 • 3.2.5. Về môi trường làm việc

3.3. Một số đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ buồng tại Joviale Hotel

 • 3.3.1. Về công tác quản lý chất lượng dịch vụ
 • 3.3.2. Về hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật khu vực kinh doanh lưu trú
 • 3.3.3. Về vấn đề lao động

KẾT LUẬN

Bài viết này chia sẻ riêng Đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp và Đề cương viết chuyên đề tốt nghiệp ngành Nhà hàng khách sạn. Ngoài ra, bạn nào có nhu cầu muốn triển khai viết bài với đề tài này hoặc thuê người viết chuyên đề với đề tài khác thì hãy liên hệ ngay Zalo: 0917 193 864 để được tư vấn tận tình và báo giá chi tiết Dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Hotrothuctap.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *