Mẹo Viết Chuyên Đề Các Phần Hành Kế Toán Hay Nhất + TẢI FREE 3 BÀI MẪU

5/5 - (5 bình chọn)

Chuyên đề về các phần hành kế toán là một tài liệu được chuẩn bị bởi sinh viên hoặc thực tập sinh sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập trong lĩnh vực kế toán. Báo cáo này thường bao gồm việc tóm tắt, phân tích và đánh giá các hoạt động và quá trình kế toán đã được thực hiện trong suốt thời gian thực tập.

Chuyên đề báo cáo về các phần hành kế toán thường bao gồm các yếu tố sau:

 1. Giới thiệu: Một phần giới thiệu về công ty hoặc tổ chức mà sinh viên đã thực tập. Nó bao gồm mô tả về ngành nghề của công ty, quy mô, cơ cấu tổ chức và các hoạt động kinh doanh chính.
 2. Mục tiêu và mục đích: Mô tả mục tiêu và mục đích của thực tập kế toán. Nó giải thích lý do tại sao sinh viên đã chọn thực tập tại công ty và những gì họ mong đợi học được từ trải nghiệm này.
 3. Nội dung thực tập: Tổng hợp và mô tả các hoạt động và công việc mà sinh viên đã thực hiện trong suốt thời gian thực tập. Bao gồm thông tin về việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán cụ thể, như xử lý hóa đơn, ghi sổ sách, phân tích tài chính, lập báo cáo và tham gia vào các quy trình kiểm toán.
 4. Phân tích và đánh giá: Đánh giá kết quả của các hoạt động kế toán đã được thực hiện và phân tích hiệu quả của quy trình và quy trình kế toán hiện có. Sinh viên có thể sử dụng các số liệu tài chính và các chỉ số tài chính để đánh giá sự phát triển và hiệu suất của công ty trong quá trình thực tập.
 5. Kết luận và kiến nghị: Tóm tắt những kinh nghiệm và kiến thức đã học được từ thực tập kế toán và đưa ra những kiến nghị để cải thiện hoạt động kế toán trong công ty hoặc tổ chức. Báo cáo cũng có thể đề xuất những phương pháp và giải pháp để tối ưu hóa các quy trình kế toán và tăng cường kiểm soát nội bộ.
 6. Phụ lục: Báo cáo thựctập kế toán có thể bao gồm các phụ lục bổ sung như sau:
 • Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, sách, báo cáo hoặc nguồn tài liệu đã được sử dụng để nghiên cứu và thực hiện chuyên đề.
 • Biểu đồ và bảng số liệu: Đính kèm các biểu đồ, bảng số liệu hoặc sơ đồ để minh họa các dữ liệu và kết quả quan trọng trong báo cáo.
 • Hợp đồng thực tập: Nếu có, có thể đính kèm bản sao của hợp đồng thực tập giữa sinh viên và công ty/tổ chức.
 • Bảng lương: Nếu có, có thể bao gồm bảng lương để trình bày thông tin về cách tính toán và phân bổ lương cho nhân viên trong công ty/tổ chức.
 • Mẫu biểu đơn và văn bản liên quan: Đính kèm các mẫu biểu đơn, văn bản hoặc các tài liệu liên quan mà sinh viên đã sử dụng trong quá trình thực hiện công việc kế toán.
 • Đánh giá từ giáo viên hướng dẫn: Nếu được yêu cầu, có thể bao gồm một bản đánh giá hoặc nhận xét từ giáo viên hướng dẫn của sinh viên về quá trình thực tập và hiệu suất của sinh viên trong lĩnh vực kế toán.

Các phần hành kế toán trong chuyên đề có thể bao gồm các khía cạnh khác nhau của kế toán, chẳng hạn như kế toán tài sản, kế toán ngân sách, kế toán quản lý, kế toán thuế, kế toán tài chính, hoặc các phần hành khác liên quan đến lĩnh vực kế toán mà sinh viên đã được thực tập.

Báo cáo thực tập là bài quyết định phần nào về xếp hạng của bạn trong quá trình học tập tại trường, bài báo cáo điểm cao giúp bạn có cơ hội kéo lại điểm số của mình trong suốt những năm học vừa qua, bạn đang khó khăn trong việc chọn tiêu đề hãy liên hệ mình Zalo/Tele: 0909 23 26 20 với đội ngũ lâu năm trong Viết thuê báo cáo giá rẻ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc viết bài, hỗ trợ bạn chọn đề tài, chỉnh sửa bài theo ý bạn, giá sinh viên, bảo mật cao.


Phương pháp làm chuyên đề về các phần hành kế toán

Phương pháp làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp về các phần hành kế toán có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu và phạm vi báo cáo: Đầu tiên, xác định mục tiêu của chuyên đề và phạm vi nội dung cần bao gồm. Điều này giúp bạn tập trung vào những khía cạnh quan trọng nhất và cung cấp một khung viết báo cáo rõ ràng.
 2. Nghiên cứu và thu thập thông tin: Tiếp theo, nghiên cứu và thu thập thông tin cần thiết để làm báo cáo. Điều này có thể bao gồm việc đọc tài liệu tham khảo, tham gia vào các hoạt động kế toán thực tế, tương tác với nhân viên kế toán và tham gia vào các quy trình và quá trình kế toán.
 3. Tổ chức thông tin: Sau khi thu thập thông tin, tổ chức nó một cách có hệ thống và logic. Phân loại thông tin theo các phần hành kế toán khác nhau và sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý.
 4. Viết phần mở đầu và giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng một phần mở đầu và giới thiệu về công ty hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập. Mô tả ngắn gọn về ngành nghề, quy mô và cấu trúc tổ chức.
 5. Mô tả các hoạt động kế toán đã thực hiện: Trình bày chi tiết về các hoạt động kế toán mà bạn đã tham gia và thực hiện trong suốt thời gian thực tập. Mô tả công việc cụ thể, quy trình, phương pháp và công cụ mà bạn đã sử dụng.
 6. Phân tích và đánh giá: Tiếp theo, phân tích và đánh giá kết quả của các hoạt động kế toán đã được thực hiện. Sử dụng các số liệu tài chính, các chỉ số và phương pháp phân tích tài chính để đánh giá hiệu suất, hiệu quả và sự phát triển của công ty hoặc tổ chức trong lĩnh vực kế toán.
 7. Kết luận và kiến nghị: Tóm tắt những kinh nghiệm, kết quả và kiến thức đã học được từ thực tập. Đưa ra những kết luận tổng quan và các kiến nghị để cải thiện hoạt động kế toán trong công ty hoặc tổ chức. Đề xuất những phương pháp, quy trình hoặc giải pháp để tối ưu hóa các quy trình kế toán và nâng cao kiểm soát nội bộ.
 1. Tổ chức báo cáo và cấu trúc: Xác định cấu trúc tổ chức của chuyên đề và sắp xếp các phần theo một trình tự logic và hợp lý. Đảm bảo rằng báo cáo có một mục lục chi tiết để dễ dàng theo dõi và tìm kiếm thông tin.
 2. Viết phần kết: Kết thúc báo cáo bằng một phần kết, trong đó tổng kết lại các điểm quan trọng và nhấn mạnh lại mục tiêu và kết quả của thực tập kế toán.
 3. Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành viết báo cáo, hãy đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả, cú pháp và cấu trúc. Chỉnh sửa và sắp xếp lại nếu cần thiết để đảm bảo rằng báo cáo có độ rõ ràng và logic cao.
 4. Đính kèm tài liệu phụ: Nếu có, đính kèm các tài liệu phụ như biểu đồ, bảng số liệu, hợp đồng thực tập, mẫu biểu đơn, văn bản liên quan hoặc bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ và làm rõ nội dung báo cáo.
 5. Revize và sửa đổi: Sau khi hoàn thành phiên bản đầu tiên của báo cáo, hãy xem xét phản hồi từ giáo viên hướng dẫn hoặc người đánh giá để thực hiện các sửa đổi và cải tiến cuối cùng.

Lưu ý rằng phương pháp làm chuyên đề về các phần hành kế toán có thể có sự khác biệt nhất định tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc tổ chức thực tập. Vì vậy, hãy luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể và yêu cầu của bạn để đảm bảo rằng báo cáo của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn và mong đợi.

THAM KHẢO THÊM TẠI ĐÂY 

Chuyên Đề Thực Tập Về Kế Toán Bán Hàng

Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Các Khoản Phải Thu


Công việc thực tập sinh viên thực tập về các phần hành kế toán

Công việc của sinh viên thực tập về các phần hành kế toán có thể đa dạng, tùy thuộc vào tổ chức hoặc công ty mà sinh viên tham gia thực tập. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà sinh viên thực tập trong lĩnh vực kế toán có thể thực hiện:

 1. Ghi sổ sách: Hỗ trợ việc ghi sổ sách hàng ngày bằng cách nhập liệu các giao dịch tài chính, như hóa đơn, chứng từ, phiếu thu/chi vào hệ thống kế toán.
 2. Xử lý hóa đơn và thanh toán: Kiểm tra và xử lý các hóa đơn đầu vào và đầu ra, đảm bảo rằng các thông tin được nhập đúng và đầy đủ. Tham gia vào quá trình thanh toán các hóa đơn phải trả.
 3. Phân tích tài chính: Hỗ trợ việc phân tích các số liệu tài chính, bao gồm lợi nhuận, lưu chuyển tiền tệ và tình hình tài chính tổng quát của công ty. Sử dụng các công cụ và phần mềm kế toán để tạo báo cáo và biểu đồ thống kê.
 4. Lập báo cáo tài chính: Tham gia vào quá trình lập báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 5. Kiểm toán nội bộ: Hỗ trợ quá trình kiểm toán nội bộ bằng cách kiểm tra và đánh giá các quy trình và quy định kế toán của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kế toán.
 6. Xử lý thuế: Tham gia vào việc xử lý thuế, bao gồm việc chuẩn bị và nộp tờ khai thuế, làm việc với các vấn đề liên quan đến thuế và cung cấp hỗ trợ cho phòng kế toán thuế.
 7. Quản lý tài sản: Thực hiện quản lý tài sản cố định của công ty, bao gồm việc nhập liệu, theo dõi và cập nhật thông tin về tài sản, tính khấu hao và tham gia vào quá trình kiểm tra tài sản.
 8. Hỗ trợ công tác kiểm soát nội bộ: Đóng góp vào việc thiết lập và duy trì các quy trìnhkiểm soát nội bộ, bao gồm việc kiểm tra và đối chiếu các dữ liệu kế toán, xác nhận tính chính xác của thông tin và phát hiện các lỗi hoặc sai sót có thể xảy ra.
 1. Phân tích chi phí: Tham gia vào việc phân tích và đánh giá chi phí của công ty trong các khía cạnh khác nhau, như chi phí sản xuất, chi phí vận hành hoặc chi phí tiếp thị. Sử dụng các phương pháp phân tích chi phí để xác định các nguồn lãng phí và đề xuất biện pháp cải thiện.
 2. Hỗ trợ trong công tác kiểm toán bên ngoài: Cung cấp thông tin và hỗ trợ trong quá trình kiểm toán bên ngoài của công ty, bao gồm việc thu thập và chuẩn bị các tài liệu kiểm toán, trả lời các câu hỏi và yêu cầu từ các nhà kiểm toán bên ngoài.
 3. Nghiên cứu và giải quyết vấn đề kế toán: Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kế toán đặc thù trong công ty, như xử lý các trường hợp phức tạp, giải quyết tranh chấp kế toán hoặc thực hiện các phương pháp kế toán mới.
 4. Hỗ trợ công tác báo cáo và tài liệu: Đóng góp vào việc chuẩn bị và tổ chức các tài liệu báo cáo kế toán, bao gồm việc tạo bảng số liệu, biểu đồ và báo cáo tài chính. Hỗ trợ việc viết các báo cáo kế toán và tài liệu liên quan.

Lưu ý rằng các công việc thực tập kế toán có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và phạm vi thực tập của từng công ty hoặc tổ chức. Sinh viên nên tham gia tích cực, học hỏi và tham gia vào các hoạt động thực tế để có được trải nghiệm và kỹ năng kế toán thực tế.

Mẹo Viết Chuyên Đề Các Phần Hành Kế Toán Hay Nhất + TẢI FREE 3 BÀI MẪU
Mẹo Viết Chuyên Đề Các Phần Hành Kế Toán Hay Nhất + TẢI FREE 3 BÀI MẪU

Kinh nghiệm viết chuyên đề về các phần hành kế toán

Kinh nghiệm viết chuyên đề báo cáo thực tập về các phần hành kế toán có thể được tăng cường bằng các bước và quy tắc sau đây:

 1. Lập kế hoạch và tổ chức: Bắt đầu bằng việc lập kế hoạch cho quá trình viết báo cáo. Xác định các phần chính của báo cáo và xác định thứ tự và cấu trúc của chúng. Điều này sẽ giúp bạn có một khung viết báo cáo rõ ràng và có tổ chức.
 2. Thu thập thông tin: Đảm bảo rằng bạn đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết cho báo cáo của mình. Tham gia tích cực vào các hoạt động thực tập và ghi chép các kinh nghiệm và quan sát của bạn trong quá trình làm việc. Thu thập các tài liệu, số liệu tài chính và các nguồn thông tin khác liên quan đến công ty hoặc tổ chức bạn đã thực tập.
 3. Phân tích và đánh giá: Phân tích và đánh giá thông tin bạn đã thu thập được. Sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích kế toán để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và các hoạt động kế toán của công ty hoặc tổ chức. Đưa ra nhận định và đánh giá về hiệu quả và hiệu suất của các quy trình kế toán.
 4. Viết phần mở đầu: Bắt đầu báo cáo bằng một phần mở đầu giới thiệu về công ty hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập. Mô tả ngắn gọn về ngành nghề, quy mô và cấu trúc tổ chức. Trình bày mục tiêu và phạm vi của chuyên đề.
 5. Trình bày công việc thực tập: Trình bày chi tiết về công việc và hoạt động kế toán mà bạn đã tham gia trong thực tập. Miêu tả công việc cụ thể, quy trình và phương pháp đã sử dụng. Sử dụng các ví dụ và số liệu cụ thể để minh họa công việc và thành tựu của bạn.
 6. Phân tích kết quả: Trình bày phân tích kết quả và những gì bạn đã học được từ quá trình thực tập. Đưa ra những nhận định và kết luận về hiệu quả, khó khăn và cơ hội trong việc áp dụng kiến thức k
 1. Đề xuất cải tiến: Dựa trên những phân tích và nhận định của bạn, đề xuất các cải tiến và biện pháp để nâng cao quy trình kế toán hoặc tăng cường kiểm soát nội bộ. Đưa ra ý kiến và giải pháp cụ thể để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của công ty trong lĩnh vực kế toán.
 2. Trình bày báo cáo tài chính: Nếu có sẵn, trình bày báo cáo tài chính của công ty hoặc tổ chức bạn đã thực tập. Đánh giá và phân tích các thông tin trong báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đưa ra nhận xét và đề xuất liên quan đến các chỉ số và thông tin tài chính.
 3. Kết luận: Kết thúc báo cáo bằng một phần kết luận tổng hợp. Tóm tắt lại các điểm quan trọng và kết quả của thực tập kế toán. Đánh giá đạt được mục tiêu ban đầu và nhấn mạnh lại những kinh nghiệm và kỹ năng đã học được trong quá trình thực tập.
 4. Ghi chú và tài liệu tham khảo: Đưa ra danh sách các nguồn tham khảo và tài liệu mà bạn đã sử dụng trong quá trình viết báo cáo. Ghi chú lại các nguồn thông tin, số liệu và dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và tín nhiệm của báo cáo.
 5. Revize và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành phiên bản đầu tiên của báo cáo, hãy đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả, cú pháp và cấu trúc. Chỉnh sửa và điều chỉnh nội dung để đảm bảo rằng báo cáo có sự rõ ràng, logic và trình bày chuyên nghiệp.
 6. Gửi và trình bày báo cáo: Sau khi hoàn thiện báo cáo, gửi nó đến người hướng dẫn hoặc người đánh giá của bạn theo hướng dẫn cụ thể. Trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp, bao gồm bìa và bản sao các tài liệu liên quan nếu được yêu cầu.

Khi viết chuyên đề về các phần hành kế toán, hãy tuân theo các quy tắc

XEM THÊM BÀI VIẾT HAY NHẤT VỀ HÀNG TỒN KHO =====>   Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Thuế


Cấu trúc bài chuyên đề về các phần hành kế toán

Cấu trúc bài chuyên đề về các phần hành kế toán có thể tuân theo một số phần chính sau:

 1. Phần mở đầu: a. Bìa báo cáo: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên công ty hoặc tổ chức, tên sinh viên và thông tin liên hệ. b. Lời cam đoan: Đưa ra cam kết về tính trung thực và chính xác của báo cáo. c. Tóm tắt: Cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về nội dung và mục tiêu của báo cáo.
 2. Giới thiệu: a. Giới thiệu công ty hoặc tổ chức: Mô tả ngắn gọn về công ty hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập, bao gồm ngành nghề, quy mô và cấu trúc tổ chức. b. Mục tiêu và phạm vi của báo cáo: Trình bày mục tiêu bạn muốn đạt được và phạm vi của chuyên đề.
 3. Nội dung chính: a. Công việc thực tập: Mô tả chi tiết về các hoạt động và công việc kế toán mà bạn đã tham gia trong quá trình thực tập. Sử dụng ví dụ và số liệu cụ thể để minh họa công việc của bạn. b. Phân tích và đánh giá: Trình bày phân tích kết quả và nhận định từ quá trình thực tập. Đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các quy trình kế toán và đưa ra đề xuất cải tiến.
 4. Báo cáo tài chính: a. Báo cáo lợi nhuận và lỗ: Đưa ra phân tích và đánh giá về báo cáo lợi nhuận và lỗ của công ty hoặc tổ chức bạn đã thực tập. b. Báo cáo tình hình tài chính: Trình bày phân tích và đánh giá về báo cáo tình hình tài chính, bao gồm các chỉ số và thông tin quan trọng. c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Đưa ra nhận xét và phân tích về lưu chuyển tiền tệ của công ty hoặc tổ chức.
 5. Kết luận: a. Tóm tắt công việc thực tập: Tóm tắt lại các hoạt động và công việc kế toán đã thực hiện trong quá trình thực tập. b. Nhận xét và kết quả: Đưa ra nhận định và kết quả từ quá trình thực tập, bao gồm các thành tựu, khó khăn và cơ hội bạn đã trải qua. c. Đánh giá mục tiêu: Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu ban đầu của bạn trong quá trình thực tập kế toán.
 1. Đề xuất cải tiến: a. Các cải tiến đề xuất: Đưa ra các đề xuất cụ thể để cải thiện quy trình kế toán hoặc tăng cường kiểm soát nội bộ dựa trên những nhận xét và kết quả của bạn. b. Giải pháp và biện pháp: Đề xuất các giải pháp và biện pháp cụ thể để áp dụng các cải tiến và nâng cao hiệu quả của công ty hoặc tổ chức.
 2. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, bài báo hoặc trang web mà bạn đã tham khảo trong quá trình viết báo cáo.
 3. Phụ lục (nếu cần thiết): Nếu bạn muốn đính kèm bất kỳ tài liệu bổ sung nào, chẳng hạn như báo cáo tài chính, biểu đồ, hình ảnh hoặc các tài liệu hỗ trợ khác, bạn có thể đưa chúng vào phần phụ lục.

Lưu ý rằng cấu trúc chuyên đề có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc tổ chức mà bạn đang thực tập. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn cụ thể và yêu cầu của đơn vị bạn đang làm việc để đảm bảo báo cáo của bạn đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu.

Mẹo Viết Chuyên Đề Các Phần Hành Kế Toán Hay Nhất + TẢI FREE 3 BÀI MẪU
Mẹo Viết Chuyên Đề Các Phần Hành Kế Toán Hay Nhất + TẢI FREE 3 BÀI MẪU

99 đề tài chuyên đề về các phần hành kế toán

Dưới đây là 99 đề tài chuyên đề về các phần hành kế toán mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích hệ thống quản lý tài chính của một công ty
 2. Đánh giá và cải tiến quy trình thu chi của công ty
 3. Phân tích báo cáo tài chính và đưa ra nhận định về hiệu quả kinh doanh
 4. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý hóa đơn
 5. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình kiểm toán nội bộ
 6. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý lương và phúc lợi nhân viên
 7. Phân tích và đánh giá hệ thống quản lý rủi ro tài chính
 8. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý khách hàng và doanh thu
 9. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý vốn và đầu tư
 10. Đánh giá và cải tiến quy trình kiểm soát hàng tồn kho
 11. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý chi phí và lợi nhuận
 12. Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý công nợ
 13. Phân tích và đánh giá hệ thống quản lý thuế
 14. Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý nguồn lực nhân lực
 15. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài sản cố định
 16. Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý nguồn lực vật chất
 17. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống báo cáo quản lý
 18. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chi phí sản xuất
 19. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý công việc
 20. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý thanh toán nhà cung cấp
 21. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý chi phí tiếp thị và quảng cáo
 22. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng
 23. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý hợp đồng
 24. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý đơn hàng và vận chuyển
 25. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý kế toán
 26. Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý thuế GTGT
 27. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý khách hàng
 28. Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý chi phí nhân công
 29. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài chính dự án
 30. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí du lịch công tác
 31. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý quỹ tiền mặt
 32. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý quyền sở hữu trí tuệ
 33. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý bảo hiểm và rủi ro
 34. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý tài liệu kế toán
 35. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý dự án
 36. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tài chính cá nhân
 37. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý khấu hao tài sản cố định
 38. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí hậu cần
 39. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý báo cáo thuế
 40. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tiền gửi ngân hàng
 41. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý hợp đồng mua bán
 42. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý đối tác kinh doanh
 43. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý tài liệu
 44. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý nhận diện thương hiệu
 45. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài sản lưu động
 46. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý thuế thu nhập cá nhân
 47. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý quỹ đầu tư
 48. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý kế toán chi phí nhân sự
 49. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tiền tệ và ngoại tệ
 50. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý báo cáo tài chính hàng ngày
 51. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý khách hàng
 52. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chi phí sản xuất
 53. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài chính dự án
 54. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí du lịch công tác
 55. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý quỹ tiền mặt
 56. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý quyền sở hữu trí tuệ
 57. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý bảo hiểm và rủi ro
 58. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý tài liệu kế toán
 59. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý dự án
 60. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tài chính cá nhân
 61. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý khấu hao tài sản cố định
 62. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí hậu cần
 63. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý báo cáo thuế
 64. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tiền gửi ngân hàng
 65. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý hợp đồng mua bán
 66. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý đối tác kinh doanh
 67. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý tài liệu
 68. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý nhận diện thương hiệu
 69. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài sản lưu động
 70. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý thuế thu nhập cá nhân
 71. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý quỹ đầu tư
 72. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý kế toán chi phí nhân sự
 73. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tiền tệ và ngoại tệ
 74. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý báo cáo tài chính hàng ngày
 75. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý hành chính văn phòng
 76. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chi phí vận chuyển
 77. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý hợp đồng thuê mua
 78. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí nghiên cứu và phát triển
 79. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý kế toán quản trị
 80. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý quỹ tiền gửi ngắn hạn
 81. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài sản thừa kế
 82. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí bảo trì và sửa chữa
 83. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý nhân sự
 84. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tài chính ngắn hạn
 85. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý thu chi ngân sách
 86. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí bảo vệ môi trường
 87. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý công nợ
 88. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý tài chính dự phòng
 89. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý chi phí ngoại tuyến
 90. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý báo cáo thuế doanh nghiệp
 91. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý kế toán bán hàng
 92. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chi phí marketing
 93. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý tài chính vốn vay
 94. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý chi phí tiếp thị trực tuyến
 95. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính vốn chủ sở hữu
 96. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý rủi ro tài chính ngoại hối
 97. Phân tích và đánh giá quy trình quản lý chi phí nghiệp vụ
 98. Đánh giá và cải tiến quy trình xử lý tài liệu thuế
 99. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý kế toán thuế

DOWNLOAD FREE – TẢI BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN ===> 9 ĐIỂM

 

TẢI BÀI 1: BÀI MẪU BÁO CÁO TỔ CHỨC KẾ TOÁN ==> BÁO CÁO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

Nội dung bài viết giới thiệu khái quát về công ty, sơ đồ tổ chức và quan trong nhất công tác kế toán tại công ty, tác giả chia bài viết làm 4 chương:

 • Chương 1: Khái Quát về Công ty Vận tải Dịch vụ Hàng hoá 1 a. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
 • Chương 2:  Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công Ty vậi
 • Chương 3: Nhiệm vụ của các phòng ban 
 • Chương 3:Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
 • Chương 4: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận Tải và dịch vụ Hàng hoá

DOWNLOAD FREE

 

TẢI BÀI 2: BÀI MẪU ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ==> ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Nội dung bài viết đưa ra thực trạng tại công ty và tìm cách cải thiện, tác giả đã chia bài làm thành 2 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu về công ty TRAPHACO
 • Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán của công ty 

DOWNLOAD FREE

 

TẢI BÀI 3: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ ==> ĐỀ TÀI HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

Nôi dung bài viết về hạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty rất lớn trên thị trường, tác giả đã chia làm 3 chương:

 • Chương 1: Đặc điểm chung của công ty với hoạch toỏn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Chương 2: Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Aji no mo to việt nam
 • Chương 3 :Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hoạch toán chi phí sản xuất vá tính giáHGJ.thành sản phẩm tại công ty Ajinomoto Việt Nam

 

DOWNLOAD FREE


Trên đây là 99 đề tài chuyên đề về các phần hành kế toán mà bạn có thể tham khảo. Tuy chúng chỉ là một số gợi ý, bạn có thể lựa chọn đề tài phù hợp với quan tâm và mục tiêu của bạn trong quá trình thực tập. Ngoài ra, hãy đảm bảo chọn một đề tài có tính thực tế và ứng dụng trong lĩnh vực kế toán để có thể thu thập thông tin và trải nghiệm thực tế tốt nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Mẹo Viết Chuyên Đề Các Phần Hành Kế Toán Hay Nhất + TẢI FREE 3 BÀI MẪU nếu còn thắc mắc chưa được giải đáp hãy liên hệ cho chúng tôi với số Zalo/Tele: 0909 23 26 20 với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được điểm cao, chỉnh sửa theo yêu cầu, bảo mật 100% nhé. 

Contact Me on Zalo