Chuyên đề Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Chào các bạn sinh viên ngành Kế Toán

Kế toán là một trong những ngành HOT hiện nay. Các bạn sinh viên đang tìm kiếm một đề cương chuyên đề thực tập ngành kế toán, các bạn chưa biết chọn chuyên đề ngành kế toán nào cho phù hợp với bản thân. Biết được điều đó, Hôm nay Hotrothuctap.com chia sẽ với các bạn về Mẫu đề cương Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn cho các bạn tham khảo nhé. Tuy nhiên, nếu các bạn có gặp khó khăn trong quá trình chọn đề tài chuyên đề thực tập kế toán, các bạn chưa hiểu rõ về cách thức làm bài, cũng chưa rành về máy tính. Các bạn đừng lo nhé, Dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập sẽ hỗ trợ các bạn về tài đề chuyên đề, giúp các bạn hoàn thành chuyên đề một cách tốt nhất và đạt điểm cao. Ngoài ra bên mình có viết chuyên đề thực tập trọn gói, bao gồm xin công ty, xin dấu chuyên đề thực tập với giá sinh viên, có nhiều gói cho bạn lựa chọn

Các bạn liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp qua Zalo: 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất nhé.

XEM THÊM VÀ THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY NHÉ:

Đề cương Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 1. Tên đề tài
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn
 • MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.1.1 Khái niệm:
 • – Doanh thu
 • – Chi phí
 • – Xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.2 Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán
 • 1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
 • 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 1.2.1.3 Các phương thức bán hàng
 • 1.2.1.4 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.6 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 1.3.1 Khái niệm
 • 1.3.2 Phương pháp xác định giá vốn
 • 1.3.3 Chứng từ sử dụng
 • 1.3.4 Tài khoản sử dụng
 • 1.3.5 Sơ đồ hạch toán
 • 1.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 1.4.1 Khái niệm
 • 1.4.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.4.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
 • 1.5.1 Khái niệm
 • 1.5.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.5.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
 • 1.6.1 Khái niệm
 • 1.6.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.6.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • 1.7.1 Khái niệm
 • 1.7.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.7.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.7.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
 • 1.8.1 Khái niệm
 • 1.8.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.8.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.8.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
 • 1.9.1 Khái niệm
 • 1.9.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.9.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.9.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 1.10.1 Khái niệm
 • 1.10.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.10.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.10.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.11.1 Chứng từ sử dụng
 • 1.11.2 Tài khoản sử dụng
 • 1.11.3 Sơ đồ hạch toán
 • 1.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN

 • 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
 • 2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • 2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
 • 2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • 2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
 • 2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
 • – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
 • – Cơ cấu phòng kế toán
 • 2.4.2 Hình thức sổ kế toán
 • 2.4.3 Hệ thống chứng từ
 • 2.4.4 Hệ thống tài khoản
 • 2.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán
 • 2.4.6 Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH ĐỈNH SƠN

 • 3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 3.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
 • 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
 • 3.2.1.1 Nội dung
 • 3.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.2.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 3.2.2.1 Nội dung
 • 3.2.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.2.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 3.3.1 Nội dung
 • 3.3.2 Cách xác định giá vốn
 • 3.3.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.3.4 Tài khoản sử dụng
 • 3.3.5 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 3.4.1 Nội dung
 • 3.4.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.4.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
 • 3.5.1 Nội dung
 • 3.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
 • 3.6.1 Nội dung
 • 3.6.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.6.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • 3.7.1 Nội dung
 • 3.7.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.7.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.7.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
 • 3.8.1 Nội dung
 • 3.8.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.8.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.8.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
 • 3.9.1 Nội dung
 • 3.9.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.9.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.9.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 3.10.1 Nội dung
 • 3.10.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.10.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.10.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 3.11.1 Nội dung
 • 3.11.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • 3.11.3 Tài khoản sử dụng
 • 3.11.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • 3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 4.1. NHẬN XÉT
 • 4.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 4.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 4.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • 4.2. KIẾN NGHỊ
 • 4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 4.2.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 4.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Chào các bạn sinh viên, trên đây dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giới thiệu đến các bạn đề cương mẫu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Đỉnh Sơn. Nếu các bạn đang tìm kiếm một đề tài chuyên đề thực tập, các bạn có thể tham khảo bài viết trên của mình nhé. Ngoài ra, nếu các bạn có khó khăn trong việc viết chuyên đề thực tập, các bạn hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của mình để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Các bạn hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập qua Zalo: 0917 193 864

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *