Chuyên đề nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng

Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng là Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng mà Hotrothuctap.com muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên. Những bạn nào vẫn đang còn loay hoay với việc tìm kiếm một Đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp thì đừng vội lướt qua bài viết này.

Để có được bài chuyên đề tốt nghiệp điểm cao thì bước chọn đề tài rất quan trọng, vì vậy có nhiều bạn sinh viên dành ra rất nhiều thời gian để chọn lọc, tham khảo đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng. Tại Hotrothuctap.com mình có chọn lọc và Tổng hợp lại hơn 90+ Đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng các bạn có thể tham khảo thêm.

Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại

Hotrothuctap.com chia sẻ bài viết này một Đề cương viết chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng với đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại. Các bạn tham khảo và điều chỉnh lại sao cho hợp lí phù hợp với yêu cầu của GVHD nhé!

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.

1.1. Tổng quan về chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

 • 1.1.1. Khái niệm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
 • 1.1.2. Đặc điểm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
 • 1.1.3. Vai trò của tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
 • 1.1.4. Các sản phẩm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
 • 1.1.5. Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
  • 1.1.5.1. Tiêu chí định tính.
  • 1.1.5.2. Tiêu chí định lượng.

1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

 • 1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng
  • 1.2.1.1. Nhân tố chủ quan.
  • 1.2.1.2. Nhân tố khách quan.

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội, chi nhánh Vạn Phúc.

 • 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
 • 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của SHB chi nhánh Vạn Phúc.
 • 2.1.3. Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của SHB chi nhánh Vạn Phúc.

2.2. Giới thiệu chung tình hình hoạt động kinh doanh mảng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Vạn Phúc

 • 2.2.1. Tình hình chung về hoạt động kinh doanh mảng doanh nghiệp của SHB chi nhánh Vạn Phúc giai đoạn 2018 – 2020.

Xem thêm:

2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Vạn Phúc

 • 2.3.1. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại SHB chi nhánh Vạn Phúc theo các chỉ tiêu định lượng.
 • 2.3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại SHB chi nhánh Vạn Phúc theo các chỉ tiêu định tính.

2.4. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – chi nhánh Vạn Phúc.

 • 2.4.1. Kết quả đạt được
 • 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng

3.1. Định hướng phát triển tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại SHB chi nhánh Vạn Phúc

 • 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của SHB chi nhánh Vạn Phúc giai đoạn 2021 – 2025
 • 3.1.2. Định hướng phát triển tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của SHB chi nhánh Vạn Phúc.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại SHB chi nhánh Vạn Phúc.

3.3. Một số kiến nghị

KẾT LUẬN

Hiện tại, Hotrothuctap.com có Dich vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp. Bạn nào gặp phải khó khăn, rắc rối ảnh hưởng đến chất lượng bài viết hoặc tiến độ hoàn thành bài. Liên lạc ngay đến Zalo: 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *