Chuyên đề Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty

Rate this post

Chào các bạn sinh viên, ở bài viết này mình xin gửi tới các bạn mẫu bài Chuyên đề Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty, với mong muốn gửi đến các bạn mẫu tài liệu liên quan và bổ ích, Hotrothuctap đã dành nhiều thời gian của mình đã chọn lọc và đăng tải lên cho các bạn mẫu bài hoàn chỉnh này.

Các bạn nào đang gặp khó khăn về bài chuyên đề, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê chuyên đề trọn gói tại Hotrothuctap nhé, nhắn tin zalo để được hỗ trợ kịp thời.


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 1. Lý do chọn đề tài Chuyên đề Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty

Trong một vài năm trở lại đây với đường lối đổi mới của đảng, nước ta đã đạt được những thành quả đáng kể, nhất là những thành quả về lĩnh vực kinh tế. Đó là những dấu hiệu tích cực cho thấy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam được điều tiết theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên các doanh nghiệp muốn đảm bảo sự tồn tại và khẳng định được sự thành công nhất định của mình trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang phát triển với tốc độ nhanh, cùng với sự cạnh tranh gay gắt và nhiều phức tạp như hiện nay đòi hỏi tất yếu các doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu tìm tòi các hướng giải quyết các biện pháp quản lý sản xuất kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

Qua đó vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Vì hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, có đủ điều kiện tăng tích lũy cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện thu nhập cho người lao động và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước.

Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế là một trong những Công ty hoạt động trong ngành xây dựng giao thông, quản lý đường bộ và phục vụ xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp Công ty tự đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của mình để kế thừa phát huy hay khắc phục cải tiến quản lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh.

Kết quả của phân tích hiêu quả hoạt động kinh doanh là cơ sở để đưa ra các quyết định quản lý ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Mặt khác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp dự báo đề phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh đồng thời từ đó đề ra những giải pháp và định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản trị, nhà đầu tư, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau để phục vụ cho mục đích quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc làm thường xuyên có ý nghĩa thực tiễn và chiến lược lâu dài. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nên em đã chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu tổng quát

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2.2 Mục tiêu cụ thể

 • Hệ thống hóa các lý luận về hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế thông qua các chỉ tiêu hiệu quả so sánh sự biến động của các khoản mụctrong báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán qua các năm 2017, 2018, 2019.
 • Thông qua việc phân tích cho ta thấy được những thuận lợi, khó khăn và các
  điểm mạnh điểm yếu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 1. Phương pháp nghiên cứu

  • Phương pháp thu thập số liệu.

Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, cụ thể là bảng báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán do phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế cung cấp và một số tài liệu khác do phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng tổ chức tài chính cung cấp. Thu thập các thông tin có liên quan từ các kiến thức đã được học ở trường, trên sách, báo, internet. Ngoài ra đề tài còn sử dụng số liệu sơ cấp thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, tham khảo các ý kiến đánh giá từ những người có trình độ kinh nghiệm lâu năm ở Công ty, những người trong ngành nghề có lĩnh vực liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 • Phương pháp xử lý số liệu

Dựa vào kết quả nghiên cứu và những số liệu đã có được dùng phần mềm Microsoft Excel để tiến hành thống kê, xử lý số liệu, sau đó mô tả bằng bảng biểu và biểu đồ nhằm làm rõ và phân tích chúng theo mục tiêu nghiên cứu.

 • Phương pháp phân tích số liệu
 • Phương pháp thống kê, so sánh: trên cơ sở tài liệu đã được tổng hợp, vận dụngcác phương pháp phân tích thống kê như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân vàphương pháp so sánh để đánh giá kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến động củacác chỉ tiêu phân tích.
 • Phương pháp phân tích chi tiết: phân tích chi tiết từng bộ phận cấu thành củacác chỉ tiêu kinh tế qua đó giúp chúng ta đánh giá chính xác các yếu tố cần phân tích.
 • Phương pháp phân tích độ nhạy: đó là phương pháp nhằm xác định mức độ
  nhạy cảm của các chỉ tiêu phân tích đối với sự biến động của các yếu tố liên quan, cho biết mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít của các yếu tố liên quan đến chỉ tiêu phân tích.
 • Phương pháp phân tích kinh tế: từ các số liệu thu thập được, tiến hành phân tíchvà so sánh để phân tích đánh giá một cách khách quan hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

  • Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng
đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế, số 135A Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.
 • Phạm vi thời gian: Các số liệu và các thông tin liên quan được thu thập ở công ty giai đoạn từ năm 2017-2019.
 1. Kết cấu đề tài Chuyên đề Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Phần nội dung và kết quả nghiên cứu
– Chương 1: Cơ sở khoa học về hiệu quả hoạt động kinh doanh
– Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế.
– Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế.
Phần III: Kết luận và kiến nghị

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA  VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Cơ sở lý luận

 • Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nói đến doanh nghiệp người ta nhắc ngay đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, đó là một quá trình bao gồm nhiều khâu trong các lĩnh vực từ sản xuất đến lưu thông, tiêu dùng. Dù trong thời kì nào, quốc gia nào thì trong sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cũng luôn lấy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết và tất yếu để danh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao thì doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng và phát triển, đầu tư thêm thiết bị phương tiện, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới nâng cao đời sống người lao động. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một vấn đề đặt ra cho mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Vậy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là gì? Có rất nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một quan điểm cho rằng: “Hiệu quả hoạt động SXKD thể hiện ngay tại hiệu số doanh thu và chi phí, nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp làm ăn cs hiệu quả. Ngược lại, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ”. Quan điểm này đánh giá một cách chung chung hoạt động doanh nghiệp.

Nhà kinh tế học Adam Smith cho rằng : “Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, là doanh thu tiêu thu hàng hóa”. Như vậy, hiệu quả đạt được đồng nghĩa với chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt đông kinh doanh, có thể do tăng chi phí mở rộng sử dụng nguồn lực sản xuất. Nếu cùng một kết quả có hai mức chi phí khác nhau thì theo quan điểm này doanh nghiệp cũng đạt được hiệu quả.

Để hiểu rõ khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ta xem xét các quan niệm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh:
– Về thời gian: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải là hiệu quả đạt được trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, và trong cả quá trình không giảm sút.
– Về mặt không gian: Hiệu quả hoạt động kinh doanh được coi là đạt được khi toàn bộ hoạt động của các bộ phận, các đơn vị đều mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh chung và trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn Công ty.
– Về mặt định lượng: Hiệu quả hoạt động kinh doanh biểu hiện mối tương quan giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh chỉ đạt được khi kết quả cao hơn chi phí bỏ ra, và khoảng cách này càng lớn thì hiệu quả đạt được càng cao và ngược lại.
– Vể mặt định tính: Hiệu quả hoạt động kinh doanh không chỉ biểu hiện bằng các con số cụ thể mà thể hiện trình độ năng lực quản lý các nguồn lực, các ngành sản xuất, phù hợp với phương thức kinh doanh, chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

Từ những quan niệm đó ta thấy rằng: “ Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế, biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để đạt được kết quả đầu ra tối đa với chi phí đầu vào tối thiểu. Nó là thước đo quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế, là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ ”.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu là cái đích mà mọi doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường đều phải vươn tới, đó là điều kiện tiên quyết trong quá
trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

 • Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Để hiểu rõ được bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta cần phân biệt được ranh giới giữa hai khái niệm đó là hiệu quả và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai khái niệm này lắm lúc tưởng như một nhưng thật ra chúng có điểm riêng biệt khá lớn thế nhưng chúng lại có một mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Ta có thể hiểu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là những gì doanh nghiệp có thể đạt được sau một quá trình hoạt động mà họ đã bỏ công sức, tiền của vào đó.

Kết quả đạt được hay không đạt được nó phản ánh đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp đề ra chính là kết quả mà họ cần đạt được. Kết quả đạt được có thể là kết quả của sự cân đo đong dếm được như số sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, khối lượng sản xuất ra, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, thị phần,…

Và cũng có những đại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng hoàn toàn có tính chất định tính đến uy tín của hãng, chất lượng sản phẩm. Còn hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng cả hai chỉ tiêu là kết quả và chi phí để đánh giá hiệu quả. Chi phí đầu vào càng nhỏ, đầu ra càng lớn, chất lượng thì chứng tỏ hiệu quả tốt.

Cả hai chỉ tiêu kết quả và chi phí có thể đo được bằng thước đo hiện vật và thước đo giá trị. Trong thực tế, vấn đề đặt ra là hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả trong hoạt động SXKD nói riêng chính là mục tiêu hay phương tiện kinh doanh. Nếu người ta có thể sử dụng hiệu quả là mục tiêu cần đạt được, trong trường hợp khác lại sử dụng chúng như công cụ để nhận biết khả năng tiến tới mục tiêu đạt được đó chính là kết quả.

Thực chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh và tiết kiệm các chi phí đó để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu càng cao của người tiêu dùng và xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải chú trọng các điều kiện tồn tại, phát huy năng lực, hiệu quả của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm chi phí.

Vì vậy, yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp là đạt được kết quả tối đa và chi phí tối thiểu, chi phí ở đây được hiểu the nghĩa rộng là chi phí để tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn lực và bên cạnh đó còn bao gồm cả chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là gì? Đó là giá trị của việc lựa chọn tối ưu nhất đã bị bỏ qua hay là giá trị hy sinh công việc khác để thực hiện hoạt động kinh doanh này.

Chi phí cơ hội phải được bổ sung vào chi phí kế toán và loại ra khỏi lợi nhuận kế toán để thấy rõ lợi ích kinh tế thật sự. Với cách tính như vậy đã khuyến khích các nhà kinh doanh lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất,các mặt hàng sản xuất có hiệu quả cao nhất.

 • Phân loại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Các nhân tố khách quan
  • Các nhân tố chủ quan
 • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
  • Nhóm chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
  • Nhóm chỉ tiêu tương đối phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh
  • Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh khác
 • Cơ sở thực tiễn

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỪA THIÊN HUẾ

 • Tổng quan về Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế
  • Giới thiệu sơ bộ về Công ty
  • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  • Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
   • Chức năng của Công ty
   • Nhiệm vụ của Công ty
  • Mục tiêu và chiến lược
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
   • Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty
   • Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
  • Khái quát chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế
  • Tình hình tài chính Công ty
  • Tình hình lao động tại Công ty
  • Cơ sở vật chất của Công ty
 • Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019
  • Kết quả sản xuất kinh doanh
  • Đánh gái hiệu quả sản xuất kinh doanh theo tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất lợi nhuận chi phí
  • Hiệu quả sử dụng vốn
  • Hiệu quả sử dụng lao động

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.2.1 Quản lý tốt và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

3.2.2 Quản lý chặt chẽ về nguồn vốn lưu động

3.2.3 Nâng cao chất lượng lao động

3.2.4 Quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí

3.2.5 Giải pháp về thị trường

3.2.6 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

3.2.7 Đẩy mạnh các chính sách thu hút khách hàng và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh

3.2.8 Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa Công ty với xã hội

3.2.9 Xây dựng chính sách giá cả hợp lý, linh hoạt

3.2.10 Nâng cao công tác dự báo tài chính

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chuyên đề Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 

3.1 Kết luận

3.2 Kiến nghị

3.2.1 Đối với chính quyền địa phương và nhà nước

3.2.2 Đối với Công ty


Trên đây là mẫu bài Chuyên đề Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê chuyên đề trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.

 

Contact Me on Zalo