Đề tài chuyên đề: Quản trị rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Argribank chi nhanh Thanh Khê

 Quản trị rủi ro tín dụng là gì? 

Quản trị rủi ro tín dụng là một chức năng quản trị chung để nhận dạng, phân tích, đánh giá và đo luồng các mức độ rủi ro đối với khoản cho vay. Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn và triển khai các biện pháp quản lý nhằm hạn chế và loại trừ rủi ro trong quá trình cấp tín dụng.

Đề cương chi tiết: Quản trị rủi ro tín dụng ở Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Thanh Khê

Hiện nay, vấn đề về rủi ro tín dụng rất được quan tâm nên các bạn sinh viên Tài chính ngân hàng khi làm chuyên đề tốt nghiệp. Sẽ có một số nhiều bạn chọn Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng để làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp. Tuy nhiên, ngoài đề tài Quản tị rủi ro tín dụng ra thì các bạn sinh viên có thể chọn các Đề tài chuyên đề tốt nghiệp khác như: Huy động vốn, thanh toán, cho vay tiêu dùng,…

Dưới đây, Admin chia sẻ đến các bạn sinh viên Đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng ở Ngân hàng. Các bạn tham khảo để triển khai viết đề cương sơ bộ cho riêng mình nhé! 

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

1.1. Khái quát về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

 • 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
 • 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
  • 1.1.2.1. Rủi ro hệ thống
  • 1.1.2.2. Rủi ro phi hệ thống
 • 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
  • 1.1.3.1. Nguyên nhân khách quan
  • 1.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
 • 1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng
  • 1.1.4.1. Đối với ngân hàng thương mại
  • 1.1.4.2. Đối với nền kinh tế

1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

 • 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
 • 1.2.2. Sự cần thiết của việc quản trị rủi ro tín dụng
 • 1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
  • 1.2.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
  • 1.2.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng
  • 1.2.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
  • 1.2.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
 • 1.2.4. Các tiêu trí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
 • 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại
  • 1.2.5.1. Từ phía ngân hàng
  • 1.2.5.2. Từ phía khách hàng

Xem thêmĐề tài chuyên đề: Nâng cao hiệu quả marketing nội bộ trong ngân hàng

Chương 2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng AGRIBANK chi nhánh quận Thanh Khê, TP ĐÀ NẴNG

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

 • 2.2.1. Khái quát về tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
  • 2.2.1.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • 2.2.1.2. Tình hình doanh số thu nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • 2.2.1.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • 2.2.1.4. Tình hình sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng
 • 2.2.2. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
  • 2.2.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
  • 2.2.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng
  • 2.2.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
  • 2.2.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
 • 2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
 • 2.2.4. Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
  • 2.2.4.1. Những thành tựu đạt được
  • 2.2.4.2. Hạn chế
  • 2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

Xem thêm: Đề tài: Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân Hàng Agribank

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

3.1. Định hướng hoĐạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

 • 3.1.1. Định hướng kinh doanh
 • 3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng

3.2. Các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

 • 3.2.1. Nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng
 • 3.2.2. Hoàn thiện công tác điều hành và tổ chức tín dụng
 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định, xét duyệt cho vay
 • 3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
 • 3.2.5. Tăng cường công tác quản lý, hạn chế rủi ro tín dụng
 • 3.2.6. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn

3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

KẾT LUẬN

Bên trên là Đề cương sơ bô chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng với chủ đề về Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng, mà Admin chia sẻ đến các bạn sinh viên đang thực tập tại Ngân hàng. Tuy nhiên, do lần đâu viết chuyên đề tốt nghiệp nên sẽ có nhiều bạn chưa có kinh nghiệm chọn đề tài viết chuyên đề

Admin có một số lưu ý dưới đây, có thể xe như là Mẹo nhỏ chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng mà Admin chia sẻ đến các bạn sinh viên.

Mẹo chọn đề tài Chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng

Bài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng rất quan trọng đối với các bạn sinh viên, vì vậy các bạn cần phải cẩn thận từng bước viết bài bằng việc bắt đầu từ bước chọn Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Tài chính ngân hàng. Trên website:Hotrothuctap.com, Admin có chia sẻ rất nhiều Danh sách Đề tài Tài chính ngân hàng gợi ý viết chuyên đề tốt nghiệp. Các bạn có thể tham khảo thêm.

Tại đây: TOP 52 Đề Tài ngành Ngân Hàng Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Tiếp theo đây Các bạn cần lưu ý một số điều dưới đây để có được cho riêng bản thân một Đề tài chuyên đề tốt nghiệp như ý.

 • Chọn đề tài phù hợp với Ngân hàng – bộ phận thục tập của các bạn. 
 • Áp dụng kiến thức đã được học vào công việc thực tập và rút ra kinh nghiệm.
 • Hạn chế chọn đề tài Tài chính ngân hàng quá rộng.
 • Và cũng hạn chế đề tài chuyên đề tốt nghiệp quá nhỏ vì sẽ thiếu ý để triển khai viết.
 • Thông tin và số liệu đầy đủ, logic và khớp với bài viết. 
 • Không nên chọn các đề tài quá mới vì sẽ thiếu tài liệu tham khảo.

Hy vọng qua bài viết này mà Admin chia sẻ, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để viết chuyên đề tốt nghiệp thât tốt.

Ngoài ra, nếu bạn nào gặp phải khó khăn hoặc có đề tài viết bài rồi nhưng có nhu cầu thuê người viết bài thì hãy liên hệ đến Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp tại Hotrothuctap.com của Admin nhé. Các bạn chỉ cần liên hệ đến Zalo để Đội ngũ tư vấn của Admin hỗ trợ các bạn nhanh nhất nhé. 

, , , , , , , ,

2 bình luận trong “Đề tài chuyên đề: Quản trị rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Argribank chi nhanh Thanh Khê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *