Tuyển tập chuyên đề tại ngân hàng quân đội, HAY NHẤT!!!

5/5 - (6 bình chọn)

Chuyên đề báo cáo tại ngân hàng quân đội là một tài liệu trình bày về kinh nghiệm và hoạt động của sinh viên trong quá trình thực tập tại một ngân hàng quân đội. Báo cáo này thường được yêu cầu từ các trường đại học hoặc cao đẳng khi sinh viên hoàn thành giai đoạn thực tập trong khóa học của mình.

Chuyên đề thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Phần này giới thiệu về ngân hàng quân đội mà sinh viên đã thực tập. Nó bao gồm lịch sử, quy mô, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và các hoạt động chính của ngân hàng.
 2. Mục tiêu thực tập: Trình bày mục tiêu mà sinh viên đã đặt ra cho quá trình thực tập của mình tại ngân hàng quân đội. Đây có thể là việc nắm bắt kiến thức về ngành ngân hàng, hiểu về quy trình hoạt động của ngân hàng quân đội, hoặc phát triển các kỹ năng cụ thể liên quan đến công việc ngân hàng.
 3. Nội dung thực tập: Phần này trình bày chi tiết về các hoạt động và nhiệm vụ mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm công việc tại các bộ phận khác nhau trong ngân hàng như quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng, quản lý rủi ro, và các hoạt động giao dịch ngân hàng khác.
 4. Kết quả và đánh giá: Trình bày kết quả và đánh giá về quá trình thực tập. Sinh viên có thể trình bày về những kỹ năng và kiến thức đã học được, những thành công đã đạt được và những thách thức đã gặp phải trong quá trình thực tập.
 5. Kết luận: Phần này tóm tắt lại những kinh nghiệm học hỏi và những đóng góp cá nhân mà sinh viên đã mang lại trong quá trình thực tập tại ngân hàng quân đội.
 6. Đề xuất và khuyến nghị: Nếu cần thiết, sinh viên có thể đề xuất những cải tiến hoặc khuyến nghị liên quan đến hoạt động của ngân hàng quân đội dựa trên kinh nghiệm của mình.

Chuyên đề tốt nghiệp tại ngân hàng quân đội cũng nên được trình bày một cách rõ ràng, có cấu trúc logic và được viết bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp.

 

Bên mình đang có dịch vụ nhận viết thuê chuyên đề  thực tập, nhận viết theo yêu cầu nhưng vẫn luôn đảm bảo chất lượng từ nội dung cho đến hình thức căng chỉnh bài… Cho nên, nếu như các bạn có nhu cầu cần viết thuê một bài chuyên đề thì đây chính là một trong những phương pháp tốt nhất mà bạn nên lựa chọn, áp lực sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn tìm đến ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập thông qua zalo/telegram : 0909 23 26 20  để được tư vấn & báo giá làm bài trọn gói cụ thể nhé!


Phương pháp làm chuyên đề tại ngân hàng quân đội

Để làm chuyên đề báo cáo thưc tập tại ngân hàng quân đội, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Thu thập thông tin: Bắt đầu bằng việc thu thập thông tin liên quan đến ngân hàng quân đội và các hoạt động mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm hồ sơ ngân hàng, tài liệu hướng dẫn, các công việc đã được giao, ghi chú và các cuộc trò chuyện với người quản lý hoặc đồng nghiệp.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc tổ chức của chuyên đề . Bạn có thể sử dụng phần giới thiệu, mục tiêu, nội dung, kết quả và đánh giá, kết luận và đề xuất, như đã đề cập trong câu trả lời trước.
 3. Viết phần giới thiệu: Trình bày thông tin về ngân hàng quân đội mà bạn đã thực tập. Đảm bảo rằng giới thiệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngân hàng, bao gồm lịch sử, quy mô, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ.
 4. Trình bày mục tiêu: Miêu tả mục tiêu của bạn trong quá trình thực tập. Hãy xác định những gì bạn muốn đạt được và những kỹ năng cụ thể mà bạn muốn phát triển.
 5. Mô tả nội dung thực tập: Trình bày chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và kinh nghiệm mà bạn đã có trong quá trình thực tập. Chúng có thể bao gồm việc làm việc tại các bộ phận khác nhau của ngân hàng, các dự án cụ thể hoặc các tác vụ được giao.
 6. Đánh giá và kết quả: Trình bày kết quả và đánh giá về quá trình thực tập của bạn. Nêu rõ những gì bạn đã học được, những kỹ năng đã phát triển và những thành công bạn đã đạt được. Đồng thời, cũng đề cập đến những thách thức bạn đã gặp phải và cách bạn đã vượt qua chúng.
 7. Kết luận và đề xuất: Tóm tắt những kinh nghiệm học hỏi và những đóng góp cá nhân mà bạn đã mang lại. Nếu có, đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị liên quan đến hoạt động của ngân hàng quân đội dựa trên kinh nghiệm của bạn.
 8. Hiệu chỉnh và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành viết báo cáo, đọc lại và chỉnh sửa để sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Đảm bảo báo cáo của bạn dễ hiểu và chuyên nghiệp.
 9. Đăng ký định dạng và trình bày: Đảm bảo rằng báo cáo của bạn tuân thủ định dạng và yêu cầu trình bày được đề ra bởi trường hoặc tổ chức yêu cầu chuyên đề .

Lưu ý rằng cách viết và cấu trúc báo cáo có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường hoặc tổ chức mà bạn đang thực tập. Hãy luôn kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu cụ thể trước khi bắt đầu viết báo cáo.

  XEM THÊM   📢 Tải Free !!! Tải Ngay !!! Chuyên Đề Thực Tập Tại Ngân Hàng Quốc Tế Vib


Vị trí thực tập sinh viên chuyên đề tại ngân hàng quân đội

Vị trí thực tập của sinh viên trong chuyên đề thực tập tại ngân hàng quân đội phụ thuộc vào nhiệm vụ cụ thể mà sinh viên đã được giao trong quá trình thực tập. Dưới đây là một số vị trí phổ biến mà sinh viên có thể thực hiện thực tập tại ngân hàng quân đội:

 1. Quản lý tài chính: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ giúp đỡ trong việc quản lý và phân tích tài chính của ngân hàng quân đội. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu tài chính, hoặc tham gia vào quy trình kiểm toán.
 2. Dịch vụ khách hàng: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động dịch vụ khách hàng của ngân hàng quân đội. Điều này bao gồm tư vấn và hỗ trợ khách hàng, giải quyết khiếu nại, xử lý giao dịch và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 3. Quản lý rủi ro: Sinh viên có thể được tham gia vào việc đánh giá và quản lý rủi ro trong ngân hàng quân đội. Điều này có thể bao gồm việc phân tích rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tài chính và đề xuất các biện pháp giảm rủi ro.
 4. Quản lý chi nhánh: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ trong việc quản lý một chi nhánh của ngân hàng quân đội. Điều này bao gồm giám sát hoạt động hàng ngày, quản lý nhân viên, xử lý giao dịch và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 5. Phân tích dữ liệu và định giá tài sản: Sinh viên có thể được tham gia vào việc phân tích dữ liệu và định giá các tài sản của ngân hàng quân đội. Điều này bao gồm việc xây dựng mô hình, phân tích thị trường và định giá tài sản như bất động sản, chứng khoán và tài sản tài chính khác.
 6. Quản lý dự án: Sinh viên có thể tham gia vào việc quản lý và thực hiện các dự án trong ngân hàng quân đội. Điều này bao gồm lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên và báo cáo kết quả dự án.

Đây chỉ là một số ví dụ về vị trí thực tập tại ngân hàng quân đội. Thực tế, vị trí thực tập có thể đa dạng và phụ thuộc vào yêu cầu và nhu cầu cụ thể của ngân hàng.

Tuyển tập chuyên đề tại ngân hàng quân đội, HAY NHẤT ✌✌✌
Tuyển tập chuyên đề tại ngân hàng quân đội, HAY NHẤT ✌✌✌

 


Kinh nghiệm viết chuyên đề tại ngân hàng quân đội

Viết chuyên đề báo cáo tại ngân hàng quân đội là một cơ hội để bạn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức đã học được trong quá trình thực tập. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết chuyên đề  tại ngân hàng quân đội:

 1. Ghi chép và ghi lại thông tin quan trọng: Trong quá trình thực tập, hãy đảm bảo bạn ghi chép và ghi lại thông tin quan trọng như các nhiệm vụ được giao, quy trình làm việc và kinh nghiệm cá nhân. Điều này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo chính xác và đầy đủ khi viết báo cáo.
 2. Tổ chức cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và lưu ý các phần chính của chuyên đề , bao gồm giới thiệu, mục tiêu, nội dung, kết quả và đánh giá, kết luận và đề xuất. Đảm bảo rằng báo cáo của bạn có một luồng logic và dễ hiểu cho người đọc.
 3. Miêu tả chi tiết các hoạt động và nhiệm vụ: Trong phần nội dung, trình bày chi tiết về các hoạt động và nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Sử dụng các ví dụ cụ thể và minh họa để mô tả công việc của bạn và giải thích cách nó đã đóng góp cho ngân hàng quân đội.
 4. Phân tích và đánh giá: Trong phần kết quả và đánh giá, đánh giá kết quả của công việc và nêu rõ những kỹ năng và kiến thức bạn đã học được. Phân tích những thành công và thách thức bạn đã trải qua, và đưa ra nhận xét và đánh giá khách quan về kinh nghiệm thực tập của bạn.
 5. Kết luận và đề xuất: Trình bày kết luận tổng quát về quá trình thực tập và những kinh nghiệm học hỏi của bạn. Nếu thích hợp, đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị liên quan đến hoạt động của ngân hàng quân đội dựa trên kinh nghiệm của bạn.
 6. Kiểm tra lỗi và chỉnh sửa: Trước khi nộp báo cáo, hãy đảm bảo kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Chỉnh sửa và sửa các phần không rõ ràng hoặc không chính xác để đảm bảo báo cáo của bạn chất lượng cao và chuyên nghiệp.
 7. Tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn: Đảm bảo rằng báo cáo của bạn tuân thủ định dạng và yêu cầu trình bày của ngân hàng quân đội hoặc trường đại học. Kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu cụ thể trước khi viết và nộp báo cáo.

Nhớ rằng mỗi ngân hàng quân đội có thể có yêu cầu và phong cách viết báo cáo khác nhau. Hãy luôn tham khảo và tuân theo hướng dẫn cụ thể từ ngân hàng quân đội và giáo viên hướng dẫn của bạn.

XEM NGAY 👇👇👇👇👇👇

Chuyên Đề Thực Tập Về Ngân Hàng Sacombank

Chuyên Đề Thực Tập Tổng Hợp Tại Ngân Hàng Agribank 


Tài liệu, số liệu để làm chuyên đề tại ngân hàng quân đội

Để làm chuyên đề tốt nghiệp về ngân hàng quân đội, bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu sau đây:

 1. Hồ sơ ngân hàng: Thu thập thông tin cơ bản về ngân hàng quân đội, bao gồm lịch sử, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chính sách của ngân hàng.
 2. Tài liệu hướng dẫn: Xem xét các tài liệu hướng dẫn hoặc quy trình làm việc được cung cấp bởi ngân hàng quân đội. Điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết về quy trình và tiêu chuẩn công việc trong ngân hàng.
 3. Báo cáo tài chính: Xem xét báo cáo tài chính của ngân hàng quân đội để hiểu về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả kinh doanh.
 4. Số liệu thống kê: Sử dụng số liệu thống kê liên quan đến ngành ngân hàng, chẳng hạn như tỷ lệ vay nợ, tỷ suất lợi nhuận, số lượng khách hàng, hay số lượng tài khoản được mở.
 5. Các tài liệu nội bộ: Hỏi ngân hàng quân đội về các tài liệu nội bộ như chính sách, quy trình, biểu mẫu, và các tài liệu liên quan khác để hiểu rõ hơn về hoạt động và quy trình làm việc của ngân hàng.
 6. Ghi chú và cuộc trò chuyện: Ghi chú và ghi lại các cuộc trò chuyện, hội thảo, hay cuộc họp liên quan đến công việc của bạn trong quá trình thực tập. Điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết và những kinh nghiệm cá nhân của bạn.
 7. Tài liệu tham khảo: Nếu có, sử dụng các tài liệu tham khảo như sách, bài báo, nghiên cứu hoặc các nguồn trực tuyến uy tín liên quan đến ngành ngân hàng quân đội để hỗ trợ và làm giàu kiến thức của bạn.

Lưu ý rằng việc sử dụng tài liệu và số liệu phụ thuộc vào quyền truy cập và sự cho phép từ ngân hàng quân đội. Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách bảo mật của ngân hàng trong việc sử dụng thông tin và tài liệu.

Tuyển tập chuyên đề tại ngân hàng quân đội, HAY NHẤT ✌✌✌
Tuyển tập chuyên đề tại ngân hàng quân đội, HAY NHẤT ✌✌✌

110 đề tài chuyên đề tại ngân hàng quân đội

Dưới đây là một danh sách liên tục gồm 110 đề tài chuyên đề  tại ngân hàng quân đội:

 1. Quy trình và thực hiện giao dịch tài chính tại ngân hàng quân đội.
 2. Đánh giá rủi ro tín dụng và quản lý nợ xấu trong ngân hàng quân đội.
 3. Phân tích hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động của ngân hàng quân đội.
 4. Quản lý rủi ro trong việc cấp tín dụng và cho vay tại ngân hàng quân đội.
 5. Thực hiện các quy định và chính sách về chống rửa tiền và chống khủng bố trong ngân hàng quân đội.
 6. Xây dựng chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm tại ngân hàng quân đội.
 7. Phân tích và quản lý danh mục đầu tư tài chính của ngân hàng quân đội.
 8. Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị trong ngân hàng quân đội.
 9. Nghiên cứu và đánh giá về sự phát triển của công nghệ trong ngành ngân hàng quân đội.
 10. Quản lý rủi ro liên quan đến an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu tại ngân hàng quân đội.
 11. Đánh giá và quản lý rủi ro về lãi suất và biến động thị trường tài chính trong ngân hàng quân đội.
 12. Đánh giá và quản lý rủi ro về thay đổi tỷ giá hối đoái trong ngân hàng quân đội.
 13. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên phân tích thị trường và cạnh tranh trong ngân hàng quân đội.
 14. Đánh giá và quản lý rủi ro về hệ thống thanh toán và giải ngân tại ngân hàng quân đội.
 15. Nghiên cứu và đánh giá về xu hướng và triển vọng của ngành ngân hàng quân đội.
 16. Quản lý quan hệ khách hàng và phát triển dịch vụ tại ngân hàng quân đội.
 17. Đánh giá và quản lý rủi ro về hợp đồng và nghĩa vụ pháp lý trong ngân hàng quân đội.
 18. Đánh giá và quản lý rủi ro về bảo mật và an ninh vật lý tại ngân hàng quân đội.
 19. Xây dựng chiến lược quản lý nhân sự và phát triển nhân viên trong ngân hàng quân đội.
 20. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain trong ngân hàng quân đội.
 21. Đánh giá và quản lý rủi ro về thay đổi chính sách và quy định ngân hàng tại ngân hàng quân đội.
 22. Xây dựng chiến lược phát triển kênh phân phối và mở rộng mạng lưới chi nhánh của ngân hàng quân đội.
 23. Đánh giá và quản lý rủi ro về biến đổi khí hậu và bền vững tại ngân hàng quân đội.
 24. Nghiên cứu và đánh giá về sự phát triển của công nghệ fintech trong ngành ngân hàng quân đội.
 25. Đánh giá và quản lý rủi ro về chính sách lãi suất và điều chỉnh chính sách tiền tệ trong ngân hàng quân đội.
 26. Quản lý chiến lược và rủi ro về quản lý dòng tiền và vốn tại ngân hàng quân đội.
 27. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường bất động sản và cho vay bất động sản trong ngân hàng quân đội.
 28. Đánh giá và quản lý rủi ro về tín dụng quốc tế và hoạt động đầu tư quốc tế của ngân hàng quân đội.
 29. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trực tuyến và dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân hàng quân đội.
 30. Đánh giá và quản lý rủi ro về chính sách tiền tệ và hối đoái ngoại tệ trong ngân hàng quân đội.
 31. Quản lý rủi ro và bảo mật trong việc phát triển và triển khai ứng dụng di động tại ngân hàng quân đội.
 32. Đánh giá và quản lý rủi ro về tài chính toàn cầu và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế quốc tế đến ngân hàng quân đội.
 33. Xây dựng chiến lược quản lý dư nợ và thu hồi nợ trong ngân hàng quân đội.
 34. Đánh giá và quản lý rủi ro về phân phối sản phẩm và dịch vụ tại ngân hàng quân đội.
 35. Nghiên cứu và đánh giá về sự phát triển của công nghệ truyền thông và quảng cáo trong ngành ngân hàng quân đội.
 36. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường chứng khoán và hoạt động mua bán chứng khoán trong ngân hàng quân đội.
 37. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai hệ thống ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng quân đội.
 38. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động bảo hiểm và quản lý rủi ro bảo hiểm trong ngân hàng quân đội.
 39. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường hàng hóa và hoạt động giao dịch hàng hóa trong ngân hàng quân đội.
 40. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm và đầu tư trong ngân hàng quân đội.
 41. Đánh giá và quản lý rủi ro về tiếp thị và phân phối dịch vụ tài chính trong ngân hàng quân đội.
 42. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học trong ngân hàng quân đội.
 43. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tài trợ và hỗ trợ tín dụng tại ngân hàng quân đội.
 44. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng blockchain tại ngân hàng quân đội.
 45. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động mua bán ngoại tệ và quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng quân đội.
 46. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán và chuyển khoản trong ngân hàng quân đội.
 47. Đánh giá và quản lý rủi ro về tiếp thị và phát triển dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ngân hàng quân đội.
 48. Nghiên cứu và đánh giá về sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ngành ngân hàng quân đội.
 49. Đánh giá và quản lý rủi ro về quản lý dòng tiền và vốn ngoại tệ trong ngân hàng quân đội.
 50. Đánh giá và quản lý rủi ro về chính sách và quy định về tài chính trong ngân hàng quân đội.
 51. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng số và dịch vụ khách hàng trực tuyến trong ngân hàng quân đội.
 52. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động mua bán và giao dịch ngoại hối trong ngân hàng quân đội.
 53. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng di động và ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng quân đội.
 54. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động bảo hiểm và quản lý rủi ro bảo hiểm trong ngân hàng quân đội.
 55. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động kinh doanh ngoại hối và quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng quân đội.
 56. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ thanh toán điện tử trong ngân hàng quân đội.
 57. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ngân hàng quân đội.
 58. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học máy trong ngân hàng quân đội.
 59. Đánh giá và quản lý rủi ro về tài chính quốc tế và hoạt động đầu tư quốc tế trong ngân hàng quân đội.
 60. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân hàng quân đội.
 61. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường chứng khoán và hoạt động giao dịch chứng khoán trong ngân hàng quân đội.
 62. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng blockchain và công nghệ mã hóa trong ngân hàng quân đội.
 63. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tín dụng và hỗ trợ tín dụng tại ngân hàng quân đội.
 64. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng tiết kiệm và đầu tư trong ngân hàng quân đội.
 65. Đánh giá và quản lý rủi ro về tiếp thị và phân phối dịch vụ tài chính trong ngân hàng quân đội.
 66. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học sâu trong ngành ngân hàng quân đội.
 67. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tài trợ và hỗ trợ tín dụng ngoại tệ trong ngân hàng quân đội.
 68. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng di động và ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng quân đội.
 69. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động bảo hiểm và quản lý rủi ro bảo hiểm trong ngân hàng quân đội.
 70. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động kinh doanh ngoại hối và quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng quân đội.
 71. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán điện tử và chuyển khoản trong ngân hàng quân đội.
 72. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ngân hàng quân đội.
 73. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học máy trong ngân hàng quân đội.
 74. Đánh giá và quản lý rủi ro về tài chính quốc tế và hoạt động đầu tư quốc tế trong ngân hàng quân đội.
 75. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân hàng quân đội.
 76. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường chứng khoán và hoạt động giao dịch chứng khoán trong ngân hàng quân đội.
 77. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng blockchain và công nghệ mã hóa trong ngân hàng quân đội.
 78. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tín dụng và hỗ trợ tín dụng tại ngân hàng quân đội.
 79. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng tiết kiệm và đầu tư trong ngân hàng quân đội.
 80. Đánh giá và quản lý rủi ro về tiếp thị và phân phối dịch vụ tài chính trong ngân hàng quân đội.
 81. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học sâu trong ngành ngân hàng quân đội.
 82. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tài trợ và hỗ trợ tín dụng ngoại tệ trong ngân hàng quân đội.
 83. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng di động và ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng quân đội.
 84. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động bảo hiểm và quản lý rủi ro bảo hiểm trong ngân hàng quân đội.
 85. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động kinh doanh ngoại hối và quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng quân đội.
 86. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán điện tử và chuyển khoản trong ngân hàng quân đội.
 87. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ngân hàng quân đội.
 88. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học máy trong ngân hàng quân đội.
 89. Đánh giá và quản lý rủi ro về tài chính quốc tế và hoạt động đầu tư quốc tế trong ngân hàng quân đội.
 90. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân hàng quân đội.
 91. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường chứng khoán và hoạt động giao dịch chứng khoán trong ngân hàng quân đội.
 92. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng blockchain và công nghệ mã hóa trong ngân hàng quân đội.
 93. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tín dụng và hỗ trợ tín dụng tại ngân hàng quân đội.
 94. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng tiết kiệm và đầu tư trong ngân hàng quân đội.
 95. Đánh giá và quản lý rủi ro về tiếp thị và phân phối dịch vụ tài chính trong ngân hàng quân đội.
 96. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học sâu trong ngành ngân hàng quân đội.
 97. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tài trợ và hỗ trợ tín dụng ngoại tệ trong ngân hàng quân đội.
 98. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng di động và ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng quân đội.
 99. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động bảo hiểm và quản lý rủi ro bảo hiểm trong ngân hàng quân đội.
 100. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động kinh doanh ngoại hối và quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng quân đội.
 101. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán điện tử và chuyển khoản trong ngân hàng quân đội.
 102. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ngân hàng quân đội.
 103. Nghiên cứu và đánh giá về sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và học máy trong ngân hàng quân đội.
 104. Đánh giá và quản lý rủi ro về tài chính quốc tế và hoạt động đầu tư quốc tế trong ngân hàng quân đội.
 105. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân hàng quân đội.
 106. Đánh giá và quản lý rủi ro về thị trường chứng khoán và hoạt động giao dịch chứng khoán trong ngân hàng quân đội.
 107. Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong việc phát triển và triển khai ứng dụng blockchain và công nghệ mã hóa trong ngân hàng quân đội.
 108. Đánh giá và quản lý rủi ro về hoạt động tín dụng và hỗ trợ tín dụng tại ngân hàng quân đội.
 109. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng tiết kiệm và đầu tư trong ngân hàng quân đội.
 110. Đánh giá và quản lý rủi ro về tiếp thị và phân phối dịch vụ tài chính trong ngân hàng quân đội.

TẢI MIỄN PHÍ – TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP NGÂN HÀNG  –  SIÊU HOT!

 

TẢI BÀI 1: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG ==> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ( SACOMBANK)

Nội dung bài viết ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín ( sacombank) được tác giả chia làm 5 chương: 

 • Chương 1: Tổng quan về ngân hàng tmcp sài gòn thương tín
 • Chương 2: Phân tích quá trình huy động vốn và cho vay sacombank
 • Chương 3: Phân tích tỷ số sinh lợi
 • Chương 4: Phân tích khả năng sinh lợi
 • Chương 5: Phân tích triển vọng

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

TẢI BÀI 2: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NGÂN HÀNG ==> BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ VPBANK VÀ CHI NHÁNH VPBANK KINH ĐÔ

Bài được viết bởi sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đạt điểm cao, đề tài được tác giả khai thác triệt để chia làm 

 • Chương 1: Giới thiệu về vpbank và chi nhánh vpbank kinh đô
 • Chương 2: Tình hình hoạt động của chi nhánh vpbank kinh đô hà nội
 • Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án của ngân hàng vpbank

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

TẢI BÀI 3: BÀI BÁO CÁO THỰC TẠI NGÂN HÀNG ==> ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NGÂN HÀNG 

Qua quá trình thực tập tại ngân hàng tác giả thấy tầm quan trong của việc quản lý nên đã viết lên bài báo cáo này, bài báo cáo được chia làm 3 chương: 

 • Chương 1: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý
 • Chương 2: Thiết kế chương trình
 • Chương 3: Phần kết luận

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY


 

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ là một số gợi ý đề tài cho chuyên đề báo cáo tốt nghiệp tại ngân hàng quân đội. Bạn có thể chọn các đề tài khác hoặc đi sâu vào một chủ đề cụ thể tùy thuộc vào lĩnh vực và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Tuyển tập chuyên đề tại ngân hàng quân đội, HAY NHẤT ✌✌✌ chính là nguồn tài liệu mà mình đã dành ra thời gian để liệt kê cho các bạn cùng tha hồ tham khảo và lựa chọn một trong số những dạng đề tài có mặt trên đây và có kèm cả bài mẫu cho các bạn tha hồ theo dõi để áp dụng được thêm những thông tin và kiến thức để có thể triển khai thật tốt bài làm của mình trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng website viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi theo dõi hết nguồn tài liệu này và nếu như trong quá trình làm bài chuyên đề thực tập bạn có đang gặp khó khăn hay bất kì trục trặc nào chưa thể giải quyết thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận làm chuyên đề tốt nghiệp của chúng tôi thông qua zalo/telegram : 0909 23 26 20 để được tư vấn & báo giá làm bài dựa theo yêu cầu mà các bạn cần thực hiện nhé.

Contact Me on Zalo