Hơn 100 chuyên đề tại Tòa Án, mới nhất hiện nay!!! [Trọn bộ]

5/5 - (11 bình chọn)

Chuyên đề tại tòa án là một tài liệu tổng kết và phản ánh quá trình thực tập của sinh viên hoặc người tham gia vào một tòa án. Đây là một phần quan trọng trong quá trình thực tập, giúp sinh viên hoặc người tham gia tổ chức, trình bày và chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc làm việc tại một tòa án.

Chuyên đề về tòa án có thể bao gồm các nội dung sau:

 1. Giới thiệu tổng quan về tòa án: Bắt đầu báo cáo bằng việc giới thiệu về tòa án nơi mình thực tập. Đây là phần giúp người đọc hiểu về tòa án, vai trò của nó trong hệ thống pháp luật và các thông tin cơ bản khác.
 2. Mục tiêu và lợi ích của thực tập: Trình bày mục tiêu cá nhân khi tham gia thực tập tại tòa án và lợi ích mà sinh viên hoặc người tham gia mong đợi từ việc thực tập này.
 3. Quá trình thực tập: Miêu tả chi tiết về các hoạt động và nhiệm vụ đã thực hiện trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào các phiên tòa, nghiên cứu về các vụ án, thực hiện các công việc hành chính trong tòa án, hoặc hỗ trợ luật sư và các thành viên khác của tòa án.
 4. Kinh nghiệm và học tập: Trình bày về những kinh nghiệm và học tập quan trọng mà sinh viên hoặc người tham gia đã thu được từ thực tập. Đây là phần để chia sẻ những bài học quan trọng, kỹ năng và kiến thức đã học được trong quá trình làm việc tại tòa án.
 5. Thách thức và giải pháp: Nếu có, trình bày về những thách thức mà sinh viên hoặc người tham gia đã gặp phải trong quá trình thực tập và cách họ đã giải quyết chúng. Điều này có thể bao gồm việc đối mặt với các vụ án phức tạp, xử lý tình huống khó khăn hoặc vấn đề liên quan đến quy trình làm việc trong tòa án.
 6. Đánh giá và đề xuất: Trình bày đánh giá cá nhân về quá trình thực tập và tòa án nơi sinh viên hoặc người tham gia đã làm việc. Ngoài ra, có thể đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị để cải thiện quá trình thực tập trong tương lai.
 7. Kết luận: Tổng kết lại báo cáo bằng cách làm rõ những kinh nghiệm, kiến thức và giá trị cá nhân mà sinh viên hoặc người tham gia đã đạt được từ thực tập tại tòa án.

Chuyên đề thực tập tại tòa án nên được viết một cách rõ ràng, có cấu trúc logic và sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp. Nó phản ánh sự tiến bộ và phát triển của sinh viên hoặc người tham gia trong việc hiểu và tham gia vào quy trình làm việc tại một tòa án.

Hơn 100 chuyên đề tại Tòa Án, mới nhất hiện nay!!! [Trọn bộ]
Hơn 100 chuyên đề tại Tòa Án, mới nhất hiện nay!!! [Trọn bộ]

Phương pháp làm chuyên đề tại tòa án

Phương pháp làm chuyên đề báo cáo tại tòa án có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Bắt đầu bằng việc thu thập thông tin cần thiết về quá trình thực tập của bạn tại tòa án. Ghi chép lại các hoạt động, nhiệm vụ, sự kiện, và những trải nghiệm quan trọng mà bạn đã trải qua trong suốt thời gian làm việc tại tòa án. Đảm bảo bạn lưu trữ đầy đủ các tài liệu liên quan như ghi chú, bản ghi phiên tòa, văn bản pháp lý, v.v.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và phạm vi của báo cáo của bạn. Điều này giúp bạn tổ chức thông tin một cách rõ ràng và logic. Có thể theo cấu trúc thông thường với phần giới thiệu, quá trình thực tập, kinh nghiệm và học tập, thách thức và giải pháp, đánh giá và đề xuất, và kết luận.
 3. Viết phần giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng một phần giới thiệu tổng quan về tòa án mà bạn đã thực tập. Trình bày thông tin về tòa án, vai trò và chức năng của nó, và lý do bạn đã chọn thực tập tại tòa án đó.
 4. Miêu tả quá trình thực tập: Trình bày chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Ghi chú về các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm bạn đã học được và phát triển trong quá trình này. Chú trọng vào những trải nghiệm quan trọng, ví dụ như việc tham gia vào các phiên tòa, xử lý vụ án cụ thể, nghiên cứu về pháp luật, v.v.
 5. Trình bày kinh nghiệm và học tập: Chia sẻ những kinh nghiệm và học tập quan trọng mà bạn đã thu được từ quá trình thực tập. Đề cập đến những kỹ năng pháp lý, giao tiếp, nắm bắt vấn đề, và quản lý thời gian mà bạn đã phát triển. Cung cấp các ví dụ cụ thể và minh họa để làm rõ điểm của mình.
 6. Đề cập đến thách thức và giải pháp: Nếu bạn đã đối mặt với những thách thức trong quá trình thực tập, hãy đề cập đến chúng và trình bày cách bạn đã giải quyết. Chia sẻ những bài học mà bạn đã học được từ những tình huống khó khăn này và những kỹ năng mà bạn đã áp dụng để vượt qua chúng.
 7. Đánh giá và đề xuất: Đánh giá tổng quan về quá trình thực tập và tòa án. Trình bày nhận xét cá nhân về hiệu quả của quá trình thực tập, các khía cạnh mà bạn thấy đã thành công và những khía cạnh có thể cần cải thiện. Đề xuất các ý kiến và khuyến nghị để cải thiện quá trình thực tập trong tương lai.
 8. Kết luận: Tổng kết lại báo cáo bằng cách làm rõ những kinh nghiệm, kiến thức và giá trị cá nhân mà bạn đã đạt được từ thực tập tại tòa án. Đưa ra một cái nhìn tổng quan về những gì bạn đã học được và những gì bạn đã đóng góp cho tòa án trong thời gian làm việc của mình.
 9. Biên tập và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, đảm bảo bạn xem xét lại nó để kiểm tra cú pháp, ngữ pháp, sự rõ ràng và sự mạch lạc của nội dung. Chỉnh sửa bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào để đảm bảo báo cáo hoàn thiện và chuyên nghiệp.
 10. Định dạng và trình bày: Cuối cùng, định dạng và trình bày báo cáo của bạn một cách chuyên nghiệp. Chú ý đến việc sắp xếp, cỡ chữ, đánh số trang, và các thành phần trực quan khác để làm cho báo cáo dễ đọc và hấp dẫn hơn.

Lưu ý rằng phương pháp làm chuyên đề báo cáo thực tập tại tòa án có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của trường học hoặc tổ chức bạn đang thực tập.

Xem thêm bài liên quan đến tòa án TẠI ĐÂY ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Chuyên Đề Thực Tập Thực Trạng Giải Quyết Vụ Án Ly Hôn Tại Toà Án

Chuyên Đề Thực Tập Công Ty Luật


Công việc thực tập sinh viên thực tập tại tòa án

Công việc của sinh viên thực tập báo cáo về tòa án có thể khá đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tòa án cụ thể và yêu cầu của sinh viên. Dưới đây là một số công việc thực tập phổ biến mà sinh viên có thể tham gia trong quá trình làm việc tại tòa án:

 1. Hỗ trợ nghiên cứu vụ án: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ tìm kiếm và thu thập thông tin liên quan đến các vụ án đang được xem xét tại tòa án. Điều này bao gồm việc nghiên cứu văn bản pháp lý, quy tắc và tiền lệ pháp lý liên quan đến các vụ án cụ thể, để hỗ trợ quá trình chuẩn bị và xử lý vụ án.
 2. Tham gia vào các phiên tòa: Sinh viên thực tập có thể có cơ hội tham gia vào các phiên tòa như quan sát viên. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ quy trình tòa án, quyền lợi của các bên tham gia và quy trình thẩm phán.
 3. Xử lý công việc hành chính: Sinh viên thực tập có thể được giao các công việc hành chính như viết biên bản phiên tòa, chuẩn bị hồ sơ vụ án, lưu trữ và quản lý tài liệu pháp lý, và xử lý các công việc văn phòng khác.
 4. Nghiên cứu và viết báo cáo: Sinh viên có thể được yêu cầu nghiên cứu và viết báo cáo về các vấn đề pháp lý đặc biệt hoặc các vấn đề liên quan đến quy trình tòa án. Điều này yêu cầu sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích và tổ chức thông tin một cách có logic.
 5. Hỗ trợ luật sư: Sinh viên thực tập có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ luật sư trong quá trình chuẩn bị vụ án, bao gồm việc thu thập thông tin, xem xét tài liệu pháp lý, soạn thảo văn bản pháp lý, và chuẩn bị các tài liệu cho phiên tòa.
 6. Tham gia đánh giá và xem xét tài liệu: Sinh viên có thể tham gia vào quá trình đánh giá và xem xét các tài liệu pháp lý, bao gồm hợp đồng, văn bản pháp lý, và các tài liệu liên quan khác để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.
 7. Giao tiếp với các bên liên quan: Sinh viên có thể có cơ hội giao tiếp với các bên liên quan như luật sư, nhân viên tòa án, bên tố cáo, bị cáo, và nhân chứng. Điều này giúp sinh viên rèn kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
 8. Tham gia vào các dự án đặc biệt: Tùy thuộc vào nhu cầu của tòa án, sinh viên có thể được giao các dự án đặc biệt hoặc nhiệm vụ đặc biệt để thực hiện trong thời gian thực tập. Điều này có thể bao gồm việc nghiên cứu và phân tích vấn đề pháp lý cụ thể, đề xuất các cải tiến quy trình, hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm nâng cao hiệu quả của tòa án.

Lưu ý rằng công việc thực tập có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và chính sách của tòa án, cũng như khả năng và quyền lợi của sinh viên thực tập.

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm bài báo cáo tốt nghiệp? Trang HOTROTHUCTAP.COM  luôn có sẵn những gợi ý mẫu đề tài được chọn lọc từ những bài của các bạn sinh viên khá giỏi trên toàn nước về chuyên ngành tòa án – luật, chúng tôi có đội ngũ nhân viên giỏi Nhận viết bài báo cáo thực tập, kinh nghiệm lâu năm trong tất cả các ngành nghề hiện nay, sẵn sàng hỗ trợ các bạn viết bài, làm bài báo cáo thực tập, báo cáo, luận văn, các bài tập….hãy liên hệ ngay Zalo/Tele 0909 23 26 20 báo giá chi tiết cho bạn, chỉnh sửa theo ý, bảo mật 100% nhé. 


Cấu trúc bài chuyên đề tại tòa án

Cấu trúc bài chuyên đề tốt nghiệp về tòa án thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Bìa và phần tiêu đề: Phần này chứa các thông tin cơ bản về báo cáo bao gồm tên của sinh viên thực tập, tên của tòa án, tên của trường hoặc tổ chức, ngày báo cáo, và tiêu đề của báo cáo.
 2. Lời cam đoan: Là một phần không thể thiếu, trong đó sinh viên cam đoan rằng báo cáo là công trình nghiên cứu và viết của chính mình và không sao chép từ nguồn khác mà không được ghi rõ.
 3. Phần giới thiệu: Trình bày tổng quan về tòa án mà sinh viên đã thực tập. Giới thiệu tòa án, vị trí và chức năng của nó, lý do bạn đã chọn thực tập tại tòa án đó và mục tiêu của báo cáo.
 4. Giới thiệu về quá trình thực tập: Trình bày thông tin cơ bản về thời gian thực tập, địa điểm và cách thức tổ chức công việc tại tòa án. Nêu rõ ngày bắt đầu và kết thúc thực tập, thời gian làm việc hàng ngày và các điều khoản và điều kiện khác của thực tập.
 5. Miêu tả nhiệm vụ và hoạt động: Trình bày chi tiết về các nhiệm vụ và hoạt động cụ thể mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đặc biệt lưu ý đến các hoạt động quan trọng như tham gia vào các phiên tòa, nghiên cứu pháp luật, tham gia vào việc xử lý các vụ án, và các công việc khác liên quan đến lĩnh vực pháp lý.
 6. Kinh nghiệm và học tập: Chia sẻ những kinh nghiệm và học tập quan trọng mà bạn đã thu được từ quá trình thực tập. Đề cập đến những kỹ năng pháp lý, giao tiếp, nắm bắt vấn đề và quản lý thời gian mà bạn đã phát triển.
 7. Thách thức và giải pháp: Nếu bạn đã đối mặt với những thách thức trong quá trình thực tập, hãy đề cập đến chúng và trình bày cách bạn đã giải quyết. Chia sẻ những bài học mà bạn đã học được từ những tình huống khó khăn này và những kỹ năng mà bạn đã áp dụng để vượt qua chúng.
 8. Đánh giá và đề xuất: Đánh giá tổng quan về quá trình thực tập và tòa án. Trình bày nhận xét cá nhân về hiệu quả của quá trình thực tập, các khía cạnh mà bạn thấy đã thành công và những khía cạnh có thể cần cải thiện. Đề xuất các ý kiến và khuyến nghị để cải thiện quá trình thực tập trong tương lai.
 9. Kết luận: Tổng kết lại báo cáo bằng cách làm rõ những kinh nghiệm, kiến thức và giá trị cá nhân mà bạn đã đạt được từ thực tập tại tòa án. Đưa ra một cái nhìn tổng quan về những gì bạn đã học được và những gì bạn đã đóng góp cho tòa án trong thời gian làm việc của mình.
 10. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, văn bản pháp lý hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào khác mà bạn đã sử dụng để nghiên cứu và viết báo cáo.

Lưu ý rằng cấu trúc này có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc tổ chức nơi bạn thực tập. Hãy luôn kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu cụ thể trước khi viết chuyên đề .

Xem thêm bài Những bài học kinh nghiệm TẠI ĐÂY

Những Bài Học Kinh Nghiệm Thực Tập Tại Công Ty Luật


Tiêu chí chấm bài chuyên đề tại tòa án

Tiêu chí chấm bài chuyên đề báo cáo tốt nghiệp tại tòa án có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và tiêu chuẩn của trường học hoặc tổ chức. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí chung thường được sử dụng để chấm bài chuyên đề  tại tòa án:

 1. Nội dung: Đánh giá sự chi tiết, đầy đủ và logic của nội dung báo cáo. Bài viết cần trình bày một cách rõ ràng và có tổ chức với các phần mở đầu, phát triển và kết luận hợp lý. Nội dung cần phản ánh đúng những hoạt động và kinh nghiệm thực tập, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về tòa án và các vấn đề pháp lý liên quan.
 2. Phân tích và đánh giá: Đánh giá khả năng phân tích và đánh giá của sinh viên với việc phân tích các vấn đề pháp lý, quy trình tòa án, và kinh nghiệm thực tập. Sinh viên cần có khả năng suy luận logic và đưa ra nhận xét, đánh giá các vấn đề, thách thức và giải pháp một cách cụ thể và phản ánh.
 3. Kỹ năng viết: Đánh giá khả năng viết của sinh viên, bao gồm cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp, cấu trúc câu văn, và cách trình bày thông tin. Bài viết cần có ngữ pháp và cú pháp chính xác, không mắc lỗi chính tả và cung cấp các ví dụ và bằng chứng hỗ trợ một cách rõ ràng.
 4. Sự phân tích cá nhân và ý thức chuyên môn: Đánh giá khả năng của sinh viên trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học được vào thực tế công việc tại tòa án. Đánh giá cách sinh viên áp dụng quy tắc pháp lý, đưa ra quyết định và đề xuất giải pháp, cũng như ý thức chuyên môn và đạo đức trong công việc.
 5. Cấu trúc và tổ chức: Đánh giá sự tổ chức và cấu trúc của bài viết, bao gồm cách sắp xếp thông tin, lưu đồ suy nghĩ logic, và sự liên kết giữa các phần khác nhau của báo cáo.
 6. Sự sáng tạo và đóng góp: Đánh giá sự sáng tạo và đóng góp cá nhân của sinh viên trong quá trình thực tập và báo cáo. Đánh giá khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề và đề xuất các cải tiến hoặc góp ý cho tòa án.

Lưu ý rằng các tiêu chí này có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức. Đề nghị kiểm tra hướng dẫn và tiêu chuẩn chấm điểm cụ thể trước khi viết chuyên đề .

Hơn 100 chuyên đề tại Tòa Án, mới nhất hiện nay!!! [Trọn bộ]
Hơn 100 chuyên đề tại Tòa Án, mới nhất hiện nay!!! [Trọn bộ]

115 đề tài chuyên đề tại tòa án

Dưới đây là một danh sách liệt kê liên tục 115 đề tài chuyên đề  tại tòa án:

 1. Quy trình xét xử tại tòa án hình sự
 2. Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án
 3. Hệ thống tòa án và vai trò của các cơ quan tư pháp
 4. Quy trình tạo và thẩm định văn bản pháp lý tại tòa án
 5. Tư pháp đại chúng: quyền và trách nhiệm của bị cáo
 6. Quyền và trách nhiệm của luật sư trong quá trình xét xử tại tòa án
 7. Quy trình xét xử hành chính tại tòa án
 8. Vai trò của tòa án tối cao trong hệ thống pháp luật quốc gia
 9. Tòa án và giám đốc điều hành: quyền lực và trách nhiệm
 10. Vai trò của tòa án trong việc giám sát việc thi hành án
 11. Quyền lực và trách nhiệm của các vị trí quan trọng tại tòa án
 12. Phân tích vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp thương mại
 13. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính
 14. Tòa án và quyền lực tư pháp
 15. Đánh giá hiệu quả của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp
 16. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề pháp lý
 17. Tác động của công nghệ thông tin đến quy trình xét xử tại tòa án
 18. Đánh giá hiệu quả của tòa án tối cao trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân
 19. Tòa án và quyền lực hành pháp
 20. Tư pháp và tòa án trong quản lý tài sản công
 21. Quyền và trách nhiệm của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người
 22. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính ngoại giao
 23. Tòa án và quyền lực hành pháp trong bối cảnh chính trị
 24. Tòa án và quyền lực lập pháp
 25. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp lao động
 26. Quy trình xét xử tại tòa án gia đình
 27. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ môi trường
 28. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ người tiêu dùng
 29. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp bất động sản
 30. Quy trình xét xử tại tòa án dân sự
 31. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề xã hội
 32. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề kinh tế
 33. Quy trình xét xử tại tòa án tối cao
 34. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 35. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình
 36. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền riêng tư
 37. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề văn hóa
 38. Quy trình xét xử tại tòa án hình sự đặc biệt
 39. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận
 40. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp
 41. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính kinh tế
 42. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo
 43. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề giới tính
 44. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền công bằng và phân biệt đối xử
 45. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp về thương hiệu và bản quyền
 46. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính thuế
 47. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền truyền thông
 48. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề tội phạm
 49. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trực tuyến
 50. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
 51. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính xã hội
 52. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người tị nạn
 53. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề an ninh quốc gia
 54. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền truy cập thông tin
 55. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp tại cấp quốc tế
 56. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính công
 57. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người khuyết tật
 58. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề người dân tộc thiểu số
 59. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người LGBT
 60. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp trong ngành công nghiệp năng lượng
 61. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính y tế
 62. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người cao tuổi
 63. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề người di cư
 64. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của trẻ em
 65. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp tại cấp khu vực
 66. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính giao thông
 67. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người đồng tính
 68. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề người khuyết tật
 69. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người nghèo
 70. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin
 71. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính môi trường
 72. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ
 73. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề quyền lợi người tiêu dùng
 74. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số
 75. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp tại cấp quốc gia
 76. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính xây dựng
 77. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người lao động
 78. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề tự do tôn giáo
 79. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người dân tộc tự do
 80. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp trong ngành công nghiệp du lịch
 81. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính kinh doanh
 82. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người tù nhân
 83. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 84. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người nghệ sĩ
 85. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp tại cấp địa phương
 86. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính tài chính
 87. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người cao tuổi
 88. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề bảo vệ quyền con người
 89. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người vô gia cư
 90. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp trong ngành công nghiệp thể thao
 91. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính giáo dục
 92. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người tự do
 93. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề bảo vệ quyền công bằng và phân biệt đối xử
 94. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người tàn tật
 95. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp tại cấp khu vực quốc tế
 96. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính nông nghiệp
 97. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số
 98. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề bảo vệ quyền riêng tư
 99. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người nhập cư
 100. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp trong ngành công nghiệp sản xuất
 101. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính công cộng
 102. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người đồng tính
 103. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề bảo vệ quyền truy cập thông tin
 104. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người dân tộc tự do
 105. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp tại cấp quốc tế
 106. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính y tế
 107. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người lao động
 108. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề người di cư
 109. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người nghèo
 110. Vai trò của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin
 111. Quy trình xét xử tại tòa án hành chính môi trường
 112. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của người tù nhân
 113. Tòa án và quyền công dân: những vấn đề người khuyết tật
 114. Tòa án và quyền lực hành pháp trong việc bảo vệ quyền của

Hãy theo dõi  hotrothuctap.com của chúng tôi vì hầu như mỗi ngày chúng tôi đều dành ra thời gian để sưu tầm và cập nhật những dạng đề tài cũng như các bài mẫu đa dạng về ngành nghề mà vẫn còn đang thiếu xót trong chuyên mục. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, hiện tại bên mình còn có thêm cả dịch vụ nhận làm chuyên đề tốt nghiệp với giá cả phải chăng, bài làm đảm bảo chất lượng từ nội dung cho đến hình thức Cho nên, nếu như bạn đang có nhu cầu cần sử dụng dịch vụ này thì hãy liên hệ ngay đến cho viết thuê chuyên đề báo cáo của chúng tôi thông qua zalo/telegram : 0909 23 26 20 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.

 

TẢI MIỄN PHÍ BÁO CÁO – CÁC BÀI MẪU CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO VỀ TÒA ÁN – SIÊU HOT!

TẢI BÀI 1 : BÀI MẪU VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÒA ÁN ==> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Nội dung của bài Đánh giá hiệu quả của tòa án công lý quốc tế được tác giả chia làm 2 phần: 

 • Phần 1: Một số nhận thức cơ bản về tòa án 
 • Phần 2: Hiệu quả hoạt động của tòa án công lý quốc tế 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ✍

TẢI BÀI 2 : BÀI BÁO CÁO VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH BẢN ÁN ==> KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN TẠI VIỆT NAM

Nội dung của bài Khái quát chung về công nhận và thi hành án, quyết định dân sự của tòa án tại Việt Nam gồm 3 chương:

 • Chương 1: Khái quát chung về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tann tại việt nam

 • Chương 2: Pháp luật việt nam về công nhân và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nhân dân
 • Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tann tại viêt nam và kiến nghị hoàn thiện

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ✍

TẢI BÀI 3 : BÀI MẪU VỀ VAI TRÒ TÒA ÁN ==> QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

Nội dung của bài Quan điểm của đảng và nhà nước ta về vị trí, vai trò của tòa án nhân dân đề tài được chia làm 4 phần: 

 • Phần 1: Mở đầu
 • Phần 2: Nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

Chương 2: Đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên

 • Phần 3: Kết luận
 • Phần 4: Tài liệu tham khảo

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ✍

Contact Me on Zalo