Chuyên Đề Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh

Rate this post

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bài Chuyên Đề Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh là một trong những chuyên đề thực tập hoàn toàn hay với những nội dung đã được liệt kê và triển khai kĩ càng cho nên các bạn tha hồ xem và tham khảo nhé. Ngoài ra, các bạn còn có thể tải flie miễn phí về máy nhé, mình có để nút tải dưới cuối bài cho những bạn nào cần nha. Tài liệu của bài này mình đã triển khai bao gồm vị trí và chức năng của uỷ ban nhân dân phường trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân phường 15 quận bình thạnh thành phố hồ chí minh,vị trí thực tập công việc tại uỷ ban nhân dân phường 15… Hy vọng, nguồn tài liệu này sẽ mang đến cho bạn thật nhiều kiến thức để bạn có thể triển khai tốt bài chuyên đề thực tập của mình trong thời gian sắm tới.

Hiện nay, bên mình còn có cả dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập với nhiều đề tài đạt điểm cao và chất lượng, bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận viết thuê chuyên đề thực tập cho hàng loạt các bạn sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và đã hoàn thành tốt bài chuyên đề chẳng những thế còn đạt được thành tích cao hơn mong đợi.Có phải bạn đang cần viết thuê một bài chuyên đề hoàn chỉnh thì vì bạn quá bận rộn, chưa có thời gian để triển khai bài làm… Thế thì, nếu bạn cần nhờ người hỗ trợ viết thuê bài chuyên đề thì có thể lựa chọn dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài chuyên đề trọn gói từ A đến Z nhé.

1 Vị trí và chức năng của Ủy ban nhân dân phường trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân Phường 15 quận Bình Thạnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy phường. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm Chuyên Đề toàn bộ hoạt động của mình với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Đảng Ủy phường.

2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 15 quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Tổ chức của Thường trực của Ủy ban nhân dân phường

– Gồm 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch:

+ Phó Chủ tịch quản lý Đô thị, Kinh tế.

+ Phó Chủ tịch quản lý Văn hóa – Xã hội.

– 01 Ủy viên phụ trách Quân sự.

– 01 Ủy viên phụ trách Công an.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường và các thành viên ủy ban nhân dân phường

– Ủy ban nhân dân làm việc theo chế độ tập thể và kết hợp cá nhân phụ trách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công điều hành thống nhất.

– Ủy ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với những vấn về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân phường; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương.

  1. Nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban nhân dân phường

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: Phụ trách chung, cùng tập thể chịu trách nhiệm hoạt động của Ủy ban nhân dân phường và trực tiếp giải quyết các công việc trên các lĩnh vực:

– Công tác nội chính, tổ chức bộ máy; thi đua khen thưởng và kỷ luật; cải cách hành chính; Quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết khiếu nại-tố cáo; công tác chống tham nhũng.

– Quản lý, điều hành hoạt động văn phòng ủy ban nhân dân phường.

– Công tác quy hoạch – kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Công tác quản lý tài chính-ngân sách, công tác thuế.

* Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực:

– Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ công chức;

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự;

– Hội đồng tư vấn thuế;

– Ban chỉ đạo cải cách hành chính;

– Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

– Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường;

– Ban An toàn giao thông.

* Phó ban chỉ đạo:

– Ban chỉ đạo thực hiện đề án khoán quỹ lương và các chi phí quản lý hành chính;

– Phụ trách các ban, ngành: Công an, quân sự, thống kê, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Tư pháp – Hộ tịch, Tài chính – Kế hoạch.

* Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường – phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội:

– Giải quyết một số công việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

– Trực tiếp giải quyết các công việc trên các lĩnh vực:

+ Công tác giáo dục, y tế, hiến máu nhân đạo, văn hóa thông tin – thể dục thể thao, lao động – thương binh và xã hội; dân số – gia đình – trẻ em, công tác “Giảm nghèo, tăng hộ khá”, quản lý sau cai.

+ Thay mặt Ủy ban nhân dân phường quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường.

+ Ký hồ sơ chứng thực và các hồ sơ hành chính.

* Chủ tịch Hội đồng và trưởng ban chỉ đạo:

+ Ban chỉ đạo liên ngành văn hóa – xã hội;

+ Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế tự nguyện;

+ Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”;

+ Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo;

+ Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục và chống mù chữ;

+ Chuyên Đề Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh Hội đồng chính sách;

+ Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình;

+ Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình.

  • Phó ban chỉ đạo:

+ Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

+ Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường.

* Phụ trách các ban, ngành: Giáo dục; Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao; Lao động – Thương binh – Xã hội; Giảm nghèo bền vững, Dân số – gia đình và Trẻ em; Y tế; Quản lý sau cai.

* Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường – phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị và Kinh tế;

– Giải quyết một số công việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

– Trực tiếp giải quyết công việc trên các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý đô thị (Trật tự đô thị, môi trường, nhà đất, xây dựng);

+ Công tác quản lý đầu tư xây dựng;

+ Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế; xử lý các trường hợp sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm, kinh doanh sai phép, không phép.

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định của quận và phường.

+ Công tác tổ dân phố.

+ Ký hồ sơ chứng thực, hồ sơ cấp “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch và các hồ sơ hành chính.

* Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

+ Ban chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy.

* Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó ban chỉ đạo:

+ Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ công chức;

+ Ban An toàn giao thông.

+ Phụ trách các ngành: Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường, kinh tế.

* Ủy viên Ủy ban nhân dân phường – Trưởng Công an phường: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; Phó ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Phó ban chỉ đạo An toàn giao thông; Phó ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy.

* Ủy viên Ủy ban nhân dân phường – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường: trực tiếp phụ trách lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân Phường 15 quận Bình Thạnh

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

CHỦ TỊCH  

 

PHÓ CHỦ TỊCH
(Phụ tráchĐô thị – Kinh tế )
PHÓ CHỦ TỊCH
(Phụ tráchVăn hóa – Xã hội)
 

 

Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường Kinh tế Tư pháp – Hộ tịch Văn hóa – Xã hội Quân sự Công an Kế toán – Tài chính Văn phòng – thống kê
Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường Cán bộ phụ trách kinh tế Công chức Tư pháp – Hộ tịch Công chức

Văn hóa – Xã hội

Ban chỉ huy quân sự Ban chỉ huy Công an Công chức Tài chính – Kế toán 1 Công chức Văn phòng – Thống kê 1
Công chức Tài chính – Kế toán 2 Công chức Văn phòng – Thống kê 2

3. Vị trí công việc thực tập tại ủy ban nhân dân phường 15

3.1 Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân Phường 15 quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh
Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh

Hình 2.3 Công chức Tư pháp – Hộ tịch đang hỗ trợ giấy tờ cho người dân

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014. Đây là lần đầu tiên có văn bản ở tấm Luật quy định riêng về lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch sau hơn 60 năm thực hiện bằng các văn bản dưới luật. Luật có nhiều quy định mới, mang tính đột phá “cách mạng” về: thẩm quyền đăng ký hộ tịch, phương thức đăng ký, quản lý hộ tịch, cải cách mạnh thủ tục hành chính.Từ khi có Luật Hộ tịch thì công tác hộ tịch của Phường có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý cũng đã đổi mới hiện đại hơn. Về công tác thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính đã được đơn giản hóa, công khai hóa, thông thoáng hơn so với trước.

  • Một số điểm mới của Luật Hộ tịch 2014:

Chuyên Đề Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh cấp số định danh cá nhân ngay từ khi đăng ký khai sinh Luật Hộ tịch tạo nền móng cho việc sử dụng phương thức quản lý dân cư hiện đại đã áp dụng ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới thông qua việc cấp Số định danh cá nhân ngay khi đăng ký và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em. Các quy định tập trung vào việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch, xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch cá nhân, đồng thời kết nối, cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới đổi mới, áp dụng phương thức đăng ký hộ tịch tiên tiến (đăng ký trực tuyến mọi cấp độ, cá nhân có yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể thực hiện yêu cầu đăng ký của mình tại nhà hay tại bất cứ đâu).Luật Hộ tịch cũng quy định quản lý tập trung, thống nhất thông tin cá nhân, là cơ sở để cung cấp thông tin cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ người dân, bao gồm những thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và các lĩnh vực
khác.

Đơn giản tối đa việc xuất trình các giấy tờ về nhân thân . Từ việc cấp số định danh cá nhân và sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tất cả thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch nói riêng, các lĩnh vực khác liên quan đến người dân nói chung sẽ được đơn giản tới mức tối đa, người dân không phải nộp, xuất trình nhiều loại giấy tờ chứng minh tình trạng nhân thân như hộ khẩu, chứng nhận kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, bản án/quyết định ly hôn… khi làm thủ tục hành chính, chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ghi số định danh cá nhân, bởi tất cả thông tin đã được cập nhật gắn liền với số định danh của cá nhân đó.

Đồng thời, thời gian thực hiện thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn đáng kể, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho cả cơ quan Nhà nước và người dân.
Được cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú Luật Hộ tịch phân cấp thêm một bước về thẩm quyền đăng ký. Mở rộng đáng kể hệ thống cơ quan đăng ký hộ tịch thông qua quy định chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ cấp tỉnh cho cấp huyện (từ 63 đầu mối thành trên 700 đầu mối).

Với quy định mới này, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể thực hiện yêu ầu tại bất kỳ cơ quan đăng ký hộ tịch nào có thẩm quyền tương đương, không phụ thuộc nơi cư trú, đặc biệt là việc xin cấp bản sao trích lục hộ tịch (tương tự như việc xin cấp bản sao Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn hiện nay) sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khi đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, người dân có yêu cầu có thể tới bất cứ cơ quan đăng ký/quản lý hộ tịch nào trên toàn quốc để đề nghị cấp bản sao trích lục với trên 12.000 đầu mối và được đáp ứng gần như ngay lập tức do có thể trích xuất dữ liệu bằng quy trình tin học và biểu mẫu giấy tờ hộ tịch giao cho cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động in, phát hành. Đồng thời với việc mở rộng, phân cấp thẩm quyền, Luật Hộ tịch cũng nâng cao trách nhiệm của người quản lý, người thực hiện thông qua quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn chuyên môn.

Theo đó, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã phải tốt nghiệp Trung cấp Luật, công chức hộ tịch cấp huyện phải tốt nghiệp Đại học Luật trở lên và được bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và người dân trên địa bàn về chất lượng, hiệu quả đăng ký hộ tịch của địa phương, không được tuyển dụng, bổ nhiệm người không có đủ tiêu chuẩn chuyên môn làm công tác hộ tịch. Để thi hành Luật Hộ tịch, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thắt chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đăng ký hộ tịch, thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra và sẽ kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp Luật Hộ tịch, có thể xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự để bảo đảm tính nghiêm minh của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chuyên Đề Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh với những điểm mới mang tính đột phá như vậy, Luật Hộ tịch khi được thực hiện hiệu quả trong thực tế chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ tới nhận thức và cả cách thức người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, việc đăng ký, quản lý hộ tịch sẽ đạt chất lượng, hiệu quả cao, phục vụ tốt cho việc hoạch định chính xác các chính sách kinh tế, văn hóa, y tế, xã hội… góp phần phát  triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quyền lợi của người dân.

3.2 Thực trạng quá trình công việc thực tập tại bộ phận Hộ tịch của Ủy ban nhân dân Phường 15 quận Bình Thạnh

Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận, ghi vào sổ các sự kiện hộ tịch của cá nhân nhằm xác định tình trạng nhân thân của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và thực hiện quản lý về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các sự kiện hộ tịch cơ bản của mỗi cá nhân được đăng ký và quản lý trong sổ hộ tịch bao gồm: khai sinh; kết hôn; khai tử; nuôi con nuôi; giám hộ; thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính;…

Đăng ký và quản lý hộ tịch có ý nghĩa quan trọng để Nhà nước thực hiện quản lý dân cư và quản lý các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh đồng thời tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ các quyền nhân thân phi tài sản và quyền quyền nhân thân gắn liền với tài sản của cá nhân.

Bài viết trên đây là toàn bộ Chuyên Đề Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường 15 Quận Bình Thạnh với những nội dung đã được liệt kê và cũng đã triển khai đến cho các bạn sinh viên có thể tham khảo và dựa trên một số nội dung trên đây để triển khai bài chuyên đề thực tập. Nếu như nguồn tài liệu trên đây thật sự chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc bạn đang có nhu cần viết một bài chuyên đề có nội dung tương tự hoặc bất kì đề tài nào thì bên mình đều có thể hỗ trợ được từ A đến Z. 

Tự hào rằng đội ngũ với nhiều thành viên rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, chúng tôi đảm bảo bài viết sẽ đạt chất lượng tối đa nhất có thể như là từ nội dung cho đến hình thức, bảo mật thông tin bài viết, giá cả phải chăng cho nên bạn không cần phải lăng tăng nữa nhé. Hy vọng web site hotrothuctap.com của chúng tôi có thể đồng hành và hỗ trợ cho bạn làm thuê một bài chuyên đề hoàn chỉnh. Mội thứ bạn đang gặp trục trặc chưa được giải quyết thì hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149  để được tư vấn báo giá làm bài chuyên đề trọn gói nhé.

Contact Me on Zalo