Tuyệt Chiêu Viết Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự + TẢI BÀI MẪU MIỄN PHÍ!

4.9/5 - (36 bình chọn)

Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự là một tài liệu tổng hợp và phân tích kết quả của một sinh viên sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập trong lĩnh vực nhân sự. Chuyên Đề này thường được yêu cầu nhằm đánh giá hiệu quả, khả năng và kỹ năng của sinh viên trong việc áp dụng kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế làm việc.

Một chuyên đề thực tập về mảng nhân sự có thể bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu về công ty/ tổ chức thực tập: Mô tả về công ty hoặc tổ chức mà sinh viên đã thực tập, bao gồm lĩnh vực hoạt động, quy mô, cơ cấu tổ chức, v.v.
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ thực tập: Mô tả rõ ràng về mục tiêu và nhiệm vụ mà sinh viên đã được giao trong quá trình thực tập. Đây có thể là việc tìm hiểu về quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quản lý hiệu suất, chính sách nhân sự, v.v.
 3. Phân tích công việc thực tế: Đánh giá và phân tích công việc cụ thể mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đây có thể bao gồm việc tham gia vào quá trình tuyển dụng, chuẩn bị và tiến hành phỏng vấn ứng viên, xây dựng hồ sơ nhân sự, tham gia vào các hoạt động đào tạo, v.v.
 4. Đánh giá kết quả thực tập: Đánh giá hiệu quả của sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thực tập. Nêu rõ các thành tựu đã đạt được, những khó khăn gặp phải và cách sinh viên đã vượt qua chúng, sự tiến bộ trong kỹ năng và kiến thức nhân sự, v.v.
 5. Nhận xét và đề xuất: Tổng kết Chuyên Đề bằng những nhận xét về quá trình thực tập và đề xuất cải tiến hoặc khuyến nghị với tổ chức liên quan. Cung cấp những ý kiến và gợi ý nhằm cải thiện quá trình làm việc của tổ chức trong lĩnh vực nhân sự.
 6. Kết luận: Tóm tắt những điểm chíKhất của Chuyên Đề và rút ra những kết luận chính từ quá trình thực tập về mảng nhân sự. Bao gồm những kinh nghiệm học được, những kỹ năng đã phát triển, những thách thức và thành công gặp phải trong quá trình thực tập.
 7. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo được sử dụng để nghiên cứu và viết Chuyên Đề thực tập.

Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự cần được viết một cách cụ thể và chi tiết để minh bạch hóa quá trình thực tập của sinh viên và đánh giá hiệu suất của họ. Chuyên Đề này cũng có thể đi kèm với các tài liệu bổ sung như bảng biểu, hình ảnh hoặc các ví dụ để minh họa những điểm chính và kết quả của quá trình thực tập.

Quan trọng nhất, chuyên đề thực tập về mảng nhân sự cần phản ánh sự phân tích, đánh giá và khảo sát của sinh viên về các khía cạnh của công việc nhân sự và cung cấp các ý kiến và đề xuất xây dựng để cải thiện quá trình làm việc trong lĩnh vực này.

Hiện nay, bên mình còn có dịch vụ nhận viết thuê chuyên đề thực tập trọn gói với những dạng đề tài thuộc chế độ khó đến dễ thì bên mình đều giải quyết được và hầu như ngành nghề nào mình cũng viết được hết nhé. Cho nên, nếu bạn đang có nhu cầu cần người hỗ trợ viết bài chuyên đề thực tập hoàn chỉnh thì các bạn hãy tìm đến ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được hỗ trợ làm bài & báo giá bài làm chi tiết nhé.

Dịch Vụ Viết Thuê Chuyên Đề Thực Tập Trọn Gói
Dịch Vụ Viết Thuê Chuyên Đề Thực Tập Trọn Gói

Phương Pháp Làm Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự

Để làm chuyên đề thực tập về mảng nhân sự, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Thu thập thông tin: Tìm hiểu và thu thập thông tin về công ty/ tổ chức thực tập, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và mục tiêu của thực tập. Gặp gỡ và trao đổi với các nhân viên và quản lý nhân sự để hiểu rõ hơn về công việc và môi trường làm việc.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Quyết định cấu trúc và phân loại thông tin trong báo cáo. Bạn có thể sử dụng các phần như giới thiệu, mục tiêu và nhiệm vụ thực tập, phân tích công việc thực tế, đánh giá kết quả thực tập, nhận xét và đề xuất, và kết luận.
 3. Mô tả công việc thực tập: Đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ bạn đã được giao trong quá trình thực tập. Mô tả chi tiết về công việc cụ thể mà bạn đã thực hiện, các hoạt động, quy trình và kỹ năng đã sử dụng.
 4. Phân tích kết quả: Đánh giá hiệu quả của bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ thực tập. Nêu rõ những thành tựu đã đạt được, khó khăn gặp phải và cách bạn đã vượt qua chúng. Phân tích cách bạn đã áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tế và những kỹ năng đã phát triển trong quá trình thực tập.
 5. Đánh giá tổng thể: Đánh giá tổng quan về kinh nghiệm thực tập và những gì bạn đã học được. So sánh giữa kiến thức lý thuyết và thực tế công việc, nhận xét về mức độ phù hợp của chương trình học với yêu cầu của ngành nhân sự.
 6. Đề xuất cải tiến: Dựa trên những kinh nghiệm và nhận xét, đề xuất cách cải thiện quá trình làm việc trong lĩnh vực nhân sự. Gợi ý các phương pháp, chính sách hoặc hoạt động mà bạn cho rằng sẽ tăng cường hiệu quả công việc nhân sự.
 7. Kết luận: Tổng kết lại những điểmchính và kết quả quan trọng của quá trình thực tập. Đưa ra những kết luận và nhận định tổng thể về kinh nghiệm và giá trị của thực tập về mảng nhân sự.
 8. Biểu đồ, bảng và minh họa: Sử dụng các biểu đồ, bảng, hình ảnh hoặc minh họa để minh chứng và hỗ trợ các phân tích, kết quả và đề xuất của bạn. Điều này có thể giúp làm rõ thông tin và tạo sự trực quan cho Chuyên Đề của bạn.
 9. Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy kiểm tra lại để đảm bảo rằng thông tin đã được trình bày một cách rõ ràng, có logic và mạch lạc. Chỉnh sửa những lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cấu trúc câu để đảm bảo Chuyên Đề hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.
 10. Gắn kết và trình bày: Sau khi chỉnh sửa, trình bày Chuyên Đề của bạn một cách chuyên nghiệp và rõ ràng. Sử dụng font chữ và định dạng thích hợp, tạo tiêu đề và đánh số các phần để giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu nội dung.

Bằng cách tuân theo các bước trên, bạn sẽ có một chuyên đề thực tập về mảng nhân sự chất lượng và có cấu trúc, cung cấp thông tin quan trọng về kinh nghiệm và kỹ năng đã học được trong quá trình thực tập của bạn.


Vị Trí Thực Tập Sinh Viên Thực Tập Về Mảng Nhân Sự

Vị trí thực tập sinh viên trong mảng nhân sự có thể bao gồm các vị trí sau:

 1. Thực tập viên Nhân sự/Tuyển dụng: Được tham gia vào quá trình tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ ứng viên, phỏng vấn, đánh giá và chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Hỗ trợ trong việc xây dựng hồ sơ nhân sự và quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên.
 2. Thực tập viên Đào tạo và Phát triển: Tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên, chuẩn bị tài liệu đào tạo, hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi đào tạo và theo dõi hiệu quả của chương trình đào tạo.
 3. Thực tập viên Quan hệ lao động: Hỗ trợ trong việc thực hiện các chính sách và quy định về lao động, giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động, xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và giải quyết các tranh chấp lao động.
 4. Thực tập viên Quản lý hiệu suất: Tham gia vào việc đánh giá và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên, thu thập dữ liệu về hiệu suất, hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất và đề xuất biện pháp cải thiện.
 5. Thực tập viên Chính sách và Phúc lợi: Tham gia vào việc nghiên cứu, phân tích và đề xuất các chính sách và phúc lợi cho nhân viên, hỗ trợ trong việc quản lý các chương trình phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ phép, tiền lương, và các chế độ phúc lợi khác.
 6. Thực tập viên Quan hệ công đoàn: Hỗ trợ trong việc duy trì quan hệ với công đoàn, tham gia vào quá trình đàm phán và thương lượng với công đoàn về các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân viên.

Các vị trí trên chỉ là một số ví dụ phổ biến và thực tế có thể có nhiều vị trí thực tập khác trong mảng nhân sự tùy thuộc vào công ty hoặc tổ chức cụ thể.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Hay, Hiệu Quả Nhất, Điểm Cao


Kinh Nghiệm Viết Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự

Viết Chuyên Đề thực tập về mảng nhân sự là một cơ hội để bạn chia sẻ kinh nghiệm và kết quả của mình trong quá trình thực tập. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết Chuyên Đề thực tập về mảng nhân sự:

 1. Ghi chép hàng ngày: Trong suốt quá trình thực tập, hãy ghi chép hàng ngày về công việc bạn đã làm, những trải nghiệm và những khó khăn gặp phải. Điều này sẽ giúp bạn có một nguồn thông tin dồi dào để tham khảo khi viết Chuyên Đề cuối cùng.
 2. Mô tả công việc chi tiết: Trình bày chi tiết về công việc mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Điều này bao gồm mô tả nhiệm vụ, hoạt động, quy trình và kỹ năng đã sử dụng. Hãy sử dụng ví dụ cụ thể và minh họa để giải thích các hoạt động của bạn.
 3. Phân tích kết quả: Đánh giá kết quả của công việc mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Liệt kê thành tựu đạt được, những khó khăn đã vượt qua và cách bạn đã áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tế. Phân tích những kỹ năng đã phát triển và những bài học học được từ quá trình thực tập.
 4. Đánh giá tổng thể: Đánh giá tổng quan về kinh nghiệm thực tập và những gì bạn đã học được. So sánh giữa kiến thức lý thuyết và thực tế công việc. Đánh giá mức độ phù hợp của chương trình học với yêu cầu của ngành nhân sự và đề xuất các cải tiến hoặc điều chỉnh.
 5. Phản ánh cá nhân: Đưa ra phản ánh cá nhân về quá trình thực tập, bao gồm những cảm nhận, ý kiến và nhận định về môi trường làm việc, đồng nghiệp và quản lý. Hãy thể hiện một cách trung thực và xây dựng để đề xuất cải tiến.
 6. Đề xuất cải tiến: Dựa trên những kinh nghiệm và nhận xét, đề xuất cách cải thiện quá trình làmviệc và hoạt động trong lĩnh vực nhân sự. Đề xuất các biện pháp, chính sách hoặc hoạt động cụ thể mà bạn cho rằng sẽ tăng cường hiệu quả công việc nhân sự, cải thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên, quản lý hiệu suất, chính sách phúc lợi, và các khía cạnh khác của công tác nhân sự.
 7. Sử dụng dữ liệu và minh họa: Sử dụng dữ liệu và số liệu cụ thể để minh chứng những phân tích và đề xuất của bạn. Bạn có thể sử dụng biểu đồ, bảng, hình ảnh hoặc minh họa để hỗ trợ và làm rõ các thông tin trong Chuyên Đề của mình. Điều này giúp tăng tính thuyết phục và minh bạch của báo cáo.
 8. Chú trọng cấu trúc và trình bày: Đảm bảo rằng Chuyên Đề của bạn có cấu trúc rõ ràng và dễ đọc. Sắp xếp các phần và mục tiêu theo một trình tự logic và đánh số chúng để dễ theo dõi. Sử dụng định dạng và phông chữ phù hợp để tạo sự chuyên nghiệp và dễ đọc.
 9. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy đọc và kiểm tra lại kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cú pháp. Chỉnh sửa những sai sót và cải thiện văn phong để đảm bảo Chuyên Đề hoàn chỉnh và chính xác.
 10. Đánh giá thêm ý kiến và góp ý: Trước khi hoàn thành báo cáo, hãy xin ý kiến và góp ý từ người hướng dẫn, giáo viên hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự. Nhận những phản hồi và ý kiến xây dựng để cải thiện Chuyên Đề của bạn trước khi nộp.

Nhớ rằng việc viết Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự không chỉ là việc trình bày thông tin mà còn là cách để bạn chia sẻ những trải nghiệm và kiến thức bạn đã tích lũy. Hãy thể hiện sự chân thành và sự tận tụy trong việc viết Chuyên Đề của bạn.


Quy Trình Viết Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự

Quy trình viết Chuyên Đề thực tập về mảng nhân sự có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định mục tiêu chính của Chuyên Đề thực tập. Điều này bao gồm việc định rõ phạm vi báo cáo, nội dung chính cần bao gồm và mục đích chung của việc viết báo cáo.
 2. Thu thập thông tin: Tiếp theo, thu thập thông tin liên quan đến kinh nghiệm và hoạt động của bạn trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm ghi chú hàng ngày, tài liệu tham khảo, số liệu, kết quả công việc, và những ghi nhớ cá nhân.
 3. Lập kế hoạch và tổ chức: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Chuyên Đề thực tập. Xác định các phần chính của Chuyên Đề như lời mở đầu, mô tả công việc, phân tích kết quả, nhận xét và đề xuất. Xác định thứ tự và cấu trúc các phần, và lập danh sách những điểm cần bao gồm trong mỗi phần.
 4. Viết báo cáo: Bắt đầu viết Chuyên Đề theo kế hoạch và tổ chức đã xác định. Trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic và có cấu trúc. Hãy sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và tránh sử dụng quá nhiều ngôn ngữ chung chung. Đảm bảo rằng các ý kiến và kết luận của bạn được chứng minh bằng dữ liệu và minh chứng cụ thể.
 5. Phân tích và đánh giá: Trình bày phân tích kết quả công việc và đánh giá kinh nghiệm thực tập của bạn. Đánh giá những thành tựu, khó khăn, cải thiện và bài học đã học được từ quá trình thực tập. Đưa ra những nhận định và đề xuất dựa trên phân tích của bạn.
 6. Chỉnh sửa và sửa lỗi: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy đọc lại và chỉnh sửa để sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Đảm bảo rằng Chuyên Đề có luồng thông logic và dễ đọc. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có thông tin thiếuhoặc mâu thuẫn trong Chuyên Đề của bạn.
 7. Đánh giá lại và sửa đổi: Sau khi hoàn thành bản nháp ban đầu, đánh giá lại Chuyên Đề và xem xét những phần cần được cải thiện hoặc bổ sung. Kiểm tra xem Chuyên Đề có đáp ứng đủ yêu cầu và mục tiêu ban đầu hay không. Cần xem xét lại cấu trúc, lời văn, logic và tính toàn vẹn của báo cáo.
 8. Đính kèm tài liệu và minh chứng: Nếu có, đính kèm các tài liệu hỗ trợ, bao gồm biểu đồ, bảng, hình ảnh hoặc minh họa để minh chứng và làm rõ các thông tin trong Chuyên Đề của bạn. Đảm bảo rằng các tài liệu đính kèm được trình bày và giải thích một cách rõ ràng và có liên quan đến nội dung chính của báo cáo.
 9. Kiểm tra lại các yêu cầu định dạng: Đảm bảo rằng Chuyên Đề của bạn tuân thủ các yêu cầu về định dạng được đề ra, bao gồm phông chữ, kích thước chữ, đánh số trang, lề và khoảng cách dòng. Điều này tạo ra một Chuyên Đề chuyên nghiệp và dễ đọc.
 10. Xem xét và chỉnh sửa cuối cùng: Trước khi nộp báo cáo, đọc và xem xét lại toàn bộ nội dung và đảm bảo rằng nó đã được chỉnh sửa và định dạng một cách hoàn chỉnh. Kiểm tra lần cuối các lỗi chính tả, ngữ pháp và cú pháp. Đảm bảo rằng Chuyên Đề được trình bày một cách chuyên nghiệp, thể hiện sự tận tụy và công phu của bạn trong quá trình thực tập.

Lưu ý rằng quy trình viết chuyên đề thực tập về mảng nhân sự có thể linh hoạt và có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của trường học hoặc tổ chức thực tập. Hãy luôn tham khảo hướng dẫn và yêu cầu cụ thể trước khi bắt đầu viết Chuyên Đề của bạn.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Báo Chí [Top 154 Đề Tài], Hot


Trọn Bộ 99 Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự – Điểm Cao!

Dưới đây là 99 đề tài chuyên đề thực tập về mảng nhân sự mà bạn có thể xem xét:

 1. Quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên hiệu quả.
 2. Đánh giá hiệu suất và quản lý đóng góp của nhân viên.
 3. Phân tích và cải thiện chính sách phúc lợi nhân viên.
 4. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
 5. Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo nhân viên.
 6. Phân tích và tối ưu hóa quy trình làm việc của bộ phận nhân sự.
 7. Quản lý và phát triển tài năng trong tổ chức.
 8. Phân tích và cải thiện môi trường làm việc và sự hài lòng của nhân viên.
 9. Xây dựng chính sách và quy định về đa dạng và bình đẳng trong nhân sự.
 10. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề đuổi việc và giữ chân nhân viên.
 11. Quản lý và ứng dụng công nghệ trong hoạt động nhân sự.
 12. Phân tích và cải thiện quá trình tái cấp nhân sự.
 13. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức.
 14. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự  :Quản lý và tối ưu hóa chi phí nhân sự.
 15. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề cân bằng công việc – cuộc sống.
 16. Quản lý và giải quyết mâu thuẫn lao động trong tổ chức.
 17. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề giảm biên chế nhân sự.
 18. Xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng và đáng tin cậy.
 19. Quản lý và phát triển nhóm làm việc hiệu quả.
 20. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề đối tác hóa nhân sự.
 21. Quản lý và phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên.
 22. Xây dựng và quản lý chương trình thưởng và đánh giá hiệu suất.
 23. Phân tích và cải thiện quá trình xây dựng mô hình lương và phúc lợi.
 24. Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự : Quản lý và ứng dụng chính sách làm việc linh hoạt và từ xa.
 25. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề phân công công việc và quản lý hiệu suất.
 26. Quản lý và phát triển chương trình đào tạo phát triển cá nhân.
 27. Xây dựng và quản lý chương trình hỗ trợ sự nghiệp cho nhân viên.
 28. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề nghỉ hưu và quản lý lực lượng lao động già.
 29. Quản lý và phát triển chính sách phân công công việc công bằng và cơ hội thăng tiến.
 30. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề văn hóa và giá trị công ty trong nhân sự.
 31. Quản lý và phát triển chương trình onboarding và hướng dẫn cho nhân viên mới.
 32. Xây dựng và quản lý chương trình đánh giá 360 độ.
 33. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý hiệu suất không đạt yêu cầu.
 34. Quản lý và phát triển chương trình khuyến nghị và thăng tiến nội bộ.
 35. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề đào tạo và phát triển liên tục của nhân viên.
 36. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự : Quản lý và phát triển chương trình mentoring và coaching.
 37. Xây dựng và quản lý chương trình phát triển lãnh đạo.
 38. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý nhân sự ở các chi nhánh hoặc đơn vị công ty.
 39. Quản lý và phát triển chương trình hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
 40. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề tạo động lực và tăng cường cam kết của nhân viên.
 41. Quản lý và phát triển chương trình nhận thức và khen thưởng.
 42. Xây dựng và quản lý chương trình phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên.
 43. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn nhân viên.
 44. Quản lý và phát triển chương trình phát triển quốc tế cho nhân viên.
 45. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề tái cấu trúc và tái cơ cấu nhân sự.
 46. Quản lý và phát triển chương trình phát triển nghề nghiệp và sự thăng tiến.
 47. Xâydựng và quản lý chương trình tạo động lực và tinh thần làm việc
 48. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý hiệu suất cho nhóm làm việc đa văn hóa.
 49. Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự : Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên.
 50. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề phát triển sự nghiệp và lộ trình sự thăng tiến.

CLICK THAM KHẢO THÊM => 29 Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Hay Nhất!

Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự
Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự
 1. Quản lý và phát triển chương trình hỗ trợ sự phát triển cá nhân và chuyên môn.
 2. Xây dựng và quản lý chương trình giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe tinh thần.
 3. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý nhân sự trong môi trường công nghệ cao.
 4. Quản lý và phát triển chương trình tăng cường kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.
 5. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề quản lý hiệu suất và đánh giá trong nhóm dự án.
 6. Quản lý và phát triển chương trình phát triển tài năng trẻ và quản lý nhân sự.
 7. Xây dựng và quản lý chương trình đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động và quy định nhân sự.
 8. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý nhân sự trong ngành công nghệ thông tin.
 9. Quản lý và phát triển chương trình khám phá và phát triển tiềm năng nhân viên.
 10. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề quản lý và phát triển nhân viên tạm thời.
 11. Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Về Mảng Nhân Sự : Quản lý và phát triển chương trình đồng hành và hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp.
 12. Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo quản lý cho nhân viên mới thăng chức.
 13. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý đội ngũ công nhân không chuyên.
 14. Quản lý và phát triển chương trình hỗ trợ sự phát triển kỹ năng sáng tạo và sáng tạo.
 15. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề quản lý đội ngũ đa vị trí và đa chức danh.
 16. Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu và thống kê cho nhân sự.
 17. Xây dựng và quản lý chương trình tăng cường ý thức văn hóa và đạo đức làm việc.
 18. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý và phân phối công việc trong tổ chức.
 19. Quản lý và phát triển chương trình hỗ trợ sự phát triển kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên.
 20. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề đánh giá và phát triển tiềm năng lãnh đạo.
 21. Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng xây dựng mối quan hệ và networking.
 22. Xây dựng và quản lý chương trình tạo niềm tin và tăng cường sự tận hưởng công việc.
 23. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý và phát triển nhân viên công nhân.
 24. Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Về Mảng Nhân Sự : Quản lý và phát triển chương trình tăng cường kỹ năng giải quyết xung đột và đàm phán.
 25. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề quản lý đội ngũ làm việc từ xa.
 26. Quản lý và phát triển chương trình hỗ trợ sự phát triển kỹ năng tự quản lý và tự điều chỉnh.
 27. Xây dựng và quản lý chương trình đánh giá và phát triển nhân viên cấp dưới.
 28. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý hiệu suất trong lĩnh vực bán lẻ.
 29. Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng quản lý dự án.
 30. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề tạo động lực và tăng cường cam kết của nhân viên.
 31. Quản lý và phát triển chương trình tạo sự lan tỏa và chia sẻ kiến thức.
 32. Xây dựng và quản lý chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo phụ nữ.
 33. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự : Phân tích và cải thiện quá trình quản lý đội ngũ nhân viên trẻ.
 34. Quản lý và phát triển chương trình tăng cường kỹ năng phân tích dữ liệu nhân sự.
 35. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề tạo và duy trì môi trường làm việc tích cực.
 36. Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo tầm nhỏ
 37. Xây dựng và quản lý chương trình phát triển kỹ năng quản lý đa văn hóa.
 38. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý và phát triển nhân viên bán hàng.
 39. Quản lý và phát triển chương trình tăng cường kỹ năng quản lý sự thay đổi tổ chức.
 40. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề phát triển và quản lý kiến thức nhân viên.
 41. Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự : Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng quản lý nhân viên trực tuyến.
 42. Xây dựng và quản lý chương trình đánh giá và phát triển nhân viên không chuyên.
 43. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý và phát triển nhân viên trong lĩnh vực sản xuất.
 44. Quản lý và phát triển chương trình tăng cường kỹ năng quản lý đội ngũ chuyên gia.
 45. Phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề tạo và duy trì môi trường làm việc đa dạng.
 46. Quản lý và phát triển chương trình phát triển kỹ năng quản lý trong ngành dịch vụ.
 47. Xây dựng và quản lý chương trình phát triển kỹ năng quản lý đội ngũ bán hàng.
 48. Phân tích và cải thiện quá trình quản lý và phát triển nhân viên trong lĩnh vực kỹ thuật.
 49. Quản lý và phát triển chương trình tăng cường kỹ năng quản lý trong môi trường startup.

TẢI MIỄN PHÍ – TOP 3 BÀI MẪU CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP VỀ MẢNG NHÂN SỰ – TỪ SINH VIÊN GIỎI!

TẢI BÀI 1: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP VỀ MẢNG NHÂN SỰ => Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Máy Và Xây Dựng Điện

Nội dung của bài mẫu chuyên đề thực tập về mảng nhân sự được tác giả được liệt kê thành 3 chương bao gồm:

 • Chương I: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Và Xây Dựng Điện
 • Chương 2 : Phương Pháp Luận Chung Về Phân Tích, Thiết Kế  Hệ Thống Thông Tin
 • Chương 3:   Phân Tích, Thiết Kế Và Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Nhân Sự

Tải Miễn Phí Tại Đây

TẢI BÀI 2 : BÀI MẪU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP VỀ MẢNG NHÂN SỰ => Khảo Sát Nghiên Cứu Về Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Khách Sạn Lake Side, Trên Cơ Sở Đó Đề Xuất Các Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Này Cho Khách Sạn

Cấu trúc của đề tài chuyên đề thực tập về mảng nhân sự được liệt kê thành 3 chương cụ thể như là:

 • Chương I: Những Lý Luận Cơ Bản Về Quản Trị Nhân Lực Trong Kinh Doanh Khách Sạn
 • Chương Ii :Thực Trạng Quản Trị Nhân Lực  Tại Khách Sạn Lake Side
 • Chương III: Một Số Giải Pháp Tăng Cường Qtnl  Tại Khách Sạn Lake Side

Tải Miễn Phí Tại Đây

TẢI BÀI 3 : ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VỀ MẢNG NHÂN SỰ => Tìm Hiểu Công Tác Lập Kế Hoạch Nhân Sự Của Công Ty Đóng Tàu Phà Rừng

Bố cục của bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp về mảng nhân sự được phân chia thành 3 phần như sau:

 • Phần 1: Giới Thiệu Về Công Ty
 • Phần 2 : Lý Luận Chung
 • Phần 3 : Đánh Giá Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Đóng Tàu Phà Rừng

Tải Miễn Phí Tại Đây


Trên đây là 99 Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Về Mảng Nhân Sự mà bạn có thể xem xét. Hãy chọn đề tài phù hợp với lĩnh vực và quan tâm của bạn và nghiên cứu kỹ để viết Chuyên Đề thực tập có chất lượng và giá trị. Chúc bạn thành công trong thực tập và nghiên cứu về mảng nhân sự!

Có thể bạn chưa biết? Hiện tại bên mình đã có dịch vụ nhận viết thuê chuyên đề hoàn chỉnh từ A đến Z và chẳng những thế còn có thêm các dịch vụ khác như là hỗ trợ chỉnh sửa nội dung bài làm có tỷ lệ đạo văn cao, check đạo văn, nhận viết đề cươngVì thế, nếu bạn đang có nhu cầu cần một trong số những dịch vụ sau đây thì nhanh chóng liên hệ đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập qua zalo/telegram : 0934.573.149  để được tư vấn & báo giá làm bài cụ thể hơn nhé.

 

Contact Me on Zalo