Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán

5/5 - (2 bình chọn)

Hello, chào các bạn sinh viên, ở bài viết này mình xin gửi tới các bạn mẫu bài Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán, với mong muốn gửi đến các bạn mẫu tài liệu liên quan và bổ ích, Hotrothuctap đã dành nhiều thời gian của mình đã chọn lọc và đăng tải lên cho các bạn mẫu bài hoàn chỉnh này.

Các bạn nào đang gặp khó khăn về bài báo cáo thực tập, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói tại Hotrothuctap nhé, nhắn tin zalo để được hỗ trợ kịp thời.


1. Bản chất, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán

1.1. Bản chất của tổ chức hạch toán kế toán

Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xã hội loài người và trở thành công cụ không thể thiếu được trong công tác quản lý của bất kì đơn vị nào.
Hiện nay, phù hợp với tình hình phát triển kinhh tế xã hội, có nhiều quan điểm khác nhau về tổ chức hạch toán kế toán như: Quan điểm tổ chức hạch toán kế toán là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để liên kết các yếu tố cấu thành các công việc của hạch toán kế toán.

Cũng có quan điểm ch o rằng tổ chức hạch toán kế toán là việc thiết lập mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán trong từng nội dung hạch toán cụ thể và trong từng điều kiện cụ thể nhằm phản ánh chính xác, kịp thời tình hình tài sản và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doannh nghiệp. Một quan điểm phổ biến khác cho rằng tổ chức hạch toán kế toán là sự thiết lập mối quan hệ qua lại giữa đối tựng kế toán, phương pháp kế toán và bộ máy kế toán để phát huy cao nhất tác dụng của kế toán trong công tác quản lý đơn vị.

Tổng hợp từ các quan điểm trên, có thể nêu lên bản chất của tổ chức hạch toán kế toán là việc sắp xếp hợp lý các khối lượng công tác kế toán và bộ máy nhân sự của kế toán trên cơ sở vận dụng hệ thống phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán, các căn cứ nhất định và trong những điểu kiện, đặc điểm cụ thể của đơn vị.

1.2. Vai trò của tổ chức hạch toán kế toán trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp

Một là thông tin hạch toán kế toán phục vụ cho rất nhiều đối tượng, không chỉ cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc ra quyết định kinh doanh cho phù hợp mà còn cho các đối tượng bên ngoài như các nhà đầu tư, người mua người bán, các ngân hàng,…

Hai là tổ chức hạch toán kế toán tốt sẽ giúp cho đơn vị có được bộ máy kế toán gọn lẹ, hoạt động có hiệu quả, góp phần tinh giản bộ máy quản lý, nâng cao hiệu suất lao động kế toán và hiệu lực bộ máy quản lý.

Ba là tổ chức hạch toán kế toán tốt sẽ là cơ sở quan trọng để quản lý tài chính có hiệu quả đượcc thể hiện qua các yếu tố như tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán.

1.3. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán

– Tổ chức hợp lý bộ máy kế toán ở đơn vị
– Tổ chức vận dụng các nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán hiện hành, vận dụng hình thức kế toán hợp lý vào công tác kế toán
– Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán với các bộ phận quản lý khác nhau trong đơn vị
– Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, kkhoa học quản lý tiên tiến và công tác kế toán
– Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ cho nhân viên kế toán.

2. Các yêu cầu, nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

2.1. Yêu cầu tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp

Thứ nhất, tổ chức hạch toán kế toán phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ kế toán trong đơn vị: Thu nhận, kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị của doanhh nghiệp và của nhà nước

Thứ hai, cũng giống như các hoạt động sản xuất khác, tổ chức công tác kế toán phải có tính hiệu quả nghĩa là chi phí tối thiểu mà kết quả phải tối đa
Thứ ba, tổ chức hạch toán kế toán phải đảm bảo yêu cầu khoa học vavf hợp lý trên cơ sở chấp hành đúng các nguyên tắc tổ chức và phù hợp với các chính sách, chế độ, thể lệ quy chế tài chính kế toán hiện hành
Thứ tư, tổ chức hạch toán kế toán phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, quy mô và địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.
Thứ năm, tổ chức hạch toán kế toán phải giúp nhà quản lý kiểm tra, bảo vệ tài sản và giám sát được các khoản chi phí, tránh thất thoát cho doanh nghiệp, tránh được các khoản tham ô, lãng phí.

2.2. Nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp

– Nguyên tắc phù hợp
– Nguyên tắc thống nhất
– Nguyên tắc bảo đảm tuân thủ luật, chế độ, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành
– Nguyên tắc tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả
– Nguyên tắc linh hoạt

3. Nội dung tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp là việc tập hợp cán bộ, nhân viên kế toán cùng các phương tiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, thông tin được trang bị để thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý, đến khâu tổng hợp, phân tích và cun cấp các thông tin kinh tế về các họat động của doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý.
Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán
Hiện nay, tổ chức bộ máy kế toán có thể theo một trong ba hình thức:
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán.
Phương thức tổ chức bộ máy kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán thường được thực hiện theo ba phương thức
– Phương thức trực tuyến
– Phương thức trực tuyến – tham mưu
– Phương thức chức năng
Ngoài ra còn có thể hình thành nhiều kiểu tổ chức bộ máy kế toán khác như phương thức liên hợp: kết hợp 3 phương thức trên….

3.2. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
Nội dung tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: bao gồm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là việc xác định loại tài khoản, số lượng tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết phù hợp với điều kiện cụ thể cura từng doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản thống nhất do Bộ Tài Chính ban hành của doanh nghiệp.
Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
Tổ chức hệ thống sổ kế toán là thiết lập cho doanh nghiệp một bộ sổ kế toán tổng hợp và chi tiết có chủn loại, số lượng, hình thức kết cấu theo một hình thức kế toán nhất định và phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp .
Các hình thức ghi sổ kế toán sau: Hình thức Nhật ký – sổ cái, Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ, Hình thức Nhật ký chung, Hình thức kế toán máy.

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
Nội dung tổ chức hệ thống báo cáo kế toán gồm tổ chức báo cáo hệ thống báo cáo tài chính và tổ chức báo cáo kế toán quản trị.
Tổ chức kiểm tra và ứng dụng công nghệ tin học trong tổ chức hạch toán kế toán
Kiểm tra kế toán là sự kiểm tra trong nội bộ hoặc của các cơ quan chức năng và các cơ quan chủ quản cấp trên đối với việc chấp hành các quy định của luật, chế độ, chuẩn mực kế toán ở các doanh nghiệp
Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng máy vi tính là qua trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán, nhằm hỗ trợ công tác kế toán trong việc thu nhận xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin kế toán.


Trên đây là mẫu bài Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.

Contact Me on Zalo