TOP 10 đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

TOP 10 Đề cương chi tiết trong chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật. Bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên đang làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp về ngành Luật, cách Xây dựng đề cương hoàn thiện. Các bạn có thể tải về dưới bài viết này nhé. Dưới đây chỉ là các đề cương mẫu, các bạn sinh viên nào muốn làm bài chuyên đề hoàn thiện liên hệ với hotrothuctap.com qua Zalo 0917 193 864

Trong quá trình làm chuyên đề tốt nghiệp nếu các gặp khó khăn trong quá trình làm bài như chọn đề tài, công ty, làm bài hoàn chỉnh, có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Admin qua https://zalo.me/0917193864 nhé

Đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật đất đai số 1

 • MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 6. Kết cấu của báo cáo
 • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH
 • 1.1. Lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình
 • 1.1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất ở của cá nhân, hộ gia đình
 • 1.1.2. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của cá nhân, hộ gia đình
 • 1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của cá nhân, hộ gia đình
 • 1.1.4. Vai trò và sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • 2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • 2.2.1. Các nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • 2.2.2. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • 2.2.3. Thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • 2.2.4. Về nghĩa vụ tài chính khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
 • 2.2.5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • 2.1. Đơn vị thực tập
 • 2.2. Thực trạng thực hiện hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.2.1. Tổng quan tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình tại quận Thủ Đức thời gian qua và những kết quả đạt được
 • 2.2.2. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về cấp GCNQSD ở cho cá nhân, hộ gia đình tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH
 • 3.1. Yêu cầu đặt ra của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • 3.2. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây là mẫu đề cương chi tiết bài chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật đất đai, các bạn sinh viên nào chuyên bên mảng luật khác như Luật kinh tế, luật thương mại,… Tham khảo các đề cương chi tiết dưới đây nhé và để làm bài chuyên đề hoàn thiện mới, các bạn sinh viên liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê Chuyên đề tốt nghiệp qua Zalo ngay nhé

Đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp Ngành Luật đất đai số 2

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Mục tiêu của đề tài
 • 3. Ý nghĩa của đề tài
 • 4. Kết cấu đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
 • 1.1. Cơ sở sở khoa học
 • 1.1.1. Khái niệm về giao dịch bảo đảm
 • 1.1.2. Khái niệm về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất
 • 1.2. Cơ sở pháp lý
 • 1.2.1. Các văn bản luật
 • 1.2.2. Các văn bản dưới luật
 • 1.3. Thực tiễn giao dịch bảo đảm ở Việt Nam
 • 1.3.1. Giai đoạn từ khi Bộ luật Dân sự 2005 có hiệu lực đến năm 2015
 • 1.3.2. Giai đoạn từ khi Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực đến nay.
 • 1.3.3. Đánh giá chung về công tác giao dịch bảo đảm tại Việt Nam.
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG QUAN HỆ TÍN DỤNG TẠI UBND XÃ NÙNG NÀNG, TAM ĐƯỜNG, LAI CHÂU
 • 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của UBND xã Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu
 • 2.2. Thực trạng sử dụng, quản lý đất đai tại UBND xã Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu
 • 2.2.1. Thực trạng sử dụng đất
 • 2.2.2. Thực trạng quản lý đất đai
 • 2.2.2.1. Chính sách pháp luật
 • 2.2.2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
 • 2.2.2.3. Công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính
 • 2.2.3. Công tác đăng ký biến động về đất đai tại xã Nùng Nàng
 • 2.3. Đánh giá thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại xã Nùng Nàng
 • 2.3.1 Đánh giá thành phần hồ sơ việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất so với pháp luật đất đai
 • 2.3.2. Đánh giá quy trình thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất so với pháp luật đất đai.
 • 2.4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các giao dịch bảo đảm và công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn nghiên cứu
 • 2.4.1. Thuận lợi
 • 2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân
 • CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NÙNG NÀNG
 • 3.1. Một số giải pháp
 • 3.1.1. Giải pháp cơ chế, chính sách
 • 3.1.2. Giải pháp tuyên truyền
 • 3.1.3. Giải pháp nguồn lực
 • 3.2. Kiến nghị
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp Luật Lao động

 • MỤC LỤC
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I
 • KHÁI QUÁT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LAO ĐỘNG
 • 1.1. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động
 • 1.1.1.Khái niệm khiếu nại, tố cáo
 • 1.1.1.1. Khái niệm khiếu nại
 • 1.1.1.2. Khái niệm tố cáo
 • 1.1.1.3. Khái niệm giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động
 • 1.3. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo lao động
 • 1.3.1. Thủ tục khiếu nại
 • 1.3.2. Thụ lý để giải quyết khiếu nại
 • 1.3.3. Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu
 • 1.3.4 Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần tiếp theo
 • 1.3.5.Yêu cầu tạm đình chỉ thực hiện quyết định, hành vi của người sử dụng lao động (Điều 16)
 • 1.3.6.Hồ sơ giải quyết khiếu nại (Điều 19)
 • CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO LAO ĐỘNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN GIANG HUYỆN TAM ĐƯỜNG
  TỈNH LAI CHÂU
 • 2.1. Thực trạng về giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động
 • 2.1.1. Những ưu điểm về khiếu nại, tố cáo lao động
 • 2.1.2. Những nhược điểm về khiếu nại, tố cáo lao động
 • 2.2. Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động tại UBND xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hiện trong giai đoạn hiện nay
 • 2.2.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo lao động ở UBND xã Bản Giang
 • 2.2.2. Kết quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo ở UBND xã Bản Giang
 • 2.2.3. Nguyên nhân của thực trạng
  CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO LAO ĐỘNG
 • 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy và chính quyền cấp xã trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động
 • 3.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật khiếu nại, tố cáo lao động đối với cán bộ, công chức và nhân dân
 • 3.3. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân
 • 3.4. Thực hiện tốt công cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh
  KẾT LUẬN

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Thương mại

 • MỤC LỤC
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN PHÁP LÝ VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI
 • 1.1.Các hình thức khuyến mại
 • 1.1.1. Khái quát chung về khuyến mại
 • 1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm
 • 1.1.1.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân khi thực hiện khuyến mại
 • 1.1.1.3 Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại
 • 1.2. Quy định của pháp luật về các hình thức khuyến mại
 • 1.2.1. Quy định của pháp luật
 • 1.2.2. Ưu, nhược điểm
 • CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU
 • 2.1. Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
 • 2.1.1. Chức năng
 • 2.1.2. Nhiệm vụ
 • 2.2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Đề cương chi tiết ngành Luật doanh nghiệp

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY
 • 1.1. Khái niệm doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
 • 1.1.2. Khái niệm đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • 1.2. Pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam
 • 1.2.1. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp
 • 1.2.1.1. Chủ thể thành lập
 • 1.2.1.2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh
 • 1.2.1.3. Điều kiện về vốn
 • 1.2.1.4. Điều kiện về tên công ty
 • 1.2.1.5. Địa chỉ trụ sở công ty
 • 1.2.2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • 1.3.Cơ sở lý luận về doanh nghiệp tư nhân
 • 1.3.1. Khái niệm DNTN
 • 1.3.2. Địa vị pháp lý.
 • 1.3.3. Cơ cấu tổ chức.
 • 1.3.4.Trách nhiệm chủ sở hữu.
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY DỊNH CỦA PHAP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VA MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
 • 2.1. Tổng quan về công ty Công ty TNHH MTV ERUOTECH
 • 2.2 Một số quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân
 • 2.2.1.Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp
 • 2.2.2.Quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.3.Cho thuê doanh nghiệp
 • 2.2.4.Bán doanh nghiệp
 • 2.3 Pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Hạn chế dưới góc độ pháp lý
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN LUẠT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
 • 3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật
 • 3.2. Về hoạt động của cơ quan đăng ký kinh doanh
 • 3.3. Về trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • 3.4. Về thực hiện nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • 3.5. Về xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây là TOP 10 Đề cương chi tiết mẫu chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật cho các bạn sinh viên học ngành Luật tham khảo. Hiện nay hotrothuctap.com có nhận viết báo cáo thực tập, xin dấu doanh nghiệp và làm trọn gói, nếu các bạn sinh viên có nhu cầu thì inbox với mình qua https://zalo.me/0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *