Đề cương chi tiết: ĐỀ TÀI giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty TNHH AKATAVA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Tên chuyên đề: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH OKTAVA.
GVHD: Ths. Nguyễn Tấn Phong
SVTH: Đào Yến Ngọc – 39CQT_2

1. Lý do chọn đề tài công tác tuyển dụng

Trong bối cảnh hội nhập sâu và rộng như hiện nay, Việt Nam ký kết thành công hiệp định Thương mại tự do FTA, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, … đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường khu vực và thị trường toàn cầu. Chính vì thế, ngành may mặc Việt Nam trong nhiều năm qua luôn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật và đội ngũ lao động có tay nghề ngày càng chiếm tỷ lệ lớn cộng thêm sự ưu đãi từ các chính sách Nhà nước nên ngành may mặc đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như vừa tạo ra giá trị hàng hóa vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngành may mặc hiện nay đã được đổi mới hiện đại hóa đến 90%. Các sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn và được nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản chấp nhận.

Là công ty may mặc có vốn đầu tư nước ngoài 100% thuộc Tập đoàn Cherryfield chuyên sản xuất và kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng may mặc sang thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ nên công ty TNHH OKTAVA rất chú trọng đến công tác quản trị nhân lực. Vì nếu không có yếu tố con người tác động thì các nguồn lực khác như tài chính, máy móc thiết bị và công nghệ đều trở nên vô dụng. Một doanh nghiệp dù có tốt đến đâu nhưng không có đội ngũ nhân lực làm việc hiệu quả và chất lượng thì khó có thể đứng vững trên thị trường. Kinh doanh trong lĩnh vực may mặc thì việc tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật của các thị trường khó tính đòi hỏi nguồn nhân lực của công ty phải có chất lượng cao. Chính vì vậy, công tác tuyển dụng là rất quan trọng nhất, là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp. Để phát huy và tận dụng các tài năng trong đội ngũ nhân sự đòi hỏi các nhà tuyển dụng phải biết nhạy bén, phải có chính sách tuyển dụng hợp lý, sáng tạo, … để khai thác tối đa tiềm năng của nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển của công ty. Chuyên đề tốt nghiệp “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty TNHH OKTAVA” được thực hiện trên cơ sở đó.

2. Mục đích nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp:

 • • Tìm hiểu thực trạng quá trình tuyển dụng nhân lực của công ty TNHH OKTAVA.
 • • Đề xuất giải pháp nâng cao quá trình tuyển dụng nhân lực của công ty TNHH OKTAVA.

3. Đối tượng nghiên cứu:

 • • Nguồn nhân lực của công ty;
 • • Quy trình tuyển dụng của công ty đối với lao động gián tiếp (nhân viên khối phòng ban)
 • 4. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Oktava trong giai đoạn 2015 – 2017 .

5. Phương pháp nghiên cứu

Đây là nghiên cứu ứng dụng nên chuyên đề tốt nghiệp sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:

 • • Phương pháp suy diễn là phương pháp sử dụng lý thuyết khoa học về quản trị nguồn nhân lực để giải thích vấn đề nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhằm đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty.
 • • Phương pháp định lượng là phương pháp sử dụng dữ liệu thứ cấp (như: số liệu nguồn nhân lực và quy trình tuyển dụng) để mô tả và đánh giá thực trạng hoạt động công tác tuyển dụng tại công ty.

− Nghiên cứu tại bàn là việc thu thập dữ liệu thứ cấp nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu về hoạt động công tác tuyển dụng tại công ty
− Nghiên cứu thống kê là việc sử dụng các dữ liệu được thu thập để phân tích và
đánh giá hoạt động công tác tuyển dụng bằng phương pháp thống kê.

6. Kết cấu chuyên đề. Cơ cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:

 • • Chương 1: CƠ SỞ LUẬN. Nội dung chương này là nhằm trình bày những vấn đề cơ bản của quá trình tuyển dụng, như: khái niệm về tuyển dụng, hình thức tuyển dụng và quy trình tuyển dụng. Đây sẽ làm nền tảng cho cơ sở luận của đề tài.
 • • Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH OKTAVA. Chương này nhằm giới thiệu tổng quan về công ty nói chung và thực trạng công tác tuyển dụng của công ty TNHH Oktava nói riêng; trên cơ sở đó, chuyên đề tốt nghiệp sẽ đánh giá hoạt động của công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Oktava trong giai đoạn 2015 – 2017.
 •  Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH OKTAVA. Chương này nhằm trình bày các giải pháp và kiến nghị nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp.

7. Danh mục tài liệu tham khảo

 • PGS.TS. Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê;
  • Tài liệu của công ty TNHH OKTAVA.
 1. Nội dung chi tiết

Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 • 1.1. Khái niệm
 • 1.2. Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.1. Tuyển dụng ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp
 • 1.2.2. Tuyển dụng ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.2.2.1. Thông qua quảng cáo
 • 1.2.2.2. Thông qua văn phòng dịch vụ lao động
 • 1.2.2.3. Tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học
 • 1.2.2.4. Các hình thức khác
 • 1.3. Nội dung quy trình tuyển dụng
 • 1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
 • 1.3.2. Thông báo tuyển dụng
 • 1.3.3. Thu nhận nghiên cứu hồ sơ
 • 1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ
 • 1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm
 • 1.3.6. Phỏng vấn lần 2
 • 1.3.7. Xác minh, điều tra
 • 1.3.8. Khám sức khỏe
 • 1.3.9. Ra quyết định tuyển dụng
 • Tóm tắt nội dung chương 1

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH OKTAVA

 • 2.1. Tổng quan về công ty TNHH OKTAVA
 • 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
 • 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.3. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi công ty
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty
 • 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức công ty
 • 2.1.4.2 .Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.1.5. Tình hình tài chính công ty trong giai đoạn 2015 – 2017
 • 2.1.5.1. Tình hình về tài sản và nguồn vốn công ty
 • 2.1.5.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.1.5.3. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty
 • 2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH OKTAVA
 • 2.2.1. Thực trạng lực lượng lao động tại công ty trong giai đoạn 2015 – 2017
 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động tuyển dụng của công ty trong giai đoạn 2015 – 2017
 • 2.2.2.1. Mục đích và nguyên tắc tuyển dụng
 • 2.2.2.2. Yêu cầu tuyển dụng nhân sự của công ty
 • 2.2.2.3. Nguồn tuyển dụng
 • 2.2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng
 • 2.2.2.5. Quy trình tuyển dụng của công ty đối với lao động gián tiếp
 • 2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty
 • 2.3.1 Điểm mạnh trong công tác tuyển dụng
 • 2.3.2 Điểm yếu trong công tác tuyển dụng
 • Tóm tắt nội dung chương 3

Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH OKTAVA

 • 3.1. Cơ sở xây dựng giải pháp
 • 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty
 • 3.1.2. Mục tiêu trong tương lai của công ty
 • 3.1.3. Kế hoạch phát triển và công tác tuyển dụng nhân sự công ty
 • 3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng của công ty TNHH OKTAVA
 • 3.2.1. Mục tiêu của giải pháp
 • 3.2.2. Nội dung giải pháp
 • 3.2.3. Đánh giá giải pháp
 • 3.3. Kiến nghị

Tóm tắt nội dung chương 3

LƯU Ý: Nhiều bạn sinh viên quá bận rộn nên không có thời gian viết bài, hiện nay minh có nhận dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp, bạn nào có nhu cầu nhắn cho mình để tâm sự nha

SDT/ZALO: 0917193864

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *