# 09 Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Rate this post

Để làm tốt bài báo cáo thực tập ngành kế toán, với đề tài báo cáo thực tập kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, các bạn cần phải trau chuốt bài làm của mình từ bìa tới cuối, nội dung các phần phải đầy đủ, đặc biệt là làm Đề Cương chi tiết Báo Cáo Thực Tập Kế toán cho bài làm, vậy làm sao có thể viết Mẫu Đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tốt, mời các bạn xem  ví dụ dưới đây:

Các mẫu này được nhiều bạn sinh viên tải về tham khảo nên dễ bị trùng lặp. Các bạn có nhu cầu viết bài mới hoàn toàn 100% có thể liên hệ với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP bên mình hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

Đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh số 1

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC HÌN
 • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
 • LỜI MỞ ĐẦU (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.1.1 Khái niệm
  1.1.2 Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán
  1.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
  1.2.1.1 Khái niệ
  1.2.1.2 Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
  1.2.1.3 Các phương thức bán hàn
  1.2.1.4 Chứng từ sử dụng
  1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
  1.2.1.6 Sơ đồ hạch toán
  1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  1.2.2.1 Khái niệm
  1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
  1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
  1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
  1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
  1.3.1 Khái niệm
  1.3.2 Phương pháp xác định giá vốn
  1.3.3 Chứng từ sử dụng
  1.3.4 Tài khoản sử dụng
  1.3.5 Sơ đồ hạch toán
  1.4 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  1.4.1 Khái niệm
  1.4.2 Chứng từ sử dụng
  1.4.3 Tài khoản sử dụng
  1.4.4 Sơ đồ hạch toán
  1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
  1.5.1 Khái niệm
  1.5.2 Chứng từ sử dụng
  1.5.3 Tài khoản sử dụng
  1.5.4 Sơ đồ hạch toán
  1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
  1.6.1 Khái niệm
  1.6.2 Chứng từ sử dụng
  1.6.3 Tài khoản sử dụng
  1.6.4 Sơ đồ hạch toán
  1.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
  1.7.1 Khái niệm
  1.7.2 Chứng từ sử dụng
  1.7.3 Tài khoản sử dụng
  1.7.4 Sơ đồ hạch toán
  1.8 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
  1.8.1 Khái niệm
  1.8.2 Chứng từ sử dụng
  1.8.3 Tài khoản sử dụng
  1.8.4 Sơ đồ hạch toán
  1.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
  1.9.1 Khái niệm
  1.9.2 Chứng từ sử dụng
  1.9.3 Tài khoản sử dụng
  1.9.4 Sơ đồ hạch toán
  1.10 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  1.10.1 Khái niệm
  1.10.2 Chứng từ sử dụng
  1.10.3 Tài khoản sử dụng
  1.10.4 Sơ đồ hạch toán
  1.11 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
  1.11.1 Khái niệm
  1.11.2 Chứng từ sử dụng
  1.11.3 Tài khoản sử dụng
  1.11.4 Sơ đồ hạch toán
  1.12 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHẬT MINH ĐAN (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
  2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
  2.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  2.2.1 Chức năng
  2.2.2 Nhiệm vụ
  2.3 TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
  2.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban
  2.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
  2.4.2 Hình thức sổ kế toán
  2.4.3 Hệ thống chứng từ
  2.4.4 Hệ thống tài khoản
  2.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán
  2.4.6 Chính sách kế toán áp dụng
  2.4.7 Phương tiện phục vụ công tác kế toán
 • CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHẬT MINH ĐAN
  3.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  3.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
  3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
  3.2.1.1 Nội dung
  3.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.2.1.3 Tài khoản sử dụng
  3.2.1.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  3.2.2.1 Nội dung
  3.2.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.2.2.3 Tài khoản sử dụng
  3.2.2.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
  3.3.1 Nội dung
  3.3.2 Các xác định giá vốn
  3.3.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.3.4 Tài khoản sử dụng
  3.3.5 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.4 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  3.4.1 Nội dung
  3.4.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.4.3 Tài khoản sử dụng
  3.4.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
  3.5.1 Nội dung
  3.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.5.3 Tài khoản sử dụng
  3.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
  3.6.1 Nội dung
  3.6.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.6.3 Tài khoản sử dụng
  3.6.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
  3.7.1 Nội dung
  3.7.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.7.3 Tài khoản sử dụng
  3.7.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  3.8.1 Nội dung
  3.8.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.8.3 Tài khoản sử dụng
  3.8.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3.9 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  3.9.1 Nội dung
  3.9.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  3.9.3 Tài khoản sử dụng
  3.9.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh kế phát sinh
  3.10 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
  CHƯƠNG 4: NHẬT XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
  4.1 NHẬN XÉT
  4.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty
  4.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  4.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
  4.1.3.1 Phân tích tình hình doanh thu
  4.1.3.2 Phân tích tình hình chi phí
  4.1.3.3 Phân tích tình hình lợi nhuận
  4.2 KIẾN NGHỊ
  4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty
  4.2.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  4.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

Đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh số 2

 • MỤC LỤC
 • LỜI  MỞ ÐẦU (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM
 • 1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV Sao Nam
 • 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV Sao Nam
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
 • 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
 • 1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
 • 1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty
 • 1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM
 • 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
 • 2.1.1 Nội dung:
 • 2.1.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.1.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
 • 2.2.1 Nội dung:
 • 2.2.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.2.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.2.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
 • 2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:
 • 2.3.1 Nội dung:
 • 2.3.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.3.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.3.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
 • 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán:
 • 2.4.1 Nội dung:
 • 2.4.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.4.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.4.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.4.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.5 Kế toán chi phí tài chính:
 • 2.5.1 Nội dung:
 • 2.5.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.5.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.5.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.5.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.6 Kế toán chi phí bán hàng:
 • 2.6.1 Nội dung:
 • 2.6.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.6.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.6.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.2.6.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
 • 2.7.1 Nội dung: (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • 2.7.2 Chứng từ sổ sách:
 • 2.7.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.7.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.7.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.8.1 Nội dung
 • 2.8.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.8.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.8.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
 • 2.9.1 Nội dung:
 • 2.9.2 Chứng từ kế toán:
 • 2.9.3 Tài khoản sử dụng:
 • 2.9.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.9.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét
 • 3.1.1 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty TNHH TMDV Sao Nam
 • 3.1.2 Nhận xét về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Sao Nam
 • 3.2 Kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

Đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh số 3

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DNTN SX TM DV THU HÀ
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.1. Giới thiệu
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
 • 1.2      Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu
 • 1.2.1      Chức năng
 • 1.2.2      Nhiệm vụ
 • 1.2.3      Ngành nghề kinh doanh chủ yếu
 • 1.3      Đặc điểm tổ chức quản lý
 • 1.3.1      Bộ máy tổ chức
 • 1.3.2      Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.3.2.1 Hội đồng quản trị công ty:
 • 1.3.2.2 Giám đốc (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • 1.3.2.3 Phòng tài chính – kế toán:
 • 1.3.2.4 Phòng tổ chức – hành chính:
 • 1.3.3      Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
 • 1.4      Tổ chức công tác kế toán
 • 1.4.1      Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: tập trung
 • 1.4.1.2 Cơ cấu bộ máy tài chính – kế toán
 • 1.4.1.3 Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.4.2      Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.4.2.1 Sơ đồ hạch toán
 • 1.4.2.2      Các chính sách kế toán áp dụng
 • 1.4.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ và kiểm tra chứng từ kế toán tại Công ty như sau:
 • 1.4.3 Quy định về báo cáo kế toán
 • 1.5. Những khó khăn thuận lợi của công ty
 • 1.5.1. Thuận lợi
 • 1.5.2. Khó khăn
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG I
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1.1. Khái niệm Doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.1.1 Khái niệm doanh thu
 • 2.1.1.1.1 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • 2.1.1.1.2 Doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.1.1.1.3 Thu nhập khác
 • 2.1.1.2 Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.1.1.2.1 Chiếu khấu thương mại
 • 2.1.1.2.2 Giảm giá hàng bán
 • 2.1.1.2.3 Giá trị hàng bán bị trả lại
 • 2.1.1.3 Khái niệm chi phí
 • 2.1.1.3.1 Giá vốn hàng bán
 • 2.1.1.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.1.1.3.3 Chi phí hoạt động tài chính
 • 2.1.1.3.4 Chi phí khác
 • 2.1.1.3.5 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.1.1.4 Xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 2.1.2.1 Điều kiện ghi nhận
 • 2.1.2.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 2.1.3. Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.3.1 Lợi nhuận (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • 2.1.3.2 Cách xác định kết quản hoạt động kinh doanh
 • 2.1.4. Nhiệm vụ kế toán tại công ty
 • 2.2.  KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CÁC KHOẢN GIẢM  TRỪ DOANH THU
 • 2.2.1. Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3. Sơ đồ hạch toán
 • 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.2.1 Chiết khấu thương mại
 • 2.2.2.1.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.1.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 2.3.1. Cách xác định giá vốn
 • 2.3.2. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.4. Sơ đồ hạch toán
 • 2.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 2.4.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.4.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 2.5.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.5.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • 2.6.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.6.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.6.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.7. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
 • 2.7.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.7.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.7.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
 • 2.8.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.8.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.8.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 2.9.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.9.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.9.3 Sơ đồ hạch toán (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • 2.10. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.10.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.10.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.10.3 Sơ đồ hạch toán
 • 2.11. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 2.11.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.11.2 Sổ sách sử dụng
 • 2.11.2.1 Trong hoạt động bán hàng
 • 2.11.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG II
 • CHƯƠNG 3: THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DNTN SX TM DV THU HÀ
 • 3.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 3.1.1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • 3.1.2 Kỳ xác định kết quả kinh doanh: tháng 9/ 2017
 • 3.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
 • 3.2.1. Nội dung
 • 3.2.3. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.2.3. Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổ kế toán
 • 3.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty (chứng từ bảng biểu sồ kế toán tại công ty)
 • 3.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 3.3.1. Nội dung
 • 3.3.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
 • 3.3.3. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.3.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.3.5. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.6. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty
 • 3.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 3.4.1. Nội dung
 • 3.4.2. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.4.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.4.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.4.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
 • 3.5.1. Nội dung
 • 3.5.2. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.5.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.5.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.5.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( Chứng từ, bảng biểu sổ kế toán tại công ty)
 • 3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
 • 3.6.1. Nội dung
 • 3.6.2. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.6.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.6.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • 3.7.1. Nội dung
 • 3.7.2. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.7.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.7.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.7.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
 • 3.8.1. Nội dung (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • 3.8.2. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.8.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.8.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( Chứng từ, bảng biểu sổ kế toán tại công ty)
 • 3.9. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 3.9.1. Nội dung
 • 3.9.2. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng
 • 3.9.3. Trình tự kế toán
 • 3.9.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.9.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.10. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
 • CHƯƠNG 4:  KẾT LUẬN – NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
 • 4.1. NHẬN XÉT
 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.1.1.1 Thủ tục chứng từ
 • 4.1.1.2 Sồ sách kế toán
 • 4.1.1.3 Bộ máy tổ chức kế toán
 • 4.1.1.4 Về công tác kế toán máy
 • 4.1.2 Nhược điểm
 • 4.2. KIẾN NGHỊ
 • 4.1.     KẾT LUẬN

Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh số 4

 • MỤC LỤC (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM
 • 1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
 • 1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
 • 1.3 Đặc điểm hoat động kinh doanh của công ty
 • 1.4 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 1.4.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.2 Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.5 Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty
 • 1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.5.2 Hình thức sổ kế toán
 • 1.5.3 Hệ thống chứng từ.
 • 1.5.4 Hệ thống tài khoản.
 • 1.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán.
 • 1.5.6 Chính sách kế toán áp dụng
 • 1.6  Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Chánh Sâm
 • 1.6.1 Đặc điểm doanh thu
 • 1.6.2 Đặc điểm chi phí
 • 1.6.3 Đặc điểm XĐ KQKD
 • CHƯƠNG 2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các giảm trừ doanh thu
 • 2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.1.1.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.1.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.1.2.1. Chiết khấu thương mại
 • 2.1.2.2. Hàng bán bị trả lại
 • 2.1.2.3. Giảm giá hàng bán
 • 2.1.2.4. Xác định doanh thu thuần
 • 2.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.1.3.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.1.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.3.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.1.3.4 Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.2. Kế toán chi phí kinh doanh
 • 2.2.1. Giá vốn hàng bán
 • 2.2.1.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.1.4. Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.2.2. Chi phí tài chính
 • 2.2.2.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.4. Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.2.3. Chi phí bán hàng
 • 2.2.3.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.3.4. Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.4.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.4.4. Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.2.5. Kế toán chi phí thuế TNDN
 • 2.2.5.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.2.5.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.5.4. Một số nghiệp vụ phát sinh
 • 2.3. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • 2.3.1. Thu nhập khác
 • 2.3.2. Chi phí khác
 • 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.1. Nguyên tắc ghi nhận
 • 2.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.4.4. Một số nghiệp vụ phát sinh
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM
 • 3.1. Kế toán doanh thu bán hàng(Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • 3.1.1. Chứng từ sử dụng
 •  3.1.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.1.3. Luân chuyển chứng từ
 • 3.1.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2 Doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.2.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3. Luân chuyển chứng từ
 • 3.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.3. Giá vốn hàng bán
 • 3.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Luân chuyển chứng từ
 • 3.3.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.4. Chi phí bán hàng
 • 3.4.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.4.3. Luân chuyển chứng từ
 • 3.4.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.5.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.5.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.5.3. Luân chuyển chứng từ
 • 3.5.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • 3.6.1.Tài khoản sử dụng
 • 3.6.2.Chứng từ sử dụng
 • 3.6.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 3.7.1. Tài khoản sử dụng
 • 3.7.2.Chứng từ sử dụng
 • 3.7.3. Luân chuyển chứng từ
 • 3.7.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.8. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (Năm 2019)
 • 3.8.1. Tài khoản sử dụng
 • 3.8.2 Chứng từ sử dụng
 • 3.8.3 Luân chuyển chứng từ
 • 3.8.4.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Về tồ chức công tác kế toán tại công ty TNHH MTV Chánh Sâm
 • 4.1.2. Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và XĐ KQKD tại công ty TNHH MTV Chánh Sâm
 • 4.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Chánh Sâm
 • 4.2.1 Đối với công ty
 • 4.2.2 Đối với doanh thu
 • 4.2.3 Đối với chi phí
 • 4.2.4 Xác định kết quả kinh doanh
 • KẾT LUẬN (Mẫu đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là mẫu  đề cương kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh cho các bạn làm báo cáo thực tập đề tài kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Để làm tốt bài báo cáo thực tập ngành kế toán, nội dung các phần phải đầy đủ các bạn DOWNLOAD phía dưới nhé, Các mẫu này được nhiều bạn sinh viên tải về tham khảo nên dễ bị trùng lặp. Các bạn có nhu cầu viết bài mới hoàn toàn 100% có thể liên hệ với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP bên mình hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

DOWNLOAD FILE

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo