Đề cương Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Du Lịch

Rate this post

Dưới đây là mẫu đề cương Phân tích báo cáo tài chính tại công ty du lịch, được Hotrothuctap chọn lọc, để gửi đến các bạn mẫu đề cương chỉnh chu nhất, dành tặng cho các bạn sinh viên ngành tài chính và các ngành học, môn học liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ là một bài mẫu có ích cho các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cũng như hoàn thiện bài báo cáo thực tập, chuyên đề của mình thì hãy nhắn tin zalo để dịch vụ hỗ trợ viết bài cho sinh viên của Hotrothuctap được hỗ trợ các bạn kịp thời nhé.


Đề cương Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Du Lịch

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH Du Lịch

1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty
1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
1.2 Tình hình chung về thị trường và các biện pháp cạnh tranh của Công ty
1.2.1 Tình hình chung về thị trường
1.2.2 Các biện pháp cạnh tranh
1.3 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển
1.3.1Thuận lợi
1.3.2 Khó khăn
1.3.3 Phương hướng phát triển
1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
1.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty
1.4.2 Nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban
1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty
1.5.2 Nhiệm vụ công tác kế toán
1.5.3 Hình thức ghi sổ kế toán
1.5.4 Chế độ và phương pháp kế toán Công ty áp dụng
1.6 Đặc điểm ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại Công ty

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.1 Những vấn đề chung hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
2.1.1 Khái niệm BCTC
2.1.2 Vai trò của báo cáo tài chính
2.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính
2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán
2.1.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
2.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
2.2.1 Phương pháp so sánh
2.2.2 Phương pháp phân tích tỷ số tài chính
2.2.3 Phương pháp Dupont
2.3 Nội dung phân tích
2.3.1 Phân tích Kết quả kinh doanh
2.3.2 Phân tích tình hình tài sản-nguồn vốn
2.3.2.1 Phân tích quy mô tài sản-nguồn vốn
2.3.2.2 Phân tích cơ cấu tài sản-nguồn vốn
2.3.2.3 Phân tích cân đối tài sản-nguồn vốn
2.3.3 Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.3.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3.4.1 Tỷ số về khả năng thanh toán
2.3.4.2 Tỷ số về khả năng quản lý nợ
2.3.4.3 Tỷ số về khả năng hoạt động
2.3.4.4 Tỷ số về khả năng sinh lời
2.3.5 Phân tích điểm hòa vốn

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

2.03.1 Nguồn dữ liệu phân tích BCTC tại Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
2.03.2 Phân tích các Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
3.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
3.2.1.1 Phân tích sự biến động và kết cấu tài sản
3.2.1.2 Phân tích sự biến động và kết cấu nguồn vốn
3.2.1.3 Phân tích cân đối tài sản-nguồn vốn
3.2.1.4 Phân tích tạo vốn sử dụng vốn
3.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.3 Phân tích lưu chuyển tiền tệ
3.2.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
3.2.4.1 Tỷ số về khả năng thanh toán
3.2.4.2 Tỷ số về khả năng quản lý nợ
3.2.4.3 Tỷ số về khả năng hoạt động
3.2.4.4 Tỷ số về khả năng sinh lời
3.2.4.5 Phân tích điểm hòa vốn

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.04.1 Tình hình hoạt động chung của Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
3.0.04.1.1 Nhận xét
3.0.04.1.2 Kiến nghị
3.04.2 Công tác tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
3.0.04.2.1 Nhận xét
3.0.04.2.2 Kiến nghị
3.04.3 Phân tích BCTC tại Công ty TNHH Du Lịch Vận Tải Tiến Oanh
3.0.04.3.1 Nhận xét
3.0.04.3.2 Kiến nghị
 KẾT LUẬN
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 PHỤ LỤC


Trên đây là mẫu Đề cương Phân tích báo cáo tài chính tại công ty du lịch, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê chuyên đề trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.

 

Contact Me on Zalo