Tổng hợp [90+] Đề tài Báo cáo chuyên đề ngành Luật

Hôm nay Hotrothuctap.com tiếp tục chia sẻ Tổng hợp [90+] Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật. Bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật tha hồ lựa chọn đề tài làm bài, cách làm bài báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật hoàn thiện. Vì bài mẫu nên có nhiều bạn sinh viên sẽ sử dụng để tham khảo làm bài và khả năng trùng lặp đạo văn khá là cao, các bạn muốn viết bài mới, tránh bị đạo văn và có đầu tư chất lượng bài hãy liên hệ với hotrothuctap.com mình nhé.

Trong quá trình làm Báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp nếu các gặp khó khăn trong quá trình làm bài như chọn đề tài, công ty, làm bài hoàn chỉnh, có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê Chuyên đề tốt nghiệp của Admin qua https://zalo.me/0917193864 nhé

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Lý luận – Lịch sử Nhà nước và pháp luật 

 1.  Vấn đề áp dụng pháp luật.
 2. Quy chế dân chủ cơ sở, thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn ở tỉnh…).
 3. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân ở Việt Nam.
 4. Quan hệ pháp luật – Lý luận và thực tiễn

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hôn nhân và gia đình

 1. Thực trạng ly hôn hiện nay tại địa phương và định hướng hoàn thiện
 2. Thực trạng bạo lực gia đình hiện nay và định hướng hoàn thiện.
 3. Thực trạng thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn và định hướng hoàn thiện.
 4. Các điều kiện kết hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình năm 2014 hiện nay và định hướng hoàn thiện.
 5. Chế định tài sản vợ chồng theo thỏa thuận – thực trạng và định hướng hoàn thiện.
 6. Thực trạng tài sản chung của vợ chồng theo PL hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay và định hướng hoàn thiện.

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Lao động

 1. Bảo vệ quyền lợi của lao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao động Việt Nam
 2. Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
 3. Vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công theo pháp luật Việt Nam
 4. Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam
 5. Quyền đình công của người lao động theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 6. Xử lý kỷ luật sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động theo Pháp luật Việt Nam
 8. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 9. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động.
 10. Dân sự – Tố tụng dân sự
 11. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án nhân dân cấp sơ thẩm
 12. Thực trạng giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn ở giai đoạn sơ thẩm, định hướng hoàn thiện
 13. Thủ tục tranh tụng của đương sự tại phiên tòa sơ thẩm – thực trạng và giải pháp
 14. Thực trạng công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
 15. Thủ tục không công nhận tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 16. Thực trạng giải quyết việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong tố tụng dân sự.
 17. Thực trạng giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài trong giai đoạn sơ thẩm, giải pháp hoàn thiện
 18. Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 19. Thực trạng hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc và định hướng hoàn thiện.
 20. Trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 21. Hạn chế phân chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 22. Đăng ký giao dịch bảo đảm theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 23. Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng và định hướng hoàn thiện.
 24. Thế chấp tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 25. Đặt cọc theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 26. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 27. Phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện
 28. Điều khoản sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 29. Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 30. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 31. Bồi thường thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 32. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 33. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo pháp luật Việt Nam hiện hành –Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 34. Tuyên bố cá nhân chết (hoặc mất tích) và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân chết (hoặc mất tích) theo quy định pháp luật.
 35. Quy định về pháp nhân trong Bộ luật dân sự (BLDS) 2015.
 36. Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn.
 37. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu.
 38. Thực trạng kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ trái pháp luật theo quy định của BLDS 2015 và định hướng hoàn thiện.
 39. Thực trạng vi phạm cơ bản hợp đồng trong pháp luật Việt Nam và định hướng hoàn thiện.
 40. Thực trạng hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và định hướng hoàn thiện.
 41. Pháp luật về giao dịch đối với tài sản hình thành trong tương lai, thực trạng và định hướng hoàn thiện.
 42. Thời hiệu khởi kiện theo quy định của BLDS 2015.
 43. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
 44. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 45. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức luật định và xử lý hậu quả pháp lý khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức luật định.
 46. Trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự Việt Nam
 47. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự.
 48. Thủ tục thi hành án dân sự và thực trạng thi hành án dân sự tại địa phương hiện nay.
 49. Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự đối với tài sản là tiền và những khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự hiện nay.
 50. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự và thời hạn thi hành án dân sự.
 51. Quyền, nghĩa vụ của các đương sự và thực tiễn việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong thi hành án dân sự hiện nay.
 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự các cấp, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên trong thi hành án dân sự.
 53. Thi hành quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời và thực trạng việc áp dụng hiện nay.
 54. Khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự, thực trạng và giải pháp hiện nay.
 55.  
 56. Xử lý tài sản thế chấp và định hướng hoàn thiện pháp luật
 57. Quyền truy đòi tài sản là quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam V. Đất đai – Kinh doanh Bất động sản – Môi trường
 58. Thực tiễn công nhận và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất.
 59. Thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
 60. Đấu giá QSDĐ tại địa phương. 82. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương. 83. Giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương.
 61. Việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương.
 62. “Quy hoạch treo” – Thực trạng và hướng giải quyết.
 63. Thực trạng khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất “Quy hoạch treo” –và hướng giải quyết
 64. Quản lý Nhà nước về đất đai trong thị trường bất động sản.
 65. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.
 66. Thực trạng pháp luật về thuế SDĐ và hướng hoàn thiện.
 67. Thực trạng pháp luật về thuế chuyển QSDĐ, thuế thu nhập từ việc chuyển QSDĐ và hướng hoàn thiện.
 68. Thực trạng khó khăn của việc thu hồi đất đối với Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm
 69. Những vấn đề pháp lý về việc cho thuê đất của Nhà nước.
 70. Quyền cho thuê QSDĐ của chủ thể sử dụng đất.
 71. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đường lối giải quyết các tranh chấp liên quan đến QSDĐ.
 72. Thực trạng Pháp luật về xử lý hành vi VPPL đất đai và hướng hoàn thiện.
 73. Quyền giao dịch QSDĐ của tổ chức, cá nhân nước ngoài SDĐ tại Việt Nam.
 74. Những vấn đề pháp lý đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở tại Việt nam.
 75. Chính sách tài chính trong quản lý Nhà nước về đất đai.
 76. Pháp luật đất đai trong việc xây dựng và phát triển thị trường bất động sản ở Việt nam.
 77. Vấn đề thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong Luật đất đai 2013.
 78. Chế độ pháp lý đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 79. Những vấn đề lý luận và pháp lý về quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất của người SDĐ trong Luật đất đai 2013.
 80. Chế độ pháp lý đối đất được Nhà nước giao không thu tiền SDĐ trong các tổ chức.
 81. Hoàn thiện pháp luật đất đai đối với tổ chức kinh tế trong nước SDĐ.
 82. Cơ chế định giá đất – thực trạng và hướng hoàn thiện .
 83. Những vấn đề pháp lý về quyền góp vốn liên doanh bằng QSDĐ.
 84. Vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 85. Giao dịch bảo đảm đối với QSDĐ.
 86. Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng thị trường bất động sản ở Việt Nam.
 87. Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý Nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất.
 88. Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất.
 89. Giao dịch tài sản gắn liền với đất – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện.
 90. Yếu tố tài sản trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người sử dụng đất.
 91. Hạn mức giao đất – Những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 92. Thời hạn sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và ảnh hưởng của nó đến hoạt động quản lý, sử dụng đất.
 93. Đấu giá QSDĐ trong hoạt động giao cho thuê đất của Nhà nước.
 94. Quyền chuyển nhượng QSDĐ trong thị trường bất động sản.
 95. Chế độ pháp lý đối với đất ở – thực trạng và hướng hoàn thiện.
 96. Quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 97. Điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất hiện nay – Thực trạng và giải pháp
 98. Pháp luật về kinh doanh dịch vụ vận hành, quản lý nhà chung cư
 99. Sàn giao dịch bất động sản – Quy định của LKDBDS 2014 và thực tiễn áp dụng.
 100. Thủ tục chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai – Bất cập và hướng hoàn thiện.
 101. Dịch vụ môi giới bất động sản – Lý luận và thực tiến
 102. Thực trạng huy động vốn theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
 103. Thực trạng giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại tòa án nhân dân ở địa phương/ nơi làm việc.
 104. Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế sử dụng đất.
 105. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 106. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 107. Thực trạng cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
 108. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai tại địa phương/ nơi làm việc. 138. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 109. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 110. Thực trạng công tác quản lý đất đai của UBND cấp xã tại địa phương/ nơi làm việc
 111. Thực trạng hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương.
 112. Giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân địa phương/ nơi làm việc.
 113. Thực trạng giao, cho thuê đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 114. Vấn đề thu tiền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật đất đai.
 115. Thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 116. Những tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 117. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 118. Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.
 119. Vấn đề thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 120. Vấn đề thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất ở địa phương theo pháp luật hiện hành.
 121. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương/nơi làm việc.
 122. Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương/nơi làm việc.
 123. Thực trạng thực hiện các quyền giao dịch quyền sử dụng đất ở địa phương, những vướng mắc và đề xuất.
 124. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
 125. Thực trạng công tác thanh tra đất đai ở địa phương và những kiến nghị.
 126. Hình sự – TTHS
 127. Quy định về Tội phạm theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và kiến nghị hoàn thiện.
 128. Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn áp dụng.
 129. Đồng phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn áp dụng.
 130. Hình phạt và hệ thống hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lý luận và thực tiễn áp dụng.
 131. “Hình phạt tử hình” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và kiến nghị.
 132. Sự khác nhau giữa hình phạt tù có thời hạn và tù chung thân theo quy định của BLHS 2015, những khó khăn, thuận lợi khi áp dụng vào thực tiễn.
 133. Quyết định hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và thực tiễn áp dụng.
 134. Các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: những bất cập và kiến nghị hoàn thiện.
 135. Các nguyên tắc xử lý đối với người dươi 18 tuổi phạm tội theo quy định Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và kiến nghị hoàn thiện.
 136. Các biện pháp xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi theo qu định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những điểm mới và thực tiễn áp dụng.
 137. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam.
 138. Hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.

Đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật được các bạn sinh viên ngành Luật tìm kiếm và chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành mình đang học, trên đây hotrothuctap.com chia sẻ đến các bạn hơn 100 đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật, phân ra từng chuyên ngành Luật khác nhau cho các bạn sinh viên dễ dàng đọc và chọn đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật So sánh – Quốc tế

 1. Điều khoản “consideration” trong luật hợp đồng nước Anh và khả năng áp dụng vào pháp luật Việt Nam.
 2. Quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài trong pháp luật các nước – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 3. Hủy phán quyết trọng tài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia.
 4. Định danh tài sản trong pháp luật các nước và so sánh với pháp luật Việt Nam.
 5. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre–nuptial Agreement) trong pháp luật Anh, Mỹ.
 6. Cơ chế bảo hiến của các quốc gia và so sánh với Việt Nam.
 7. Giải pháp áp dụng án lệ hiệu quả tại một số quốc gia – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 8. Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu pháp luật của các nước Thông Luật.
 9. Tìm hiểu về áp dụng phương pháp tình huống (case – study) trong việc giảng dạy pháp luật của Việt Nam và các nước.
 10. So sánh về đào tạo luật và hành nghề luật tại Việt Nam và các nước.
 11. Vai trò của Kinh Koran đối với Hệ thống pháp luật Hồi giáo.
 12. Quyền tự do di chuyển của Liên minh Châu Âu – kinh nghiệm cho ASEAN.
 13. Những xu hướng về quyền con người – nhân quyền (human rights) trong pháp luật quốc tế.
 14. Cộng đồng kinh tế Châu Âu và tương quan so sánh với Cộng đồng kinh tế ASEAN.
 15. Xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, hàng không của khu vực và thế giới.
 16. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS và khả năng áp dụng của Việt Nam.

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Thương mại – Thuế – Ngân hàng

 1. Thực tiễn thực hiện quy chế pháp lý về thành viên công ty TNHH nơi thực tập/ làm việc.
 2. Thực trạng của doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, chính trị – xã hội ở địa phương/ nơi làm việc.
 3. Thực tiễn thực hiện quy chế cổ đông của công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 4. Thực tiễn tổ chức quản lý trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 5. Thực tiễn tổ chức, quản lý trong công ty TNHH một thành viên nơi thực tập/ làm việc.
 6. Người quản lý trong Doanh nghiệp Nhà nước nơi thực tập/ làm việc.
 7. Thực trạng sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. 460. Cơ chế giám sát trong các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020.
 8. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 9. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 10. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nơi thực tập/ làm việc.

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Xây dựng văn bản

 1. Quy trình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và kiến nghị giải pháp
  hoàn thiện
 2. Các nguyên tắc giải quyết xung đột trong văn bản quy phạm pháp luật
 3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
 4. Soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn
 5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động ban hành văn bản pháp luật của UBND
  cấp huyện.
 6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động ban hành văn bản pháp luật của UBND
  cấp tỉnh.

Ngoài tìm hiểu lựa chọn đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật, các bạn sinh viên phải triển khai đề cương chi tiết, xây dựng đề cương để làm bài báo cáo ngành Luật, hãy đọc bài viết về đề cương chi tiết ngành Luật mẫu dưới đây nhé

Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật hành chính – Thanh tra – khiếu nại – tố cáo

 1. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 2. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh
 3. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện
 4. Tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện.
 5. Tổ chức và hoạt động của UBND cấp tỉnh.
 6. Tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp
 7. Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế
 8. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Y tế
 9. Tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 10. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 11. . Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay ở
  địa phương.
 12. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn cấp
  huyện – thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 13. Thực trạng tổ chức và hoạt động văn phòng công chứng.
 14. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện – thực trạng và giải pháp
 15. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh – thực trạng và giải pháp
 16. Hoạt động giám sát của Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh – thực trạng và giải pháp
 17. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực.
 18. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính.
 19. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 20. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra sở
 21. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra huyện
 22. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực văn hoá.
 23. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây là Tổng hợp [90+] Đề tài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật với các mảng khác nhau như Luật Hình sự, luật dân sự, luật kinh tế, luật thương mại,… cho các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tham khảo. Hiện nay hotrothuctap.comnhận viết báo cáo thực tập, xin dấu doanh nghiệp và làm trọn gói, nếu các bạn sinh viên có nhu cầu thì inbox với mình qua https://zalo.me/0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *