TOP 100 Đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

Thỏa sức lựa chọn cho mình 1 đề tài trong Danh Sách 78 đề tài Báo Cáo thực tập ngành Luật, Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật nhé mọi người và hiện nay mình có thể nhận viết thuê đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật cho mọi người các nhé, mọi người có thể xem thêm một số chính sách

=====>>>về Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  về viết chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật của mình nhé!

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

 • Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật: 01 Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án tại…
 • 02 Giao dịch tài sản gắn liền với đất – Thực trạng tại… và hướng hoàn thiện.
 • 03 Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án…
 • 04 Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án…
 • 05 Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định – Lý luận và thực tiễn
 • 06 Án treo trong luật hình sự Việt nam – thực tiễn áp dụng tại …
 • 07 Cấp dưỡng trong hôn nhân và gia đình. Thực trạng … và giải pháp
 • Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật: 08 Kết hôn trái pháp luật: thực trạng và giải pháp
 • 09 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng (qua thực tiễn từ một địa phương)
 • 10 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tên doanh nghiệp
 • 11 Mua bán doanh nghiệp – Lý luận và thực tiễn
 • 12 Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam
 • 13 Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • 14 Mô hình công ty TNHH 1 thành viên – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • 15 Quyền tự do kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014
 • 16 Các vấn đề pháp lý về hoạt động đại diện cho thương nhân
 • 17 Các vấn đề pháp lý của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 • Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật: 18 Các vấn đề pháp lý của hoạt động đại lý thương mại
 • 19 Chế độ pháp lý về cho thuê hàng hóa trong h động thương mại – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • 20 Đại lý thương mại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • 21 Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – thực trạng và giải pháp.
 • 22 Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất –thực trạng và giải pháp
 • 23 Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất
 • 24 Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất tại VN
 • 25 Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế
 • 26 Tổ chức phát triển quỹ đất – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • 27 Những vấn đề pháp lý về hoạt động cho thuê đát của nhà nước
 • 28 Các vấn đề pháp lý của hoạt động khuyến mại theo Luật Thương mại
 • 29 Cưỡng chế thi hành án dân sự- Thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • 30 Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • 31 Tội hiếp dâm, thực tiễn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
 • 32 Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại theo pháp luật VN
 • 33 Thực trạng vấn đề ly hôn trên địa bàn quân Thanh Khê và giải pháp hoàn thiện
 • 34 Thực tiễn đăng kí kết hôn trên địa bàn thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình
 • 35 Pháp luật thi hành án dân sự, thực tiễn áp dụng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
 • 36 Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Bình Thuận
 • 37 Khởi kiện và thụ lí án dân sự, thực trạng tại huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk
 • 38 Thực trạng vấn đề li hôn tại huyện EA H’LEO, tỉnh Đăk Lăk
 • Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật: 39 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện CưM’gar
 • 40 Hợp đồng tín dụng và thực tiễn tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Đà Nẵng
 • 41 Thực trạng vấn đề hộ tịch tại sở tư pháp thành phố Đà Nẵng
 • 42 Thực trạng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời tại tòa án nhân dân quận Hải Châu
 • 43 Pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ thực tiễn thực hiện tại quận Sơn Trà
 • 44 Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình để vay vốn ngân hàng từ thực tiễn của phường Nại Hiên Đông
 • 45 Thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam – Một số vấn đề đặt ra và giải pháp
 • 46 Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Pháp luật về đình công – Thực trạng và một số kiến nghị
 • Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật: 47 Pháp luật về kỷ luật lao động và hướng hoàn thiện
  48 Pháp luật bảo hiểm y tế và thực tiễn thực hiện tại quận Liên Chiểu
 • 49 Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tại TAND- Thực trạng và kiến nghị
 • 50 Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • 51 Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng – Thực trạng và một số giải pháp
 • 52 Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp thuộc các khu
 • công nghiệp và khu công nghiệp quận Liên Chiểu
 • 53 Thủ tục giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất từ thực tiễn thực hiện tại TAND thành phố Đà Nẵng
 • 54 Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại – Thực trạng và giải pháp thương lượng tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam
 • 55 Những vấn đề pháp lý về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại dolàm ô nhiễm môi trường
 • 56 Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động – Thực trạng và một số kiến nghị

Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

 • 57 Pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản từ thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Trị
 • 58 Thủ tục tố tụng trọng tài theo pháp luật VN
 • 59 Chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
 • 60 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động từ thực tiễn thực hiện tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 • Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật: 61 Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại- Thực trạng và giải pháp
 • 62 Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở VN
 • 63 Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • 64 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu từ thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân huyện Phước Sơn
 • 65 Kỷ luật sa thải theo Bộ luật lao động năm 2012 – Thực trạng và một số kiến nghị
 • 66 Pháp luật về thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • 67 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh
 • 68 Hòa giải trong tranh chấp lao động – Thực trạng và giải pháp
 • 69 Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
 • 70 Pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ thực tiễn thực hiện tại địa bàn thành phố Tam Kỳ
 • 71 Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền theo pháp luật VN
 • 72 Pháp luật về quảng cáo ở Việt Nam- Hiện trạng và phương hướng hoàn thiện
 • 73 Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn thực hiện tại huyện Mộ Đức
 • 74 Pháp luật về các hình thức khuyến mại và thực tiễn thi hành trên địa bàn tại thành phố Đà Nẵng
 • 75 Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân quân Ngũ Hành Sơn
 • 76 Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hợp đồng tín dụng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam
 • 77 Pháp luật việc làm – Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
 • 78 Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn thực hiện tại huyện Nam Giang

Danh sách này có 78 đề tài.Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật các bạn tham khảo đề viết tốt cho bài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp cho các bạn nhé!

Ngoài ra, nhiều các anh chị hiện nay học tại chức hay học từ xa,… thời gian khá bận rộn cộng việc gia đình lại còn phải lo chuyện học hành, không có thời gian cho việc học hành mình đã có dịch vụ Làm thuê chuyên đề thực tập có thể hỗ trợ cho các anh chị

 • SĐT/ZALO 0917.193.864
 • Hoặc có thể chát qua FaceBook dưới website.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *