200 đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế + Cách viết bài điểm cao

Tham khảo ngay 200 đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế + Cách viết bài điểm cao, được chúng mình chọn lọc các đề tài hay, sáng tạo gửi tới các bạn sinh viên đang có ý định chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập nhóm ngành khoa Kinh Tế như quản trị kinh doanh, kế toán, ngân hàng, quản lý công nghiệp,..

Đây là một bài viết mà mình đã gom chung các đề tài và hướng dẫn thực tập và viết bài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế được gửi tới các bạn sinh viên các ngành, chúng mình đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các bạn sinh viên khoa kinh tế trong việc hoàn thành bài báo cáo thực tập, hỗ trợ quá trình đi thực tập, cũng chính vì điều đó mà tụi mình đã đúc kết ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực tập cũng như viết bài, nhầm gửi tới các bạn các kinh nghiệm bổ ích dưới đây.

Hy vọng mẫu tài liệu và kinh nghiêm dưới đây, sẽ góp phần nào giúp các bạn hoàn thành tốt đẹp bài báo cáo thực tập của mình. Nếu như có khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài mẫu, bài mẫu, thì hãy liên hệ với zalo Hotrothuctap để mình có thể tìm giúp các bạn nhé. Ngoài ra, nếu có khó khăn trong quá trình viết bài báo cáo tốt nghiệp, hãy liên hệ với Dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói, bao mộc, bao dấu của dịch vụ Hotrothuctap nhé. Hãy liên hệ ngay zalo để được nhân viên tư vấn cũng như hỗ trợ kịp thời.


HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP (DÀNH CHO SINH VIÊN NHÓM NGÀNH KINH TẾ)

 1.      Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp

1.1.            Mục đích:

Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Kế toán, và Thương mại điện tử, đồng thời học hỏi và làm quen với môi trường làm việc tại các đơn vị; qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một chuyên đề tốt nghiệp.

 • Yêu cầu:

1.2.1.      Đối với sinh viên:

 • Hiểu về lý thuyết Quản lý công nghiệp/ Kế toán/ Thương mại điện tử và kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
 • Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong chuyên đề tốt nghiệp.

1.2.2.      Giáo viên hướng dẫn:

 • Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về quá trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp họ thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

1.3.            Phạm vi thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:

 • Doanh nghiệp sản xuất.
 • Doanh nghiệp thương mại.
 • Doanh nghiệp dịch vụ.
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng.
 • Các tổ chức tương đương có liên quan.

2.      Nội dung, quy trình thực tập viết báo cáo thực tập

2.1.            Nội dung thực tập:

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện các công việc sau đây:

2.1.1.      Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

Bao gồm:

 • Quá trình hình thành và phát triển.
 • Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
 • Nhiệm vụ, chức năng và định hướng/ kế hoạch phát triển.
 • Tổ chức công tác quản lý của đơn vị.
 • Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: Phân tích công tác quản lý vật tư, TSCĐ của đơn vị; cách thức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của đơn vị, xây dựng kênh bán hàng online, quản lý hệ thống thanh toán điện tử v.v…

2.1.2.      Nghiên cứu tài liệu.

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, Internet,…
 • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị thông qua tài liệu thu thập.

2.1.3.      Tiếp cận công việc thực tế.

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

2.1.4.      Lựa chọn đề tài và viết báo cáo thực tập.

 1. Viết báo cáo thực tập:

Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết cho Báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của xã hội chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.(đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

Trong báo cáo, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất nêu ra trong chuyên đề. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

 1. Chuyên đề tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp:

Những sinh viên đủ điều kiện viết Chuyên đề tốt nghiệp / Khóa luận tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát triển báo cáo thực tập của mình lên thành Chuyên đề tốt nghiệp hoặc có thể lựa chọn một mảng đề tài mới và bắt đầu nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp. (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

Chuyên đề tốt nghiệp sau khi hoàn thành phải có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện về việc cho phép bảo vệ tốt nghiệp, trên cơ sở đó tác giả sẽ bảo vệ trước hội đồng tốt nghiệp và chỉnh sửa các nội dung cần chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng để hoàn tất học phần khóa luận tốt nghiệp của mình.

2.2.            Quy trình viết Báo cáo thực tập.

 • Bước 1: Lựa chọn đề tài: Sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn (Xem thêm hướng dẫn đề tài đính kèm)
 • Bước 2: Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang. Bước này cần hoàn thành trong 2-3 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương (gửi trực tiếp hoặc gửi qua địa chỉ e-mail của giáo viên).
 • Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04 trang, gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý (gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ e-mail) để giáo viên duyệt và gửi lại. Công việc này cần được hoàn thành trong 2-3 tuần. Đề cương chi tiết được phê duyệt sẽ đóng kèm ở sau Báo cáo thực tập.
 • Bước 4: Viết bản thảo của Báo cáo/ Chuyên đề. Nếu cần có sự góp ý và được sự đồng ý của giáo viên, nên trước khi hết hạn ít nhất 20 ngày (đối với BCTT) và 7 ngày đối với (CĐTN), bản thảo phải được hoàn tất để gửi và kịp nhận lại bản đã được giáo viên góp ý.
 • Bước 5: Viết, in bản báo cáo/chuyên đề hoàn chỉnh, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

2.3.            Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu.

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

 • Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu,… liên quan đến đơn vị, đến công tác quản lý, sản xuất của đơn vị.
 • Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).
 • Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
 • Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu có liên quan. Lưu ý các mẫu biểu chỉ có ý nghĩa minh họa cho phương pháp hay quy trình đó tại đơn vị. Có thể không cần số liệu nhưng phải trình bày được phương pháp và quy trình hiện đang được sử dụng
200 đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế + Cách viết bài Điểm cao
200 đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế + Cách viết bài Điểm cao

 

CÁC ĐỀ TÀI GỢI Ý CHO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

1.      Một số đề tài gợi ý cho các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Quản Lý Công Nghiệp như sau:

 • Xây dựng quy trình, tuyển dụng nhân sự Cty Tnhh Mtv Kim Đại
 • Nghiên cứu các mô hình bố trí công việc ở Công Ty Tnhh Thời Trang Chooas
 • Phân tích mô hình đào tạo trong Công Ty Tnhh Tm Dv Sx Phan Nguyễn
 • Nghiên cứu các biện pháp cần tránh khi sa thải nhân viên tại công ty công nghệ Tech Town
 • Nghiên cứu phân tích công việc của nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Ecoe Việt Nam
 • Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên tại Công Ty Cp Hiệp Đạt Đồng Nai
 • Nghiên cứu quy chế trả lương ở Công Ty Tnhh Nhất Phẩm Hương
 • Nghiên cứu các phương pháp tính lương Công Ty Tnhh Công Nghệ Truyền Thông Elnino
 • Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long Tại Tp Hồ Chí Minh
 • Hoàn thiện việc hoạch định lịch trình sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aimstone Vietnam
 • Áp dụng các mô hình tồn kho để tổ chức cung ứng vật tư tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ecoe Việt Nam
 • Áp dụng hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư để tổ chức cung ứng vật tự tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Thịnh
 • Áp dụng chiến lược 4M để hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Cp Tập Đoàn Green Ocean
 • Một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại Công Ty Tnhh Cung Cấp Thực Phẩm – The Caterers
 • Áp dụng sơ đồ mạng lưới để hoạch định lịch trình sản xuất tại Công Ty Chubb Life Vn
 • Biện pháp cải tiến tổ chức sản xuất tại phân xưởng thuộc Cty Tnhh Tm Dv Xnk Đoàn Gia
 • Áp dụng phương pháp sản xuất đúng lúc (JIT) tại Công Ty Cptm &Tm Tài Phú
 • Áp dụng lý thuyết xếp hàng để bố trí nhân lực, hoàn thiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Khai Thác Cảng Quốc Tế Long An.
 • Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng (gốm sứ mỹ nghệ, cà phê, cao su, thủy hải sản, gạo,…) vào thị trường Mỹ, EU…
 • Hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu cho mặt hàng (gốm sứ, cà phê, cao su, thủy hải sản, gạo,…)
 • Biện pháp mở rộng thị trường trong, ngoài nước cho mặt hàng dệt, da, may mặc…
 • Biện pháp tăng cường xuất nhập khẩu cà phê (cao su, thủy hải sản, gạo, gốm sứ mỹ nghệ).
 • Biện pháp thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào các khu chế xuất Đồng Nai (Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, TPHCM).
 • Những biện pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu cà phê (cao su, gạo, thủy hải sản, may mặc,…).
 • Những biện pháp đầu tư liên kết mở rộng sản xuất ra nước ngoài.
 • Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Mỹ (EU, Trung Quốc, Nhật,…)
 • Biện pháp liên kết với các nước trong khu vực (Thái Lan, Malaysia, Indonesia) trong hoạt động xuất khẩu gạo (cao su, thủy hải sản, dệt, da, may mặc,…)
 • Hoàn thiện quy trình giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương tại Cty Tnhh Tm-Dv
 • Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế hàng xuất khẩu tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất & Nhôm Kính An Phước
 • Biện pháp tạo chiến lược nhằm phát triển một mặt hàng xuất khẩu (ví dụ: gốm sứ mỹ nghệ, gạo, trái cây, cao su,…)
 • Chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa tại Công Ty Tnhh Dịch Vụ Flowers Media
 • Biện pháp tạo nguồn nguyên nhiên liệu cho Công Ty Tnhh Pink Dolphin
 • Chiến lược kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thế Giới Xanh
 • Xác định vị thế chiến lược và định hướng hành động chiến lược cho công ty. Công Ty Tnhh Cơ Điện Trung Việt
 • Cơ cấu lại danh mục đầu tư cho công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công Ty Tnhh Truyền Thông Vnetmedia đối với những sản phẩm mới.
 • Xây dựng dự án mở rộng Công Ty Tnhh Dịch Vụ Di Vina nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong điều kiện hội nhập hiện nay.
 • Dự án đầu tư nâng cấp Công Ty Tnhh Quốc Tế Đại Dương Xanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.
 • Dự án đầu tư chiều sâu tại Cty Tnhh Rivercrane Vn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Dự án xây dựng trường Cao đẳng (trường dạy nghề, trường mẫu giáo,…)
 • Dự án nhập dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại tại Cty Tnhh Mtv Đại Phát
 • Dự án đổi mới máy móc thiết bị nhằm đảm bảo sản xuất đồng bộ tại Công Ty Tnhh Tmdv Cơ Điện Lạnh Công Nghiệp Thịnh Phát
 • Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ áo quần trong một Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nga Hoàng
 • Dự án cải tạo một trung tâm thương mại tại Công Ty Cp Ẩm Thực Fbc
 • Dự án đầu tư xây dựng một doanh nghiệp mới.
 • Các chính sách tài chính trong xúc tiến bán hàng.
 • Phân tích hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đại Long Điền
 • Các biện pháp giảm giá thành sản phẩm chủ yếu của Công Ty Tnhh Kinh Doanh Nhà Hưng Điền
 • Phân tích tình hình tài chính của Công Ty Phát Triển Giáo Dục Antoree
 • Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của Công Ty Tnhh Cát Tường – Sài Gòn
 • Hãy phân tích các hoạt động marketing mix của một công ty đối với một hoặc một nhóm sản phẩm hoặc thương hiệu ở một thị trường nhất định.
 • Phân tích các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm/công ty ở thị trường nào đó và một số đề xuất.
 • Một số đề xuất về việc hình thành củng cố văn hóa doanh nghiệp cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bằng Hữu Tại Tp Hcm
 • Một số đề xuất về kênh phân phối cho sản phẩm của Công Ty Tnhh Hồng Ân
 • Phân tích hoạt động chiêu thị của công ty Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí
 • Tìm hiểu văn hóa kinh doanh của nhóm các nước thuộc khu vực (Ví dụ: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu…) và rút ra những đề xuất về đàm phán kinh doanh về marketing… cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Hoàn thiện công tác marketing tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Flowers Media
 • Hoàn thiện chiến lược sản phẩm tại Cong Ty Drviet
 • Hoàn thiện hệ thống phân phối tại Công Ty Tnhh Tuyển Dụng Nhân Sự Rbox
 • Hoàn thiện chiến lược khuyến mãi tại Công Ty Tnhh Tcc Group
 • Xây dựng chiến lược quảng cáo cho mặt hàng tại Công Ty Tnhh 72 Đại Nghĩa
 • Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại Công Ty Tnhh Tm Xuất Nhập Khẩu Newday
 • Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ tại Công Ty Cp Bdds Topland Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại Công Ty Tnhh Thực Phẩm Hà Linh
 • Quy trình marketing cho sản phẩm mới của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ
 • Đánh giá chiến lược marketing và cách thực thi chiến lược đó đối với Cty Tnhh Thủy Nga
 • Chính sách giá và một số chương trình khuyến mại cho những sản phẩm chủ lực của Công Ty Cp Du Lịch Độc Đáo
 • Sự liên kết cách thành tố trong marketing mix của Công Ty Cp Công Nghệ An Ninh Thông Minh
 • Vai trò của quảng cáo sản phẩm trong marketing của Công Ty Tnhh Flower Media
 • PR và Marketing – sự liên kết để nâng vị trí của sản phẩm tại Công Ty Tnhh May In Thêu M&J
 • Mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của Công Ty Tnhh Sản Xuất Công Nghệ Sinh Học Diagnosis F
 • Xác định các giá trị then chốt mà một doanh nghiệp hướng đến trong việc cung ứng cho khách hàng.
 • Xác định các lợi thế cạnh tranh trong Công Ty Y Khoa Drviet
 • Chiến lược chăm sóc khách hàng trong Công Ty Thiết Kế In Ấn Thanh Tâm
 • Quản lý hệ thống phân phối và bán hàng tại Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Trang Trí Nội Thất Galaxy
 • Bán hàng đa cấp trong Công Ty Tnhh Tm-Kt Vlxd Coto
 • Hệ thống nhận diện Công Ty Mediastep Software, nhận diện thương hiệu.
 • Chiến lược quản trị, định vị thương hiệu của Công Ty Cp Tđ Xd Thành Đô
 • Chiến lược phát triển bao bì sản phẩm tại Công Ty Hoa Yêu Thương
 • Nghiên cứu tính hiệu quả các chương trình truyền thông tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bđs Khải Hưng

XEM THÊM # 07 Bài mẫu báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho tại công ty, 2022

2.      Một số đề tài gợi ý cho các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Kế toán như sau:

2.1  Đề tài kế toán tài chính:

 • Tổ chức công tác kế toán vật tư tại Doanh nghiệp dệt may XQ.
 • Kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty Cổ Phần Mecar.
 • Kế toán công nợ tại Công Ty Cp Đt& Pt Bđs Sài Gòn Gold Land
 • Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ, thanh toán và xử lý chênh lệch tỷ giá tại Công Ty Tnhh Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ An Tín
 • Kế toán tài sản cố định tại Công Ty Tnhh Homecredit
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cô Phần Dân Khang
 • Kế toán hàng hóa tại Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Bđs Đông Nam
 • Kế toán kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Bình An.
 • Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và chủ đầu tư tại Công Ty Tnhh Mtv Đầu Tư Bảo Việt
 • Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công Ty Tnhh 8 Sang Bds
 • Kế toán các hạng mục ngân sách tại Công Ty Tnhh Vitosa Việt Nam

2.2  Đề tài kế toán chi phí: (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Công Ty Tnhh Goldden Phoenix Vietnam
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Công Ty Tnhh Khí Hóa Lỏng Việt Nam
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Công Ty Tnhh Tm Dv Vivafood
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Cty Tnhh Hospitality Hoson
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế – tự xây lắp – tại Công Ty Tnhh Bđs Link Home
 • Phân tích chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp sản xuất Y.

2.3   Đề tài kế toán quản trị:

 • Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử để lập dự toán chi phí tại Tân Đại Thành Group
 • Lập dự toán ngân sách tại Ctcp Sài Gòn Phát Thịnh Rating
 • Đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Công Ty Tnhh Dịch Vụ Dk Cam
 • Phân tích điểm hòa vốn tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Nhôm Kính Việt Tech
 • Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công Ty Tnhh Bệnh Viện Thú Y Pet-Pro
 • Định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Công Ty Cp Logistics Nyv
 • Phân tích báo cáo kế toán quản trị tại các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Sâm Tiến Vua
 • Lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Công Ty Tnhh Truyền Thông Buy Now Việt Nam

2.4  Đề tài phân tích hoạt động kinh doanh (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

 • Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tại Công Ty Tnhh Mt Tm Xnk Toàn Phát
 • Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của Công Ty Tnhh Thiên An 
 • Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của Công Ty Cổ Phần Its Vn
 • Phân tích giá thành sản phẩm củaCông Ty Cổ Phần Xây Dựng Ttp Việt Nam
 • Phân tích báo cáo tài chính của Công Ty May Mặc Dony

2.5 Đề tài kiểm toán:

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công Ty Tnhh Dv&Tm Lâm Khải Hoàn
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Hưng Nghiệp
 • Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty Vinasol
 • Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại Công Ty Tnhh Tm Dv Vạn Niên Phát
 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Nội Thất Hoàng Gia Phát
 • Quy trình kiểm toán hoạt động tại phòng kiểm toán nội bộ của Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đức Thịnh Phát
 • Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Phòng kiểm toán nội bộ của Công Ty Tnhh Tm Dv Và Viễn Thông Thành Nhân
 • Quy trình kiểm toán thuế tại Cục Thuế tỉnh Long An
 • Chương trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của Phòng kiểm toán nội bộ của Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Sản Xuất Tam Dương
 • Phương pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty Tnhh Quản Lý Nhà An Gia
 • Thủ tục phân tích được áp dụng tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Chợ Nhà Giàu
 • Phương pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu 365 Group
 • Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của Công Ty Tnhh Tm Dv Tín Thăng

v.v…

2.6  Đề tài hệ thống thông tin kế toán (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

 • Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hoá tại Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Cpcons
 • Phân tích chu trình kế toán Doanh thu/ Chi phí/ Sản xuất/ … tại Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Công Nghệ One Office
 • Quy trình và thủ tục đánh giá kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học hoá công tác kế toán tại Công Ty Tnhh Cung Ứng Nhân Sự Nhân Kiệt
 • Mô tả, đánh giá và đề xuất để hoàn thiện phần mềm kế toán tại Công Ty Tnhh Bankus
 • Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm kế toán tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư P&T
 • Vận dụng phần mềm Excel trong việc tự động hoá quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính tại Công Ty Tnhh Dream Talent
 • Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Plywood Hoang Chau

2.7 Đề tài tài chính doanh nghiệp (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Anh Đào Media & Event
 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty Mediastep Sofware
 • Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 
 • Giải phỏp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chớnh trong Công Ty Tnhh Sx Và Tm Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
 • Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng thanh toán tại Công Ty Bảo Vệ Bông Sen
 • Thực trạng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Hóa Chất Tản Viên
 • Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm Nhật Hàn
 • Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại Cty Tnhh Vận Tải Hòa Minh
 • Phân chia lợi tức cổ phần – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tại Công Ty Tnhh Ezyremit Worldwide
 • Nâng cao chất lượng công tác phân tích tình hình tài chính các DN phục vụ cho hoạt động tín dụng, đầu tư Tại Công Ty Giao Nhận Lld
 • Đổi mới cơ cấu vốn tại công ty Tnhh Bhnt Chubb Life
 • Giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho các DN Tnhh Tmdv Tsp
 • Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Cty Tnhh Thương Mại Toàn Gia Bảo
 • Một số giải pháp đảm bảo an ninh tài chính Công Ty Tnhh Tm Cao Đại Tín
 • Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công Ty Cổ Phần Xuyên Hải Holdings
 • Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt tại công Công Ty Cp Địa Ốc Mai Việt
 • Phân tích tài chính trong Cty Tnhh Mtv Vilado- Thực trạng và giải pháp
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị trong Công Ty Cp Cơ Khí Tân Minh
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công Ty Tnhh Ses Group
 • Các giải pháp  chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư – hàng hoá tại Công ty Loship
 • Giải pháp sử dụng đòn bẩy tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động tại Cửa Hàng Drinks Và Cosmetics
 • Các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại Cty Tnhh Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba
 • Huy động vốn tại Công Ty Tnhh Kayrus Media – Chính sách và  giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn.
 • Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính đối với các DN nhỏ và vừa tại Công Ty Thhh Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tài sản trong Công Ty Thhh Yakult Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại Công Ty Tnhh Sx Dệt Hưng Long
 • Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Cty Tnhh Sx & Kd Bảo Ngân F&B
 • Chi phí sử dụng vốn trong các Công Ty Cổ Phần Techseed
 • Công tác xác định giá trị DN tại Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thương Mại Nam Khoa
 • Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính trong Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Mỹ Gia
 • Các giải pháp nâng cao việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp…..
 • Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Uniontek
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công Ty Cp Đâu Tư Bđs Đông Á Land
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo và hoạch định tài chính tại Công Ty Kỹ Thuật Làm Sạch & Thương Mại Quốc Tế
 • Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công Ty Itatrans
 • Phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công Ty Tnhh Tc Aqua – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công Ty Cp Đầu Tư Thương Mại 86
 • Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tphcm
 • Giải pháp tài chính nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của Công Ty Tnhh Hippocare
 • Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản thuê tài chính tại Công Ty Tư Vấn Giaso Dục Quốc Tế Iecs
 • Quản trị nguồn vốn dài hạn tại tại Công Ty Cp Tập Đoàn Máy Xây Dựng Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • Phương pháp định giá bất động sản tại Công Ty Tnhh Gold Sun Power Vietnam. Thực trạng và giải pháp
 • Phương pháp định giá máy móc thiết bị tại Công Ty Tnhh Nội Thất Bali. Thực trạng và giải pháp
 • Chính sách tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản
 • Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới hoạt động đầu tư của Công Ty Cổ Phần Bđs An Phong Group
 • Hoàn thiện qui trình mua bán nợ tại Công Ty Tnhh Nk Construction
 • Xác lập cơ chế tài chính giữa công ty mẹ và công ty con trong Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Logistics Quốc Tế Ils
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh tra, kiểm tra công tác tài chính của Công Ty Tnhh Mpnavi Viet Nam
 • Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại Công Ty Tnhh Tmdv Châu Khoa Star: Thực trạng và giải pháp
 • Chính sách thuế đối với hoạt động mua bán chuyển nhượng bất động sản đầu tư của công ty TNHH Thanh Minh. Thực trạng và giải pháp
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua biện pháp M&A của Công Ty Tnhh Mtv Thảo Thiện Đồng Nai
 • Hoàn thiện qui trình định giá doanh nghiệp tại Công Ty Cp Bê-Tông Fico Pan-United
 • Giải pháp tài chính nhằm chống bị thâu tóm tại Công Ty Tnhh Dkcam
 • Giải pháp tài chính nhằm sáp nhập hợp nhất giữa DN X với các doanh nghiệp trong tương lai
 • Định giá doanh nghiệp nhằm thực hiện hoạt động M&A tại Cty Tnhh Gci Group

2.8 Đề tài Ngân hàng (đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế)

 • Định hướng và giải pháp phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.
 • Giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng
 • Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng séc thanh toán trong nền kinh tế
 • Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay để tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
 • Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kế toán cho thuê tài chính tại ngân hàng
 • áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
 • Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro đối với nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng 
 • Ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào nghiệp vụ kế toán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại Việt nam.
 • Nghiệp vụ kế toán phương thức tín dụng chứng từ theo thông lệ quốc tế.
 • Xây dựng quy trình kế toán đối với các hoạt động kinh doanh đối ngoại của ngân hàng thương mại
 • Phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng để kết nối với hệ thống thanh toán toàn cầu và khu vực.
 • Nâng cao chất lượng hệ thống thanh toán điện tử của các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hoà vốn.
 • Hoàn thiện và mở rộng phương thức TTBT giữa các ngân hàng nhằm hỗ trợ cho nghiệp vụ thanh toán thẻ ngân hàng.
 • Kinh nghiệm tổ chức thanh toán bù trừ séc của các nước và những khuyến nghị định hướng cho Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hoá và điều hành vốn kinh doanh thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng.
 • Vận dụng các nguyên tắc Basel trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại
 • Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Thoả ước Basel và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán ngoại tệ và ứng dụng trong kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Chuẩn mực kế toán về kế toán nghiệp vụ đầu tư và những định hướng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Vận dụng các chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế trong tổ chức kinh doanh các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Đánh giá về chính sách quản lý ngoại hối và các hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn từ góc độ của kiểm toán quốc tế.
 • Lý luận và thực tiễn về trình tự thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại VN
 • Kiểm toán nội bộ nhằm tăng cường quản lý an toàn hoạt động kho quỹ trong hệ thống ngân hàng VN.
 • Giải quyết mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ của các ngân hàng thương mại với hoạt động thanh tra của NHNN nhằm giám sát hiệu quả hoạt động ngân hàng.
 • Chuẩn mực kế toán về vốn chủ sở hữu với vấn đề quản lý chỉ tiêu an toàn vốn đối với các TCTD Việt nam  
 • Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và vấn đề quản lý thanh khoản và khả năng thanh toán của các TCTD Việt Nam.
 • Giải pháp phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân và phát triển các dịch vụ ngân hàng cho khu vực dân cư.
 • Quản lý hệ số đòn bẩy của các TCTD từ góc độ kế toán huy động vốn
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nói chung và hoàn thiện kế toán huy động vốn nói riêng tại ngân hàng 
 • Xây dựng và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá của các TCTD trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.
 • Quản lý chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ dựa trên số liệu của kế toán nghiệp vụ cho vay tại các ngân hàng thương mại
 • Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KD của công ty tài chính ngân hàng t
 • Giải pháp tăng thu tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Giải pháp nhằm mở rộng và phát triển dịch vụ NH thông qua kênh kế toán nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD tại ngân hàng 
 • Đánh giá hoạt động tài chính và kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo chuẩn mực kế toán và định hướng hoàn thiện.
 • Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD Việt nam.
 • Lập và công bố báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế nhằm minh bạch hoá thông tin về hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính của một ngân hàng thương mại và chuẩn hoá các chỉ tiêu phân tích để đáp ứng thông tin cho quản trị và điều hành ngân hàng.
 • Kế toán với ác giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại thông qua hệ thống NH bán lẻ.
 • Đổi mới phương pháp chứng từ trong kế toán ngân hàng trong điều kiện tin học hoá và hội nhập quốc tế.
 • Đánh giá quy trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp từ góc độ công nghệ thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin cho quản trị ngân hàng – hướng hoàn thiện.
 • ứng dụng công nghệ tin học trong ngân hàng và khả năng phát triển các dịch vụ NH hiện đại.
 • Thực trạng ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán giao dịch của ngân hàng thương mại Việt nam và giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Giải pháp hoàn thiện các phương pháp kế toán ở các TCTD Việt Nam trong điều kiện ứng dụng công nghệ tin học.
 • Xây dựng bộ máy kế toán ngân hàng và vấn đề phân công lao động kế toán ở các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ mới.
 • Chuẩn mực kế toán và xử lý đối với phương pháp tính lãi cộng dồn dự thu, dự trả của các ngân hàng thương mại
 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua nghiệp vụ kế toán TSCĐ – giải pháp hoàn thiện.
 • Kế toán XDCB trong ngân hàng thương mại với công tác quản lý hoạt động XDCB nhằm hạn chế tiêu cực, thất thoát.
 • Kế toán các khoản phải thu, phải trả và hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính của các TCTD Việt Nam.
 • Kế toán trong quản lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay với việc quản lý an toàn tín dụng của các ngân hàng thương mạiViệt Nam.

Trên đây là mẫu 200 đề tài báo cáo thực tập Khoa Kinh Tế + Cách viết bài Điểm cao được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao, các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0917.193.864