Đề Cương Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM

Rate this post

Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM

Chào các bạn sinh viên Quản Trị Kinh Doanh, mình là Thủy đây! Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Chắc hẳn sẽ có vài bạn vẫn chưa nắm rõ cách trình bày đề cương viết chuyên đề thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh đúng không? Hiện nay, ở nhà trường của các bạn sẽ có cung cấp mẫu viết đề cương cho các bạn xem qua, các bạn có thể dựa theo đấy để làm hoặc tìm hiểu cùng tham khảo thêm ở các bài viết khác của trường khác. Chính vì như thế mà hôm này Thủy dành thời gian để soạn ra bài viết này, mục đích của Thủy là muốn gửi đến các bạn trường khác nói chung và trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM nói riêng, để các bạn tham khảo thêm.

Ngoài bài viết này, Thủy cũng có viết nhiều bài sắp tới đây. Các bạn nhớ ghé vào đọc nhé!

1.     Mục đích

 • – Nhằm giúp cho sinh viên ngành QTKD củng cố và nâng cao được kiến thức thực tế sau khi đã học các môn học lý thuyết.
 • – Vận dụng được kiến thức đã học vào việc phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • – Đánh giá được kết quả đào tạo thuộc chuyên ngành QTKD cũng như chương trình đào tạo có sát thực tế không, được thực tế chấp nhận không?
 • – Hình thành được kỹ năng tự nghiên cứu; rèn luyện được kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc, kỹ năng giao tiếp với khách hàng và xử lý được các tình huống phát sinh trong hoạt động quản trị kinh doanh.

2.     Yêu cầu

2.1. Đối với đề tài

 • – Đề tài thực tập tốt nghiệp thể hiện được trình độ và phương pháp vận dụng kiến thức các môn học vào việc phân tích, nêu ra được một số vấn đề cần giải quyết trong thực tế và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề đó.
 • – Biện pháp đưa ra phải có căn cứ khoa học, có ý nghĩa thực tiễn.
 • – Trong chuyên đề phải thể hiện được tính độc lập trong điều tra, nghiên cứu, khảo sát; chọn lọc sử dụng đề tài, số liệu trung thực, cần thiết cho việc thực hiện tổng hợp, phân tích, đề xuất của sinh viên.
 • – Thể hiện phương pháp trình bày chặt chẽ, logic, cân đối giữa các phần trong chuyên đề, cách dùng từ ngữ, khái niệm, công thức, trích dẫn phải chính xác; cách dùng biểu bảng hợp lý, vừa đủ.

2.2. Đối với sinh viên thực tập

 • – Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo của Trường theo quy định của Quy chế đào tạo hệ cao đẳng.
 • – Có tinh thần và thái độ nghiên cứu nghiêm túc, làm việc theo kế hoạch đã được quy định trong thời gian thực tập.
 • – Chủ động gặp gỡ và trao đổi với giáo viên hướng dẫn về đề cương, bản nháp, bản chính thức báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • – Chấp hành nghiêm túc nội quy và kỷ luật tại đơn vị thực tập. Chuẩn bị và thông tin cho người phụ trách của đơn vị thực tập biết về những vấn đề cần tìm hiểu trước khi gặp trực tiếp, nhằm đảm bảo hiệu quả của cuộc trao đổi và tạo được mối quan hệ tốt trong quá trình thực tập tại đơn vị.
 • – Tìm hiểu thực tế về chuyên môn và kiến thức bổ trợ đã học, so sánh giữa lý thuyết và thực tế để có những phân tích, đánh giá sát thực làm cơ sở cho báo cáo thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tiếp theo đạt kết quả.

2.3. Đối với giáo viên hướng dẫn

 • – Hướng dẫn cho sinh viên hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • – Hướng dẫn cho sinh viên biết cách tìm hiểu thực tế về những nội dung thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh đã được học và những môn học bổ trợ.
 • – Có kế hoạch làm việc cụ thể với sinh viên về thời gian gặp gỡ, nội dung trao đổi về đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, bản nháp, bản chính thức, kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên theo kế hoạch đã thống nhất.
 • – Giải đáp những thắc mắc và giúp sinh viên giải quyết hoặc khắc phục những khó khăn trong quá trình thực tập.
 • – Hướng dẫn và chỉ bảo tận tình về phương pháp nội dung nghiên cứu đề tài, cách trình bày báo cáo tốt nghiệp.
 • – Đánh giá trung thực và chính xác kết quả thực tập và chịu trách nhiệm về kết quả thực tập của sinh viên.

2.4. Đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp

2.4.1. Điều kiện để được chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • Sau khi sinh viên hội đủ các điều kiện ở mục 2.1 đến 2.3, giáo viên tiến hành chấm điểm báo cáo tốt nghiệp khi:
 • – Giáo viên hướng dẫn đánh giá chất lượng BCTN, nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên và đề nghị cho sinh viên được hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • – Thực hiện đầy đủ một số quy định khác của Trường.

2.4.2. Những hành vi được xem là đạo văn

 • – Sao chép luận văn, bài báo hoặc tiểu luận của người khác.
 • – Sao chép nguyên văn từ sách, tài liệu tham khảo, hoặc các trang web v.v.. nhưng không đánh dấu đoạn trích dẫn và không ghi nguồn trích dẫn.
 • – Tất cả những báo cáo tốt nghiệp có dấu hiệu đạo văn đều không được chấp nhận và tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

2.4.3. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • – Nộp BCTN theo quy định tại mục (đánh giá kết quả đào tạo).
 • – Thời gian nộp BCTN theo quy định trong chương trình đào tạo.

2.4.4. Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • – Báo cáo tốt nghiệp sẽ được chấm theo quy chế hiện hành.
 • – Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm chấm bài BCTN và công bố điểm.
 • – Điểm của báo cáo tốt nghiệp sẽ được tính trong trương trình học phần.
 1. Phạm vi thực tập tốt nghiệp

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về quản trị kinh doanh tại các loại hình đơn vị sau đây:

 • – Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại.
 • – Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
 • – Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • – Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, …
 1. NỘI DUNG THỰC TẬP VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
 2. Nội dung thực tập

Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sinh viên cần phải tìm hiểu tình hình chung của đơn vị và những công việc phục vụ cho viết báo cáo tốt nghiệp cụ thể như sau:

1.1. Tìm hiểu tình hình chung của đơn vị thực tập

 • – Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
 • – Tổ chức công tác quản lý của đơn vị: cơ cấu tổ chức, các nội quy, quy chế, quy trình quản lý….
 • – Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của công ty.
 • – Kết quả hoạt động của công ty những năm gần đây.
 • – Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty.

1.2. Thu thập và nghiên cứu tài liệu

 • – Nghiên cứu lý thuyết: thông qua các văn bản pháp quy, sách giáo khoa, tạp chí chuyên ngành quản trị kinh doanh, internet… làm cơ sở cho việc thu thập và xử lý vấn đề thực tế mà sinh viên đang tìm hiểu, nghiên cứu.
 • – Thu thập tài liệu thực tế: tiến hành xử lý, phân tích thực trạng về quản trị doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề liên quan của đơn vị.
 • – Qua việc nghiên cứu tài liệu sinh viên sẽ làm quen với phương pháp quản trị doanh nghiệp, những công tác thực tế, các kỹ năng nghề nghiệp và làm sáng tỏ cũng như có khả năng giải thích những vấn đề đặt ra trong thực tế tại đơn vị.
 • – Đây chính là cơ sở cho những sinh viên thực hiện viết tiếp khóa luận tốt nghiệp.

1.3. Phương pháp tìm hiểu và thu thập tài liệu

 • Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị thực tập có liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần có sự liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp và hiệu quả. Sau đây là một số phương pháp gợi ý để sinh viên tham khảo:
 • – Phỏng vấn trực tiếp người làm việc có liên quan đến nội dung thực tập của sinh viên  nên chuẩn bị sẵn các câu hỏi và ghi ra giấy trước khi phỏng vấn để tiết kiệm thời gian và phỏng vấn được nhiều vấn đề.
 • – Tham gia trực tiếp vào công việc của đơn vị thực tập.
 • – Phương pháp chuyên gia: chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi có liên quan đến công việc thực tập và chuyển bảng câu hỏi này đến các cán bộ và nhân viên am hiểu vấn đề mà sinh viên quan tâm, sau đó sinh viên tập hợp các ý kiến trả lời làm cơ sở viết BCTN.
 • – Thu thập các biểu mẫu, tài liệu có liên quan của đơn vị, các tài liệu phải có chữ ký và dấu xác nhận của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý của số liệu trong báo cáo tốt nghiệp.

1.4. Lựa chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp

 • – Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên phải hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, đây là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên được khoa phân công hướng dẫn.
 • – Báo cáo thực tập tốt nghiệp là cơ sở để đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên trong thời gian thực tập tại đơn vị thực tế.
 • – Đề tài do sinh viên tự lựa chọn trên cơ sở đã hiếu biết và nắm được những vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập và phải được sự đồng ý của giáo viên.
 • – Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý thuyết về đề tài lựa chọn, thực trạng đề tài lựa chọn. Trên cơ sở lý thuyết đã được học vận dụng vào thực tế để phân tích, nhận xét, đánh giá và đề xuất của mình nhằm giải quyết những hạn chế của vấn đề thực tế mà sinh viên nghiên cứu.
 • – Báo cáo thực tập tốt nghiệp sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc, tính xác thực cũng như những đánh giá của đơn vị thực tập đối với các nhận xét, đánh giá và đề xuất được sinh viên viết trong báo cáo tốt nghiệp.

2.     Nguyên tắc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • – Nguyên tắc 1: Trong sáng có nghĩa là tránh những câu văn rườm rà, những từ khó hiểu.
 • – Nguyên tắc 2: Đơn giản có nghĩa là dùng từ ngữ dễ hiểu, chính xác, và câu văn ngắn.
 • – Nguyên tắc 3: Chính xác có nghĩa là định lượng hoá nội dung thông tin. Tránh những từ ngữ mù mờ.
 • – Nguyên tắc 4: Khách quan có nghĩa là có nghĩa là tránh giả định, những câu văn không có chứng cứ.
 • – Nguyên tắc 5: Logic có nghĩa cấu trúc đề tài phải sắp xếp có mối liên hệ trước có sau, khúc chiết.

3.     Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

 • 3.1. Bước 1: Chọn đề tài

– Tránh: chọn đề tài thật “kêu”, song: Lực bất tòng tâm, bơi trên bể kiến thức, quá mới lạ.

– Nên: Chọn cái doanh nghiệp đang cần đến, hướng đến, bàn đến.Tóm lại, tiện và lợi. Yêu cầu của bước này đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp phải thỏa mãn ba yếu tố sau:

 • + Tính thực tiễn.
 • + Tính tiên tiến.
 • + Phạm vi của đề tài (không gian, thời gian, kiến thức)

Ví dụ: Đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh – Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh trong học chế tín chỉ”.

Đề tài đã thỏa mãn ba yếu tố:

 • + Tính thực tiễn (chất lượng tự học của sinh viên)
 • + Tính tiên tiến (học chế tín chỉ)
 • + Phạm vi của đề tài (không gian: Khoa Quản trị kinh doanh – Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh)

Trong thời gian thực tập để viết báo cáo tốt nghiệp sinh viên có thể tự chọn đề tài viết Khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở lĩnh vực mà mình am hiểu nhiều nhất hoặc muốn thử sức mình khám phá, giải quyết vấn đề thực tế mà sinh viên cho là có giá trị, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

GỢI Ý MỘT SỐ ĐỀ TÀI CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Nội dung thực tập và viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp nhằm vào việc thực hành và giải quyết có hệ thống một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản trị của các doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này sinh viên cần từng bước nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận có liên quan, xác định những vấn đề thực tiễn cụ thể cần tìm hiểu, xây dựng chương trình nghiên cứu trên cơ sở chọn một trong các dạng đề tài thực tập và viết báo cáo chuyên đề sau:

 • – Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định (nói chung hoặc cụ thể trong từng lĩnh vực như sản xuất, nhân sự, chất lượng, bán hàng, ngoại thương, marketing v.v.) ở một doanh nghiệp cụ thể.
 • – Một số vấn đề cơ bản về việc xây dựng chiến lược và sách lược kinh doanh (nói chung hay cụ thể trong từng lĩnh vực như sản xuất, chất luợng, bán hàng, tài chính, cạnh tranh v.v.) ở một công ty.
 • – Phương pháp nâng cao hiệu quả của quá trình hoạch định (nói chung hoặc cụ thể trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh) ở một công ty.
 • – Phân tích hoạt động tổ chức và phương hướng hoàn thiện hoạt động tổ chức (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể) ở một doanh nghiệp.
 • – Nghiên cứu về lãnh đạo và những phương hướng chủ yếu nâng cao hiệu quả của hoạt động lãnh đạo (về từng lĩnh vực cụ thể hoặc nói chung) ở một công ty.
 • – Phân tích quá trình kiểm soát và những phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động kiểm soát (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể) ở một doanh nghiệp.
 • – Phân tích ảnh hưởng của môi trường tới quá trình quản trị ở một doanh nghiệp cụ thể.
 • – Nghiên cứu phương pháp mạo hiểm và phòng ngừa rủi ro (trong từng lĩnh vực cụ thể hoặc nói chung) ở một doanh nghiệp cụ thể.
 • -.  Nhóm đề tài về quản trị nhân sự.
 • – Nhóm đề tài về quản trị Marketing.
 • – Nhóm đề tài về quản trị chất lượng.
 • -. Nhóm đề tài về quản trị hành chính văn phòng
 • -. Nhóm đề tài về quản trị ngoại thương (kinh doanh xuất nhập khẩu).
 • -. Nhóm đề tài về quản trị tài chính.
 • -. Nhóm đề tài về  quản trị bán hàng.
 • – Nhóm đề tài về hệ thống thông tin quản lý.
 • – Nhóm đề tài về quản trị thương hiệu.
 • – Nhóm đề tài về quản trị sản xuất.
 • . Nhóm đề tài về quản trị chiến lược.
 • – Nhóm đề tài về quản trị rủi ro

Ngoài những đề tài gắn liền với từng doanh nghiệp, công ty cụ thể nêu trên, sinh viên có thể lựa chọn những đề tài khác có nội dung liên quan đến giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của nhiều doanh nghiệp, của một loại hình doanh nghiệp, theo sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn, hoặc tự sinh viên đề xuất và được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn.

 • 3.1. Bước 2: Viết đề cương tóm tắt

Sau khi được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn về tên đề tài, sinh viên tiến hành viết đề cương sơ bộ và gặp trực tiếp giáo viên để giáo viên góp ý kiến.

Yêu cầu giảng viên gửi danh sách tên đề tài theo mẫu về địa chỉ E-Mail cua Khoa.

Yêu cầu sinh viên cần xác định những nội dung cơ bản cần phải thực hiện cho đề tài như: cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, các đề xuất với những suy nghĩ của mình thật cụ thể và rõ ràng.

 • 3.3. Bước 3: Viết đề cương chi tiết

Sau khi có được những góp ý của giáo viên ở bước 2 sinh viên sẽ viết đề cương chi tiết gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý kiến, chỉnh sửa. Yêu cầu của bước này sinh viên cần xác định chi tiết nội dung từng chương, bám sát mục tiêu đề tài để viết cụ thể.

 • 3.4. Bước 4: Viết bản nháp báo cáo tốt nghiệp

Sau khi giáo viên hướng dẫn góp ý, chỉnh sửa sinh viên viết bản nháp với đầy đủ các nội dung yêu cầu đối với một báo cáo tốt nghiệp, ít nhất 40-50 trang đánh máy A4. Yêu cầu của bước này sinh viên phải viết bản nháp nộp cho giáo viên hướng dẫn trước 1 tuần so với thời điểm kết thúc thực tập để giáo viên đọc và góp ý kiến.

 • 3.5. Bước 5: Hoàn tất bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau khi được sự chấp thuận của giáo viên sinh viên sẽ hoàn tất bản chính báo cáo tốt nghiệp và nộp cho giáo viên hướng dẫn. Yêu cầu của bước này sinh viên phải được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn về hoàn tất bản chính Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

 • 3.6. Bước 6: Nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau khi hoàn tất BCTN, giáo viên hướng dẫn nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên đã được phân công về văn phòng khoa. Yêu cầu của bước này giáo viên nộp Báo cáo thực tập tốt đúng thời hạn đã được ấn định trước khi triển khai đợt thực tập tốt nghiệp.

III. HƯỚNG DẪN KẾT CẤU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 • Trang bìa: bìa ngoài, bìa trong
 • Trang: NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • Trang: NHẬT KÝ CHI TIẾT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • Trang: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • Trang: LỜI CẢM ƠN
 • Trang: CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • Trang: DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU
 • Trang: DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
 • Trang: MỤC LỤC.
 • Trang: LỜI MỞ ĐẦU.

Nội dung ở trang này (3-5 trang) gồm:

 • – Tính cấp thiết của đề tài: (lý do chọn đề tài).
 • – Mục tiêu đề tài.
 • – Đối tượng nghiên cứu.
 • – Phạm vi nghiên cứu.
 • – Phương pháp nghiên cứu.
 • – Kết cấu: 3 chương chỉ nêu tên từng chương.

Tham khảo:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………. (8-10 trang)

Nội dung chương này trình bày:

 • – Sinh viên dựa vào giáo trình, các văn bản pháp quy, tài liệu học lý thuyết, tạp chí, bài báo đăng trên các tạp chí kinh tế, tạp chí chuyên ngành kế toán, tài liệu chuyên ngành dịch từ sách của nước ngoài hoặc nguyên bản của nước ngoài, để viết một cách có hệ thống nhưng ngắn gọn, xúc tích nền tảng lý luận có liên quan đến đề tài đang nghiên cứu.
 • – Sinh viên tham khảo ý tứ của từng vấn đề trong tài liệu tham khảo để xử lý chuyển thành ý tứ của mình để viết bài. Không sao chép nguyên văn tài liệu mà phải tuân thủ các quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ……………………(20-25 trang)

Nội dung gồm:

– Giới thiệu chung về công ty: phần này đã được viết trong BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP nên ở đây chỉ viết ngắn gọn khoảng 5 trang.

 • + Tên và địa chỉ
 • + Loại hình doanh nghiệp
 • + Lĩnh vực kinh doanh
 • + Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển.
 • + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty.
 • + Cơ cấu tổ chức quản lý.

– Phân tích thực trạng nội dung đề tài: 15 đến 20 trang

 • + Bám sát cơ sở lý thuyết để phân tích thật cụ thể thực trạng, có số liệu chứng minh cho kết quả phân tích, không viết lý thuyết sáo rỗng, đánh giá cảm tính, mơ hồ.
 • + Bám sát thực trạng nhận xét, đánh giá và xác định nguyên nhân.

CHƯƠNG 3: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT…(8-10 trang)

Nội dung gồm:

 • – Định hướng phát triển của công ty.
 • – Ý kiến đề xuất: bán sát nguyên nhân từ phân tích đánh giá Chương 3 để đề xuất các ý kiến đóng góp cho công ty.
 • – Bài học kinh nghiệm: Hoc được gì qua đi thực tế tại công ty.

KẾT LUẬN   (1-2 trang)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Trên đây mình chia sẻ “Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM” đến các bạn sinh viên tham khảo thêm, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ viết chuyên đề thực tập các ngành thì liên hệ mình quan sđt zalo: 0909 232 620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo