Đề tài: Giải Pháp Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm

Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp: Giải Pháp Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Khái quát về thị trường tiêu thụ sản phẩm

 • –  Khái niêm (quá trình cung cấp sp/ dv ra một thị trường mới rộng hơn thị trường hiện tại để thu hút khách hàng )
 • – Tầm quan trọng của mở rộng thị trường

1.2  Nội dung mở rộng thị trường tiêu thụ

 • -Mở rộng thị trường theo chiều rộng
 • – Mở rộng thị trường theo chiều sâu

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường

1.4 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH  THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ.

2.1 Khái quát chung về tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Thép Minh Phú

2.2  Phân tích hiệu quả mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Thép tại công ty Cổ phần Minh Phú

 • -Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty
 • -Lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty

2.3 Đánh giá chung về  mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Thép tại công ty Cổ Phần thép Minh Phú

 • 2.3.1 Những thành công
 • 2.3.2 Những tồn tại và hạn chế
 • 2.3.3 Nguyên nhân

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ

– Định hướng phát triển

-Một số giải pháp

 • + Nghiên cứu thị trường
 • + Xác định thị trường mục tiêu
 • +  Phát triển sp mới
 • + Biện pháp tổ chức tiêu thụ sp
 • + Mở rộng hoạt động hỗ trợ bán hàng

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm:

Đề tài: Dán Ý Kế Hoạch Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Giải Pháp Mở Rộng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *