Lời Mở Đầu Báo Cáo Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân

5/5 - (3 bình chọn)

Dưới đây là bài viết Lời Mở Đầu Báo Cáo Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Chủ Tịch UBND được chọn ra từ bài báo cáo điểm cao. Bạn đang gặp khó khăn về việc lựa chọn chuyên đề và viết báo cáo tốt nghiệp, khóa luận, luận văn… hãy liên hệ Zalo/tele: 0909 23 26 20 cho team mình ngay. Team mình dịch vụ viết chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ trọn gói, viết tất cả các ngành nghề hot hiện nay, với nhiều năm kinh nghiệm mình tin chắc sẽ giúp được bạn có số điểm cao như mong muốn, bao chỉnh sửa trong quá trình viết, luôn cập nhật xu hướng viết của từng trường, bám sát theo đề cương, xin dấu mộc, bảo mật cao. 


1. Tính cấp thiết của đề tài giải quyết khiếu nại hành chính 

Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của c ng dân được ghi nhận trong bản thỏa thuận giữa Nhà nước và người dân gọi là Hiến pháp: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Tuy nhiên, quyền khiếu nại đó được bảo đảm như thế nào, công tác giải quyết khiếu nại đã hiệu quả hay chưa lại phụ thuộc vào việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình xây dựng lại đất nước sau nhiều năm chiến tranh. Vì vậy, công tác xây dựng, cải tạo và phát triển đất nước là một vấn đề hết sức cần thiết và được triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước. rong đó, việc thực hiện quy hoạch, xây dựng các cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng phục vụ cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện. 

Để thực hiện được các vấn đề trên cần thông qua nhiều công việc khác nhau như: quy hoạch, vận động, đền bù, giải phóng mặt bằng… Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại hiện nay ở các thành phố lớn, trong đó có hành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt quận Tân Bình, một quận được thành lập lâu đời của thành phố, với dân số đ ng, nhiều cửa ngõ, có nhiều tiềm lực về kinh tế để phát triển, đổi mới thì cần phải cải tạo, quy hoạch, xây dựng.

Bên cạnh đó quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại địa bàn quận ân Bình cũng phát sinh các khiếu nại

của người dân, với nhiều nguyên nhân khác nhau như: người dân chưa nắm rõ các chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện công vụ của các cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận còn sai sót, hạn chế;…

Để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, công tác giải quyết khiếu nại lu n được Đảng và Nhà nước quan tâm thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm thực hiện tốt trong công tác này.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước thì công tác giải quyết khiếu nại cũng kh ng thể nằm ngoài công cuộc cải cách hành chính đó. Hiện nay, mặc dù trong công tác giải quyết khiếu nại đã được thực hiện cùng với công cuộc cải cách, đổi mới nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, chậm được khắc phục nên hiệu quả giải quyết khiếu nại chưa cao, cụ thể là trên địa bàn quận Tân Bình.

Do đó, học viên quyết định chọn đề tài: “Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp cao học quản lý c ng để làm rõ thực trạng tình hình khiếu nại của người dân, những khó khăn, hạn chế trong việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để có thể tìm ra được các nguyên nhân chủ yếu, bao gồm nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình hiệu quả chưa cao. 

Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm cho công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình được hoàn thiện, hiệu quả hơn.

Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân
Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài báo cáo giải quyết khiếu nại hành chính 

Công tác giải quyết khiếu nại hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và tại Ủy ban nhân dân quận ân Bình lu n được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và được thể hiện trong các Nghị quyết, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại hành chính trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định.

Hiện nay, đã có các đề tài nghiên cứu có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại. Một số tác giả đã quan tâm, nghiên cứu liên quan công tác giải quyết khiếu nại trong thời gian qua như:

  • Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), “Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa”, luận văn

Thạc sĩ Quản lý công, luận văn nêu rõ những vấn đề chung về khiếu nại, phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa; qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đất đai, pháp luật khiếu nại, giải quyết khiếu nại về đất đai và bài học kinh nghiệm, phương pháp thẩm tra xác minh để giải quyết có hiệu quả hơn các khiếu nại về đất đai .

  • Lê Thị Kim Liên (2013), “Giải quyết khiếu nại đất đai của Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng hoạt động giải quyết khiếu nại của huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương từ đó đưa ra những gợi ý tích cực đối với việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và giải quyết khiếu nại đất đai nói riêng, cải thiện công tác giải quyết khiếu nại đất đai. 

– rương hị Cẩm Tú (2013), “Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Bình

Thuận”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn qua nghiên cứu hoạt động giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Thuận, đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai.

THAM KHẢO THÊM ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

===> BÍ KÍP VIẾT Chuyên đề tại UBND xã ngành luật MỚI! [TRỌN BỘ]

==> Chuyên Đề Thực Tập Tại Ubnd Xã Sơn Lâm DOWNLOAD FREE

– Huỳnh Ngữ Siêu (2014), “Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đây là một lĩnh vực rộng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoàn thiện hoạt động quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

– Lê Thanh Triều (2014), “Giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu hoạt động giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Qua đó, hệ thống các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan khiếu nại, giải quyết khiếu nại tại địa phương và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại của huyện U Minh

  • Võ Thị Thanh Ngọc (2015), “Giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn

Thạc sĩ Quản lý công, luận văn nêu lên lý luận, thực trạng công tác bồi thường trong giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8; để đánh giá những bất cập, khó khăn trong c ng tác này; qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường trong giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Các c ng trình trên đã đề cập đến công tác giải quyết khiếu nại trong nhiều khía cạnh khác nhau, đặt vấn đề ở từng lĩnh vực, từng địa phương và có nhiều ý kiến phong phú có thể tham khảo, học tập. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn chưa có c ng trình, luận văn cao học nào đề cập đến công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có giá trị nhất định về lý luận. 

Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu đề tài tác giả sẽ tiếp thu, kế thừa có chọn lọc thành quả nghiên cứu của các c ng trình đã có và các tài liệu liên quan đến đề tài luận văn này.


3. Mục đích và nhiệm vụ – mở đầu giải quyết khiếu nại hành chính

3.1. Mục đích luận văn

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về tình hình khiếu nại hành chính trên địa bàn quận Tân Bình, giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá được tổng quan thực trạng khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính. Qua đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Nhiệm vụ luận văn

Để đạt được mục đích trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Khái quát tình hình khiếu nại, thực trạng giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ đó, chỉ ra một số bất cập của các quy định pháp luật, thực trạng về khiếu nại hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính. rên cơ sở đó, định hướng và xây dựng một số giải pháp bảo đảm, hoàn thiện và đem lại hiệu quả cho công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân
Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – lời mở đầu giải quyết khiếu nại hành chính

4.1.  Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

4.2.  Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về nội dung: giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung một số lĩnh vực nổi cộm như: thu hồi đất, bồi thường trong giải phóng mặt bằng, xử phạt

  • phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Phạm vi về không gian: từ thực tiễn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. – Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Chủ Tịch UBND

Phạm vi thời gian: đề tài tập trung đi sâu vào tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2016. Mục đích chọn thời gian này vì đây là thời điểm có sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động giải quyết khiếu nại, có sự đổi mới một số nội dung so với quy định trước đây.

Ngoài ra, trong thời gian này trên địa bàn quận Tân Bình tập trung đầu tư các c ng trình trọng điểm phục vụ an sinh xã hội, nhất là đầu tư thực hiện các công trình nâng cấp kết cấu hạ tầng, công trình giao thông, cấp thoát nước tại phường 15, các c ng trình trường học, trụ sở làm việc,…; tiến hành công tác bồi thường trong giải phóng mặt bằng đối với các dự án như: dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, phường 15; xây dựng mới chung cư 251 Hoàng Văn hụ, phường 2; xây dựng mới chung cư 350 Hoàng Văn hụ, phường 4; tình hình khiếu nại kéo dài đối với các dự án đã triển khai, tiến hành công tác bồi thường nhất là dự án ân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài; tăng cường chấn chỉnh, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông qua việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật từ đó phát sinh khiếu nại đối với một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành.


5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1.  Phương pháp luận

Luận văn nghiên cứu trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính. Đồng thời, kế thừa và sử dụng kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước.

5.2.  Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong đề tài là phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh và đối chiếu…để hoàn thiện luận văn.

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu giúp tác giả thực hiện các công việc sau:

Thu thập, tìm kiếm các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp.

Thống kê các số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu.

Đối chiếu, so sánh các số liệu đã thu thập.

Phân tích, lý giải thực trạng để thấy được những mặt đạt được, xác định nguyên nhân của những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp.

 Download Free !!! Tải Free!!! ⇓⇓⇓

==> Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã 10 ĐIỂM 

==> BÀI LÀM ĐẠT 9.5 ĐIỂM Chuyên Đề Thực Tập Tại UBND Huyện


6. Những đóng góp mới – khiếu nại hành chính

Trên cơ sở lý luận, pháp lý phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính trên địa bàn quận Tân Bình, công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Đưa ra các phương hướng, giải pháp bảo đảm công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả, hoàn thiện một số quy định về công tác giải quyết khiếu nại.

 


7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn – báo cáo giải quyết khiếu nại hành chính

Luận văn là c ng trình nghiên cứu tổng thể về vấn đề giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình với mục đích đưa ra các quan điểm, giải pháp lý luận, thực tiễn nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính. – Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Chủ Tịch UBND

Từ các đề xuất giải pháp tại luận văn có thể đóng góp cho công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình được hiệu quả, hoàn thiện hơn, phù hợp yêu cầu thực tiễn; ý thức trách nhiệm, kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tham mưu c ng tác giải quyết khiếu nại hành chính.


8. Kết cấu – lời mở đầu giải quyết khiếu nại

Ngoài phần mở đầu, kết luận luận văn gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương 2: hực trạng hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm giải quyết khiếu hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.


TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Chủ Tịch UBND 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 


Lời Mở Đầu Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân sau khi đọc bài viết bạn còn gì thắc mắc nữa không, nếu muốn làm toàn bài hãy liên hệ team mình nhé Zalo/tele: 0909 23 26 20. Team mình Nhận viết báo cáo tốt nghiệp giá rẻ trọn gói, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề viết hàng ngàn báo cáo thực tập cho sinh viên trên toàn nước đều đạt điểm cao như mong đợi, bên mình viết tất cả các chuyên ngành hot hiện nay, luôn cập nhật những chuyên ngành nội dung hot nhất, bao chỉnh sửa trong quá trình viết, bảo mật cao. Cuối cùng chúc bạn luôn thành công!

Contact Me on Zalo