Đề tài: Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Đất Đai

Chào bạn, Thủy xin chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Luật: Cách Làm Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập: Thực Trạng Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Đất Đai

1. Lý do chọn đề tài chuyên đề thực tập

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, nó được khống chế về diện tích, không gian, vị trí địa lý theo đường biên giới quốc gia. Đất gắn bó mật thiết với sự tồn tại và phát triển của các sinh vật nói chung, của con người nói riêng. Đối với xã hội loài người, đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc Phòng. Đối với một quốc gia, đất đai là một dấu hiệu quan trọng để xác định chủ quyền, xác định sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền quốc gia.

Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước thì nhu cầu và giá trị về sử dụng đất ngày càng gia tăng trong lĩnh vực kinh tế xã hội và trong cuộc sống của người dân. Chính vì thế, các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai phát sinh la không tránh khỏi, xảy ra hầu hết ở các tỉnh thành trong cả nước và gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ở nước ta hiện nay tranh chấp, khiếu nại và tố cáo đất đai có xu hướng ngày càng tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo không được nhiều hoặc có giải quyết nhưng chưa dứt điểm, còn chậm, chưa đủ mạnh, số vụ phát sinh nhiều, số vụ giải quyết hiệu quả chưa cao dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ngày càng tăng và ngày càng gay gắt. Do đó, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội, được nhiều ngành nhiều cấp quan tâm.

Long An đang trên đà phát triển theo hướng trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển, năng động và những năm qua đã đạt được những thành tựu nhất định. Song mặt trái của sự phát triển này đã làm đảo lộn đời sống của một số gia đình, làm nảy sinh các bất đồng trong mối quan hệ giữa người sử dụng đất với nhau và giữa người sử dụng đất với người quản lý dẫn đến các vụ tranh chấp, khiêu nại, tố cáo về đất đai tương đối nhiều.

Từ yêu cầu thực tiễn, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa, dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai ở UBND xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An”.

2. Mục đích nghiên cứu.

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn trong thời gian tới.

Nắm vững nội dung quản lý và sử dụng đất đai tại luật đất đai năm 2003, 2013, cùng nội dung trong các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Các thông tin tài liệu, số liệu thu thập được phải trung thực, chính xác, khách quan, Đánh giá đúng thực trạng, khoa học, thu được hiệu quả cao nhất.

Các giải pháp đề xuất phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi, theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm:

3. Ý nghĩa của đề tài chuyên đề thực tập:

-Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học:

+ Trong quá trình học tập và nghiên cứu, giúp sinh viên chủ động, làm quen, năng động sáng tạo gắn kết và củng cố, vận dụng lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn.

+ Làm cơ sở triển khai các đề án nhằm cải cách công tác giải quyết khiếu nại đất đai tại xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An nói riêng và trên địa bàn Long An nói chung.

+ Nắm bắt được hoạt động giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An.

-Ý nghĩa thực tiễn:

+ Đánh giá được công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An trong những năm gần đây.

+ Rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại về đất đai.

+ Nâng cao hiệu quả trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An.

+ Góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng pháp luật. Hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm luật đất đai, phục vụ việc quản lý và sử dụng đất đai hợp lý trên địa bàn xã Phước Lại, Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An trong thời giai tới.

4. Kết cấu của bài chuyên đề thực tập:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, phần nội dung của báo cáo được cấu trúc thành 2 chương:

  • Chương 1. Lý luận về thực hiện pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • Chương 2. Thực trạng và giải pháp thực hiện pháp luật về quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ở UBND XÃ PHƯỚC LẠI, PHƯỚC LẠI, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Thực trạng giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai ở UBND xã Phước Lai,huyện Cần Giuộc, Long An thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *