Giới Thiệu Công Ty Thiết Bị Điện Chiếu Sáng [NEW]

Sau đây mình sẽ Giới Thiệu Công Ty Thiết Bị Điện Chiếu Sáng là một trong những nguồn tài liệu mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cùng xem và theo dõi, mình đã tiến hành triển khai nội dung bao gồm chức năng và nhiệm vụ công ty đèn led chiếu sáng, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức công ty thiết bị điện chiếu sáng và cuối cùng là chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê chuyên đề  thực tập với đa dạng đề tài điểm cao, nếu bạn đang trục trặc trong vấn đề hoàn thiện bài chuyên đề hoặc thậm chí bạn chưa có nhiều thời gian để làm bài thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ chọn đề tài phù hợp nhất nhé.

1. Chức năng và nhiệm vụ Công Ty Đèn Led Chiếu Sáng

Công ty TNHH Thiết Bị Điện chiếu sáng ABC có chức năng: Thực hiện sản xuất kinh doanh thiết bị điện chiếu sáng, đồ gia dụng đồng thời Công ty còn xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Bán buôn, bán lẻ đồ gia dụng.

Nhiệm vụ của công ty là luôn phải đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn lực. Thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động. Thực hiện các chuyên đề thống kê, kế toán chuyên đề định kỳ, nộp thuế đầy đủ theo quy định Nhà nước.

XEM THÊM : Nhận Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp

2.Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  • Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
  • Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
  • Sản xuất đồ điện dân dụng
  • Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
  • Giới Thiệu Công Ty Thiết Bị Điện Chiếu Sáng sửa chữa thiết bị điện
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt

3. Cơ cấu tổ chức Công Ty Thiết bị điện Chiếu Sáng

Sơ đồ 1. 1 Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
Sơ đồ 1. 1 Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty

(Nguồn: Phòng Hành chín nhân sự)

4.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:

Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo có hiệu quả theo quy trình sản xuất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng Kế toán:

– Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực Tài chính Kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tài chính hàng năm.

Giới Thiệu Công Ty Thiết Bị Điện Chiếu Sáng tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập chuyên đề Tài chính theo quy định và các chuyên đề quản trị theo yêu cầu của Công ty.

– Thực hiện thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán; hướng dẫn, tổng hợp chuyên đề thống kê.

XEM THÊM : Kế Hoạch Kinh Doanh Thiết Bị Tủ Điện

Phòng Hành chính nhân sự:

– Đảm nhận và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý SXKD, quy hoạch cán bộ, lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hàng năm; tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước. Theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy lao động, nội quy, quy chế của Công ty và thực hiện công tác kỷ luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ của công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý xe ôtô con, vệ sinh môi trường, ngoại cảnh, công tác y tế cơ sở, công tác bảo vệ-tự vệ của Công ty.

– Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo vệ tự vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai hàng năm.

– Theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Phòng kinh doanh:

– Tham mưu cho Ban Giám đốc điều hành hoạt động KD đúng ngành nghề, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao;

– Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty

– Phối hợp các Phòng, Ban trực thuộc Công ty nghiên cứu thị trường, khai thác và tìm kiếm khách hàng; theo dõi, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Tổng hợp, phân tích các hoạt động KD toàn Công ty; lập chuyên đề và các văn bản khác liên quan công tác sản xuất kinh doanh cho các kỳ họp giao ban, họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên, bất thường hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Giới Thiệu Công Ty Thiết Bị Điện Chiếu Sáng xây dựng kế hoạch KD, tiêu thụ hàng hóa. Giúp Ban Giám đốc quản lý, điều hành thực hiện theo kế hoạch

– Soạn thảo hợp đồng, thanh lý, các thủ tục thanh quyết toán và thu hồi công nợ lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp thuộc nguồn vốn bên ngoài;

– Tổng hợp, quản lý, theo dõi và tham mưu Ban Giám đốc về tình hình tài sản thuộc sở hữu Công ty

– Quản lý, thống kê theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan sản xuất kinh doanh của Công ty

– Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Công ty

– Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Công ty.

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Phòng Kinh doanh, Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Phòng Sales Marketing: Phối hợp với phòng Kinh doanh xây dựng các phương án kinh doanh, các chiến lược mang tính thiết yếu. Tiếp cận thị trường từ đó chọn ra lĩnh vực mặt hàng kinh doanh phù hợp tiến hành tìm kiếm đối tác, khách hàng và lập bảng kế hoạch kinh doanh.

Phòng xuất nhập khẩu: Thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế, các nghiệp vụ ngoại thương trong lĩnh vực xuất khẩu, trực tiếp thực hiện các hợp đồng kinh doanh của Công ty, phụ trách các mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trên đây là toàn bộ nguồn tài liệu Giới Thiệu Công Ty Thiết Bị Điện Chiếu Sáng hoàn toàn hữu ích mà mình đã triển khai và đồng thời gửi gấm đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ