Hướng dẫn viết báo cáo tiếng anh thương mại trường Tôn Đức Thắng

Hướng dẫn viết báo cáo tiếng anh thương mại trường Tôn Đức Thắng theo quy định 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành của trường. Để rõ hơn các bạn đọc bên dưới nhé, bài viết được viết chi tiết cho các bạn  sinh viên dễ hiểu

Ngoài ra, bạn nào không có thời gian viết bài và đi thực tập, có thể liên hệ mình để dịch vụ nhận làm bài báo cáo thực tập giá rẻ của mình hỗ trợ nhé.

SDT/ ZALO: 0917 193 864

  • Bạn thuê dịch vụ nhưng không có công ty, mình sẽ hỗ trợ công ty Free
  • Bạn có thời gian viết bài, nhưng chưa xin dấu đơn vị thực tập được: Mình sẽ xin giúp bạn với chi phí 300k – 500k

XEM THÊM BÀI VIẾT:

https://hotrothuctap.com/cach-viet-bao-cao-thuc-tap-tieng-anh-diem-cao/

 

Hướng dẫn viết báo cáo tiếng anh thương mại trường Tôn Đức Thắng

1.4.1. Cover page

Professional Internship Report: Coloured cover page (International Business: Blue, Marketing: Green, Hospitality Management: Pink, Finance and College-Level: Yellow) + Mica (Stapled, not spiral binding) (đóng kim, không được đóng lò xo)

1.4.2. Main Contents of Professional Internship Report

The Professional Internship Report must be demonstrated briefly, concisely, transparently, coherently and neatly. Not allowed to erase directly on the paper pages. Required to number the pages, tables, graphs and pictures.

1.4.2.1. Text Demonstrating Requirements

– Font: Times New Roman size 13 of Unicode (compulsory)

– Normal word density, not allowed to narrow or widen the normal distance between words.

– Format/Paragaph /Line spacing: 1.2 lines

– Page Margin: Top margin: 3 cm; Bottom margin: 3.5 cm; Left margin: 3.5 cm; Right margin: 2 cm

– Header: No information; Footer: Page number (on the bottom left corner of the page)

(Not allowed to write down the Name of Instructing Lecturer in the Header and Footer)

– Left Margin of a page of Table demonstrated with the Landscape Orientation (Page Layout) will be the beginning point of that Table. Numbering the pictures, graphs, diagrams and tables with the Justified (Center) Format.

1.4.2.2. Sub-paragraph

Not allowed to number Paragraph and Sub-paragraph in Roman Numerals. Only allowed to number them as follows:

E.g. Chapter 1

1.1

1.1.1

Chapter 2

2.1

2.1.1

Each Paragraph must contains at least 02 sub-paragraphs (e.g. Paragraph 2.1 can not have only sub-paragraph 2.1.1 without sub-paragraph 2.1.2 demonstrated subsequently).

Báo cáo tiếng anh thương mại trường tôn đức thắng

 1.4.2.3. Tables – Diagrams

Numbering tables and diagrams must depend on the number of the Chapter containing those tables and diagrams.

E.g. “Picture 3.4” is the 4th Picture in Chapter 3.

1.4.2.4. Abbreviations and Acronyms

Not allowed to over-use or abuse the abbreviations and acronyms in the Report. Only allowed to use them in the case of frequently-mentioned words, phrases or terminologies. Not allowed to make the abbreviations and acronyms of long or seldom-mentioned word phrases and clauses. If needed, right after the first time mentioned of full original words, phrases, terminologies or names of organizations, write down the abbreviations or aconyms in brackets. If there are a considerable number of abbreviations and acronyms in the Report, a list of them is required to be demonstrated and placed (in the alphabetical order) at the beginning of the Report.

1.4.2.5. References

References are exclusively  and separately demonstrated, numbered and arranged by each individual languages (Vietnammese, English, French, German, Russian, Chinese, Japanese,…). Materials in foreign languages must be cited in the original forms and not allowed to be translated and phonetically transcribed including ones in Chinese or Japanese (In the case of scarcely-used languages, Vietnammese translation accompanying the original materials is allowed).

– References numbered depending on the alphabetical order of the Authors’ names as follows:

+ In terms of foreign authors: Following the alphabetical of their Last Names.

+ In terms of Vietnammese authors: Following the alphabetical of their First Names but keep the original order of their Vietnammese Full Name. Not allowed to place First Name before Last Name.

+ In terms of materials published by organizations/institutions (not specific individual authors): Following the alphabetical of the first word in the Name of that organization/institution, E.g. “General Statistics Office of Vietnam” begins with “G”.

Báo cáo tiếng anh thương mại trường tôn đức thắng

– References are required to contain the following information:

+ Name of authors or publishing organizations/institutions;

+ Title of the books, Thesis, Journal, Articles,etc (in Italic format);

+ Publisher;

+ Publishing Location;

+ Year of Publication.

E.g. Nguyễn Văn A, Nguyên lý quản trị, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh, 2006

If the references are Theses or articles in Journals/Books, etc, the following information is required:

+ Name of authors;

+ “Title of the Article” (in quotation marks, not in italic format, comma after the Title);

+ Volume (No spacing);

+ (Number) (in bracket, comma after the bracket);

+ Page numers of the Article (dash between the beginning and the ending pages, full stop).

+ Year of Publication.

1.4.2.6. Appendices

– This part contains essential contents demonstrating, consolidating and supporting the main contents of the Professional Internship Report like statistics, tables, schedules, actual documents, pictures, etc.

XEM THÊM BÀI VIẾT

Trên đây là chia sẻ hướng dẫn viết Báo cáo tiếng anh thương mại trường Tôn Đức Thắng, chúc các bạn sinh viên viết bài thật tốt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *