Đề tài: Kế Hoạch Kinh Doanh Tour Tham Quan Du Lịch Của Công Ty

Cách Làm Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập: Kế Hoạch Kinh Doanh Tour Tham Quan Du Lịch Của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lưu Trú Mũi Né

 1. Tính cấp thiết của chuyên đề thực tập:
 • Hiện tại lượng khách du lịch đến với Phan Thiết, Bình Thuận ngày một tăng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 2,24 triệu khách, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm 2015, ước đạt 48,5% kế hoạch năm (khách quốc tế khoảng 252.132 lượt, tăng 10,68% so với cùng kỳ, đạt 52,5% kế hoạch năm).
 • Bên cạnh đó các điểm du lịch tại Mũi Né nói riêng và toàn tỉnh Bình Thuận nói chung thì các cong ty Tour du lịch tại địa phương vẫn chưa khai thác hết tìm năng của địa phương.
 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài chuyên đề thực tập
 • Lên chương trình và thiết kế các chuyến tour tham quang mới nhằm mục đích tạo thêm sự mới mẻ cho du khách khi đến với tỉnh nhà và đưa những hình ảnh tỉnh nhà ra khắp Năm Châu.
 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của chuyên đề thực tập:
 • Phạm vi nghiên cứu : thị trường du lịch trong Tỉnh Bình Thuận
 • Đối tượng nghiên cứu: Lượng khách du lịch đến với Mũi Né – Phan Thiết

Nội dung Chuyên đề (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:  

 • TRANG bìa
 • Trang phụ bìa
 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
 • DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. 2. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.2. Phạm vi nghiên cứu

2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu

 1. Phương pháp nghiên cứu
 2. 4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
 3. Kết cấu của Đề tài:
Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY    
1.1 GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH    
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng    
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng    
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng    
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh    
1.2 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH    
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp    
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp    
1.5 Các yếu tố quyết định thành công    
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING    
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp    
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp    
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp    
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp    
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường    
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường    
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu    
2.1.2.3 Định vị thị trường    
2.1.3 Mục tiêu marketing    
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)    
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm    
2.1.4.2 Chiến lược giá    
2.1.4.3 Chiến lược phân phối    
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)    
2.1.5 Ngân quỹ Marketing    
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing    
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing    
2.2.2 Phân tích môi trường    
2.2.2.1 Phân tích thị trường    
2.2.2.2 Phân tích SWOT    
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài    
2.2.3 Chiến lược Marketing    
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu    
2.2.3.2 Định vị thị trường    
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm    
2.2.3.4 Chiến lược giá    
2.2.3.5 Chiến lược phân phối    
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán    
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp    
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận    
3.1.1.1 Doanh thu    
3.1.1.2 Chi phí    
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm    
3.1.1.4 Lợi nhuận    
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn    
3.1.3 Các báo cáo tài chính    
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ    
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)    
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần    
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính    
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ    
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự    
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự    
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự    
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức    
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt    
CHƯƠNG 5 PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO    
5.1. Các loại rủi của doanh nghiệp

–          Rủi ro tầm vĩ mô

–          Rủi ro tầm vi mô

   
5.2. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro    
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Xem thêm:

Cách viết bài chuyên đề thực tập: Kế Hoạch Kinh Doanh Tour Tham Quan Du Lịch Của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lưu Trú Mũi Né

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Kế Hoạch Kinh Doanh Tour Tham Quan Du Lịch Của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lưu Trú Mũi Né thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *