TOP 10 Kết Luận Bài chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

TOP 10 Kết luận mẫu trong chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật. Bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên đang làm bài chuyên đề tốt nghiệp về ngành Luật, cách viết kết luận bài chuyên đề thật hay. Các bạn có thể tải về dưới bài viết này nhé. Dưới đây chỉ là các Kết luận mẫu, các bạn sinh viên nào muốn làm bài chuyên đề hoàn thiện liên hệ với hotrothuctap.com qua Zalo 0917 193 864

Trong quá trình làm chuyên đề tốt nghiệp nếu các gặp khó khăn trong quá trình làm bài như chọn đề tài, công ty, làm bài hoàn chỉnh, có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Admin qua https://zalo.me/0917193864 nhé

Kết luận chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật đất đai số 1

 • Kết quả nghiên cứu đề tài Pháp luật cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình từ thực tiễn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chi Minh, cho chúng ta nhận thấy được nội dung, cơ sở lý luận và thực tiễn của những quy định của pháp luật về vấn đề này, đồng thời thấy được những thực trạng, thực hiện các quy định pháp luật về việc cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn một quận của Thành phố Hồ Chí Minh, mang tính chất tổng kết thực tiễn. Qua đó, để rút ra được kết luận về những gì đã làm được và những gì chưa làm được. Từ đó có thể đưa ra những kiến nghị, giải pháp cho việc thực hiện và hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai nói chung, pháp luật về cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình nói riêng.
 • Qua nghiên cứu đề tài này, có thể rút ra một số kết luận sau đây:
 • Các quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật qua các thời kỳ cho đến Luật Đất đai 2013 về GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình đã được xây dựng, sử đổi, bổ sung theo hướng ngày càng đồng bộ và hoàn thiện hơn. Các quy định mới trong Luật đất đai 2013 về GCNQSDĐ đã giải quyết được nhiều vướng mắc nảy sinh trên thực tế đồng thời đã đáp ứng được nhu cầu quản lý Nhà nước về đất đai trong tình hình mới.
 • Kết quả đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình của quận Thủ Đức đạt được nhiều hiệu quả tích cực, góp phần quản lý một cách có hệ thống đối với toàn bộ diện tích đất đai trên địa quận.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn cần khắc phục trong công tác thực thi pháp luật về Cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình nhằm nhanh chóng hoàn thành cơ bản công tác cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai 2013.
 • Theo đó, cần tiếp tục xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 về GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình sao cho thống nhất và hợp lý; cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đất đai, chú trọng củng cố bộ máy tổ chức thực hiện và tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ địa chính. Xử lý nghiêm minh những vi phạm trong công tác cấp GCNQSDĐ, chú ý đầy đủ hơn các yếu tố có liên quan về việc cấp GCNQSDĐ như hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính, nghĩa vụ tài chính, kinh phí thực hiện cũng phải được thực hiện một cách đồng bộ. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai đến người dân.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Kết Luận chuyên đề tốt nghiệp Ngành Luật đất đai số 2

 • Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất cần thực hiện đồng bộ một số nhóm giải pháp như:
 • Hoàn thiện cơ chế chính sách trong quản lý, điều hành và thực hiện công tác giao dịch bảo đảm; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các cơ quan có liên quan.
 • Tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm; xây dựng và triển khai cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.
 • Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài mới chỉ tập trung nghiên cứu tại một số xã, thị trấn trên địa bàn UBND xã Nùng Nàng, Tam Đường, Lai Châu. Do vậy, để có cách nhìn bao quát hơn về các giao dịch bảo đảm và công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất đề tài cần mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu tại một số xã và thị trấn khác thuộc các huyện trên địa bàn xã Nùng Nàng. Từ đó, có thể đánh giá đúng, đầy đủ hơn về giao dịch bảo đảm, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký bất động sản, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Nùng Nàng nói chung, xã Nùng Nàng nói riêng.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây hotrothuctap.com chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật một vài Kết Luận mẫu, các bạn nào có nhu cầu viết bài hoàn thiện về cả nội dung và hình thức, hoặc chưa chọn được đề tài, hãy đọc tiếp thêm bài viết nhé hoặc liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp Qua Zalo 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Kết luận chuyên đề tốt nghiệp Luật Lao động

 • Khiếu nại, tố cáo là một hiện tượng xã hội có tính chính trị – pháp lý sâu sắc, tác động trực tiếp đến việc ổn định xã hội và quá trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà nước ghi nhận khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền Hiến định, là quyền để bảo vệ quyền. Quyền khiếu nại, tố cáo phản ánh tính chất của chế độ chính trị, phản ánh tính hoàn thiện của công cụ pháp lý trong việc bảo vệ các quyền khác của công dân và đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm. Pháp luật khiếu nại, tố cáo là hệ thống các quy phạm pháp luạt điểu chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Từ việc phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về tình thình giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động tại UBND xã Bản Giang huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, tiểu luận đưa ra những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. Cũng qua việc xem xét hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND xã Bản Giang hiện nay, tác giả nhận thấy rằng tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa xã còn diễn biến tương đối phức tạp nên các cấp, các ngành trong tỉnh cần thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động để xây dựng xã Bản Giang phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, mở rộng dân chủ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Kết luận chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Thương mại 1

 • Khuyến mại là hoạt động có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của thương nhân. Do đó, khuyến mại diễn ra một cách thường xuyên, với số lượng lớn. Tuy pháp luật Việt Nam đã có những điều chỉnh tương đối hoàn chỉnh về hoạt động này nhưng vẫn còn tồn tại không ít những bất cập trong thi hành. Bởi vậy, việc thay đổi và bổ sung, hoàn thiện pháp luật là việc làm quan trọng để đưa hoạt động khuyến mại trở về đúng ý nghĩa ban đầu của nó.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Kết luận bài chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật doanh nghiệp

 • Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của pháp luật kinh doanh trong hệ thống pháp luật Việt Nam.Vậy nên, bất kỳ sự thay đổi nào dù là nhỏ cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường kinh doanh và tâm lý xã hội. Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, vấn đền xây dựng một hệ thống pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp là một bài toán nan giải cần tập trung nhiều sức lực để thực hiện.
 • Nếu như không kịp thời khắc phục những bất cập hạn chế còn tồn đọng thì tiến tới sẽ kìm hãm sự phát triển của môi trường kinh doanh trong nước, lực lượng xã hội vẫn chưa được giải phóng. Với chủ trương phát triển kinh tế, với việc Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào áp dụng thực tế được coi là bước đột pháp lớn nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp.Tuy nhiên, việc hoàn thiện và bổ sung xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 cần được thúc đẩy nhanh chóng mà vẫn phải theo đúng tinh thần của bộ Luật doanh nghiệp 2014 đề ra.
 • Ngoài ra, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào số hóa thủ tục hành chính loại bỏ những phiền hà cho chủ thể kinh doanh, tư vấn hỗ trợ trực tuyến nhanh gọn cũng đã đạt được những bước tiến nhất định. Nhưng trong thực tế với nền tảng kiến thức sử dụng công nghệ thông tin còn thấp của các chủ thể kinh doanh vì vậy mà hiện đang còn tồn tại nhiều bất cập cần nhanh chóng sửa đổi đòi hỏi các nhà quản lý cần phải tìm ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, cũng cần tăng cường tiến hành tọa đàm lấy ý kiến trao đổi giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và chủ thể kinh doanh để nắm bắt được tình hình của thực hiện thủ tục và tìm ra giải pháp giải quyết những tồn tại trong công tác thực thi pháp luật đăng ký kinh doanh.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Kết luận bài chuyên đề tốt nghiệp Luật thương mại 2

 • Thực trạng sôi động của thị trường quảng cáo Việt Nam đã hứa hẹn một tương lại rộng mở cho một ngành quảng cáo nhiều lợi nhuận và đầy hấp dẫn. Ẩn tượng về quảng cáo có thề là yếu tố chính dẫn đến quyết định sử dụng sản phẩm của khách hàng. Ý thức được tầm quan trọng của quảng cáo thương mại, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các thương nhân đều sử dụng quảng cáo như một công cụ cạnh tranh sắc bén. Với mục đích kích thích lợi nhuận, quảng cáo thương mại có thể dễ dàng được các thương nhân thiếu nghiêm túc sử dụng như một công cụ cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân khác và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
 • Quy định về các hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm thực sự trở thành một “chiếc khiên”, đảm bảo cho quyền lợi của các chủ thể trong quan hệ xã hội này, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng. Tuy nhiên, pháp luật quảng cáo thương mại bị cấm ở nước ta vẫn còn những thiếu sót, bất cập khiến quảng cáo thương mại chưa thực sự phát huy được tác dụng to lớn của mình. Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quảng cáo thương mại bị cấm không chỉ là nhu cầu trước mắt, mà còn trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường; có như vậy quảng cáo thương mại mới thực sự góp phần đắc lực vào sự phát triển nhanh và bền vững cùa nền kinh tế. Việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề này đòi hỏi quá trình và có sự nghiên cứu kỹ lưỡng.
 • Qua những nghiên cứu cụ thể về các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm cũng như tình tình thực hiện, báo cáo đã hệ thống hoá những kiến thức lý luận và thực tiễn về quảng cáo thương mại, quảng cáo thương mại bị cấm và pháp luật về quảng cáo thương mại bị cấm. Đồng thời, phân tích và đánh giá khách quan những thành công và hạn chế của hệ thống pháp luật này ở Việt Nam, qua đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị cụ thể góp phần hoàn thiện hơn nữa pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây là TOP 10 Kết Luận mẫu chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật cho các bạn sinh viên học ngành Luật tham khảo. Hiện nay hotrothuctap.com có nhận viết báo cáo thực tập, xin dấu doanh nghiệp và làm trọn gói, nếu các bạn sinh viên có nhu cầu thì inbox với mình qua https://zalo.me/0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *