Lời giải đề án Case 15 Lựa Chọn Phương Án Kinh Doanh Cho Ngân Hàng Vpbank

Rate this post

Lời giải Đề Án Môn Học Ngành Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa TOPICA – EHOU đề Case 15 Lựa Chọn Phương Án Kinh Doanh Cho Ngân Hàng Vpbank

CHÚ Ý: Đây là lời giải Đề án Môn học kế toán mẫu của  Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa  TOPICA – EHOU – Case 15 Lựa Chọn Phương Án Kinh Doanh Cho Ngân Hàng Vpbank , các anh chị tham khảo cho bài làm của mình thôi nhé, Không nên sử dụng lại hoàn toàn lời giải,  tại vì cũng có nhiều người tải nên khả năng trùng lặp rất cao, đã có trường hợp bài bị loại ạ.

Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo dịch vụ của em qua bài viết:==>  Báo giá viết đồ án môn học Topica – Ehou hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau gần 24 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 215 điểm giao dịch với đội ngũ trên 18.000 cán bộ nhân viên. Tính đến hết quý I/2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 10.765 tỷ đồng.
Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017

2. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
Ngân hàng Vpbank đang thực hiện chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, do đó các chi nhánh đang tập trung phát triển bán hàng trong đó có phát hành thẻ.
Cuối năm 2017 tại Chi nhánh VPBank Mễ trì có 3 phương án kinh doanh được đưa ra như sau:
Tại chi nhánh Vpbank Mễ trì có thông tin dự kiến về việc kinh doanh thẻ tín dụng năm 2018 như sau:
Phương án 1. Tự kinh doanh Phương án 2. Hợp tác với khách hàng Mobifone Phương án 3. Hợp tác với Vietnamairlines
Mô tả Khai thác khách hàng hiện có của ngân hàng, miễn phí thường niên 2 năm.
Phát hành thẻ cho khách hàng (nhóm khách Vip) của Mobifone, tặng 12 tháng miễn phí dịch vụ 3G. Trả phí cho Mobifone 100.00đ/thẻ phát hành. Phát hành cho khách (khách VIP) của hãng, miễn phí thường niên 2 năm. Trả phí cho Vietnamairlines 100.00đ/thẻ phát hành.
Phí phát hành miễn phí miễn phí miễn phí
Hạn mức 10trđ 10trđ 10trđ
Chi phí sản xuất thẻ 50nđ/thẻ 50nđ/thẻ 50nđ/thẻ
Chi phí nhân viên tư vấn, bán hàng 100nđ/thẻ – nhân viên các quầy giao dịch Nhân viên trung tâm phát hành, kinh doanh thẻ Nhân viên trung tâm phát hành, kinh doanh thẻ
Chi phí chuyển phát 0đ/ giao tại quầy giao dịch 50nđ/thẻ 50nđ/thẻ
Lượng phát hành dự kiến 0,05% khách khu vực Từ Liêm, Cầu Giấy 1000 thẻ 500 thẻ

Hãy chọn phương án bạn cho là hợp lý nhất cho VPBank Mễ trì và giải thích, phân tích tại sao bạn chọn phương án đó?

1. Những nhận thức chung về dịch vụ thẻ
1.1. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động thẻ ngân hàng
Thẻ là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng phát hành. Thẻ được cấp cho khách hàng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc để rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc theo hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng phát hành và chủ thẻ.
Các chủ thể tham gia vào giao dịch thẻ:
• Ngân hàng phát hành: Đây là thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế và được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho phép thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ (đối với các ngân hàng trong nước).
Ngân hàng phát hành có trách nhiệm: Xem xét việc phát hành thẻ, hướng dẫn chủ thẻ sử dụng thẻ và ban hành các quy định cần thiết khi sử dụng thẻ, thanh toán số tiền trên hóa đơn của khách hàng do ngân hàng đại lý chuyển đến, cấp phép các thương vụ thanh toán vượt hạn mức.
• Ngân hàng thanh toán: Là thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết của tổ chức thẻ quốc tế hoặc các ngân hàng được ngân hàng thẻ ủy quyền thực hiện nghiệp vụ thanh toán thẻ. Ngân hàng thanh toán là ngân hàng trực tiếp ký hợp đồng với các cơ sở chấp nhận thẻ và thanh toán các chứng từ giao dịch do cơ sở chấp nhận thẻ xuất trình. Một ngân hàng vừa có thể đóng vai trò là ngân hàng thanh toán vừa đóng vai trò là ngân hàng phát hành.
• Chủ thẻ: Là cá nhân được ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng chung một tài khoản thẻ đối với hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp cho thẻ chính để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ thay tiền mặt thẻ hạn mức tín dụng được cấp. Ngoài ra, chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để rút tiền tại tất cả các máy rút tiền tự động hoặc các ngân hàng đại lý.
Chủ thẻ bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ: Cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ cùng được sử dụng chung một tài khoản thẻ với hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp cho chủ thẻ chính
Chủ thẻ chính: Là cá nhân đứng tên thỏa thuận sử dụng thẻ với VPBank và có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận đó (bao gồm trách nhiệm thanh toán cho các khoản chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ).
Chủ thẻ phụ: Là cá nhân được chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ theo thỏa thuận với ngân hàng. Chủ thẻ phụ chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ với chủ thẻ chính.
Giao dịch của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ thể hiện trên cùng một sao kê và được gửi cho chủ thẻ chính để thanh toán. Chủ thẻ chính là người chịu trách nhiệm cuối cùng về thanh toán cho các khoản chi tiêu của các chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.
• Người chịu trách nhiệm thanh toán: Là người chịu trách nhiệm toàn bộ các khoản chi tiêu phát sinh từ việc sử dụng thẻ và là chủ thẻ (nếu là cá nhân) hoặc tổ chức, công ty xin cấp thẻ.
• Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): Là tất cả các cở sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các ngân hàng đại lý và điểm ứng tiền mặt được ủy quyền chấp nhận thẻ làm phương tiện thanh toán.
• Ngân hàng đại lý thanh toán: Là ngân hàng được ngân hàng thanh toán thẻ ủy quyền thực hiện một số dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ thông qua hợp đồng ngân hàng đại lý.
1.2. Một số khái niệm khác:
Điểm ứng tiền mặt: Bao gồm máy rút tiền ATM, các chi nhánh trực thuộc ngân hàng thanh toán (hoặc ngân hàng phát hành), các tổ chức, doanh nghiệp.
ATM (Automatic Teller Machine): Là máy giao dịch tự động tại đó chủ thẻ sử dụng thẻ để thực hiện một số giao dịch do ngân hàng cung cấp.
PIN (Personal Identify Number): Mã số mật cá nhân của chủ thẻ, được sử dụng để rút tiền mặt hoặc thực hiện một số giao dịch khác bằng thẻ tín dụng tại máy ATM.
Hạn mức tín dụng: Là giá trị tối đa của tổng số dư nợ tài khoản thẻ (bao gồm của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) được ngân hàng phát hành cấp phép sử dụng trong một chu kỳ tín dụng.
Hạn mức sử dụng thẻ: Là số tiền và số lần tối đa chủ thẻ có thể chi tiêu bằng thẻ do ngân hàng quy định trong một khoảng thời gian xác định (một số ngày liên tục), theo ngày, theo loại giao dịch,… nhằm ngăn ngừa các giao dịch gian lận thẻ.
Sao kê: Là thông báo hàng tháng của ngân hàng thanh toán cung cấp cho chủ thẻ, bao gồm giá trị thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán của thẻ và các thông tin khác.
Dư nợ cuối kỳ: Là số dư nợ tài khoản thẻ của chủ thẻ, bao gồm giá trị các giao dịch, phí và lãi liên quan đến sử dụng thẻ được liệt kê trong sao kê hàng tháng.
Trị giá thanh toán tối thiểu: Là khoản tiền tối thiểu mà chủ thẻ thanh toán cho ngân hàng phát thành trong mỗi kỳ sao kê.
Ngày đến hạn: Là ngày cuối cùng mà chủ thẻ phải thanh toán cho Ngân hàng phát hành số tiền theo giá trị thanh toán tối thiểu.

Lời giải đề án môn học ngành Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ XaCase 15 Lựa Chọn Phương Án Kinh Doanh Cho Ngân Hàng Vpbank –  Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo dịch vụ của em qua bài viết dịch vụ viết thuê đề án môn học hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo