Lời giải Đề án Môn học Ngành Kế toán, Viện đại học mở TOPICA- EHOU

Rate this post

Lời giải Đề Án Môn Học Ngành Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa TOPICA – EHOU

CHÚ Ý: Đây là lời giải Đề án Môn học mẫu của  Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa  TOPICA – EHOU , các anh chị tham khảo cho bài làm của mình thôi nhé, Không nên sử dụng lại hoàn toàn lời giải,  tại vì cũng có nhiều người tải nên khả năng trùng lặp rất cao, đã có trường hợp bài bị loại ạ.

Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo dịch vụ của em qua bài viết:==>  Báo giá viết đồ án môn học Topica – Ehou hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864


MỤC LỤC

Case 1: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược – tbyt đà nẵng

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp và hoàn thiện các sổ kế toán có trong file? Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này?
 • 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tại Công ty Cổ Phần Dược Và TBYT Đà Nẵng.
 • – Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Dược – TBYT Đà Nẵng
 • – Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng
 • – Hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ
 • 2. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại Công Ty
 • Lao động ở công ty được chia thành 2 loại chủ yếu sau:
 • + Lao động trực tiếp: là những lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh.
 • * Gồm các bộ phận: Cửa hàng kinh doanh, hệ thống các hiệu thuốc và các quầy lẻ, phân xưởng sản xuất
 • Các hình thức tiền lương, và quỹ tiền lương được áp dụng tại công ty.
 • Hình thức tiền lương theo thời gian
 • – Là hình thức xác định tiền lương cho lao động tùy thuộc vào thời gian làm việc thực tế và mức lương thời gian theo trình độ lành nghề chuyên môn tính chất công việc của người lao động để từ đó tính được tiền lương hợp lý với thời gian và trình độ của người lao động.
 • Hình thức tiền lương thời gian được áp dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý phân xưởng.
 • – Phương pháp xác định tiền lương tại công ty
 • Bậc lương lao động nghị định Chính phủ hoặc hợp đồng lao động là tùy vào nghề nghiệp, thâm niên, chức vụ để xác định tiền lương cho từng người.
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 1 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 


Case 02: Kế Toán Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Cấp Nước Và Xây Dựng Quảng Trị

 • Yêu cầu:
 • 1. Sinh viên đọc kỹ thông tin về Công ty TNHH MTV Cấp nước và xây dựng Quảng trị;
 • 2. Lập chứng từ cho các tình huống phát sinh trong bán hàng (doanh thu và giá vốn hàng bán);
 • 3. Trên cơ sở các chứng từ đã lập, ghi sổ kế toán các sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết TK511,521,632 và các tài khoản liên quan.
 • 4. Nêu nhật xét về công tác Kế toán doanh thu và giá vốn của Công ty
 • 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ
 • Tên công ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV cấp nước và xây dựng Quảng Trị.
 • Ngành, nghề kinh doanh chính
 • a) Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch đô thị, nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội khác.
 • b) Hoạt động kiến trúc và Tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xây dựng.
 • c) Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt thiết bị công nghệ cho các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải.
 • d) Xây dựng các công trình dân dụng.
 • đ) Xây dựng các công trình giao thông.
 • e) Xây dựng các công trình công nghiệp.
 • g) Kiểm tra, phân tích kỹ thuật và kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.
 • h) Sản xuất cấu kiện kim loại, các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và xây dựng.
 • i) Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và xây dựng.
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 2 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 Case 3 Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tư Vấn Đt Và Xd An Thịnh Phát

 • Yêu cầu:
 • 5. Sinh viên đọc kỹ thông tin về Công ty;
 • 6. Trên cơ sở các Chứng từ ghi sổ đã có hãy ghi vào các sổ cái, sổ chi tiết liên quan nhằm phản ảnh chi phí, giá thành tại Công ty (mẫu sổ tham khảo Chế độ kế toán doanh nghiệp)
 • 7. Nêu nhật xét về công tác Kế toán chi phí và giá thành tại Công ty ?
 • 8. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐT VÀ XD AN THỊNH PHÁT
 • Tên công ty: Công ty TNHH Tư vấn ĐT và XD An Thịnh Phát
 • Hoạt động chính: xây lắp
 • Thông tin chung về hoạt động sổ kế toán
 • Hình thức kế toán: chứng từ ghi sổ
 • Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
 • Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm
 • Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép là Đồng Việt Nam
 • – Hình thức kế toán dựa trên hình thức ghi sổ Nhật ký chung
 • – Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Thực tế đích danh
 • – Phương pháo khấu hao: Tại công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng Quảng Trị, đang sử dụng phương pháp khấu hao theo đưởng thẳng để phân bổ khấu hao tài sản cố định.

LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 3 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


Case 04 Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần Phương Nam

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp và thực hiện tính lương, lựa chọn sổ sách kế toán và ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký chung? Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này?
 • 1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tại Công ty Cổ Phần Phương Nam
 • – Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Phương Nam
 • – Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng
 • – Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty: Nhật ký chung
 • 2. Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao động tiền lương tại Công Ty
 • Lao động ở công ty được chia thành 2 loại chủ yếu sau:
 • + Lao động trực tiếp: là những lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh.
 • * Gồm các bộ phận: Cửa hàng kinh doanh, hệ thống các hiệu thuốc và các quầy lẻ, phân xưởng sản xuất
 • Các hình thức tiền lương, và quỹ tiền lương được áp dụng tại công ty.
 • Hình thức tiền lương theo thời gian
 • – Là hình thức xác định tiền lương cho lao động tùy thuộc vào thời gian làm việc thực tế và mức lương thời gian theo trình độ lành nghề chuyên môn tính chất công việc của người lao động để từ đó tính được tiền lương hợp lý với thời gian và trình độ của người lao động.
 • Hình thức tiền lương thời gian được áp dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý phân xưởng.
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 4 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 05 Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Tnhh Thương Mại, Vật Tư Thiết Bị Ánh Dương

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp và lập các phiếu thu, phiếu chi cho các sự kiện phát sinh.
 • Lựa chọn sổ sách kế toán và ghi sổ kế toán (sổ cái, sổ NKC, sổ chi tiết) các nghiệp vụ phát sinh trong bài theo hình thức Nhật Ký chung?
 • Đưa ra nhận xét công tác kế toán vốn bằng tiền của đơn vị này?
 • 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ ÁNH DƯƠNG
 • Công ty TNHH TM Vật tư Thiết bị Ánh Dương được thành lập theo quyết định số 0201727236 ngày 01 tháng 01 năm 2016 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp có trụ sở tại Tổ dân phố Cát Bi, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.
 • Chức năng: Công ty TNHH thương mại vật tư thiết bị Ánh Dương là Công ty chuyên ngành cung ứng lao động, vệ sinh công nghiệp và quản trị hệ thống máy vi tính.
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 5 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CASE 06 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THẢM CÓI THÀNH SƠN

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp, hãy sắp xếp lại các bảng biểu về tiền lương hiện có và căn cứ vào đó để ghi sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ các tài khoản liên quan (theo hình thức NKC)?
  Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này
 • 1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp tư nhân sản xuất thảm cói Thành Sơn
 • Thông tin chung:
 • – Tên giao dịch: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thảm cói Thành Sơn
 • – Trụ sở : Yên Nhân – Yên Mô – Ninh Bình.
 • – Tổng số lao động: 80 người.
 • – Diện tích sử dụng của doanh nghiệp : 10.000m2
 • – Vốn kinh doanh là: 2.700.000.000 đồng.
 • – TSCĐ là 2.668.800.000 đồng
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌCNGÀNH KẾ TOÁN   ==> CASE 6 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 07 Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật Trung Ương

Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;

Trong kỳ kế toán viên đã tổng hợp các bảng chi phí sản xuất của công trình như phía dưới, bạn hãy sắp xếp lại và ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản 154, 621, 622, 623, 627 để phản ánh Kế toán chi phí sản xuất và giá thành công trình Nhà văn hóa Quảng Yên.

LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 7 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 08: Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Eco Vina Việt Nam

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Trong kỳ kế toán viên đã tổng hợp các bảng chi phí sản xuất của công trình như phía dưới, bạn hãy sắp xếp lại và ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản 154, 621, 622, 623, 627 để phản ánh Kế toán chi phí sản xuất và giá thành công trình Xưởng May công ty may Hải Hưng.
 • 1. Thông tin chung của doanh nghiệp
 • Tên công ty : Công ty TNHH đầu tư phát triển Eco Vina Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 30, ngách 51, ngõ 125 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 8 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 09: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Công Ty Cổ Phần Cao Su Điện Biên

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Hoàn thiện bảng tính lương;
 • Lập bảng phân bổ tiền lương và ghi sổ NKC, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản kế toán các tài khoản liên quan (xem quy trình kế toán ở mục 2)
 • Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này?
 • 1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tại Công ty
 • Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 5600184693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 07/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 02 tháng 11 năm 2017.
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 9 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 10: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn – Lời giải Đề án Môn học Kế toán

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào các thông tin về Công ty mà đề bài đã cung cấp, hãy phân tích tình hình tài chính của Công ty, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị (nếu có)
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 10 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 11 Kế Toán Hàng Hóa Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng

 • Yêu cầu:
 • 9. Sinh viên đọc kỹ thông tin về Công ty;
 • 10. Trên cơ sở các sự kiện đã nêu, hãy lập hóa đơn, tờ khai hải quan cho các giao dịch;
 • 11. Căn cứ vào các hóa đơn, hãy ghi sổ NKC, các sổ cái, sổ chi tiết liên quan theo hình thức Nhật ký chung?
 • Nêu nhật xét về công tác Kế toán chi phí và giá thành tại Công ty
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 11 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 12 Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thái Dương

 • Yêu cầu:
 • 12. Sinh viên đọc kỹ thông tin về Công ty;
 • 13. Trên cơ sở các giao dịch trong kỳ, hãy lập chứng từ (hoán đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho);
 • 14. Từ các chứng từ vừa lập, hãy ghi vào sổ NKC, các sổ cái, sổ chi tiết liên quan nhằm phản ảnh hàng tồn kho của Công ty (mẫu sổ tham khảo Chế độ kế toán doanh nghiệp)
  Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG
 • Trụ sở chính của Công ty tại Số 59, trần Quang Diệu, khối 16, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.
 • Lĩnh vực kinh doanh: Thi công xây lắp (xây lắp cơ bản).
 • Ngành nghề kinh doanh: San lấp nền, xử lý nền móng các loại công trình, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, đường hầm, cầu cảng, xây dựng thủy lợi, thủy điện…
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 12 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 13 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại Xuân Anh

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào các thông tin về Công ty mà đề bài đã cung cấp, hãy phân tích tình hình tài chính của Công ty, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị (nếu có)
 • Tên công ty: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Anh Trụ sở chính: Số 35 Cự Lộc – Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC  NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 13 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 14 Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần Nam Phương Hà Nội

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp
 • Hoàn thiện bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương và ghi sổ các sổ NKC, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản liên quan theo hình thức Nhật ký chung ?
  Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này?
 • – Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phương Nam Hà Nội
 • – Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng
 • – Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung
 • – Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính: sản xuất đồ nhựa gia dụng
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 14 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 15 Lựa Chọn Phương Án Kinh Doanh Cho Ngân Hàng Vpbank

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về đơn vị;
 • Lựa chọn 1 phương án kinh doanh phù hợp và lý giải, phân tích tại sao bạn chọn phương án đó?
 • Đưa ra nhận xét cho đơn vị này cho việc kinh doanh thẻ 2018 nếu chọn phương án của bạn?
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau gần 24 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 215 điểm giao dịch với đội ngũ trên 18.000 cán bộ nhân viên. Tính đến hết quý I/2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 10.765 tỷ đồng
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 15 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 16 Dự Toán Các Phương Án Kinh Doanh Cho Công Ty Kinh Doanh Điện Thoại Di Động

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về đơn vị;
 • Xây dựng phương án kinh doanh (dự toán) cho đơn vị (chi tiết xem ở cuối bài)
 • Đưa ra nhận xét cho đơn vị này nếu chọn phương án của bạn
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI
 • Tên giao dịch: HOANG HAI TRADING LIMITED COMPANY
 • Mã số thuế:
 • Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bình
 • Ngày cấp giấy phép: 16/07/2010
 • Ngày hoạt động: 16/07/2010
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 16 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 17 Xây Dựng Phương Án Kinh Doanh Cho Công Ty Tnhh Công Thương Nghiệp Vương Thị

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về đơn vị;
 • Lựa chọn 1 phương án kinh doanh phù hợp và lý giải, phân tích tại sao bạn chọn phương án đó?
 • Đưa ra nhận xét cho đơn vị này nếu chọn phương án của bạn
 • Ngày cấp giấy phép: 16/07/2010
 • Ngày hoạt động: 16/07/2010
 • Công Ty TNHH Công Thương Nghiệp Vương Thị có địa chỉ tại Lô 36 B2.1 KDC Tân Cường Thành – Phường Hoà Khánh Nam – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng. Mã số thuế 0401620346, đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

.LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 17 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


Case 18 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại Xuân Anh

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào các thông tin về Công ty mà đề bài đã cung cấp, hãy phân tích tình hình tài chính của Công ty, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị (nếu có)
 • Tên công ty: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Anh Trụ sở chính: Số 35 Cự Lộc – Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
 • LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÀN TOPICA CASE 1 KẾ TOAN

.LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 18 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


Case 19 Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Công Ty Tnhh Hoa Viên

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Hoàn thiện bảng tính lương;
 • Lập bảng phân bổ tiền lương và chứng từ ghi sổ;
 • Từ đó ghi vào các sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản kế toán các tài khoản liên quan (xem quy trình kế toán ở mục 2)
 • Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này?
 • Tên giao dịch: HOA VIEN COMPANY LIMITED
 • Mã số thuế:
 • Địa chỉ: Khối Quảng Lăng 3, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
 • Đại diện pháp luật: Huỳnh Bá Hiền
 • Ngày cấp giấy phép: 29/01/2008
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 19 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 20 Giữ Kênh Phân Phối Cũ Hay Thiết Lập Kênh Mới – Lời giải Đề án Môn học Kế toán

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Tính toán các số liệu bài yêu cầu và từ đó xác định phương án nên lựa chọn cho công ty: thuê ngoài hay tự xây dựng đội ngũ bán hàng.
 • Đưa ra nhận xét công tác kế toán tiền lương của đơn vị này?
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 20 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 21 Duy Trì Hay Dừng Sản Xuất Dòng Xe Đạp Thể Thao Của Công Ty Xe Đạp Xuân Hòa

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Tính toán, phân tích các phương án có thể xẩy ra khi dừng sản xuất loại hình xe đạp thể thao từ đó đưa ra quan điểm có nên dừng sản xuất loại xe này?
 • Đưa ra nhận xét công tác việc duy trì sản xuất dòng xe thể thao của đơn vị này
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 21 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 22 Dự Toán Dòng Tiền Công Ty Cổ Phần Công Minh

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Tính toán và lập dự toán dòng tiền cho công ty cổ phần Công Minh
 • Đưa ra nhận xét dòng tiền của Công ty này?
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 22 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 23 Dự Toán Sản Xuất Ghế Gỗ Gh3 – Lời giải Đề án Môn học Kế toán

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Tính toán và lập dự toán sản xuất cho sản phẩm GH03 của Công ty cổ phần Gỗ Vĩnh Hà
 • Đưa ra nhận xét của bạn về Công ty này?
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 23 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 24 Lựa Chọn Phương Án Kinh Doanh Cho Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Việt Yên

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Tính toán và lập các báo cáo kế toán quản trị cho công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Yên (chi tiết xem trong từng tình huống)?
 • Đưa ra nhận xét của bạn về Công ty này?
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 24 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 25 Phát Hành Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hoa Thiên

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Định khoản các sự kiện trong bài và ghi vào các sổ liên quan theo hình thức Nhật ký chung?
 • Đưa ra nhận xét của bạn về Công ty này?
 • Công ty Cổ phần dược Hoa Thiên
 • Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
 • Loại sản phẩm chính: sản xuất dược phẩm
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 25 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 26 Phát Hành Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hoa Thiên

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Định khoản các sự kiện trong bài và ghi vào các sổ liên quan theo hình thức Nhật ký chung?
 • Đưa ra nhận xét của bạn về Công ty này?
 • Bà Hoa, ông Trung Anh, và Đào là 3 người bạn, 3 người thống nhất thành lập 01 công ty lấy tên là Công ty TNHH Hoa Anh Đào. Các thông tin về việc thành lập công ty như sau:
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 26 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 27 Kế Toán Giải Thể Công Ty – Lời giải Đề án Môn học Kế toán

 • 1. Giới thiệu chung
 • Công ty TNHH Hoa Anh Đào
 • Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Loại sản phẩm chính: sản xuất dược phẩm
 • 2. Thành lập công ty
 • Do bất hòa nội bộ, đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thu Thảo quyết định giải thể. Các tài liệu liên quan đến việc giải thể công ty như sau:
  Được biết số vốn góp của Công ty là 1.000.000 chia làm 100.000 cổ phần, mệnh giá 10/CP; Bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần Thu Thảo tại thời điểm giải thể
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 27 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 28 Kế Toán Tách Tài Sản Để Thành Lập Công Ty Mới – Lời giải Đề án Môn học Kế toán

 • 1. Giới thiệu chung
 • Tên công ty: Công ty cổ phần T&T
 • Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Loại sản phẩm chính: sản xuất dược phẩm
 • 2. Thành lập công ty
 • 1. Công ty cổ phần T&T có số vốn là 20.000.000 chia làm 2.000.000 cổ phần, mệnh giá 10/CP. Theo quyết định của đại hội cổ đông, Công ty cổ phần T&T chuyển một phần tài sản của mình để thành lập công ty mới là Công ty TNT với số vốn 8.000 (80.000 cổ phần).
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌCNGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 28 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 29 Kế Toán Thành Lập Công Ty Mới Từ Tài Sản Của Công Ty Cũ

 • 1. Giới thiệu chung
 • Tên công ty: Công ty cổ phần T&T
 • Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Loại sản phẩm chính: sản xuất dược phẩm
 • 2. Thành lập công ty
 • 1. Công ty cổ phần T&T có số vốn là 20.000.000 chia làm 2.000.000 cổ phần, mệnh giá 10/CP. Theo quyết định của đại hội cổ đông, Công ty cổ phần T&T chuyển một phần tài sản của mình để thành lập công ty mới là Công ty TNT với số vốn 8.000 (80.000 cổ phần).
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ==> CASE 29 ĐỀ ÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Case 30 Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Ánh Dương. Lời giải Đề án Môn học Kế toán

 • Sinh viên đọc kỹ thông tin về doanh nghiệp;
 • Lập phiếu thu, chi cho các sự kiện trong bài;
 • Định khoản và ghi vào các sổ liên quan theo hình thức Nhật ký chung?
 • Đưa ra nhận xét của bạn về Công ty này?
 • Công ty TNHH TM Vật tư Thiết bị Ánh Dương được thành lập theo quyết định số 0201727236 ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp có trụ sở tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.
 • Tên công ty :Công ty TNHH TM Vật tư Thiết bị Ánh Dương
 • Trụ sở chính: Tổ dân phố Cát Bi, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng
 • Mã số thuế : 0201727236
LỜI GIẢI ĐỀ ÁN MÔN HỌCNGÀNH KẾ TOÁN —> CASE 30 KẾ TOÁN KẾ TOÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Trên đây là danh sách đề bài và link Lời giải Đề Án Môn Học Ngành Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa TOPICA – EHOU

CHÚ Ý: Đây là lời giải Đề án Môn học mẫu của  Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa  TOPICA – EHOU , các anh chị tham khảo cho bài làm của mình thôi nhé, Không nên sử dụng lại hoàn toàn lời giải,  tại vì cũng có nhiều người tải nên khả năng trùng lặp rất cao, đã có trường hợp bài bị loại ạ.

Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo dịch vụ của em qua bài viết:==>  Báo giá viết đồ án môn học Topica – Ehou hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo